Monitor.co.me

Kosmos u zrnu pijeska

E-mail Ispis PDF
Sve je jedno. I beskonačno mala čestica je iako beskonačno mala ipak čestica beskonačno velikog bića. Ko ume da gleda videće kosmos i u zrnu peska. I zrno peska u kosmosu. Holizam, epistemološko odnosno metodološko stanoviše celine, samo je konsekvenca. Sve prethodno važi uvek ali posebno snažno važi u stanju sistema koje je daleko od ravnoteže, predhaotično ili poluhaotično, kako to kaže teorija haosa Ilje Prigožina.

A upravo ovakvo, dakle daleko od ravnoteže, predhaotično i poluhaotično, stanje je našeg aktuelnog, sada već ostarelog, iscrpljenog i oslabljenog, polumilenijumskog istorijskog sistema poznog kapitalizma. Zbog toga se ništa, ali i bukvalno ništa, u ovom stanju odnosno sistemu, ne može ni uspešno pojmiti, a kamo li praktikovati, izvan onog stanovišta celine. Slučaj osnovnog ili minimalnog prihoda za sve, to najbolje pokazuje. I to u najmanje tri ključne dimenzije.

Prvo, osnovni ili minimalni prihod, mora se posmatrati i tretirati u dijalektičkoj interakciji, a ne u mehaničkoj odvojenosti, kratkog i dugog roka. Bez ove interakcije nužno se zapada ili u kratkovidi pragmatizam ili u nemoćni utopizam. A u oba slučaja ide se na ruku onoj desničarskoj zloupotrebi osnovnog ili minimalnog prihoda, u obliku one velike nazadnjačke, neofeudalne sinteze, o kojoj je bilo reči u prošloj Alterviziji.

Drugo, u svom većem delu, osnovni ili minimalni prihod jeste predmet ekonomije kao nauke i prakse, ali se on ne može valjano ni razumeti ni implementirati, bez multi- ili, još bolje, bez trans-disciplinarne saradnje drugih nauka, oblasti i disciplina, među njima posebno prava, sociologije, filozofije, politike, međunarodnih odnosa, i ostalih. Ne slučajno, o značaju holizma za razumevanje i implementiranje osnovnog ili minimalnog prihoda, najbolje refleksije, ideje i upozorenja, još pre skoro dvadeset godina, ostavio je jedan filozof, Zigmunt Bauman.

I treće, holizam nikako ne znači uključivanje bukvalno svih faktora, aspekata i dimenzija predmeta u analizu, broj ovih faktora, aspekata i dimenzija uvek je veoma velik, pa to po pravilu nikada nije ni moguće, nego znači izbor i analizu nekoliko najznačajnijih među njima. Celina je u kvalitetu ovog izbora a ne u kvantitetu njihovog prostog zbira.

Altervizija posvećena osnovnom ili minimalnom prihodu, izabrala je dva takva problema, koji su, opet, svaki za sebe, složeni od po nekoliko faktora. To su, prvo, unutrašnje, ekonomske i socijalne bi-polarizacije, u poslednjih trista, a posebno u poslednjih trideset godina, u svetu, a posebno u centru odnosno na razvijenom Zapadu, i, drugo, sa njima bitno povezane, međunarodne posthladnoratovske promene i multi-polarizacije. Naravno, ovaj izbor mogao je biti i drugačiji, ali će tek analize koje slede, pokazati koliko je on bio dobar i opravdan.

Kako god, upravo ovaj izbor, opredelio je i konkretni sadržaj, kompoziciju i redosled, naše četiri puta četiri Altervizije, posvećene osnovnom ili minimalnom prihodu. Prva od ove četiri četvorke, koja završava upravo danas, sa ovim zaključnim tekstom, osnovni ili minimalni prihod tretirala je više uvodno, sumarno i preliminarno. Druga, koja sledi, rasvetljava najdublje veze između onih unutrašnjih ekonomskih i socijalnih bi-polarizacija i osnovnog ili minimalnog prihoda. Treća, koja sledi nakon ove, bavi se najznačajnijim pitanjima onih međunarodnih posthladnoratovskih promena i multi-polarizacija, i to kako u njihovoj istorijskoj izuzetnosti i posebnosti, tako, još više, u njihovoj povezanosti sa onim unutrašnjim bi-polarizacijama i osnovnim ili minimalnim prihodom. Konačno, četvrta, poslednja i zaključna od ove četiri četvorke, bavi se Velikim kontraktom, dijalogom i kompromisom, neophodnim ne samo za rešavanje pitanja osnovnog ili minimalnog prihoda, nego i za sam opstanak čoveka kao vrste, videćemo, toliko daleko ide značaj ovog pitanja.


Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1451

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...