Monitor.co.me

Misterija ćutanja

E-mail Ispis PDF
Zahvaljujući vrtoglavom tehnološkom progresu, posebno u poslednjih pola milenijuma, čovek je danas u mogućnosti da višestruko zadovolji sve svoje potrebe. Pa ipak, svi znamo da je on od ove mogućnosti daleko, naprotiv, relativno siromaštvo, jaz između jedan posto najbogatijih i 99 posto ostalih, sada već i u najrazvijenijim zemljama, sve je veći i opasniji. A sve ovo zbog toga što se između mogućnosti i stvarnosti isprečila vladajuća kapitalistička oligarhija. Koja kao svoju ekskluzivnu zaslugu prisvaja ono, rezultat tehnološkog progresa, tehnološku rentu, što je zasluga celokupnog ljudskog razvoja. Pa onda na ovaj inicijalni veliki krimen, spontano i organizovano nadovezuje i sve ostale svoje velike krimene, od beskonačne manipulacije rasnih, nacionalnih, verskih i ostalih takozvanih identitetskih sukoba, preko proizvodnje i širenja unutrašnjih i međunarodnih ratova, pa sve do stalne pretnje nuklearne apokalipse.

Ovako bi mogao da glasi najkraći rezime problema kapitalističke zloupotrebe tehnološke rente kao najznačajnijeg problema našeg vremena. Od kojeg zavisi i puki, fizički opstanak čitavog ljudskog roda. Najveći mogući značaj ovog problema prepoznat je i od strane najvećih umova u poslednjih pola milenijuma, od takozvanih utopijskih i naučnih socijalista, Tomasa Mora, Šarla Furijea i Karla Marksa, preko najkompetentnijih naučnika, ekonomista i nobelovaca XX veka, Džejmsa Mida, Džejmsa Tobina i Džona Keneta Galbrajta, pa sve do najboljih XXI veka, Tomasa Piketija, Janusa Varufakisa i Branka Milanovića, da pomenemo ovde samo neke.

Uprkos svemu ovome, dakle uprkos najvećem mogućem značaju, i najvećim filozofskim i naučnim umovima, problem kapitalističke zloupotrebe tehnološke rente, daleko je od vrha svake javne politike i agende, sada već i u najrazvijenijim centrima SAD i EU, setite se sada su i tamo najveći problem zidovi, a ne samo na zaostaloj balkanskoj i crnogorskoj periferiji, gde zidovi nikada nisu ni pali. Čime se ovaj veliki kontrast, između ljudskog uma i kapitalističkog neuma, ova prava misterija odnosno zavera ćutanja, o najvećem problemu našeg vremena, i da li se uopšte, može objasniti?

Naravno da može. Samo što za početak treba napustiti privilegije dvorske nauke. Jer se tek izvan ovih privilegija može videti i sam dvor. I odnos između dvora i nauke, moći i istine. Koji je dvosmeran ali asimetričan. Tako i u slučaju kapitalističke zloupotrebe tehnološke rente. Najbolji i najumniji ne ćute, ali je onih drugih, na dvoru, i oko dvora, mnogo više. Na delu je banalna politička matematika a ne misterija.

Pa šta onda, oni najbolji i najumniji, i njihovi skromni sledbenici, među ovim drugim i autor ove kolumne, uopšte mogu da rade? Da odustanu, pređu na suprotnu stranu, odu u manastire, čekaju? Ili da neodustajno nastave, da šire tajnu o caru Trojanu? Naravno, samo ovo drugo. Jer se samo tako zatečena asimetrija vremenom može preokrenuti.

Ova i naredne tri kolumne Altervizije posvećene su upravo ovom velikom cilju. Prva, Misterija ćutanja, napravila je samo kratko uvodno otvaranje. Druga, Strah od pobune, podsetiće na ograničenu, veoma ograničenu racionalnost kapitalističkog uma odnosno neuma. Treća, Kapitalizam, čudovište koje je počelo da proždire samo sebe, zumiraće hegelovsku odnosno marksovsku dijalektiku sistema, koja je najzad došla po svoje, a poslednja, četvrta kolumna ove male serije, Najveća nepravda, još jednom će rezimirati, samo sada na konkretnijem i razvijenijem nivou, negativne, ali i pozitivne mogućnosti, tehnološke rente, kao najznačajnijeg i najvećeg problema našeg vremena.

Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1474  18. januar 2019.     ONO ŠTO NADLEŽNI NE SMIJU DA VIDE:Ko...

 

Monitor broj 1473

Monitor broj 1473  11. januar 2019.         DUŠKO KNEŽEVIĆ I DOBRI MOMC...

 

Monitor broj 1469

Monitor broj 1469 / 14.decembar 2018. AD AVALE DO BJELASICE - KAKO VLAST POMAŽE...