Monitor.co.me

Mitraljezi u Crnoj Gori

E-mail Ispis PDF
Mitraljezi su u XX vijeku počeli masovno da se upotrebljavaju u evropskim armijama; smatrani su za jedno od najsmrtonosnijih oružja, a obezbjeđivali su bolju odbranu i očuvanje položaja na bojnom polju. Crnogorska armija bila je prva na Balkanu, a među prvima u svijetu koja je pośedovala mitraljeze. Prvi mitraljezi stigli su u Crnu Goru 1895. godine iz Rusije kao vojna pomoć zajedno sa pošiljkom pušaka sistema Berdan. Ipak, zbog brzog tehnološkog napretka u proizvodnji oružja, crnogorski mitraljezi ubrzo zastarijevaju. Tako da se početkom XX vijeka počelo tragati za savremenijim konstrukcijama automatskih mitraljeza, koji su se počeli uvoditi u armijama suśednih zemalja. Austrougarska je svoje odrede naoružala svojim Škodinim mitraljezima, a Rusi i Italijani koristili su njemačke - Maksim mitraljeze. U želji da isprati savremene tokove naoružanja, a ipak svjesna svoje finansijske situacije, Crna Gora je nastojala da svoju armiju naoruža kvalitetnim mitraljezima. Već 1905. godine vođeni su razgovori u Londonu oko nabavke ,,Reter" mitraljeza. Međutim, crnogorska vojska se odlučila za maksimove mitraljeze, pošto je u svojim redovima imala puno oficira koji su se u Rusiji uvjerili u njihov kvalitet. Ministarstvo vojno je u prvoj polovini 1906. godine sa koncernom ,,Deutsches Waffen und Munitions – Fabriken" iz Berlina potpisalo ugovor o isporuci 12 mitraljeza, sistema ,,Maksim M. 1895." kalibra 7,62 mm. Godinu dana kasnije, ispostavilo se da je Crna Gora ovu nabavku izvršila preuranjeno, jer su već bili patentirani noviji modeli maksimovih mitraljeza, koji su bili znatno lakši i pogodniji za planinski teren Crne Gore.

Pošto se pripremala za Balkanske ratove, crnogorska vojska odlučuje da povede nove razgovore sa njemačkim fabrikama, oko kupovine novih mitraljeza. Aprila mjeseca, 1912. godine upravitelj vojno – oružanih radionica crnogorske vojske Ilija Hajduković, piše pismo njemačkom inžinjeru Georgu Lugeru o tome da je Crna Gora namjerna kupiti 60 do 100 mitraljeza sistema Maksim. Ubrzo nakon toga stigao je odgovor iz Njemačke, u vidu dvije ponude, jednu za nabavku 50, a drugu za nabavku 100 mitraljeza. Sistem ovih mitraljeza bio je kao i kod onih kupljenih 1906. godine, ali znatno usavršeniji. Crna Gora bi pri ovoj kupovini dobila popust od 20%. Radi lakšeg dogovora, Njemci su na Cetinje poslali svog čuvenog inžinjera Lugera. Nakon proračuna i dogovora, ugovor je sastavljen i potpisan na Cetinju 24. jula 1912. U ime crnogorske vlade, ugovor je potpisao predśednik i ministar vojni, brigadir Mitar Martinović, a u ime njemačke fabrike oružja i municije u Berlinu, Georg Luger. Ugovorom je predviđeno da se Crnoj Gori isporuči 50 mitraljeza bez štitova, 100 rezervnih cijevi kalibra 7.62 mm, 500 platnenih redenika sa 250 metaka i 300 drvenih redeničkih kutija. Ukupna cijena mitraljeza sa opremom, iznosila je 314.165,75 kruna. Njemci su se obavezali da 30 mitraljeza isporuče 4 mjeseca nakon potpisivanja dokumenta, a ostalih 20, dva mjeseca od isporuke prve partije. Crna Gora bila je dužna da nakon potpisivanja ugovora, kao akontaciju uplati 1/3 ukupne cijene.

Početak Balkanskih ratova i stuacija na skadarskom frontu, zahtijevali su ubrzavanje isporuke oružja. Zbog toga je Ilija Hajduković nekoliko puta išao u Berlin, kako bi pregledao i ubrzao isporuku. Dvanaest mitraljeza bilo je spremno odmah da se uputi za Crnu Goru, a preostalih 38 trebalo je da bude gotovo do sredine novembra. Kupljeni mitraljezi transportovani su za Crnu Goru preko Švajcarske do Barija, odakle su prevezeni grčkim brodom za luku Bar. Crnogorska vlada je tada bila u teškoj finansijskoj krizi, pa nije mogla isplatiti dug za decembarski rok. Što se tiče kvaliteta mitraljeza, oni su se pokazali kao ubojiti i sigurni, međutim, pošto za njih nijesu bili kupljeni štitovi, posada je bila izložena neprijateljskoj vatri, pa su oruđa usljed oštećenja bila trajno onesposobljavana za upotrebu. To je nadoknađeno tek 1913. godine. U nabavci mitraljeza za Crnu Goru, veliku pomoć pružio je slavni inžinjer Georg Luger. On je bio veliki prijatelj Ilije Hajdukovića i veoma je poštovao Crnogorce. Interesantno je da je Luger prilikom svoje pośete Cetinju, kao prilog ,,dobrim starim borcima", u znak poštovanja Ministarstvu vojnom uplatio 1000 perpera donacije.


Boban BATRIĆEVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1457 / 21.septembar 2018. KAKO JE REGIONALNI VODOVOD IZGUBIO 12 MILIONA EUR...

 

Monitor broj 1456

Monitor broj 1456 / 14.septembar 2018.   OKONČANA LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA:...

 

Monitor broj 1455

Monitor broj 1455 / 7.septembar 2018. AERODROMI U RALJAMA VLASTICijena koruptivne po...