Monitor.co.me

MILORAD ALEKSIĆ, DIREKTOR FONDACIJE SVETI PETAR CETINJSKI: Na ivici gašenja

E-mail Ispis PDF
aleksicMONITOR: Kako ukratko izgleda lična karta Fondacije ,,Sveti Petar Cetinjski "?
ALEKSIĆ:Fondacija ,,Sveti Petar Cetinjski" osnovana je 1999. godine s ciljem da radi na afirmaciji kulturno-istrijskog i državotvornog nasljeđa Crne Gore, ali i afirmaciji savremenih vrijednosti i potencijala crnogorskog društva. Fondacija od početka djeluje u interesu kulturnog i civilizacijskog napretka crnogorskog građanstva. Stvorena je radi opšteg dobra Crne Gore i jačanja njenog državnog, demokratskog i obrazovnog puta, kao i radi zaštite istorijskih i duhovnih vrijednosti crnogorskog naroda.

Inicijatori, osnivači, kreatori i podržavaoci Fondacije počeli su svoju javnu djelatnost zajedno sa princom Nikolom Petrovićem, kao prvim predsjednikom Upravnog odbora, a zatim sa uvaženim prof. dr IlijomVujoševićem, prof. dr Božidarom Nikolićem. Veliki doprinos dali su i prof. dr Pavle Mijović, prof. dr Božidar Šekularac, prof. dr Božina Ivanović. Posebnu ulogu i maksimum privrženosti, posvećenosti, stručne i ljudske uzornosti Fondaciji je poklonio pok. Dragoljub Drago Rašović. Fondacija ima svoje počasne članove: princa Nikolu Petrovića, akademika Sretena Perovića, akad. pok. Gojka Kastratovića i počasnog konzula Austrije Milana Mrvaljevića. Stotinu i više članova-osnivača, iskrenih Crnogoraca i poštovalaca lika i djela Svetog Petra Cetinjskog doprinijeli su patriotskoj i kulturološkoj afirmaciji Fondacije kao nezaobilaznoj građanskoj i državotvornoj crnogorskoj instituciji.

MONITOR: Koji su najznačajniji projekti koje je Fondacija realizovala?
ALEKSIĆ:Realizacija planova i programa koji su sadržajem i rezultatima doprinijeli ostvarenju brojnih prosvjetnih, kulturnih i humanitarnih zadataka, koji su bili isključivo u interesu očuvanja i opstanka crnogorskog društva, promociji pjesnika i književnika, stipendiranje mladih talenata, izdavanje knjiga i afirmacija Crnogorske pravoslavne crkve su, i pored niza teškoća, ostvarivani na opšte zadovoljstvo crnogorske javnosti.

Fondacija je u svom dvodecenijskom radu realizovala mnoge značajne projekte, od kojih izdvajam postavljanje spomen ploče u Skupštini Crne Gore, povodom donošenja „Stege"- prvog zakonskog akta u državno–pravnoj istoriji Crne Gore, podizanje spomenika Svetom Petru Cetinjskom i dodjelunjegovog imena bulevaru u Podgorici, organizovanje naučnog skupa o Petru I Petroviću Njegošu, izdavanje publikacija o Božićnom ustanku i drugim istorijskim događajima, izdavanje niza naučno-istorijskih publikacija, snimanje TV serije o dinastiji Petrovića koja je dobila status nastavnog sredstva u crnogorskim školama, itd.

Fondacija je organizovala naučne skupove: o 1918, o Crnogorskoj crkvi, jeziku, o ljudskim i građanskim pravima pojedinaca i manjinskih grupa... Fondacija je 2016. godine povodom 1.000 godina Crnogorske državotvornosti/državnosti izdala epohalnu monografiju ,,Dukljanski knez Sveti Vladimir". Izdavanjem ove knjige obilježena je desetogodišnjica obnove državne nezavisnosti Crne Gore, kao i godišnjice Mojkovačke bitke i Medovske tragedije. Po našoj ocjeni Monografija predstavlja jedini materijalni dokaz kojim je proslavljeno 1.000 godina postojanja Crne Gore. Crnogorci iz Vojvodine i Makedonije predložili su Fondaciju za dobijanje državnog priznanja.

MONITOR: Šta od planiranog još nije ostvareno?
ALEKSIĆ: Mnogi planovi još nijesu realizovani. Štampanje monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir na španskom jeziku; prevođenje i titlovanje TV serije ,,Dinastija Petrović - Njegoš" na engleskom je završeno, ali na francuskom, ruskom,italijanskom i njemačkom još nije. Nije još postignut dogovor sa RTCG o koprodukciji za tv drame pok. Gojka Kastratovića – događaj sekretara Petra I- Frana Dolćija Vickovića, radnog naslova,,Unaprijed osuđeni " i koprodukcija za Kastratovićevu TV dramu vezanu za Bombaški proces. U planu je bilo i da sa producentskom kućom Andromeda pictures Podgorica realizujemo film ,,Luča Njegoševe noći ", po pripovjetci crnogorskog slikara Dimitrija Popovića. Sa RTCG i/ili drugim TV emiterima treba da potpišemo ugovor o realizaciji emisija koje govore o temama/ dilemama/ tabuima iz crnogorske istorije, imena i djela Svetog Petra i da se pristupi njihovom emitovanju. Radimo na sakupljanju građe o dinastiji Petrovića koja se nalazi po evropskim metropolama; planiramo da izdamo knjigu Anđe Kapičić ,,Odlikovanja u Crnoj Gori", knjigu Ivana Tepavčevića ,,Monografija o Petaru I Petroviću Njegošu ", reprint izdanja knjige Sava Brkovića ,,O postanku i razvoju crnogorske nacije" u kojoj je predstavio pokušaj etnogeneze Crnogoraca Špira Kulišića; da se ponovo štampaju Poslanice Svetog Petra Cetinjskog, kao i prevod na engleski i japanski jeziku; planirano je da se uradi projekat vezan za lik i djela Mihaila Lalića. Naročita pažnja posvećena je prikupljanju građe scenariste Ratka Đurovića ; da se Fondacija angažuje na restauraciji Zimovnika Petra I na Karuču, rješavanju statusa tkz. Podgoričke skupštine i statusa Crnogorske pravoslavne crkve, njene imovine itd.

Sa zadovoljstvom ističemo da smo , ipak, i pored problema u godini jubileja, sa RTCG potpisali koprodukcijski ugovor o realizaciji kviza znanja, na kome učestvuju skoro sve crnogorske srednje, stručne škole (16 ekipa sa po tri člana). Kviz će na kreativan i zabavan način omogućiti mladim ljudima da se upozaju sa Crnom Gorom - sa njenim prirodnim, biljnim i životinjskim svijetom, ekologijom, energetskom efikasnošću, kanjonima, istorijskim događajima i činjenicama, poznavanju jezika, literature i kroz takmičenje uveća nivo opšte kulture.Kviz počinje da se emituje od februara do maja ove godine

MONITOR: Kakvi su izgledi da se još nešto od planiranog ostvari?
ALEKSIĆ:Za ostvarenje bilo kojeg planiranog projekta Fondacije potrebna je puna radna i stručna angažovanost, kao i nesebična privrženost misiji koju Fondacija ima. Fondacija nastavlja svakodnevnu volontersku, nekarijernu angažovanost, što je obaveza prema crnogorskom društvu, živim i aktivnim članovima, ali ne manje i prema onima koji više nijesu među nama. Fondacija slijedi temeljne ideje i svoju misiju, pa je normalno da je njen rad, na provjeri, uzimajući u obzir stavove osnivača, članova, prijatelja i rukovodilaca ove humanitarne nevladine organizacije.

MONITOR: U medijima su se pojavile informacije da rukovodstvo Fondacije izabrano prošle godine ništa nije uradilo...
ALEKSIĆ:Fondacija je Statutom predviđela da se svake godine 31. oktobra održava svečana skupština, a svake četvrte biraju predśednici Upravnog i Nadzornog odbora Fondacije.Nažalost, od posljednje Izborne skupštine (31. oktobra 2017. ), na kojoj je izabran novi predśednik Živko Andrijašević i Upravni odbor i prihvaćene osnove za dalje programske aktivnosti i ciljeve, izražena očekivanja da se sačuva i još više afirmiše radno-stvaralački ugled Fondacije, posebno akcentirane obavezne aktivnosti u 2018. godini (organizovanje okruglih stolova o tkz. Podgoričkoj skupštini, Crnogorskoj crkvi...), do danas je malo urađeno, realizovano, planirano, a što je najgore, javna afirmacija Fondacije ovakvim ponašanjem,sada već bivšeg predśednika i Upravnog odbora dovedena je u skoro bezizlaznu situaciju.

MONITOR: Kome je stalo da se ugasi Fondacija?
ALEKSIĆ:Mi ne znamo kome je stalo da se ugasi Fondacija, koja je ostvarila toliko važnih poslova iz oblasti prosvjete, kulture, izdavaštva, filmovane istorije o četvrtoj crnogorskoj dinastiji Petrović Njegoš, planiranim projektima... Crnoj Gori nebi bilo korisno da se ugasi Fondacija i da se ne ostvaruju njeni planovi i programi. Ubijeđeni smo da to ne bi odgovaralo ni organizacijama srodne orijentacije, niti pojedincima. Zamrzavanje, ili pasiviziranje rada Fordacije, sigurni smo, ne bi odgovaralo ni osnivačima, donatorima, članovima i prijateljima Fondacije "Sv. Petar Cetinjski". Fondacija je inače otvorena za saradnju sa svima koji žele dobro našoj domovini.


Spor oko Zimovnika

MONITOR: Ovih dana polemisali ste sa predstavnicima Srpske crkve u Crnoj Gori oko restauracije Zimovnika Petra I...
ALEKSIĆ: Aktivnosti Fondacije na restauraciji kulturnog dobra Vladičina kulateku od 2018. godine. Svojevremeno smo pisali Ministarstvu kulture, kao i predstavništvu Ujedinjenih nacija za razvoj u Podgorici (UNDP)sa idejom da nam pomognu u realizaciji restauracije,adaptacije i privođenja objekta savremenoj namjeni. Da bismo ispoštovali proceduru dobijanja Rješenja za konzervatorske uslove, provjerili smo kod nadležnih organa ko je vlasnik kultnog, ali devastiranog objekta na Karuču i saznali, pored ostalog, da je nosilac prava svojine Pravoslavna crkva Sv. Nikola, u Rvašima i da ima teret od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture na ime izvršne rekonstrukcije.

Dokumenta su pokazala da je prijestonica Cetinje vlasnik crkve Sveti Nikola i po tom osnovu, na naš zahtjev, Sekretarijat za uređenje prostora Prijestonice podnio je zahtjev Upravi za zaštitu kulturnih dobara za dobijanje konzervatorskih uslova. Rješenje je izdato 23. oktobra 2018 , a u Prijestonicu je zaprimljeno 34 dana kasnije.To zakašnjenje je iskoristila Srpska crkva da podnese žalbu na rješenje.Očekujemo da će se shodno Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima ubrzo utvrditi pravo svojine na Vladičinu kulu.


Veseljko KOPRIVICA

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1478. 15. februar 2019.       SANADERIZACIJA MILA ÐUKANOVIĆA:Parti...

 

Monitor broj 1477

Monitor broj 1477  8. februar 2019.       Priajtelji iz devedesetih:TAJNE PR...

 

Monitor broj 1476

Monitor broj 1476  1. februar 2019.       AFERA ATLAS:Kako je Prva banka pre...