Monitor.co.me

APELACIONI SUD SPASIO DRŽAVU LAVINE TUŽBI ZBOG ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE : Zastarom protiv zagađenja oko KAP-a

E-mail Ispis PDF
sudApelacioni sud Crne Gore ukinulo je, sredinom prošlog mjeseca, presudu Privrednog suda protiv države i Kombinata aluminijuma.

Monitor je već pisao da je sutkinja Privrednog suda Nataša Bošković u maju 2017. godine donijela presudu po kojoj su država i KAP dužni da solidarno Đorđiju Terziću iz Srpske isplate 700.000 eura. U presudi se navodi da je nedvosmisleno utvrđeno da ,,država Crna Gora nije preduzela mjere na koje je obavezuju Ustav i Zakon o životnoj sredini u pogledu zaštite životne sredine'', te je i odgovorna da tužiocu nadoknadi nastalu štetu.

Apelacioni sud, u vijeću sastavljenom od sudija - predsjednice Katarine Đurđić, Marijane Pavićević i Rama Strikovića, osporio je presudu zbog navodne zastarelosti.

,,Apelacioni sud je našao da je tužilac znao još 2002. godine da mu je imovina zagađena jer je te godine Vlada donijela odluku o eksproprijaciji susjednog sela. Paradoksalno zvuči da je za utvrđenje štete u Srpskoj relevantna odluka koja se tiče Botuna. Pa čemu onda odluke Vlade i raznih drugih institucija ako je građanima sela oko Botuna počela da teče zastara onda kada je utvrđena šteta u Botunu, a nesporno je da je šteta zahvatila i okolna sela. Uzalud je tužilac isticao da na njegova prava ne može uticati odluka koja se odnosi na treća lica. Uzaludno je isticano da predmetnim postupkom ne traži naknadu za isti vid štete. Uzalud je ponavljano da šteta u komšijskom dvorištu ne znači nužno štetu i u tužiočevom. Drugostepeni sud nije imao sluha za te navode'', kaže za Monitor advokat Terzića Miloš Damjanović.

U presudi Privrednog suda je navedeno da je na dvije lokacije neposredno uz KAP, odloženo sedam i po tona crvenog mulja. Jedan bazen ima nepropusno dno, dok je drugi bez ikakvog zaštitnog dna, te se zemljište i podzemne vode stalno zagađuju preko propisanih granica sa alkalnim vodama koje sadrže povišene vrijednosti teških metala i kancerogenih čestica.

Vještaci su utvrdili da su bazeni crvenog mulja direktni krivci povećane koncentracije nikla, hroma, arsena i aluminijuma čija je koncentracija 100 odsto veća od dozvoljene. Nedvosmislen, i kako se ističe matematički precizan, zaključak vještaka je da su zatrovani i zemlja i vode, što se slaže sa nalazom CETI, koji je potpisala direktorica Ana Mišurović, da život u naseljima u okolini KAP-a nema nikakvu perspektivu.

U žalbi na odluku Privrednog suda, država i KAP ne spore trovanje, već se pozivaju na zastaru potraživanja tužioca. Apelacioni sud je i najnovijom odlukom potvrdio navodnu zastaru. Državu bi skupo koštalo da je ovaj sud potvrdio ovakvu presudu jer bi pokrenula lavinu tužbi zbog ugrožavanja životne sredine. Zato je sud i ovog puta presudio po ustaljenoj praksi.

U sličnim slučajevima presude su obarane po istoj šemi - zbog navodne zastarjelosti. Privredni sud, sutkinja Milica Popović, donio je krajem 2015. presudu po kojoj je na ime umanjenja tržišne vrijednosti nekretnina KAP dužan da isplati Svetozaru, Radenku, Vidosavi, Ljeposavi, Sretenu i Biljani Terzić ukupno 660.000 eura. Sud je i u ovom slučaju utvrdio da je veliko zagađenje zemljišta direktna posljedica uticaja KAP-a, te da je zbog toga tržišna vrijednost njihove zemlje umanjena za 20,6 eura po kvadratu.

Apelacioni sud je, sredinom 2016. godine, ukinuo ovu presudu pozivajući se takođe na zastaru.

Po istom sistemu, najnovijom odlukom Apelacioni sud je predmet Terzića vratio Privrednom sudu na ponovno suđenje.

,,U nastavku postupka ćemo insistirati na istom zahtjevu, te ako bude potrebno i pred svim ostalim sudovima, sve do onog u Strazburu, koji je do sada ustalio vrlo jedinstvenu praksu kada je u pitanju odgovornost zagađivača i države prema svojim građanima'', ističe advokat Damjanović.

Ono što ne zastarijeva je činjenica da i pored vladinih mjera – selektivne eksproprijacije zemlje u okolini KAP-a, te raznih komisija, presudom Privrednog suda utvrđeno: ,,Takođe valja napomenuti da je opšte poznata činjenica da na podgoričkim pijacama mještani iz područja na kome se nalaze nepokretnosti tužioca i drugih područja Zetske ravnice, nesmetano prodaju svoje proizvode, a da pri tom nije poznat niti jedan slučaj da se nakon izvršenog uzorkovanja proizvoda od strane nadležnih državnih organa, izrekla mjera zabrane stavljanja u promet tih proizvoda''.

Na podgoričkim pijacama se već decenijama mogu kupiti poljoprivredni proizvodi koji dolaze sa zemljišta koje je zatrovano arsenom, aluminijumom, kancerogenim PAH česticama, a koji se navodnjavaju vodom koja je toliko zatrovana da je ne smije koristiti ni stoka. Država i viši sudovi trovanje ne spore, važno im je samo da izbjegnu trošak.


Predrag NIKOLIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1478. 15. februar 2019.       SANADERIZACIJA MILA ÐUKANOVIĆA:Parti...

 

Monitor broj 1477

Monitor broj 1477  8. februar 2019.       Priajtelji iz devedesetih:TAJNE PR...

 

Monitor broj 1476

Monitor broj 1476  1. februar 2019.       AFERA ATLAS:Kako je Prva banka pre...