Monitor.co.me

Najveća nepravda

E-mail Ispis PDF
Problem kapitalističke eksproprijacije tehnološke rente ima najmanje tri društvena aspekta ili sloja. Njegov prvi sloj funkcioniše na samoj uzburkanoj površini društva. Reč je o svakodnevnom i bučnom mnoštvu kapitalistički proizvedenih i manipulisanih identiteta, strahova, histerija i sukoba. Od unutrašnjih nemira i nasilja, preko međudržavnih sukoba i ratova, do onih najstrašnijih, nuklearnih, klimatskih i ostalih apokaliptičkih pretnji. Ni mehanizam ovih sukoba, nije nepoznat. Kapitalizam, eksproprijacija tehnološke rente, povećavanje unutrašnjih ekonomsko-socijalnih odnosno klasnih polarizacija, posledično povećavanje međudržavnih konfrontacija, ovako taj mehanizam izgleda u najkraćem.

Drugi aspekt ili sloj ove eksproprijacije, prostire se nešto dublje, u zatamnjenim odajama i katakombama kapitalističke ekonomije. Reč je o onom velikom, sistemskom i sekularnom deficitu tražnje, o kojem ekonomisti posebno učestalo govore, od izbijanja svetske ekonomske i finansijske krize 2008. Kapitalizam, eksproprijacija tehnološke rente, povećavanje unutrašnjih ekonomsko-socijalnih odnosno klasnih polarizacija, posledično povećavanje relativnog siromaštva, neizbežno povećavanje deficita tražnje, u osnovi, mehanizam je isti i ovde.

Treći aspekt ili sloj našeg problema, nalazi se još dublje, zapravo najdublje, u tamnoj tvari kapitalizma kao sistema. U pljačkaškoj kapitalističkoj eksproprijaciji tehnološke rente, koja, eksproprijacija, predstavlja najveću nepravdu tog sistema. Zbog toga što je tehnološka renta akumulirani rezultat tehnološkog progresa celokupnog ljudskog razvoja, posebno u poslednjih pola milenijuma, a ne zasluga ovog ili onog konkretnog preduzetničkog odnosno kapitalističkog duha, kako to tvrdi vladajuća kapitalistička ideologija.

Pa izgleda kao da je Stiven Hoking bio u pravu. Kao da postoje dva paralelna kosmosa. Kosmos vladajuće kapitalističke ideologije. I kosmos realne kapitalističke ekonomije. U prvom je uzburkana površina, buka i bes, sladunjavi pink. U drugom tamna tvar, patologija kapitalizma, koja je postala i apokaliptički opasna. Profit protiv čoveka. U prvom, devedesetpet procenata svakodnevne svesti, čak i one koja sebe naziva naučnom. U drugom, samo pet. A u realnosti je upravo obrnuto, tamna tvar kapitalizma, kao i tamna tvar kosmosa, zauzima devedesetpet procenata.

Apokaliptička pretnja i patologija kapitalizma kao sistema, postaje utoliko nepodnošljivija, ukoliko znamo da tehnološka renta kao akumulirani rezultat tehnološkog progresa celokupnog ljudskog razvoja, posebno u poslednjih pola milenijuma, već danas pruža mogućnosti, za veliki pozitivni preokret, u korist svih ljudi na planeti. Za ostvarenje inherentne ljudske empatije, velike tehnološke tranzicije, razvojnog egalitarizma. Za Nju dil našeg vremena.

Ni putanja nije nepoznata. Veliko osvešćivanje, ideološka artikulacija, klasna borba, politička mobilizacija. Samo što je danas ulog, opstanak samog čoveka, veći nego ikad. I što je svest o svemu ovome, na žalost, na nižem nivou, nego ikada. Pa se zbog toga veliko osvešćivanje nameće kao apsolutni prioritet.

U ovom osvešćivanju, dela velikih prethodnika, onih starih, Tomasa Pejna, Karla Marksa, Šarla Furijea i ostalih, kao i onih savremenih, Imanuela Volerstina, Tomasa Piketija, Janisa Varufakisa i drugih, jesu dragocena, ali nisu dovoljna. Tamna tvar kapitalizma još uvek je nepregledna. I preteća. U rasvetljavanju ove tvari, inteligencija i hrabrost, jednako su značajne. Inteligencija oslobođena dvorske službe. Hrabrost da se prihvati svaka žrtva. Nerasvetljena, tamna tvar je opasna. Apokaliptički opasna. Mafijaška vlast, ova naša, domaća, milođukanovićevska, samo je daleki, periferni odsjaj i nagoveštaj.


Milan POPOVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1469 / 14.decembar 2018.     AD AVALE DO BJELASICE - KAKO VLAST POMA...

 

Monitor broj 1468

Monitor broj 1468 / 07.decembar 2018.     ZAROBLJAVANJE NEBOJŠE MEDOJEVIĆAStavlj...

 

Monitor broj 1467

Monitor broj 1467 / 30.novembar 2018.   PODGORIČKA SKUPŠTINA: 1918 – 2018:Prosl...