Povežite se sa nama

MONITORING

ACO ĐUKANOVIĆ OSVAJA TENDER ZA TENDEROM IZRADE PLANOVA ZA DRŽAVU: Crna Gora, jedna adresa

Objavljeno prije

na

Tek nekoliko dana nakon što je ministar uređenja prostora Branimir Gvozdenović objašnjavao da je bratu premijera Mila Đukanovića, Aleksandru Đukanoviću u skladu sa zakonom na tenderu tog ministarstva dodijeljen posao izrade Prostornog plana za Skadarsko jezero vrijedan 400 hiljada eura, Gvozdenović je sklopio još jedan vrijedan ugovor sa prvim bratom.

Prema podacima Uprave za javne nabavke, 23. marta ove godine Ministarstvo održivog razvoja sklopilo je ugovor za izradu Prostornog plana za Nacionalni park Prokletije, vrijedan 320 hiljada eura sa Republičkim zavodom za urbanizam i projektovanje (RZUP) koji je u vlasništvu mlađeg Đukanovića, odnosno konzorcijuma koji čine RZUP, Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica i MonteCEP d.s.d. Kotor.

Aleksandar nesumnjivo ima sreće sa poslovima sa državom. Kad god konkuriše, nekako se potrefi da je samo on zainteresovan za vrijedne poslove. Konkurenciju nekim čudom, nikada ne zanimaju baš ti vrijedni poslovi, iako se na tendere državnih organa, pa i Ministarstva održivog razvoja, kad nema zvučnih imena javi i po nekoliko kompanija iz zemlje i okruženja.

Tako je bilo i ovoga puta. Na tender za izradu Prostornog plana Prokletije, partija i, kao i onaj za izradu Prostornog plana za Skadarsko jezero, prijavio se samo jedan ponuđač – Đukanovićev RZUP.

Istovremeno, na tendere Ministarstva koji su dio istog posla, partija 2, koji se odnose na izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan za Nacionalni park Prokletije i Skadarsko jezero, prijavilo se na prvom devet, a na drugom šest kompanija iz Podgorice, Ljubljane i Beograda, ali su njihove ponude odbijene kao – neispravne, a tenderi poništeni. Gvozdenović ljubi zakon, morao je.

Da je sve po zakonu Gvozdenović je pojašnjavao i kada su ga priupitali za rasprodaju zemlje na primorju u bescjenje privilegovanim kompanijama. Zna ministar, za lošu politiku, smišljenu da od nje profitiraju privilegovani još niko nije odgovarao.

Nije međutim objasnio kako on vidi činjenicu da se kompanija Capital invest čiji je osnivač premijer, pojavila kao podizvođač RZUP-a na tenderu za izradu Prostornog plana za Nacionalni park Prokletije, posao za koji je prije nekoliko dana Ministarstvo sklopilo ugovor sa RZUP-om. Kad Đukanovićeva Vlada dodijeli Đukanoviću posao to valjda nije konflikt interesa.

Taj tender raspisan je 22. decembra prošle godine. Jedini ponuđač bio je RZUP Aca Đukanovića, a podponuđači su četiri podgoričke kompanije: Planplus, Studio SYNTHESISa, MM Projekt i Capital Invest. Četiri kompanije tražile su po 5.080,287 eura. Nije neka para, al ne škodi.

I dok se u propise kune kad se za poslove prijavljuje, oni se fleksibilno tumače kad novac legne na račun.

RZUP –u Aca Đu­ka­no­vića Ministarstvo održivog razvoja na čijem je čelu tada bio Predrag Sekulić po­vje­ren je prije nekoliko godina po­sao iz­ra­de Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne (PPPN) za obal­no pod­ruč­je Cr­ne Go­re, vri­je­dan 1.395.777 eura. Premijerov brat još nije završio posao, iako je to trebalo odavno da uradi. Ugo­vor o iz­ra­di pla­na sklo­pljen je 15. de­cem­bra 2011. go­di­ne. Posao je trebalo skupa da odrade RZUP , Hor­wath i Hor­wath Con­sul­ting iz Za­gre­ba i Mon­te­Cep iz Ko­to­ra, najkasnije – 15. ma­ja 2013. go­di­ne.

Skoro dvije godine kasnije, plan nije završen. Vlada je imala razumijevanja pa je napravljen aneks ugo­vo­ra ko­jim je rok završetka tog plana pomjeren za 31. maj ove godine.

Drugačije je kad rokove slučajno zaboravi da ispoštuje država. Aleksandar onda nema razumijevanja. Sutkinja podgoričkog Osnovnog suda Natalija Boričić, u ponovljenom postupku presudila je prošle godine da se Acu Đukanoviću isplati preko devet miliona eura izgubljene dobiti, jer se službenici MUP-a i Uprave policije nijesu u roku iselili sa placa koji je kupio, a na kojem se i dalje nalaze šalteri za izdavanje dokumenata.

Đukanović je tu parcelu za 3.300.000 eura kupio od Vlade na čijem je čelu i tada bio njegov brat Milo, a ugovor je potpisan sa bivšim direktorom Uprave policije Veselinom Veljovićem, sada Đukanovićevim važnim čovjekom za državnu bezbijednost. „Ugovor nikada nijesam vidio”, izjavio je svojevremeno ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. MUP međutim uporno boravi u zgradi iz koje mora da se iseli, a država zbog toga plaća Đukanoviću milione. U skladu sa zakonom, normalno.

No, nije stvar samo u vrijednim poslovima. Dok premijer i resorni ministri zvanično promovišu planove i strategije razvoja visoko kvalitetnog održivog turizma i strogih kriterijuma zaštite okoline, RZUP, odnosno premijerov brat crta planove tamo gdje poslove imaju premijerovi partneri, ali i sa ministrima povezana lica. Slučajno, naravno.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je 2010. godine Direkciji za javne nabavke dostavio prijavu protiv Vlade i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine zbog sumnje da je u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu plana za Bjelasicu i Komove, grubo prekršen Zakon o javnim nabavkama. Taj posao pripao je RZUP-u 2008.godine.

,,Imajući u vidu da se braća Đukanović nalaze sa obje strane postupka javne nabavke, odnosno naručioca i ponuđača, smatramo da je postojao osnov za izjašnjavanje svih učesnika u postupku u skladu sa članom 14 Zakona o javnim nabavkama, koji tretira postojanje konflikta interesa”, naveo je tada MANS. Oni su upozorili i da na tom dijelu vrijednu imovinu imaju Đukanovići i sa njima povezana lica.

,,Uvidom u granice zahvata plana koji obrađuje RZUP, utvrdili smo da Aco Đukanović posjeduje značajnu površinu zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta, tačnije 275.414 m2. Pored Aca Đukanovića, u zahvatu plana zemljište posjeduje i njegov rođeni sestrić Edin Kolarević i u iznosu od 45.820 m2 “, naveli su tada iz MANS-a.

Pored njih, u tom zahvatu ogromnu imovinu posjedovala je i kompanija SKI Resort – Kolašin 1450 povezana sa braćom Bećirović, premijerovim prijateljima. Više izvora tvrdilo je da su oni bili samo front za imovinu porodice Đukanović.

RZUP sada tako radi Plan priobalnog područja, gdje bi se opet mogao susresti sa planovima familije. Monitor je već pisao o pokušaju Đukanovića da sebi obezbijedi mjesto jedinog pregovarača u poslu sa Katarcima u Buljarici, koje zastupa Ana Đukanović, sestra.

Pošto RZUP kasni s poslom, ne zna se da li je Plan priobalnog područja uvažio preporuke Strategije upravljanja tim područjem i koliko će imati razumijevanja za planove partnera njegovog brata u Buljarici koje zastupa njegova sestra. Da li je zbog toga obustavljeno usvajanje detaljnog plana za dio Buljarice, a i poništeni tenderi za drugi dio Buljarice?

Monitor je već pisao da je RZUP oborio tendere za izradu plana Dubovica II i DUP Budva centar.

Vlada još nije usvojila strategiju upravljanja obalom koju su preporučili eksperti UN o kojoj je javna rasprava završena. Da li Vlada čeka da RZUP završi svoju verziju Prostornog plana za obalno područje da bi se onda napravili ‘konzistentni’ dokumenti?

Monitor ima nezvanične informacije da se održavaju sastanci koordinacije koji bi mogli, a ne bi smjeli, da dovedu do naknadne revizije strategije. Prostorni plan morao bi da uvaži preporuke strategije, a ne obratno, da ih naknadno mijenja kako bi bio u skladu sa strategijom.

Ovdje je sve inače obratno. Oni vladaju nama, umjesto mi njima. Njihov interes, ispred našeg. Crna Gora, jedna adresa.

Milena PEROVIĆ-KORAĆ

Komentari

Izdvojeno

SLOBODNO SUDIJSKO UVJERENJE: Uzmi od države što više možeš

Objavljeno prije

na

Objavio:

Bivšim sudijama Vrhovnog suda Radulu Kojoviću i Petru Stojanoviću, Osnovni sud na ime višegodišnjeg nekorištenja godišnjih odmora, dosudio preko 14.000 eura, a Stanki Vučinić 20.000

 

Nekadašnje sudije Vrhovnog suda Radule Kojović, Stanka Vučinić i Petar Stojanović sredinom prošlog mjeseca, pred Osnovnim sudom u Podgorici, dobili su svog poslodavca Vrhovni sud i uspjeli da naplate neiskorištene godišnje odmore.

Sudija Dragan Babović usvojio je tužbene zahtjeve trojice bivših sudija i obavezao Državu, tj. Vrhovni sud CG da po osnovu naknade zbog neiskorištenih godišnjih odmora isplati odštetu. Radovanu Kojoviću 14.183 eura, Petru Stojanoviću 14.601 eura zbog neiskorištenih odmora od 2013. do 2019, a Stanki Vučinić za neiskorištene godišnje odmore od 2013. do 2020. – 20.339 eura.

Sve se ima isplatiti sa zateznom kamatom u roku od osam dana od dana pravosnažne presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Kojović je u aprilu 2020. otišao u penziju, dok je sudijama Vučinić i Stojanović Sudski savjet konstatovao prestanak funkcije u avgustu 2021.

Troje sudija u zajedničkoj tužbi protiv države pojašnjavaju da im je od 2013. pa sve do prestanka funkcije uredno za svaku godinu donošeno rješenje o korišćenju godišnjeg odmora. Međutim, nisu mogli da ih koriste jer su imali obavezna dežurstva. I tako godinama.

Državu je branio Zaštitnik imovinsko pravnih odnosa koji je tražio da se ovaj tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan. Naveo je da se ne može dokazati da sudije nijesu koristile godišnje odmore s obzirom da su im rješenja za njih uredno uručena. Po Zaštitniku, nesporno je da su sudije koristili godišnje odmore u navedenom periodu, a da su za dežurstva i pripravnost, koja su organizovana za vrijeme trajanja godišnjih odmora, redovno primali maksimalno utvrđeni iznos naknade. Zbog toga se ni po drugom osnovu ne može isplatiti nadoknada.  ,,Nema podataka u upravi da su podnosili zahtjeve za korišćenje preostalog dijela godišnjih odmora za navedene godine, već da su iste koristili na osnovu usmenog dogovora sa predsjednikom suda”, tvrdio je Zaštitnik.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 8. decembra ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

POČEO POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA: Šta sad

Objavljeno prije

na

Objavio:

Prođu li naredni  popisni dani mirno i ozbiljno kao prvih pet, mogli bi upisati ne tako čestu zajedničku pobjedu. Onda bi se valjalo zapitati kako da taj uspjeh iskoristimo za neke nove, neophodne, iskorake. Da ne dangubimo dok čekamo popisne rezultate

 

Peti je dan kako se ponovo popisujemo, nakon više od dvanaest godina, a već izgleda kao da je u pitanju baš neka rutinska, tehničko-statistička, rabota. Koja se baš i ne tiče mnogo koga, sem organizatora iz Vlade i Monstata (Uprava za statistiku) te popisivača koji koriste priliku da zarade neki euro.

Baš ta tišina, narušena tek povremeno – objavama na društvenim mrežama ili javnim podsjećanjem kakvog nacionalnog borca na to ko bi i šta bi trebalo da budemo, najbolje pokazuje kako je popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori prije svega, i ponajviše, dominantno političko pitanje.

Dovoljna su bila 33 dana, malo strpljenja i dosta dobre volje pa da iz naizgled bezizlazne pozicije društvene raspolućenosti  po pitanju (ne)održavanja popisa zakazanog za 1. novembar po principu sad ili nikad,  dođemo do konsenzusa o uslovima njegovog održavanja i poprilično relaksirane atsmofere u kojoj je 3. decembra počeo popis.

“Pozivamo sve građane i građanke da se slobodno izjasne”, izjavio je 1. decembra v.d. predsjednika opozicionog DPS Danijel Živković, potvrđujući da neće biti bojkota popisa koji je ta partija, skupa sa kolegama iz opozicije i nacionalanim savjetima i vijećima Bošnjaka, Albanaca, Muslimana, Hrvata i Roma, zagovarala od sredine septembra.

Zoran RADULOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 8. decembra ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

SDT ODUSTALO OD GONJENJA NEBOJŠE MEDOJEVIĆA: Sedam godina agonije

Objavljeno prije

na

Objavio:

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić uoči završnih riječi odustala je od optužbi protiv lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića za stvaranje kriminalne organizacije i pranja novca.  Osim njega, za isto krivično djelo je optužen banjalučki biznismen Momir Nikolić i još deset osoba, mahom aktivista PzP. Medojević je izjavio, da je bio žrtva sistemskog maltretiranja zbog afera koje je otkrio i infomracija koje je javno iznosio

 

Nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, na udaru Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) našli su se funkcioneri  Demokratskog fronta, tada  opozicionog saveza. Milan Knežević (DNP) i Andrija Mandić (NSD) optuženi su za pokušaj terorizma na dan izbora, u narodu poznatiji kao državni udar, dok je Nebojša Medojević (PZP) optužen za pranje novca.

Iako je Demokratski front prestao da postoji, ovi sudski procesi traju i nakon sedam godina.  Dok je „državni“ udar doživio prvostepenu presudu i njeno ukidanje, Medojevićev slučaj nije bio dočekao prvostepenu presudu.

Medojević je optužen za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Osim njega ,za isto krivično djelo je optužen banjalučki biznismen Momir Nikolić i još deset osoba, mahom aktivista Pokreta za promjene. Optužnicom su obuhvaćeni direktor partije Dejan Vujisić, tehnički sekretar te partije Željko Šćepanović, Gordan Konatar, Iva Pavlović, Petar Drašković, sin člana predsjedništva DF Slavena Radunovića – Luka Radunović, Vladislav Bulatović –sinovac člana predsjedništva DF Predraga Bulatovića, Nikola Jovanović, Mladen Jovanović i Aleksandar Sekulović.

Istraga je otpočela kada je policija otkrila u automobilu aktivista Demokratskog fronta više desetina hiljada eura i dolara, koji su zaplijenjeni. Specijalno tužilaštvo je ranije navodilo, da je Momir Nikolić finansirao kampanju Demokratskog fronta za parlamentarne izbore iz nelegalno stečenog novca. Prema navodima Specijalnog tužilaštva, nelegalne aktivnosti su se događale u vrijeme kampanje za parlamentarne izbore u oktobru prošle godine. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i ostali lideri DF su tokom istrage tvrdili da ne postoje dokazi o pranju novca, te da je istraga protiv njih politički obračun vlasti i tužilaštva protiv opozicije.

Prošle sedmice je specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić uoči završnih riječi odustala od optužbi za stvaranje kriminalne organizacije. Ona je odustala i od krivičnog gonjenja za nekoliko optuženih za krivično djelo pranje novca. U jednom dijelu ostala je pri podignutoj optužnici. Kako je pojasnila, po ovom predmetu imaju dvije optužnice. Jedna protiv Medojevića i grupe i tu su izvršene izmjene. Druga je protiv Momira Nikolića i tužilaštvo je ostalo pri njenim navodima.

Ivan ČAĐENOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 8. decembra ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo