Monitor.co.me

Crnogorski internirci

E-mail Ispis PDF
Nedavno je crnogorskoj javnosti prezentovana veoma zanimljiva knjiga istoričara Vukote Vukotića. Radi se o zborniku dokumenata Internacija stanovništva Crne Gore 1916 - 1918 u izdanju Državnoga arhiva Crne Gore koji predstavlja plod njegova višegodišnjeg studioznog i metodičnog istraživanja crnogorske ratne građe pohranjene u crnogorskoj riznici pamćenja. U njoj nalazimo pokušaj da se potomcima crnogorskih stradalnika, ali i čitavoj crnogorskoj javnosti prezentuju imena crnogorskih interniraca i okolnosti u kojima su proživljavali trenutke svoje povijesne drame. Spiskovi su sortirani prema izvještajima i heurističkoj bazi koja je ostala iza djelovanja Crnogorskoga Crvenoga krsta u Neiju, u Francuskoj, a koji je bio jedna od najznačajnijh naših institucija humanosti u toku Prvoga svjetskoga rata. Vukotić nastoji doći do konkretnih imena osoba koje su nasilno odvedene iz svoje domovine i rasute po tamnicama austrougarskoga okupatora.

U knjizi se nalazi reprezentativna uvodna studija koja zavrjeđuje poseban osvrt. U njoj nam autor daje pregled razvoja humanitarnih organizacija u Crnoj Gori, ukazuje na stanje društva, unutrašnje prilike i stanje vojske uoči Prvoga svjetskog rata te apostrofira značaj međunarodnoga prava i vojnih konvencija koje je Austrougarska prekršila u svom odnosu prema Crnogorcima. Zatim na osnovu arhivskih dokumenata rekonstruiše sliku života zarobljenika i život u našoj zemlji pod okupacijom. Vukotić nastoji upoznati čitaoce s djelovanjem crnogorskih humanitarica i akcijama koje su crnogorske institucije i pojedinci činili kako bi se pomoglo logorašima. Život u logoru pored svih materijalnih teškoća bio je ipak posve dinamičan, ispunjem podjelama, što će kasnije, nakon rata, imati dublju političku dimenziju. Kako autor zapaža, pristalice nestanka Crne Gore dobro finansirane i logističke potpomognute od strane Nikole Pašića trudile su se da humanitarnu pomoć pretvore u akt političke agitacije.

S druge strane nemoćni, slabo organizovani i bez većih finansija stojali su napori crnogorskoga kralja i njemu odanih pojedinaca da pomognu svom zarobljenom narodu. Vukotić je ove pojave lijepo opisao: „Prema zamislima i instrukcijama predsjednika srpske vlade Nikole Pašića 4. marta 1917. godine, osnovan je Odbor za ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom sa sjedištem u Ženevi. Na njegovom čelu bili su povjerenici srpske vlade Svetozar Tomić i Janko Spasojević. Taj Odbor je dobio zadatak da štampa jedan proglas u kome će izložiti svoj program, da pokrene svoje glasilo u Švajcarskoj i da osnuje paketno odjeljenje za slanje pomoći interniranim Crnogorcima. U početku taj Odbor je slao po 40 paketa dnevno crnogorskim internircima, ali je sam Pašić tražio da se ta količina poveća kao i brzina isporuke. O ovom poslu brigu je, isto prema nalogu srpske vlade, preuzeo Crnogorski komitet za narodno ujedinjenje. Ovi postupci revoltirali su crnogorsku vladu u izbjeglištvu i njen predstavnik je uložio protest kod Američkog Crvenog krsta 'naglašavajući da je ishrana crnogorskih interniranih podanika stvar vlade njihove zemlje, a ne srpske vlade, koja pomoću paketa tjera agitaciju za stvaranje Velike Srbije.'"

No ne bavi se autor samo političkom dimenzijom, kod njega je vidna želja da predstavi i higijenske uslove, stanje ljekova, upotrebu Crnogoraca da rade teške fizičke poslove za okupatora, bilo pri fabričkim postrojenjima, bilo na poljoprivrednim imanjima. Pored navedenih kvaliteta Vukotićeve studije valja napomenuti da je pored imena interniraca on priložio veliki broj dokumenata koji je ostao iza Crnogorskog Crvenog krsta u Neiju što čitaocima dodatno olakšava čitave i korišćenje ove monografije, koja će, siguran sam, biti valjan istorijski dokument, citiran i nezaobilazan kad je u pitanju izučavanje crnogorskog internirstva.


Boban BATRIĆEVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1457 / 21.septembar 2018. KAKO JE REGIONALNI VODOVOD IZGUBIO 12 MILIONA EUR...

 

Monitor broj 1456

Monitor broj 1456 / 14.septembar 2018.   OKONČANA LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA:...

 

Monitor broj 1455

Monitor broj 1455 / 7.septembar 2018. AERODROMI U RALJAMA VLASTICijena koruptivne po...