Monitor.co.me

Odluka o žalbi PR službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja zbog neobjavljivanja reagovanja na tekst Zaustaviti istrebljenje riba, Monitor 1342

E-mail Ispis PDF
Odluka o žalbi PR službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja zbog neobjavljivanja reagovanja na tekst Zaustaviti istrebljenje riba, Monitor 1342

Kotor, 10. avgust 2016.

PR služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) obratila se žalbom ombudsmanki 26. jula 2016. godine zbog neobjavljivanja njihovog reagovanja na tekst Zaustaviti istrebljenje riba, autora Velibora Ivanovića, objavljenog u rubrici Gledišta 08.07.2016, Monitor br. 1342.

PR služba MPRR smatra da je povrijeđeno njihovo Zakonom o medijima (ZoM) garantovano pravo na ispravku i odgovor, te načelo 3 . Kodeksa novinara Crne Gore (KNCG).

Budući da medijacijom nije postignuto sporazumno rješenje, donijela sam odluku da žalbu PR službe MPRR odbijem zato što smatram da reagovanje koje su formulisali kao odgovor na tekst „Zautaviti istrebljenje riba" zaista nije u skladu sa zakonskim odredbama, te da uredništvo nije bilo u obavezi da tekst tog tipa tretira i objavi kao odgovor na način definisan zakonom. Medij nije uvažio pravo na ispravku i odgovor jer nije našao da je tekst objavljen u „Gledištima" sadržavao netačne informacije i neutemeljene kritike, što je opcija koju smjernicom 3.1.b omogućuje KNCG.

Obrazloženje

U žalbi koja je bila formalno uredna i koja je kao takva poslata uredništvu na izjašnjenje PR služba MPRR tvrdi da je neobjavljivanjem njihovog reagovanja na tekst Zaustaviti istrebljenje riba povrijeđeno njihovo Zakonom o medijimagarantovano pravo na ispravku i odgovor, te načelo 3. KNCG. PR služba MPRR je reagovanje na pomenuti tekst poslala elektronskom poštom 08. jula, što potvrđuje email koji su u procesu medijacije proslijedili. Istoga dana ovo je reagovanje objavljeno i na sajtu MPRR, a takođe je poslato poštom na Monitorovu adresu 18. jula. U narednom broju Monitor nije objavio reagovanje MPRR, budući da uredništvo nije dobilo niti email niti reagovanje poslato poštom , ali je u rubrici „Inbox" objavilo odgovor autora Velibora Ivanovića na reagovanje objavljeno na sajtu resornog ministarstva.

Tokom procesa medijacije, žalitelj je dao predlog poravnanja da se njihovo reagovanje objavi kao odgovor u smislu koji definiše ZoM, što uredništvo nije prihvatilo, argumentirajući da dostavljeno reagovanje ne zadovoljava kriterijume koje definiše isti zakon, te da iz tih razloga ono ne može biti objavljeno.

Budući da medijacijom nije postignuto sporazumno rješenje, donijela sam odluku da žalbu PR službe MPRR odbijem zato što smatram da reagovanje koje su formulisali kao odgovor na tekst Zautaviti istrebljenje riba zaista nije u skladu sa zakonskim odredbama, te da uredništvo nije bilo u obavezi da tekst tog tipa tretira i objavi kao odgovor na način definisan zakonom. Medij nije uvažio pravo na ispravku i odgovor jer nije našao da je tekst objavljen u Gledištima sadržavao netačne informacije i neutemeljene, što je opcija koju smjernicom 3.1.b omogućuje KNCG.

I ZoM i KNCG jasno definišu koja vrsta reagovanja može biti tretirana kao odgovor koji mora biti objavljen tako da odgovara plasmanu teksta na koji se odnosi. Reagovanje koje je dostavila PR služba MPRR ne sadrži informacije kojima se ispravljaju pogrešni ili neistiniti navodi u spornom tekstu, niti argumentovanim navodima pobija, suštinski ispravlja ili dopunjuje navode teksta na koji se odnosi, već naprotiv obiluje argumentacijom ad hominem, dakle nizom logičkih pogreški koje umjesto da argumentiraju protiv konkretnih tvrdnji ili teza iznijetih u spornom tekstu, argumentiraju protiv autora teksta. Diskreditacija sagovornika ne može ni osnažiti niti oslabiti argumente čija valjanost ne zavisi od onoga ko ih zastupa.

Istovremeno je izvjesno da je došlo do dvostrukog propusta u prijemu reagovanja PR službe ministarstva, što predstavlja poseban problem za koji Monitor u buduće mora naći adekvatno rješenje. Jasno je da je prvi razlog za neobjavljivanje reagovanja PR službe MPRR u rubrici Inbox predviđenoj za reagovanja, to što ga uredništvo nije dobilo. S tim u vezi, uredništvo je u svom izjašnjenju navelo sledeće: „Spremni smo i naknadno da objavimo reagovanje ukoliko ono iz tehničkih ili nekih drugih razloga, a pogotovo mogućom našom greškom, nije stiglo do uredništva, i nije objavljeno na vrijeme. (...) Jedino ne možemo objaviti reagovanje već objavljeno na sajtu Ministarstva poljoprivrede." Uvažavam poziciju uredništva u tom pogledu, ali istovremeno apelujem na njega da mogućnost ovakvih propusta minimizira boljom organizacijom, budući da ovakvi tehnički propusti dodatno pogoršavaju postojeću situaciju i smanjuju ionako tanko povjerenje među akterima u crnogorskoj javnoj i medijskoj sferi, što nikome ko je zainteresovan za ozbiljnu i produktivnu diskusiju o stvarima od javnog interesa ne može biti od koristi.

Promptno objavljivanje reagovanja u bilo kom mediju različitom od onog u kom je sporni tekst objavljen predstavlja lošu praksu u javnom dijalogu jer pokazuje neuvažavanje učesnika komunikacije i neuvažavanje medija a na koncu i auditorijuma medija u kom je inicijalni tekst objavljen. U skladu s tim formulisala bih i preporuku da osobe ili organizacije koje se nalaze oštećenim pisanjem medija zahtijevaju od njega pravo na ispravku/odgovor ili objavljivanje reagovanja, a da na drugi način reaguju tek onda kada bude jasno da medij ne namjerava da udovolji njihovom zahtjevu. Podnosilac žalbe nije mogao znati da njihovo reagovanje neće biti objavljeno u narednom broju onog dana kada je objavljen kako predmetni tekst i tako i reagovanje na sajtu MPRR.


Paula Petričević
Ombudsmanka Crnogorskog nezavisog nedjeljnika Monitor

______________________________

1 Načelo 3 KNCG: "Obaveza je novinara/novinarke da dopuninepotpunuiispravinetačnuinformaciju.
To se posebnoodnosinainformacijukojamoženekomenaškoditi.
Ispravka mora bitiistaknutanaodgovarajućinačin.
Smjernica 3.1 KNCG: „ Ispravka i odgovor
(a) Svi mediji moraju poštovati i osigurati primjenu prava na ispravku i prava na odgovor u skladu sa zakonom, uz pravovremeno objavljivanje ispravke i/ili izvinjenja, kako bi se izbjeglo pokretanje sudskog postupka.
(b) U slučaju kada su neke osobe ili organizacije uvjerene da izvještaj medija sadrži netačne informacije ili neutemeljene kritike na njihov račun, one mogu, od medija koji je objavio takav izvještaj, da zahtijevaju mogućnost odgovora i ispravke netačnih navoda.
Medij treba da uvaži to pravo, ukoliko je izvještaj sadržavao netačne informacije ili neutemeljene kritike.
Ispravka ili odgovor ne smije da bude duži od teksta/priloga na koji se odnose."

2 Koje je u redakciju Monitora stiglo 27. jula 2016.

3 Koje je na sajtu MPRR bilo objavljeno 8. jula u 13.55: http://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/162983/Reagovanje-MPRR-na-tvrdnje-Velibora-Ivanovica-u-nedjeljniku-Monitor.html, stranica posjećena 10. avgusta 2016.

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...

 

Monitor broj 1448

Monitor broj 1448 / 20.jul 2018.     MILO ĐUKANOVIĆ I AMFILOHIJE RADOVIĆ – R...