Monitor.co.me

Niko mi nije pomogao da postanem asistent

E-mail Ispis PDF
Niko mi nije pomogao da postanem asistent
(Braća i drugovi, Monitor, broj 1325)

Poštovani,

Ovim putem želim da demantujem dio teksta „Braća i drugovi" iz crnogorskog nezavisnog nedjeljnika Monitor br.1325 od 11.marta 2016.god., gdje se pominjem ja, Bojana Lakićević. Naime, ja sam doc. dr Bojana Lakićević–Đuranović.

Želim da odbacim kao neistinite navode da mi je bilo ko pomogao da postanem asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Diplomirala sam 2007. godine za vrijeme dekana prof. dr Zorana Rašovića sa prosjekom 8,52, potrebnim za mjesto asistenta na Univerzitetu Crne Gore, a ne za vrijeme prof. Ranka Mujovića. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirala sam sa desetkom 2008.god.,zatim položila sve ispite na doktorskim studijama sa ocjenom deset i doktorirala sa desetkom 2012. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore zaposlena sam kao saradnik u nastavi sa magistraturom 2008. god. na grupi predmeta sa Međunarodne katedre, a u zvanje docenta izabrana sam 2013. godine .

U davnoj priči, koju sam demantovala u dnevnim novinama Vijesti 14.08.2012. godine, važne činjenice slučajno ili namjerno nijesu prikazane. Javnost i novinari su tek tadašnjim mojim demantom bili upućeni u Zapisnik sa sjednice Vijeća održane aprila 2010.god. kada je jednoglasno usvojena tačka dnevnog reda u kojoj se navodi da se prihvata informacija o korigovanju i verifikaciji tehničkih grešaka, odnosno očiglednih omaški u unošenju pojedinih ocjena u dokumenta-studentski karton ili zapisnik skoro svih saradnika u nastavi na Pravnom fakultetu. Takođe, Vrhovno državno tužilaštvo je rješenjem Ktrs.br. 225/09, uvidom u dosijee svih asistenata na Pravnom fakultetu UCG, utvrdilo da su svi propusti kod formiranja ocjena studenata koji su tada bili asistenti otklonjeni, a pri tom ne spominjući moje ime nigdje.

O mom uspjehu govori moj naučno istraživački i stučni rad, odlična anketa studenata iz godine u godinu, puni amfiteatri na mojim predavanjima, veliki broj zahtjeva za mentorstvo na specijalističkim i magistarskim studijama, pa neka javnost prosudi zašto se ne piše o mojim uspjesima, već se neprijatno dovodim u negativan kontekst.

S poštovanjem,
Doc. dr Bojana Lakićević–Đuranović

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...

 

Monitor broj 1448

Monitor broj 1448 / 20.jul 2018.     MILO ĐUKANOVIĆ I AMFILOHIJE RADOVIĆ – R...