Monitor.co.me

Učinjeni su pomaci

E-mail Ispis PDF
Učinjeni su pomaci
(Školska godina počela bez medijatora za romsku djecu, Monitor, 30. septembra 2016.)

Vaš list je objavio tekst pod naslovom Školska godina počela bez medijatora za romsku djecu u kojem se navode netačne informacije u vezi sa Romskim edukativnim fondom (REF), u odnosu na šta ulažemo demanti.

Naime, radi se o informacijama da „Do sada nijesu učinjeni pomaci u institucionalizaciji pozicije mentora" (iz teksta), što nije tačno. Inicijativa za institucionalizaciju pozicije romskog i egipćanskog medijatora, (tačnije Saradnika u socijalnoj inkluzji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja) usvojena je na Sektorskoj komisiji 10.juna 2016.godine, a na Savjetu za kvalifikacije 12.jula 2015.god. Program obrazovanja i ispitni katalog, kao završni dokumenti u okviru neke stručne kvalifikacije, razmatrani su i usvojeni na Odboru za obrazovanje odraslih 11.07.2016., i usvojeni na sjednici Nacionalnog saveta 28.07.2016.god. Ovim je zaokružen pravni proces izrade i validnosti ove Stručne kvalifikacije, i trenutno se čeka objavljivanje rješenja u Službenom listu. Same objave kasne jer je potrebno na ovaj način ispratiti sva pravna dokumenta koja se rade u Crnoj Gori, ali objavljivanje je zapravo formalno jer je dokument o validnosti ove Stručne kvalifikacije konačan i više se neće mijenjati.

Osim toga, u tekstu se navodi ,,Od Romskog edukativnog fonda (REF), koji je koordinirao projektom u Kampu na Koniku i angažovao medijatore, ali ni od Ministarstva prosvjete koji je REF-ov partner, nijesmo, do odlaska ovog broja u štampu, dobili odgovor zašto trenutno nema nijednog medijatora i hoće li biti angažovani", ali činjenica je da nam se do danas niko zvanično nije obratio ovim povodom.

U tekstu postoji niz netačnijh informacija, među kojima je i tvrdnja da je prevoz obezbeđen samo mlađoj deci, što nije slučaj. Prevoz je obezbeđen za svu romsku i egipćansku djecu koja žive na prostoru koji pokriva Konik kamp.

Kada je isplata honorara RE Medijatora u pitanju, važno je navesti činjenicu da trenutno samo jedna medijatorka dobija svoj honorar iz Romskog edukativnog fonda, dva medijatora volontiraju, dok rad jednog medijatora finansijski podržava Crveni krst.

Kako je autor teksta RE medijator sa kojim više ne sarađujemo, želimo da istaknemo koliko je tekst jednostran i subjektivan, dok Vaš medij nije dovoljno profesionalno pristupio temi i nije uključio stav druge strane kako bi postigao objektivno i tačno informisanje svojih čitalaca.

Shodno tome, a u skladu sa Ustavom, domaćim pravnim propisima (Zakon o medijima) kao i sa brojnim međunarodnim ugovorima koji garantuju pravo povređene strane na demanti, molimo da ovo saopštenje objavite u celosti, na istom mjestu, bez odlaganja.


Hvala unaprijed,
Romski edukativni fond

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...

 

Monitor broj 1448

Monitor broj 1448 / 20.jul 2018.     MILO ĐUKANOVIĆ I AMFILOHIJE RADOVIĆ – R...