Monitor.co.me

feljton

Broj 974
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (XIII)

Istina - jedino dostojanstvo

Istina  - jedino dostojanstvo

Likvidacije bez suđenja istaknutih ličnosti drugačijih političkih i ideoloških uvjerenja nijesu samo manir ,,crvenog terora". Sila pobjedničkog oružja pokazivala su uvijek, i tada, i kod drugih mnogo naprednijih naroda. Da se ovdje poslužimo riječima kanadskog istoričara Džemsa Baka, koji u svojoj knjizi Ostali gubici, govoreći o masovnom pomoru njemačkih ratnih zarobljenika u francuskim i američkim logorima poslije 1945. godine. On ističe - ,,onome kome pripada vojna slava u isto vrijeme pripada i stid" za nehumana djela koja su činili, sa ,,višim ciljevima", nad nezaštićenim ljudima. U našem, jugoslovenskom slučaju to je bila smišljena politika uništenja klasnog neprijatelja, ,,izdajnika naroda i države", kako se ne bi pridigao i ohrabrio na nove ratove. ,,Otvaranje tabuisanih tema i postavljanje pitanja ma koliko bilo provokativno i izazovno, optužujuće ima samo jedan cilj - istinu, da se sazna istina o vremenu, zbivanjima, ljudima, zemlji, njenoj prošlosti, žrtvama i da se, posredno, podučimo i poučimo u otkrivanju puteva budućnosti. Sloboda je u istini", navodi Branislav Kovačević u svojoj knjizi.

Više...
 
Broj 973
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (XII)

Crnogorski ekstremizam

Crnogorski ekstremizam

I poslije bezuslovne kapitulacije Njemačke 8. maja 1945, njemačke trupe pod komandom Aleksandra Lera i kvislinzi nastavili su ogorčenu borbu protiv snaga Jugoslovenske ar...

Više...
Broj 972
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (XI)

Isprazniti paljbu

Isprazniti paljbu

Ko je kriv za stradanje brojnih četničkih jedinica i građanskih lica iz Crne Gore? Ustvari, suštinsko pitanje je zašto se kao u cijelom civilizovanom svijetu nije poštova...

Više...
Broj 971
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (X)

Ćutanje pobjednika

Ćutanje pobjednika

Masovne odmazde nad kaloboracionistima, koji su bili protiv novog komunističkog režima, nijesu izvršene na jednom mjestu, niti istovremeno. Iz postojeće naučne i memoarsk...

Više...
Broj 970
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (IX)

Marš smrti

Marš smrti

Prema Borivoju M. Karapandžiću, masovna strijeljanja predatih zarobljenika su izvršena: na planini Pohorju i oko Maribora i na „maršu smrti" strijeljano je oko 200.000 Hr...

Više...
Broj 969
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (VIII)

Razočarana vojska spaljuje oružje

Razočarana vojska spaljuje oružje

Druga grupa četnika, koja se 9. maja 1945. godine odvojila sa namjerom da pređe granicu kod Dravograda i da stupi u vezu sa engleskom vojnom komandom u Austriji, kretala ...

Više...
Broj 968
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (VII)

Prevara britanske komande

Prevara britanske komande

Glavnina četničkih jedinica, koja se probijala kroz borbu, prema Celju, prošla je 9. maja kroz grad, koji je bio „okićen zastavama sa srpom i čekićem". Istog dana Njemačk...

Više...
Broj 967
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (VI)

Gardisti opet sa četničkim šubarama

Gardisti  opet sa četničkim šubarama

Prema M. Miniću, dr Ante Pavelić je u znak zahvalnosti sa saradnju darovao đeneralu Đukiću zlatni sat sa lancem na koji je utisnut Pavelićev monogram. O pregovorima opuno...

Više...
Broj 966
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (V)

Zašto su ustaše likvidirale Ðurišića

Zašto su ustaše likvidirale Ðurišića

U travnju 1945. dobio sam naređenje od Džala da likvidiram grupu Crnogoraca, odnosno da organizujem njihovu likvidaciju, tj. da ih dovedem do mesta likvidacije i predam P...

Više...
Broj 965
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (IV)

Četnici u ustaškom logoru

Četnici u ustaškom logoru

Kao što smo već napomenuli, sa Pavlom Đurišićem je pošlo i nekoliko istaknutih Dražinih saradnika, među kojima Zaharije Ostojić, Mirko Lalatović, Luka Baletić, Dragiša Va...

Više...
Broj 964
Dolazak u Trebavu

Dolazak u Trebavu

Dolazak u Trebavu

Iz male bosanske varošice Rudo, 10. januara 1945. godine, Pavle Đurišić je naredio pokret vojske, komore i izbjeglica. Dva dana ranije Đurišić je naredio da se popale kam...

Više...
Broj 963
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (II)

Đurišić protiv Draže

Đurišić protiv Draže

Pošto je kombinacija da se uspostavi toliko očekivana veza sa anglo-američkim jedinicama propala, Draža Mihailović je odlučio da se sa četničkim snagama iz Srbije, Crne G...

Više...
Broj 962
OD VEZIROVOG DO ZIDANOG MOSTA (I)

Povlačenje iz Crne Gore

Povlačenje iz Crne Gore

Zajedno sa njemačkim snagama s Balkana koje su odstupale na pravcu Grčka - Albanija - Podgorica ka sjeveroistoku išle su i brojne snage crnogorskih četnika i izbjeglica. ...

Više...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Proslijedi tekst

  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • linkedin
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • wordpress
  • Yahoo

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1451

Monitor broj 1451 / 10.avgust 2018. PRIVATIZACIJA, VALORIZACIJA, KORUPCIJA:Kuda lete Aer...

 

Monitor broj 1450

Monitor broj 1450 / 03.avgust 2018. ĐUKANOVIĆEVI SAVJETNICI:Šaputanja vrijedna milion...