Povežite se sa nama

VIJESTI

POVREDA ETIČKOG KODEKSA U DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Načela i pravila Etičkog kodeksa obavezuju tužioce da moraju biti moralno odgovorni za postupke koji su u suprotnosti sa Kodeksom....