Monitor.co.me

Negativna apokalipsa

E-mail Ispis PDF
Naslov ove Altervizije, Negativna apokalipsa, nije tautologija, kako izgleda na prvi pogled, nego je relacioni pojam, koji postaje jasan, tek kada se stavi uz naslov naredne Altervizije, Pozitivna apokalipsa, na prvi pogled takođe (oksimoronski) problematičan. Jezička provokacija prestaje kada se shvati da je ona prva, negativna apokalipsa, apokalipsa u uobičajenom, negativnom, čak najnegativnijem i najstrašnijem smislu, a ona druga, pozitivna apokalipsa, pozitivna samo u smislu poslednjeg upozorenja, odgovarajućeg izazova, i novog, kreativnog odgovora, kako se to danas obično kaže.

Suvišno je naglašavati kako naša apokalipsa, u oba gornja slučaja, nije ona stara, drevna, biblijska, novozavetna najava-objava, nego, od 1945. kada je atomska bomba prvi put isprobana i upotrebljena, sasvim realna mogućnost čovekovog totalnog (samo)uništenja. U tom smislu, otkriće nukelarnog i ostalog oružja za masovno uništavanje, u poslednjih nekoliko decenija, predstavlja apsolutnu i najveću novost našeg pa i ukupnog čovekovog vremena. O kojoj još uvek ne postoji čak ni minimalna neophodna svest, o odgovarajućoj adaptaciji, i novom kreativnom odgovoru, da i ne govorimo, posebno ne kod onih koji se onako slikovito ali i bukvalno (samo)nazivaju kapitalističkim gospodarima sveta.

A novost o kojoj je reč radikalno menja sve čovekove stečene i zatečene pojmove i tekovine. Tako i vladajući međunarodni sistem. Njegovu statiku i njegovu dinamiku. Posebno ovu drugu. Od kada je čoveka i sveta, pa i u poslednjih pola milenijuma savremenog svetskog sistema, smena zemalja-hegemona u vrhu ovog sistema, po pravilu je ciklična i nasilna. Na samom vrhuncu razrešava se velikim tridesetogodišnjim ratovima između opadajućeg hegemona i najmanje dva najjača pretendenta. Po Imanuelu Volerstinu, poslednji takav bio je veliki tridesetogodišnji rat 1914-1944, između Velike Britanije, kao dotadašnjeg mada opadajućeg hegemona, te SAD i Nemačke, kao dva glavna rivala i pretedenta. Ishod je poznat.

Usled velikog tehnološkog, ekonomskog i ukupnog ubrzanja istorije, vek hegemona je sve kraći i kraći. Zbog toga je i golijatska Pax Americana, hegemonija SAD, konačno uspostavljena 1945, vrhunac i početak opadanja, počela da doživljava već 1968, porazom u davidskoj Tet ofanzivi u Vijetnamu. Ovo opadanje danas ne žele da vide samo poludeli trampovci i njihovi američki i svetski kapitalistički gospodari. A da se ovo vidi, početak je svih početaka, za spas svih ljudi, pa i za spas (toliko eksponiranih) poludelih hegemona i njihovih (nevidljivih) gospodara.

Zbog apokalipse shvaćene kao apsolutne i najveće novosti našeg vremena, ni današnja smena aktuelnog, pa makar i već opadajućeg hegemona, SAD, od strane današnjih pretendenata, Kine, Rusije, EU, ne može više biti onakva kakvu znamo iz istorije, ciklična i nasilna. Neki eventualni novi tridesetogodišnji rat za odluku o novom hegemonu, 2014-2044, bio bi apokaliptičan, bez pobednika, i, kao takav, apsolutno besmislen i neprihvatljiv za sve.

Nije suvišno da se ponovi još jednom, za apsolviranje ovako shvaćene apokalipse, danas je neophodna i apsolutno nova svest. I odgovarajuća adaptacija odnosno novi kreativni odgovor. I to ne samo aktuelnog međunarodnog sistema nego i čoveka kao vrste uopšte. U ovakvom apsolviranju, adaptiranju i kreiranju, mesta više nema čak ni za koncept odnosno praksu hegemonije i hegemona. Realnost je već kulminirala do tačke posle koje istinita postaje i ona stara ili-ili pozicija po kojoj će čovek i čovečanstvo biti ili nenasilni ili ih neće biti. O nekoliko konkretnijih sadržaja i aspekata ove stare-nove ili-ili pozicije, biće reči već u sledećoj Alterviziji.


Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1478. 15. februar 2019.       SANADERIZACIJA MILA ÐUKANOVIĆA:Parti...

 

Monitor broj 1477

Monitor broj 1477  8. februar 2019.       Priajtelji iz devedesetih:TAJNE PR...

 

Monitor broj 1476

Monitor broj 1476  1. februar 2019.       AFERA ATLAS:Kako je Prva banka pre...