Monitor.co.me

BUDŽETSKE ZANIMLJIVOSTI: Kapitalna četiri eura i ostalo

E-mail Ispis PDF
miloBudžet Crne Gore za 2019. godinu iznosi 2.384.016.305 eura. U šta država ulaže, gdje reže, a gdje dodaje, činovnici su predstavili, stručna lica prokomentarisala kako stvari stoje. Druga strana, ona sitnija, na kojoj se skubu državne pare ostaje, najčešće, neosvijetljena. Na 250 budžetskih strana svega ima - od para koje se lako mogu izmigoljiti viljom, reecimo, ministara nadležnih, do sitnih brljotina koje oslikavaju traljavost državne administracije.

Ta traljavost traje iako vlada jednu petinu budžeta troši kako bi izdržavala samu sebe. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ove godine iznose 472.059.398 eura. Za te pare državni poslovi bi mogli da rade kao sat.

Predstavljajući ovogodišnji budžet ministar finansija Darko Radunović se pohvalio da će rashodi za službena putovanja, gorivo, reprezentaciju i administrativni materijal biti manji za dva miliona. Svjedno za službena putovanja ostalo je impresivnih pet i nešto miliona eura.

Konsultantske usluge, projekte i studije vlada će platiti 44.993.403 eura. Trošak od skoro 45 miliona za tu stavku neminovno dovodi do pitanja - a šta znaju da urade svi oni koji sjede u ministarstvima i drugim državnim službama, ako treba toliko stručnih usluga platiti nekim drugim ljudima.

Među rashodima za usluge je i odjeljak "Ostale usluge". Košta ukupno 13.538.270. Slovma: trinaest milona petsto trideset osam hiljada dvjesta sedamdeset eura. Sigurno je lakše potrošiti nego ispisati. Stavka "ostalo" fino je tlo za korupciju i plaćanje podobnih i bliskih.

Ta takup objekata ove godine će biti potrošeno 9.635.710 državnih para. Petsto hiljada eura manje nego lani, opet je zadovoljana ministar. Da je skinuo još malo para iz te stavke, država je mogla da konačno izgradi bar jednu zgradu koja fali administraciji, pa da se državne institucije ne potucaju po privatnim zgradama i kućama. Avaj, to bi stvorilo nezadovoljne partijske članove, i prije svega oštetilo predsjednikove ljude koji su budzašto pokupovali nekadašnje zgrade socijalističkih firmi. Ovako to narod pozlaćuje.

Cifru od preko devet i po miliona koju vlada daje za kiriju, možda je zgodno uporediti sa 14.600.000 koliko država troši za materijalno obezbjeđenje porodice. Ili sa dječijim dodacima koji će ove godine državu koštati 5.200.000.

Neka je sirotinja, treba početi s glave. Budžetska jedinica Predsjednik Crne Gore potrošiće ukupno milion i koju hiljadicu eura. Nije predsjednik dugme, u redu je. 1.009.683. Sto hiljada za službena putovanja - opet u redu. "Ostale usluge" - 72.840 eura. Bilo bi zanimljivo saznati za šta, ali je još zanimljivije da su pod stavkom "kapitalni izdaci" predviđena četiri eura. Da crkne čeljade od radoznalosti - šta je to što kapitalno može biti uloženo za četiri eura. Još za Predsjednika.

Skupština Crne Gore koštaće građane ove godine više od devet milona eura.

"Ostala lična primanja" čine jubilarne negrade u iznosu od četiri i otpremnine u izbosu od devet hiljada eura. Za "ostale nakanade" izdvojeno je 30.000 eura. Nespecificirani troškovi, uči nas iskustvo, namijenjeni su specifičnim osobama u specifičnim trenucima. Naravno, po specifičnoj volji rukovodilaca i najčešće, suprtno transparentnosti.

Nekadašnji ponos bivšeg predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića Cetinjski parlamentarni forum i dalje postoji u budžetu. Poreske obveznike košta

38.500 eura. Nije neka para, da bi se ta manifestacija održala neko ima pravo da za službena putovanja potroši 13 hiljada eura. Valjda da ubijedi jude da dođu.

Za rad političkih partija predviđeno je nešto preko četiri i po miliona eura. Važna je parlamentarna demokratija, samo, političke prilike u državi pesimiste navode na pomisao da bi i te pare trebalo dati Gospodaru, pa da se ne nerviramo.

Ustavni sud - sjetićete se to je ona isntitucija čije odluke ponekad čekamo k'o ozeb'o sunce - građane košta 1.129.415. Od toga preko 980 hiljada ide na bruto zarade. Sama studioznost odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti zakona po kojem je poslanik Nebojša Medojević "stavljen" u zatvor i donošenje odluke da se N.M iz zatvora izvadi bez ikakve sumnje je pokazala da su na tome morali raditi timovi ozbiljnih stručnih saradnika, vrhunskih pravnika i pomoćnog osoblja. O teretu koji je na plećima šestoro sudia i predsjednika suda da se ne priča. Valja svaku paru. Pardon, svaki cenat.

Generalnom sekretarijatu vlade ove godine pripada oko sedam miliona budžetskog novca. Službena putovanja generalnog sekretarijata vlade koštaju preko 300 hiljada eura. Za "ostale usluge" ovom organu na raspolaganju je 570 hiljada. Za odnose vlade sa javnošću sekretarijatu je na raspolaganju oko sto hiljada eura. Od toga za "ostale usluge" 25 hiljada. Kome, za šta, nikad se nije saznalo, pa neće ni sad.

Komisija za koncesije ima skromnih 39 hiljada i nešto eura. Nema zaposlene, ali ima stavku "lična primanja" za koju su izdvojene 33 hiljade eura. Plaćaju i konsultantske usluge i ljude po ugovoru o djelu - jedino ne znamo kad su nešto uradili. Opšte su poznat državni problem nenaplaćene koncesije, ne pamti se da je komisja u nekom trenutku objavila: iznosi toliko i toliko, dužnici su ti i ti.

Jednom kad ih je pohodila Državna revizorska institucija, 2015. godine, ustanovili su da "Registar ugovora o koncesijama ne sadrži sve ugovore o koncesijama, kao ni sve promjene za upisane ugovore, dok je revizijom utvrđeno da su u tri slučaja podaci o istim ugovorima upisani dva puta" te da "Komisija za koncesije nije sačinila i samim tim podnijela Vladi Godišnji izvještaj o svom radu za 2014. godinu, niti ga je dostavila na uvid Skupštini Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave". Poslovnik komisje na njihovom sajtu postoji samo kao naslov - sadržaja nema. Tako se ne zna je li im, ne dao Bog, u opisu posla da predlože pokretanje procedure za raskid ugovora sa koncesionarima koji ne plaćaju. Jok, sva je prilika. To je, mnogo vjerovatnije, nekome dodatni posao na kojem ništa ne radi i prima neke pare uredno predviđene budžetom.

Ministarstvo vanjskih poslova košta nas 18.426.682 eura. Stručno se usavršavaju za 18.724 eura, za "ostale usluge" imaju blizu dvjesta hiljada. Desetak hiljada više nego za službena putovanja. Imamo, recimo, Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju i, normalno, generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju. Zatim je tu Direkcija za ekonomsku diplomatiju i samim tim direktorka Direkcije za ekonomsku diplomatiju. Pa u Direkciji za ekonomsku diplomatiju drugi sekretar, pa treći sekretar, pa ataše.

Tih direktora direktorata za ovo i ono se inače toliko namnožilo da je sitan State Department.

Ministarstvo kulture je za program "Kreativna Crna Gora - identitet, imidž, promocija" predvidjelo 200.000 eura. Za konsultantske usluge, projekte i studije 190.000 i deset hiljada po ugovorima o djelu. Eto prilike za podobne kulturne djelatnike.

Zašto kad smo već u NATO paktu i dalje plaćamo za Savjet za NATO 20.000 eura - zna onaj ko je pisao budžet.

U budžetu za Ministarstvo pravde postoji stavka otpremnine za tehnološke viškove. Iznosi jedan euro.

Ministarstvo odbrane za "ostale usluge" ima na raspolaganju 257.780 eura

Imamo i Komisiju za istraživanje nesreća. Čuli za njih, ne čuli, iz budžeta im sleduje 43.251 euro. I pedeset centi.

Preslatka je institucija Senat prijestonice. Potrošiće ove godine oko 76 hiljada eura. Sastaju se slabo, prijestonica napreduje još slabije, ali, služba senatora uredno radi svoj posao i prima svoju platu. Nikad se ne zna kad će senatori stupiti u akciju.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma ima budžet od 8.781.662 eura. Za bruto plate troši 275.832, za konsultantske usluge, projekte i studije 320.000, a za "ostale usluge" čak 650.000 eura. U programu "Životna sredina i komunalni razvoj" za konsultantske usluge, projekte i studije opet im treba 357.000 eura. Ista stavka u odjeljku Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj - milion. Konsultantske usluge, projekti i studije potrebni su im i u programu Administracije, doduše u skromnom iznosu od 14 hiljada eura. S tim što za "ostale usluge" imaju još 55 hiljada.Uprkos tome što je održivi razvoj komplikovana stvar, ako jedno ministarstvo zaposlene plaća 275 hiljada, a konsultante i projekte preko milion i šesto hiljada - neka se niko ne čudi priči o siromaštvu administrativnih kapaciteta Crne Gore. Priči o bogaćenju privilegovanih kobajagi stručnjaka kojma smjernice za studije daje vlada, nakon što sagleda šta treba sumnivim investitorina već odavno se niko ne čudi.

Fala poreskim obveznicima, oni su, na svakim izborima se vidi, zadovoljni.


Miloš BAKIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1478. 15. februar 2019.       SANADERIZACIJA MILA ÐUKANOVIĆA:Parti...

 

Monitor broj 1477

Monitor broj 1477  8. februar 2019.       Priajtelji iz devedesetih:TAJNE PR...

 

Monitor broj 1476

Monitor broj 1476  1. februar 2019.       AFERA ATLAS:Kako je Prva banka pre...