Monitor.co.me

ZNACI PREPOZNAVANJA

Znanje je moć

E-mail Ispis PDF

Projekat Crna Gora u 21. stoljeću - u eri kompetitivnosti, koji je povjeren CANU-u, poreske obveznike koštaće oko 920 hiljada eura. Nije malo para, ali kao da je lako smisliti strateške, pa još naučne smjernice razvoja naše države u vijeku koji trošimo? Akademija se već bacila na posao. Monitor je zavirio u 27 stranica obimnu brošuru u kojoj su, kako piše u izdanju koje urednički potpisuje akademik Momir Đurović, sabrani „mišljenja, pogledi i stavovi o pravcima razvoja Crne Gore". Tekst koji je ponuđen javnosti na uvid izaziva nevjericu, pa smo ga obradili kroz niz naivnih pitanja i naučnih odgovora. Ko je i gdje iznio „mišljenja, poglede i stavove"?
„U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, uz učešće više od 200 najeminentnijih stvaralaca iz Crne Gore... pokrenute su intenzivne rasprave o ovim pitanjima".

Dobro, i šta su zaključili 200 najeminentnijih stvaralaca?
„Ustanovljavanje znanja kao ključnog resursa, pri čemu će narod biti njegov kreator i disiminator, treba prepoznati kao osnovnu pokretačku silu razvoja Crne Gore".

Čekajte, kako narod može biti „kreator i disiminator" znanja?
Ne znamo, ali važno je da se narod pita. Jedno je sigurno: „Sinergija kompetitivnosti sa društvenom kohezijom i životnom sredinom, omogućiće nam da uspješno rješavamo mnoge probleme sa kojim ćemo se suočiti".

Da li Akademija iskreno vjeruje u potencijal naroda Crne Gore?
Apsolutno. „Glavni resursi koji mogu obezbijediti Crnoj Gori da dostigne nivo razvijenih zemalja jesu znanje i intelektualni potencijal njenog stanovništva".

Crna Gora će, dakle, ulagati u obrazovanje?
Upravo tako. „Obrazovano i znalačko društvo garancija je domaće i sveukupne sigurnosti".

Crna Gora će postati izrazito intelektualno društvo?
„Ovaj proces može se tretirati kao intelektualizacija ekonomije pod kojim se podrazumijeva povećanje nivoa obrazovanja, znanja i vještina, kao i intelektualizacija mašina, što znači da će one obavljati mnogo onoga što je ranije radilo ljudsko biće".

Najavljuje li to Akademija pojavu robota i kompjutera? Zna li akademija da „pametne mašine" već postoje?
Na ovom tekstu radilo je 200 najeminentnijih stvaralaca. Vrijeme će pokazati koliko su vizionarski bili njihovi zaključci.

Akademija ističe i važnost kulture za naš razvoj?
„Važnost baštinjenja kulture, a naročito interkulturalnog dijaloga, ogleda se u homogenizovanju naroda na istim idejama i težnji ka istim ciljevima".

Je li Akademija sigurna da je svrha dijaloga homogenizacija, da je cilj dijaloga među kulturama da svi prihvate iste ideje i iste ciljeve?
Jeste. „Zato je kultura i jedan od nezaobilaznih prioriteta razvoja Crne Gore"

Šta je još prioritet?
Kvalitet životne sredine. Jer on je „osnova za ljudski život i ekonomske aktivnosti".

Dakle?
„U održivom društvu, koje želimo da gradimo, treba da koristimo i investiramo u naše najvažnije resurse: narod i životnu sredinu".

Šta Akademija doživljava kao prijetnju razvoju i životnoj sredini?
„U vremenima koja dolaze, kada je ova civilizacija suočena sa ranije nepoznatim izazovima, kao što su izuzetno brz rast stanovništva, prirodne prijetnje iz kosmosa, kao i ubrzane klimatske promjene, opstanak joj je jedino moguć uz ulaganje svih napora u stvaranje novih znanja".

Ove „prirodne prijetnje iz kosmosa" zvuče baš prijeteće?
Akademija je jasno izrazila svoju zabrinutost.

Pa dobro, vrijedi li to gotovo milion eura?
Ako Monti Pajton snime film po ovom scenariju, može postati hit.

Mi smo, ipak, mišljenja, da su The Books Of Knjige mogli napisati bolji tekst za manje para.
To je vaše mišljenje, pogledi i stavovi.


Andrej NIKOLAIDIS

 

Proslijedi tekst

  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • linkedin
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • wordpress
  • Yahoo

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1451

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...