Monitor.co.me

Pozitivna apokalipsa

E-mail Ispis PDF
Pretnja nuklearne apokalipse predstavlja poslednje upozorenje u najmanje dva smisla ove reči. U smislu poslednjeg u nizu sličnih upozorenja tokom čovekove istorije, i u smislu upozorenja posle kojeg, ukoliko se na ovo ne pronađe neki valjan odnosno pozitivan odgovor, ne može biti više ničeg, ni nekog novog upozorenja, ni života, ni čoveka uopšte.

Budući da je reč o pretnji koja je najveća moguća, prvo i najvažnije pitanje je, koliko je danas u svetu uopšte raširena odnosno adekvatna svest o njoj? (Svest o pretnji uvek dođe na početku, tek nakon nje, dolazi odgovarajuća adaptacija odnosno kreativni odgovor).

Odgovor na ovo pitanje, nažalost, nije ni malo težak. U proseku gledano, svest o najvećoj pretnji daleko je od one koja je minimalno neophodna. Stvar stoji još gore, kada se pogleda konkretno, kao sastavni deo, u poslednjih trideset godina uspostavljene i nametnute, vladajuće unutrašnje ekonomsko-socijalne odnosno klasne bipolarizacije, te njoj odgovarajuće, podivljale međunarodne multipolarizacije, obe iznutra klasno, ideološki i politički integrisane lažnim, to jest „ekstremnim centrom", kako ga je prvi identifikovao Tarik Ali.

Kada se ovako, konkretno pogleda, naime, jasno se uočava maligno pravilo, po kojem je svest o nuklearnoj apokalipsi utoliko manja, ukoliko je moć aktera veća. Šta nama vredi što je Bilten nuklearnih fizičara, kao glas onih najsvesnijih i najsavesnijih, koji se svake godine javlja još od 1945., na samom početku 2018., jasno upozorio, da je u ovoj godini, samo „dva minuta do ponoći" (još kada znamo da je u poslednje sedamdesetdve godine toliko malo do kraja sveta bilo samo još jednom,1953), kada u Vašingtonu i Seulu na vlasti imamo dva ludaka (čije ludilo, opet, nije tek individualno, nego je sistemsko ludilo poznog kapitalizma).

Na odgovor na prvo pitanje direktno se nadovezuje i ono staro ali uvek otvoreno, drugo pitanje, naime šta da se radi? Apstraktan odgovor ni na ovo pitanje nije nimalo težak, prosto se sam nameće, ali je konkretan odgovor i ovde mnogo teži. Apstraktno govoreći, naime, dileme nema, nivo svesti kod najmoćnijih, hitno se mora podići, tek nakon toga može doći i do odgovarajuće evolucije i adaptacije sistema.

Konkretno, i za početak, odgovor na postavljeno pitanje, upućuje na najmanje tri stvari. Prvo, na pouzdanije identifikovanje onih među najmoćnijima, koji o najvećoj pretnji, imaju makar minimalnu neophodnu svest. U tom pogledu, međutim, stvar je prilično netransparentna i nestabilna. Tako su godišnji skupovi u Davosu i Minhenu, na kojima se okupljaju upravo ovakvi, najveći moćnici današnjeg sveta, 2017. emitovali par ohrabrujućih signala, ali su već u Davosu 2018. ovi u velikoj meri izostali. Drugo, nakon odgovarajuće identifikacije, mora se uspostaviti neki mnogo transparentniji, stabilniji i trajniji oblik stalne agende, debate i akcije, u pravcu izbegavanja katastrofe. I treće, kao uslov za sopstveno učešće u prvom i drugom, sama progresivna alternativa, mora najpre i temeljito da reformiše samu sebe.

Svaka od tri navedene stvari, sama za sebe, predstavlja gigantski velik i težak zadatak. Možda u ovome mi ljudi nećemo uspeti. Možda će se pokazati da smo mi današnji ljudi poslednji ljudi ne u fukujamijanskom nego u bukvalnom smislu te reči. Ali, čak i ukoliko bi se pokazalo tako, dileme ne sme biti, obaveza je svakoga ko u sebi ima imalo ljudskosti, da se apokaliptičkom kapitalizmu, do kraja i bez ostatka suprotstavi. Čak i kada se propada, naime, nije svejedno, kako se to čini. Ako ne zbog nečeg drugog, a ono zbog nade, da zapisi i tragovi o našim današnjim pa makar i izgubljenim bitkama, mogu da posluže, kao seme, za neke nove ljude i svetove.


Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1456 / 14.septembar 2018.   OKONČANA LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA:...

 

Monitor broj 1455

Monitor broj 1455 / 7.septembar 2018. AERODROMI U RALJAMA VLASTICijena koruptivne po...

 

Monitor broj 1454

Monitor broj 1454 / 31.avgust 2018. SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI – Š...