Monitor.co.me

Studije o starijoj crnogorskoj književnosti

E-mail Ispis PDF
U smutnim vremenima kakva su naša, u javni diskurs teško dopire naučno dostignuće. Tradicija iz 60-ih i 70-ih godina prošloga vijeka kad je naučni dijalog bio sveprisutan u dnevnoj i neđeljnoj štampi, nestala je u pomodnosti i samodovoljnosti naše inteligencije. Zato je neophodno predstaviti Studije o starijoj crnogorskoj književnosti Aleksandra Radomana, monografiju koja istovremeno predstavlja: sintezu dosadašnjih istraživanja o manje poznatim segmentima crnogorske književne istoriografije i polazišno štivo za njenu naučnu nadgradnju. O obrađivanoj tematici i temporalnom ramu koji obuhvata hiljadugodišnji luk od Kraljevstva Slovena Popa Dukljanina do Despe Nikole Petrovića (sa pojedinim ekskursima do antike) odmah se može konstatovati ─ naučno provokativno, marketinški suicidno.

Ako uzmemo u obzir da je prva monografski opisana Istorija crnogorske književnosti (I-III) počela da se štampa 2012. shvatićemo količinu Radomanove hrabrosti da se upušti u svoj istraživački zahvat. Arhitekturu njegove knjige čini sedam studija koje su ranije objavljene zasebno. Naizgled nepovezani, ovi članci ipak čine jasnu kompozicionu strukturu nad kojom lebdi geneza crnogorske književnosti ─ proces prelaska iz usmenih formi u modernije oblike književnog iskaza. To je zahtijevalo prepoznavanje i poznavanje procesa u dužem trajanju, kao i veliku upućenost u gnoseološke okvire teorije književnosti. Nevjerovatan je i zavidan korpus Radomanovih interesovanja jer on suvereno ispituje kulturno-književno nasljeđe Crne Gore do početaka XX vijeka, nebitno je li ono istoriografskog, teatrološkog ili književnog karaktera, te ga kao takvog problemski konceptualizuje književnoistorijskom metodologijom.

Pored sintetičkih i zanimljivih studija koje počivaju na relevantnoj literaturi (pregledi usmene i dramske književnosti), analize jednog baroknog dramskog ostvarenja (Muka Jezusova Ivana Antuna Nenadića), strukturalnog raščlanjivanja poetičkog značaja dva crnogorska romana (Turska pisma Stefana Zanovića i Despa Nikole I), posebno se izdvajaju Crnogorska srednjovjekovna književnost ─ identifikacija, periodizacija, pregled i Istorijski značaj Kraljevstva Slovena Popa Dukljanina.

U njima je autor pokazao širinu koju intelektualac mora da ima ─ usvajanje nekih zaključaka od strane istraživača čiji su načelni stavovi suprotni od njegovih, vladanje cjelokupnom literaturom koja se prethodno bavila ovom problematikom, povezivanje svjetskih tokova u književnosti sa domaćim, džentlmenski nivo polemisanja i neophodnu dozu promišljanja koja heuristički obogaćena arheološkim i arhivskim izvorima pomjera saznajne granice. Tradicionalističke i opskurne forme nizanja činjenica ovđe su srušene; ideologizacijske i idolatrijske konstrukcije razmontirane, a „crnogorska književnost" jasno determinisana i kulturološki omeđena.

Radoman je time postavio nove standarde u periodizaciji ─ literalna tradicija pomjerena je sa nemanjićko-pravoslavne i četvoronahijske Crne Gore, nekolika vijeka unazad, a teritorijalni ekskluzivitet podlovćenskog kraja prenešen i na Crnogorsko primorje i ostale djelove naše države. Time je Crna Gora posmatrana kao jedinstven kulturni prostor sa svim osobenostima i paradoksima, čime je naučno oboren stav pansrpske i panhrvatske inteligencije o crnogorskoj književnosti kao „regionalnom fenomenu". U analizi Kraljevstva Slovena, koja je uvrštena u spisak obavezne literature na jednoj našoj univerzitetskoj jedinici.

Radoman je pokazao veliko poznavanje medieavelističke epohe u nas i u maniru Časa anatomije otklonio sve spekulativne konkluzije koje su pogrešno tumačile naše prvo značajnije literalno ostvarenje. U čitavoj monografiji vidna je želja autora da se izbjegne pristrasna, reciklažna i kompilatorska praksa, te da se konkretna problematika situira u širi društveni kontekst kako bi se književnoistorijski fenomeni sagledavali u društvenom totalitetu izvan partikularnog klišea. Na koncu ovog prikaza koji je imao ambiciju da zainteresuje čitaoce ispred njegove klasične deskriptivne forme, valja istaći da montenegristika odavno nije imala značajniju i temeljitiju monografiju od ove, koja otvara njene dalje perspektive.


Boban BATRIĆEVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1468 / 07.decembar 2018.     ZAROBLJAVANJE NEBOJŠE MEDOJEVIĆAStavlj...

 

Monitor broj 1467

Monitor broj 1467 / 30.novembar 2018.   PODGORIČKA SKUPŠTINA: 1918 – 2018:Prosl...

 

Monitor broj 1464

Monitor broj 1464 / 2.novembar 2018.     ĆERANJE:Između dva mraka (Zoran Radulov...