Sadržaj pojmovnika

Petak, 28 Decembar 2012 bankarski pojmovnik - bankarski pojmovnik
Ispis

pojmovnik-header


Štednja po viđenju u ino valuti
(broj 1149.)

Obilježen Svjetski dan štednje (broj 1150.)

Otvaranje računa ili depozita fizičkog lica (broj 1151.)

Krediti za penzionere (broj 1153.)

Bankarske garancije (broj 1154.)

Efektivna kamatna stopa (broj 1555.) 

Kreditni rejting (broj 1156.)

Anticipativni obračun kamata (broj 1157.)

Obavezna rezerva banaka (broj 1158-59.)

Revolving kartica (broj 1160.)

Platni bilans (broj 1161.)

Evropska investiciona banka (EIB) (broj 1162.)

Kreditna analiza (broj 1163.)