Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK

Bankarske garancije

Bankarske garancije podrazumijevaju postupak kojim garant (Banka u ovom slučaju) na zahtjev fizičkog lica (tražioca garancije) i po njegovim uputstvima, preuzima solidarnu i neopozivu obavezu da trećem licu (korisniku garancije) isplati iznos naveden u garanciji, ako se za to steknu svi uslovi.

Nalogodavac (tražioc) je domaće ili strano fizičko lice. Podnosilac zahtjeva je vlasnik namjenskog depozita u visini i na rok garancije ili je vlasnik nekretnine u dvostrukoj vrijednosti garancije. Podnosilac zahtjeva mora biti osoba starija od 18 godina. Rok na koji se izdaje garancija je do 10 godina.


Osnovni račun

Osnovni račun je račun koji Banka otvara klijentu za povremena primanja preko Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica (npr. honorari, naknade od autorskih prava,nagrade i sl.).


Redovan račun

Redovan račun ( tekući račun) je račun kojeg Banka otvara klijentu za redovna primanja preko Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica ( plata, penzija i ostala redovna primanja). Klijentu koji ima otvoren redovan račun, Banka omogućava korišćenje sredstava preko iznosa raspoloživog salda, odobravajući prekoračenje u iznosu od 200 % ličnog dohotka koji prima preko Banke. Otvaranjem redovnog računa, klijent stiče pravo na Visa electron i Visa revolving platnu karticu. Visa platne kartice omogućavaju isplatu sredstava 0-24 sata putem mreže bankomata i EFT POS terminala u zemlji i inostranstvu, koji imaju oznaku Visa.


Devizni račun

Devizni račun Banka otvara klijentima za primanje uplata iz inostranstva i plaćanje prema inostranstvu.


Zlatni račun

Zlatni račun je račun prestiža (VIP), on je polazna pretpostavka za dobijanje Zlatne kartice. Fizičko lice može otvoriti Zlatni račun na način što će firma u kojoj je zaposlen sklopiti ugovor o primanju ličnog dohodka sa Bankom.


Studentski račun

Studentski račun može otvoriti fizičko lice (student) sa namjenom da prima uplate i obavlja transakcije sa pomenutog računa. Lica sa otvorenim studentskim računom mogu aplicirati za studentske kredite.


Redovan račun za penzionere

Ovaj račun je namijenjen penzionerima, i njegovim otvaranjem penzioneru se pružaju dodatne povoljnosti, poput kredita bez žiranata, prekoračenja na penziju, Visa kartica...

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1456 / 14.septembar 2018.   OKONČANA LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA:...

 

Monitor broj 1455

Monitor broj 1455 / 7.septembar 2018. AERODROMI U RALJAMA VLASTICijena koruptivne po...

 

Monitor broj 1454

Monitor broj 1454 / 31.avgust 2018. SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI – Š...