Monitor.co.me

Unutrašnje bi-polarizacije

E-mail Ispis PDF
U poslednjih trideset godina, došlo je do velikog, zapravo zastrašujućeg povećanja unutrašnjih ekonomsko-socijalnih odnosno klasnih razlika i bi-polarizacija, između 1-10 posto najbogatijih i 90-99 posto ostalih. I to ne više samo u zemljama daleke periferije, nego sada već i u samim centrima svetskog kapitalističkog sistema, SAD i EU. I ne više samo u kritički orijentisanim teorijskim hipotezama, nego sada već i u rigoroznim statističkim istraživanjima i nalazima, posebno onim Džozefa Stiglica, kada je reč o SAD, i onim Tome Piketija, kada je reč o Zapadu, i o svetskom kapitalističkom sistemu u celini, i u poslednjih više od trista a ne samo trideset godina.

Značajnu dopunu ovih, čine isto tako rigorozna statistička istraživanja i nalazi, koji nedvojbeno pokazuju, da izvor rečenih povećanja unutrašnjih bi-polarizacija, nije nikakav mistični preduzetnički duh, nego opšti desethiljadugodišnji naučno-tehnološki progres. Što samo dodatno potvrđuje staru ideju Karla Marksa i drugih socijalista, o eksploataciji, eksproprijaciji i tehnološkoj renti, a ne o preduzetničkoj kreativnosti, štedljivosti i žrtvi, kao najdubljem temelju, izvoru i nepravdi kapitalizma kao istorijskog sistema. I što konačno razbija u paramparčad, i onu najnoviju tridesetgodišnju propagandnu mantru ovog sistema, o tobože sigurnom mada samo za izvesno vreme odloženom „trickle down" efektu, to jest spuštanju i širenju njegovog sve većeg bogatstva, sa njegovih „kreativnih" vrhova, na njegove „nekreativne" radne mase.

Istraživanja i nalazi o kojima je reč nisu nepoznati. Objavljeni su ima već nekoliko godina. Što su još uvek izvan fokusa javne rasprave i politike, u SAD i EU, o Crnoj Gori da i ne govorimo, dakle, nije zbog njihove bilo kakve nepoznatosti, egzotičnosti ili ekskluzivnosti, nego je zbog njihove svesne, političke i propagandne potisnutosti, od strane vladajuće kapitalističke oligarhije. U ovom velikom ideološkom potiskivanju, posebnu, pa i najznačajniju ulogu, ima upravo onaj lažni centar, kojeg je Tarik Ali, onako lucidno identifikovao, kao „ekstremni centar" (EC). A to je već nešto što je manje poznato. Delom zbog inercije starih pojmova, delom zbog potcenjivanja ideologije.

Pre svega ostalog, valja istaći, kako je odnos između unutrašnjih klasnih bi-polarizacija, i EC, najmanje dvostran i inter-aktivan, a ne jednostran i neaktivan. S jedne strane, sam EC, proizvod je i deo, onih istih unutrašnjih bi-polarizacija, koje iznutra razaraju društveno telo, u poslednjih trideset godina. Njihova odgovarajuća, dopunjujuća i osnažujuća, ideološka i pravno-politička „nadgradnja". Koja, međutim, nije ni malo pasivna.

U slučaju EC, ovo poslednje, vidi se posebno dobro, i to je ona druga strana, njihovog složenog inter-aktivnog odnosa. U poslednjih trideset godina, naime, EC „nadgradnja" krajnje je aktivna i produktivna. Kao veliki štit, iza kojeg se već tri decenije, krije i uzdiže, povećana eksploatacija i nepravda. I kao velika, možda i najveća kapitalistička inovacija našeg vremena, koja je, pod prevarnim imenom takozvanog levog centra, (nepovratno) apsorbovala i poništila, čak i deo nekadašnje (socijaldemokratske) levice. A sve ovo, i kao ono najopasnije, „zmijsko jaje" kapitalizma, unutar čijeg lažnog centra, već trideset godina, inkubira novi fašizam.

U inkubaciji o kojoj je reč, posebno značajno mesto ima, još jedan dvostran i inter-aktivan odnos. Onaj između unutrašnjih ekonomsko-socijalnih odnosno klasnih bi-polarizacija, sa „ekstremnim centrom" kao njihovom odgovarajućom ideološkom i pravno-političkom nadgradnjom u poslednjih trideset godina, na jednoj, i novih, podivljalih i opasnih posthaldnoratovskih međunarodnih multi-polarizacija, na drugoj strani. O ovom (super)složenom odnosu biće reči u sledećoj Alterviziji.


Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1473  11. januar 2019.         DUŠKO KNEŽEVIĆ I DOBRI MOMC...

 

Monitor broj 1469

Monitor broj 1469 / 14.decembar 2018. AD AVALE DO BJELASICE - KAKO VLAST POMAŽE...

 

Monitor broj 1468

Monitor broj 1468 / 07.decembar 2018.     ZAROBLJAVANJE NEBOJŠE MEDOJEVIĆAStavlj...