Povežite se sa nama

MONITORING

ACO ĐUKANOVIĆ OSVAJA TENDER ZA TENDEROM IZRADE PLANOVA ZA DRŽAVU: Crna Gora, jedna adresa

Objavljeno prije

na

Tek nekoliko dana nakon što je ministar uređenja prostora Branimir Gvozdenović objašnjavao da je bratu premijera Mila Đukanovića, Aleksandru Đukanoviću u skladu sa zakonom na tenderu tog ministarstva dodijeljen posao izrade Prostornog plana za Skadarsko jezero vrijedan 400 hiljada eura, Gvozdenović je sklopio još jedan vrijedan ugovor sa prvim bratom.

Prema podacima Uprave za javne nabavke, 23. marta ove godine Ministarstvo održivog razvoja sklopilo je ugovor za izradu Prostornog plana za Nacionalni park Prokletije, vrijedan 320 hiljada eura sa Republičkim zavodom za urbanizam i projektovanje (RZUP) koji je u vlasništvu mlađeg Đukanovića, odnosno konzorcijuma koji čine RZUP, Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica i MonteCEP d.s.d. Kotor.

Aleksandar nesumnjivo ima sreće sa poslovima sa državom. Kad god konkuriše, nekako se potrefi da je samo on zainteresovan za vrijedne poslove. Konkurenciju nekim čudom, nikada ne zanimaju baš ti vrijedni poslovi, iako se na tendere državnih organa, pa i Ministarstva održivog razvoja, kad nema zvučnih imena javi i po nekoliko kompanija iz zemlje i okruženja.

Tako je bilo i ovoga puta. Na tender za izradu Prostornog plana Prokletije, partija i, kao i onaj za izradu Prostornog plana za Skadarsko jezero, prijavio se samo jedan ponuđač – Đukanovićev RZUP.

Istovremeno, na tendere Ministarstva koji su dio istog posla, partija 2, koji se odnose na izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan za Nacionalni park Prokletije i Skadarsko jezero, prijavilo se na prvom devet, a na drugom šest kompanija iz Podgorice, Ljubljane i Beograda, ali su njihove ponude odbijene kao – neispravne, a tenderi poništeni. Gvozdenović ljubi zakon, morao je.

Da je sve po zakonu Gvozdenović je pojašnjavao i kada su ga priupitali za rasprodaju zemlje na primorju u bescjenje privilegovanim kompanijama. Zna ministar, za lošu politiku, smišljenu da od nje profitiraju privilegovani još niko nije odgovarao.

Nije međutim objasnio kako on vidi činjenicu da se kompanija Capital invest čiji je osnivač premijer, pojavila kao podizvođač RZUP-a na tenderu za izradu Prostornog plana za Nacionalni park Prokletije, posao za koji je prije nekoliko dana Ministarstvo sklopilo ugovor sa RZUP-om. Kad Đukanovićeva Vlada dodijeli Đukanoviću posao to valjda nije konflikt interesa.

Taj tender raspisan je 22. decembra prošle godine. Jedini ponuđač bio je RZUP Aca Đukanovića, a podponuđači su četiri podgoričke kompanije: Planplus, Studio SYNTHESISa, MM Projekt i Capital Invest. Četiri kompanije tražile su po 5.080,287 eura. Nije neka para, al ne škodi.

I dok se u propise kune kad se za poslove prijavljuje, oni se fleksibilno tumače kad novac legne na račun.

RZUP –u Aca Đu­ka­no­vića Ministarstvo održivog razvoja na čijem je čelu tada bio Predrag Sekulić po­vje­ren je prije nekoliko godina po­sao iz­ra­de Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne (PPPN) za obal­no pod­ruč­je Cr­ne Go­re, vri­je­dan 1.395.777 eura. Premijerov brat još nije završio posao, iako je to trebalo odavno da uradi. Ugo­vor o iz­ra­di pla­na sklo­pljen je 15. de­cem­bra 2011. go­di­ne. Posao je trebalo skupa da odrade RZUP , Hor­wath i Hor­wath Con­sul­ting iz Za­gre­ba i Mon­te­Cep iz Ko­to­ra, najkasnije – 15. ma­ja 2013. go­di­ne.

Skoro dvije godine kasnije, plan nije završen. Vlada je imala razumijevanja pa je napravljen aneks ugo­vo­ra ko­jim je rok završetka tog plana pomjeren za 31. maj ove godine.

Drugačije je kad rokove slučajno zaboravi da ispoštuje država. Aleksandar onda nema razumijevanja. Sutkinja podgoričkog Osnovnog suda Natalija Boričić, u ponovljenom postupku presudila je prošle godine da se Acu Đukanoviću isplati preko devet miliona eura izgubljene dobiti, jer se službenici MUP-a i Uprave policije nijesu u roku iselili sa placa koji je kupio, a na kojem se i dalje nalaze šalteri za izdavanje dokumenata.

Đukanović je tu parcelu za 3.300.000 eura kupio od Vlade na čijem je čelu i tada bio njegov brat Milo, a ugovor je potpisan sa bivšim direktorom Uprave policije Veselinom Veljovićem, sada Đukanovićevim važnim čovjekom za državnu bezbijednost. „Ugovor nikada nijesam vidio”, izjavio je svojevremeno ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. MUP međutim uporno boravi u zgradi iz koje mora da se iseli, a država zbog toga plaća Đukanoviću milione. U skladu sa zakonom, normalno.

No, nije stvar samo u vrijednim poslovima. Dok premijer i resorni ministri zvanično promovišu planove i strategije razvoja visoko kvalitetnog održivog turizma i strogih kriterijuma zaštite okoline, RZUP, odnosno premijerov brat crta planove tamo gdje poslove imaju premijerovi partneri, ali i sa ministrima povezana lica. Slučajno, naravno.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je 2010. godine Direkciji za javne nabavke dostavio prijavu protiv Vlade i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine zbog sumnje da je u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu plana za Bjelasicu i Komove, grubo prekršen Zakon o javnim nabavkama. Taj posao pripao je RZUP-u 2008.godine.

,,Imajući u vidu da se braća Đukanović nalaze sa obje strane postupka javne nabavke, odnosno naručioca i ponuđača, smatramo da je postojao osnov za izjašnjavanje svih učesnika u postupku u skladu sa članom 14 Zakona o javnim nabavkama, koji tretira postojanje konflikta interesa”, naveo je tada MANS. Oni su upozorili i da na tom dijelu vrijednu imovinu imaju Đukanovići i sa njima povezana lica.

,,Uvidom u granice zahvata plana koji obrađuje RZUP, utvrdili smo da Aco Đukanović posjeduje značajnu površinu zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta, tačnije 275.414 m2. Pored Aca Đukanovića, u zahvatu plana zemljište posjeduje i njegov rođeni sestrić Edin Kolarević i u iznosu od 45.820 m2 “, naveli su tada iz MANS-a.

Pored njih, u tom zahvatu ogromnu imovinu posjedovala je i kompanija SKI Resort – Kolašin 1450 povezana sa braćom Bećirović, premijerovim prijateljima. Više izvora tvrdilo je da su oni bili samo front za imovinu porodice Đukanović.

RZUP sada tako radi Plan priobalnog područja, gdje bi se opet mogao susresti sa planovima familije. Monitor je već pisao o pokušaju Đukanovića da sebi obezbijedi mjesto jedinog pregovarača u poslu sa Katarcima u Buljarici, koje zastupa Ana Đukanović, sestra.

Pošto RZUP kasni s poslom, ne zna se da li je Plan priobalnog područja uvažio preporuke Strategije upravljanja tim područjem i koliko će imati razumijevanja za planove partnera njegovog brata u Buljarici koje zastupa njegova sestra. Da li je zbog toga obustavljeno usvajanje detaljnog plana za dio Buljarice, a i poništeni tenderi za drugi dio Buljarice?

Monitor je već pisao da je RZUP oborio tendere za izradu plana Dubovica II i DUP Budva centar.

Vlada još nije usvojila strategiju upravljanja obalom koju su preporučili eksperti UN o kojoj je javna rasprava završena. Da li Vlada čeka da RZUP završi svoju verziju Prostornog plana za obalno područje da bi se onda napravili ‘konzistentni’ dokumenti?

Monitor ima nezvanične informacije da se održavaju sastanci koordinacije koji bi mogli, a ne bi smjeli, da dovedu do naknadne revizije strategije. Prostorni plan morao bi da uvaži preporuke strategije, a ne obratno, da ih naknadno mijenja kako bi bio u skladu sa strategijom.

Ovdje je sve inače obratno. Oni vladaju nama, umjesto mi njima. Njihov interes, ispred našeg. Crna Gora, jedna adresa.

Milena PEROVIĆ-KORAĆ

Komentari

Izdvojeno

SMIJENJEN BORIS MARIĆ, PONOVO OKRNJEN TUŽILAČKI SAVJET: Krivokapić želi odlučujući glas u tužilaštvu

Objavljeno prije

na

Objavio:

Tužilački savjet je raspisao konkurs za novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, koji ujedno predsjedava i tim upravljačkim organom, ali zbog smjene jednog člana možda ne bude potrebne većine za izbor VD-a

 

Članovi Tužilačkog savjeta konačno su održali prvu sjednicu i verifikovali mandat.  Tako je poslije skoro pola godine krize u tužilaštvu zbog političkih prepucavanja oko jednog spornog pravnika, TS profunkcionisao. No, izgleda, u pogrešno vrijeme.

U Skupštini je pokrenuto pitanje (ne)povjerenja Vladi Crne Gore, a prema javnim istupima poslanika vladajućih i opozicionih partija, početkom februara aktuelna garnitura izvršne vlasti neće dobiti povjerenje. Takva situacija odrazila se i na Tužilački savjet.

Premijer Zdravko Krivokapić preuzeo je rukovodstvo nad Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i smijenio državnog sekretara Borisa Marića. Tim resorom ranije je rukovodio ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, nakon što je u Skupštini smijenjen bivši ministar Vladimir Leposavić.

Marića je ranije Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava odredilo za člana Tužilačkog savjeta ispred te organizacije. Monitoru je iz tog resora pojašnjeno da smjenom sa funkcije državnog sekretara, po automatizmu on više nije član Tužilačkog savjeta. Tako je nakon šest mjeseci peripetija i političkih kompromisa ovo upravljačko tijelo ponovo nepotpuno. Pitanje je da li će Krivokapić do 4. februara uspjeti da popuni Tužilački savjet, s obzirom na to da predsjednik Skupštine mora da verifikuje mandat.

Više sagovornika Monitora smatra da bi Krivokapićev kandidat za Savjet mogao biti novoimenovani sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Andrej Milović. Nakon sada već izvjesnog „pada“ Vlade, on bi mogao biti Krivokapićev čovjek u Tužilačkom savjetu do izbora nove Vlade.

Marić je na konstitutivnoj sjednici Tužilačkog savjeta podržao kolegu – člana iz reda uglednih pravnika Sinišu Gazivodu, da se objavi poziv za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca. On je bio jedan od šestorice koji su podržali taj predlog, dok je pet tužilaca bilo protiv. Bez Marića, odnosno predstavnika resornog ministarstva u Tužilačkom savjetu, neće se moći nadglasati tužioci.

Konstitutivna sjednica počela je zahtjevom Gazivode da se u što kraćem roku raspiše poziv kako bi se kandidati „ohrabrili da se prijave za krovno mjesto u tužilačkoj organizaciji”. Tužilački savjet ima zakonsku obavezu da na prvoj sjednici odredi VD VDT-a, ali Zakonom o državnom tužilaštvu nije precizirano na koji način bi to mogli učiniti. Gazivoda je naglasio da se to ne smije raditi kao do sada jer bi se u javnosti stvorila percepcija o netransparentnosti.

„Zbog toga smatram da je neophodno da proceduru učinimo transparentnom. Da je sprovedemo u skladu sa principom integriteta, omogućimo neku vrstu kompetitivnosti i pravnu prazninu popunimo tako što ćemo raspisati poziv koji bi bio konsultativnog karaktera, i iz kojeg bi vidjeli koja su lica zainteresovana za privremeno vršenje ove dužnosti”, predložio je Gazivoda.

Ivan ČAĐENOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 28. januara ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

MINISTARKA ZDRAVLJA KRŠI MJERE PROTIV KORONE: Politika joj preča od zdravlja građana

Objavljeno prije

na

Objavio:

Posljednji postupak ministarke zdravlja Jelene Borovinić – Bojović pokazuje da se nova vlast vratila na DPS postavke u kome je politika važnija od zdravlja

 

Partijski ciljevi i sumanuta poslijeizborna kombinatorika bili su važniji od zdravlja građana, pisao je Monitor nakon protestnog skupa u septembru 2020. na kome su se okupili tada nezadovoljni čelnici DPS-a i više hiljada ljudi u navodnoj odbrani države. Tadašnji predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT) Milutin Simović nije prisustvovao skupu ali ga je podržavao svim srcem.  

Sličan scenario, pravdan većim političkim interesima, ponovio nam se ove sedmice. ,,Sa mojim dragim kolegama ministrima idem i ja”, najavila je svoje prisustvo protestu ministarka zdravlja Jelena Borovinić – Bojović potrešena najavom mogućeg formiranja manjinske vlade.

Političke igre, opet su se pokazale kao sprešnije od zdravlja. Mjerama koje su na snazi do 2. februara zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima, organizovanje javnih priredbi, političkih i drugih manifestacija na otvorenim javnim mjestima, osim uz prisustvo ne više od 50 lica, uz poštovanje propisanih mjera.

Ministarka se ipak nije skroz zaboravila, pa je apelovala: ,,Molim i građane koji iz različitih razloga protestuju da se okupljaju u grupama do 50 ljudi uz nošenje maske i držanje odstojanja. Zdravlje nema alternativu”.

Iz udruženja Ugostitelji Crne Gore poručili su da su ,,zgroženi najavom Borovinić – Bojović da će prisustvovati protestu sa kolegama ministrima”, koji su ih zatvorili pred Novu godinu zbog epidemiološke situacije. ,,Nemamo riječi za takvo ponašanje ministarke i ostalih članova Vlade, koji na ovaj način pokazuju gdje su im građani i privreda, kao i da, kada su u pitanju njihovi inreresi, ne poštuju mjere koje donose”, saopštili su iz Udruženja ugostitelja.

Zbog oštrih reakcija javnosti ministarka se nije pojavila na protest.

Građanska inicijativa 21. maj podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv ministara Milojka Spajića, Jakova Milatovića, Ratka Mitrovića i ministarke Vesne Bratić, zbog kršenja zdravstvenih propisa o suzbijanju širenja korona virusa prilikom učešća na protestu protiv manjinske vlade.

U Krivičnom zakoniku propisano je – ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanju opasne zarazne bolesti kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Za ministre i ostale političare te mjere odavno ne važe.

Iz GI 21. maj poručili su da ,,ministri na taj način narušavaju povjerenje u institucije i rizikuju da je ostatak građana ne poštuje mjere”. Na pitanje zašto u krivičnoj prijavi nije ministarka zdravlja  koja je najavila da će biti na protestu tako motivisala građane da oni dođu, koordinator građanske inicijative Ljubomir Filipović, je kazao da ipak nije bila na licu mjesta pa je zbog toga i izostavljena iz krivične prijave.

Ministarka zdravlja je pokušala da objasni svoj postupak tvrdnjom da nije rođena u fotelji, da ne brani svoju poziciju već da izražava protest protiv namjere da se glasovima ljudi koji su protivnici nekadašnjeg režima sada upravo oni pokušavaju ,,nasilno vratiti na vlast”. Kazala je i da ,,vjeruje da to građani neće dozvoliti”, a da će ona sama, shodno svojim mogućnostima, biti brana za povratak DPS-a na vlast.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 28. januara ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

KAMENOLOM VELJA GORANA U BARSKOM SELU MRKOJEVIĆI: Nova vlast, stari scenario

Objavljeno prije

na

Objavio:

Mještani Velje Gorane muku muče da zaustave preduzeće Trojan d.o.o da u njihovom selu izgradi kamenolom i naruši njihovu životnu sredinu, Vlada tvrdi da je projekat dobrobit cijele zajednice

 

Protest očajnih mještana protiv moćnog investitora koji pokušava da naruši životnu sredinu njihovog kraja. Vlada nas ubjeđuje da je riječ o projektu od velike važnosti za Crnu Goru, dobrobiti za građane koji protestuju i da je sve po zakonu. Investitor mještanima obećava brda i planine samo da ga puste da radi. Organi bezbjednosti privode građane kako bi investitor mirno mogao da gradi. Poznat scenario. Navikli smo na slične priče tokom vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) i njihovih partnera.

Međutim, ovdje nije riječ o prethodnoj vlasti, niti o nekom od ranijih slučajeva. Jedina veza između tih scenarija je što je ovdje investitoru odobrila koncesiju upravo Vlada Duška Markovića, sadašnjeg poslanika opozicionog DPS-a u Skupštini. Štaviše, koncesija je dodijeljena u tranzicionom periodu između parlamentarnih izbora i formiranja nove Vlade. Kasnije smo od aktuelnih ministara slušali da su mnoge sporne odluke donijete upravo u tom periodu.

Riječ o barskom selu Mrkojevići, odnosno zaseoku Velja Gorana gdje barsko preduzeće Trojan d.o.o  želi da eksploatiše kamen. Koncesiju je 8. oktobra 2020. godine potpisao tada odlazeći premijer Duško Marković, dok mu je urbanističko-tehničke uslove par mjeseci kasnije izdala Opština Bar, gdje vlast i dalje vrši Demokratska partija socijalista. Trojan d.o.o dobio je koncesiju na tenderu gdje je bio jedini prijavljeni. Zakonska procedura je ispoštovana, kao i ranije za male hidroelektrane.

Jedino što koči ostvarenje ove investicije trenutno su mještani Velje Gorane koji ne žele kamenolom blizu svojih domova. Dio mještana je privela policija jer su nedavno pokušali da blokiraju mašine investitora.

,,Tužno je da smo ponovo ostavljeni da se sami borimo protiv kamenoloma i da nam je ugrožena cijela lokalna zajednica, a da niko od nadležnih ne reaguje, već nam privode mještane koji su civilizovano i mirno izašli da čekaju komunalnu policiju i da brane prag svoje kuće od razaranja. Sramotno je da svi zatvaraju oči i gledaju političku ili neku drugu korist pred koncesijom koja je štetna po lokalnu zajednicu”, tako je to opisala stanovnica sela Edina Osmanović.

Priču je otvorio Građanski pokret URA, odakle je traženo da ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić učini sve što je u njegovoj nadležnosti da stopira projekat kamenoloma. U kritiku kamenoloma su se potom uključile opozicione partije koje trenutno vrše vlast u Baru. I predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević obišao je Velju Goranu da podrži mještane ističući da nije znao da je tamo planiran kamenolom. Međutim, upravo je njegova uprava preduzeću Trajan d.o.o izdala urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije 2. decembra 2020. godine.

Iako su partije nove vlasti u početku tražile da se projekat zaustavi, iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), čiji su kadrovi bliski upravo GP URA, sada tvrde da je projekat na mjestu. To su na posljednjem sastanku prije nekoliko dana saopštili mještanima, ali i u zvaničnom odgovoru novinaru Monitora.

„MKI je analiziralo kompletnu dokumentaciju vezanu za projekat kamenoloma Velja gorana i nije našao ništa što se kosi za zakonskim procedurama. Naprotiv, benefiti za lokalnu zajednicu i državni budžet su jako značajni i smatramo da je u pitanju investicija sa velikom perspektivom. MKI smatra da ovu koncesiju ne treba raskidati prije svega zato što ne postoji zakonski osnov, a i stoga što smatramo da nije na štetu niti države niti lokalne zajednice“, navodi u odgovoru MKI.

Iz tog ministarstva su istakli da bi raskid ugovora podrazumijevao plaćanje velikih penala na račun neostvarene dobiti koncesionara. Tvrde da ne postoji potreba da se u ovom trenutku razgovara sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Odnosno da ne postoje razlozi za dodatnim analizama i navode da im je koncesionar obećao da će projekat izvesti pa najvećim ekološkim standardima. Iz MKI navode i da je koncesionar „jasno potvrdio“ da je „spreman da značajno više uradi za dobrobit“ zajednice u odnosu na ono što je predviđeno ugovorom. Iz Ministartsva ekologije i preduzeća Trojan d.o.o nijesu odgovarali na pitanja novinara.

„Studija uticaja na životnu sredinu je urađena od strane Agencije za zaštitu životne sredine, i ona je dobila pozitivnu ocjenu. Traženo je i dodatno mišljenje po ovom pitanju na koje je drugi put pozitivno odgovoreno od strane iste agencije“, saopšteno je iz MKI.

Portparol Ministarstva kapitalnih investicija Draško Lončar pritom je „sugerisao“ novinaru da se fokusira „na nelegalnu proizvodnju kamena na lokaciji koja se nalazi jako blizu lokacije Velja Gorana“.

„Što je jako interesantno, prema njoj ne postoji otpor lokalne zajednice“, dodao je Lončar uz odgovore.

Mještani tvrde da je samo u Mrkojevićima, mjestu pogodnom za ruralni turizam, predviđeno četiri kamenoloma. U blizini Velje Gorane kamenolom ima i preduzeće Euromix, čije mašine odavno grade. Mještani pretpostavljaju da Lončar misli na njega. Međutim, tvrde da su tek nakon razgovora sa MKI saznali da iko nelegalno iskopava kamen u njihovom mjestu. Takođe će da se pokrenu i protiv drugih kamenoloma koji su najavljeni u njihovom kraju. Nije, ipak, jasno zašto se institucije ne fokusiraju da spriječe nešto što je nelegalno, jer je na kraju nadležnost njihova, a ne novinareva.

Prema saznanjima Monitora, djelovi barskog ogranka GP URA reagovali su, povodom napada na Trojan d.o.o, garantujući za njega kao „poštenog“ investitora. Zbog toga su navodno funkcioneri te partije prekinuli da napadaju ovaj projekat, dok MKI garantuje za projekat i investitora, a mještane optužuju za selektivnost.

Isti scenario, samo drugi akteri.

 

Osmanović: Svi ostali na sitim pozicijama

Edina Osmanović za Monitor kaže da su na posljednjem sastanku sa Ministarstvom kapitalnih investicija svi ostali na istim pozicijama. Investitor i Vlada ne odustaju od kamenoloma, mještani ne odustaju od svog sela.

,,Da se raselimo, da ostavimo sve što su nam djedovi i babe stekli i sve za šta smo se mučili godinama, zato jer ni ovu vlast izgleda ne zanima da zaustavi trulu politiku prethodnog režima, već nastavljaju sa istom. Sa svih strana obmanjuju narod, manipulišu njim i tjeraju ga u ćošak. Lako je, gospo,do da gurate kompromise pod nos ljudima koji nemaju alternativu i koji su prepušteni sami sebi“, kaže ona.

Tvrdi da su bili samo na jednoj javnoj raspravi, i to oko elaborata o uticaju na životnu sredinu, dok su im u Ministarstvu rekli da ih je bilo sedam. Osmanović kaže da nisu znali ni za jednu raspravu i da smatraju da je projekat „izguran“ iza njihovih leđa. Tvrdi da neće odustati od borbe.

Ivan ČAĐENOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo