Monitor.co.me

SJEVER: I EKOLOZI PROTIV MALIH ELEKTRANA: Milioni za tajkune, šteta za sve

E-mail Ispis PDF
beraneSportsko ribolovni klub Lim uputio je otvoreno pismo podrške mještanima beranske Mjesne zajednice Vinicka koji se protive izgradnji male hidroeletrane na Ševarinskoj rijeci u tom selu. Predsjednik ove, veoma široke asocijacije ekoloških aktivista inženjer Milutin Mićović podsjeća da je Evropska unija naložila Crnoj Gori da do 2020. godine dvadeset odsto struje počne proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, kao što su biomasa, vjetar, sunce, morske struje, ali da se do sada taj postupak svodi samo na izgradnju malih hidroelektarna.

"U direktivi EU voda je uslovno na četvrtom mjestu", – kaže Mićović. Prema njegovim riječima, ovakav sistem malih derivacionih hidroelktrana veoma je štetan po životnu sredinu, živi svijet u rijekama i, što je najvažnije, za život i opstanak stanovništva u naseljima kroz koje su tekli uzurpirani vodotoci.

"Naknadno je simptomatično i što lokalna zajednica samo ima štetu, lokalna samouprava i država dobijaju mrvice, a stanovništvo čitave države preko svojih računa još subvencionira male hidroelektrane jer se ovdje tobože radi o zelenoj energiji", – objašnjava inženjer Mićović. On ukazuje da je i sam čin gradnje vrlo destruktivan, tako što se vodozahvati prave teškom mehanizacijom, zatim polažu cjevovodi koji se često i po nekoliko kilometara ukopavaju u samo rječno korito ili tik pored njega.

"Uništava se dno rijeka koje kopanjem postaje porozno, odnosno mrtva zona za živi svijet, a u toku povećanih voda nastaaju štete na okolnom poljoprivrednom zemljištu usljed nestabilnog i poremećenog korita. Tokom ljeta često se sva voda usmjerava u derivacione cjevovode kako bi bilo što više vode za pokretanje turbine i veću proizvodnju električne energije, a time i profit", – kaže Mićović.

On tvrdi da određivanje takozvanog biološkog minimum vode koja mora ostati u rječnom koritu praktično niko ne radi, "a nekakvi profesori, stručnjaci i doktori nauka, na svoju sramotu, potpisuju studije o procjeni uticaja na životnu sredinu koji govore da nema negativnih ekološih efekata".

"Mi koji se borimo za životnu sredinu najviše primjedbi stavljamo zbog narušavanja ekosistema, smanjenja biodiverziteta, fragmentacije staništa ribe, gubitka mrestilišta, što je već izgradnjom postojećih hidrocentrala na pritokama Lima dovelo do nikada manjeg broja potočne pastrmke u Limu", – objašnjava Mićović.

On tvrdi i da je svaka rijeka na kojoj je izgrađena hidrolektrana u manjoj ili većoj mjeri uništena, odnosno da su njen ekosistem i kvalitet vode degradirani.

"Količina električne energije koja se dobija iz ovih postrojenja neznatna je u odnosu na štetu koju nanose. Već sada imamo dovoljno primjera na sjeveru Crne Gore koji to potvrđuju. A kada je počinjala izghradnja hidrocentrala, investitori su obećavali da će sela na tim područjima živjeti u blagostanju. Danas možemo vidjeti da se iz malih hidrolektrana napravljenih u njihovim selima izvlače milioni eura prihoda dok selo trpi štetu a životna sredina i rijeka su totalno degradirani i neprepoznatljivi", – kaže inženjer Mićović.

Prema njegovim riječima, male hidroeletrane građene su i u razvijenim evropskim državama, ali su u pravilu uništile rijeke, pa se danas u tim zemljama ulažu milioni u njihovu revitalizaciju.

"U Evropi je sve razvijeniji pokret uklanjanja brana i drugih barijera da bi rijeke oživjele. Svjesni su šteta koja je nanešena i danas najviše ulažu u solarne i vjetroelktrane. Mi bi smo trebali da učimo na njihovom primjeru, a ne da ponavljamo njihove greške", – kaže Mićović.

On objašnjava da je hidroenergija samo uslovno obnovljiva i održiva, odnosno da dolazi do uništavanja korita rijeka postavljanjem cjevovoda i usmjeravanjem veće količine vode od propisane, što niko ne prati, a vlasnici malih elektrana takvu situaciju veoma dobro koriste.

Sportski ribolovci upozoravaju i da se tokom izgradnje MHE uništavaju okolna staništa, a da direktno povezivanje više malih hidrolektrana, kao što se to radi u praksi, dovodi do povećanog kumulativnog uticaja na životnu sredinu, destrukcije biodiverziteta u vodotocima, poremećaja hidrološkog režima gubljenjem izvora, ugrožavanja tradicionalnog načina života lokalnih zajednica.

"Interesne grupe i pojedinci ostvaruju ogromnu materijalnu korist, nanoseći veliki ekološku štretu u zaštićenim prirodnim područjima, a sve to plaćaju siromašni građani kroz račune za utrošenu električnu energiju", – pojašnjava predsjednik Sportskog ribolovnog kluba Lim iz Berana Milutin Mićović.

On zaključuje da će ta asocijacija kao i do sada djelovati uvijek protiv onih koji ugrožavaju životnu sredinu i opstanak lokalnog stanovništva na ovim prostorima.

U beranskoj opštini male elektarne gradi Hidroenergija Montenegro, odnosno Oleg Obradović, Ranko Ubović, u Plavu biznismen Žarko Burić, u Andrijevici brat predsjednika opštine Srđana Mašovića, Igor Mašović, u Vinickoj je koncesije dobilo preduezće Rudi enerdži iz Berana.

Model gradnje malih elektrana svuda je isti, kao što je to već urađeno u beranskom selu Šekular. Rijeke se stavljaju u cijevi i kilometrima odvode do postrojenja, dok korita planinskih ljepotica ostaju suva, a lokalno stanovništvo bez vode.

Mještanima beranskog sela Vinicka podrška stiže sa svih strana Crne Gore. Više stotina građana Berana i predstavnici skoro svih crnogorskih gradova zatražili su sa skupa koji su održali u ovom gradu da Skupština i Vlada hitno stave moratorijum na dalju gradnju malih hidroelektrana, od kojih, kako su kazali, interes i korist imaju samo tajkuni, dok lokalno stanovništvo trpi štetu.

Predstavnica NVO Grin home Nataša Kovačević poručila je građanima Vinicke da nisu sami.„Budite sigurni da nigdje niste sami, ni u Vinickoj, ni u Andrijevici, ni u Plavu niti bilo gdje u Crnoj Gori. Mi ćemo se potruditi da poruke s ovakvih skupova dođu do svih tijela Evropske unije", – naglasila je Kovačević.

Profesor Jovan Mališić jednostavno i slikovito objašnjava da je Vinicka rijeka svoje korito pravila milionima godina a da oni sada hoće da je stave u cijevi i to preko noći promijene. "Mi to nećemo dozvoliti", – kaže Mališić.

Stanovnik sela Vinicka Slobo Zečević, preko čijeg imanja je, kako tvrdi, nezakonito ucrtan put, kaže da „boljeg vremena za one koji obraza nemaju dolazilo nije".

Da tajkuni obraza nemaju može se vidjeti prema svemu što je do sada urađeno na sjeveru Crne Gore. Najviše malih elektrana izgrađeno je upravo na području beranske opštine. Uništene su planinske rijeke u selima Šekular i Lubnice. Devastirana priroda. Napravljen ekocid. Milioni eura već se izvlače iz tih poslova, bez koristi za lokalno stanovništvo. Zacrvenio se zbog toga niko nije.


Tufik SOFTIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1478. 15. februar 2019.       SANADERIZACIJA MILA ÐUKANOVIĆA:Parti...

 

Monitor broj 1477

Monitor broj 1477  8. februar 2019.       Priajtelji iz devedesetih:TAJNE PR...

 

Monitor broj 1476

Monitor broj 1476  1. februar 2019.       AFERA ATLAS:Kako je Prva banka pre...