Povežite se sa nama

VIJESTI

ZA ČETIRI GODINE DISCIPLINSKI KAŽNJENO SAMO ŠEST TUŽILACA: Odgovarali zbog neprijavljivanja imovine

Objavljeno prije

na

Zbog utvrđivanja disciplinske odgovornosti, u periodu od 2016. do 2020. godine, kažnjeno je šest tužilaca.

Svi tužioci kažnjeni su zbog nedostavljanja podataka o imovini i prihodima u skladu sa propisima kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa i to novčanom kaznom.

Disciplinski tužilac podnio je devet prijedloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u tom četvorogodišnjem periodu.

Najviše postupaka bilo je u 2018. godini – četiri, od čega su tri tužioca kažnjena.

U 2016, 2017. i 2020. godini pokrenut je po jedan postupak, od čega je u 2017. godini jednom tužiocu utvrđena disciplinska odgovornost.

U 2019. godini disciplinski tužilac je podnio dva prijedloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, a vijeće je u oba slučaja utvrdilo da postoji disciplinska odgovornost.

Komentari

nastavi čitati

VIJESTI

POVREDA ETIČKOG KODEKSA U DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Objavljeno prije

na

Objavio:

Načela i pravila Etičkog kodeksa obavezuju tužioce da moraju biti moralno odgovorni za postupke koji su u suprotnosti sa Kodeksom. Državni tužioci u svom radu moraju poštovati etička načela savremenog društva. Prilikom obavljanja svog posla, državni tužioci moraju učvršćivati ugled kako na ličnom tako i na tužilačkom nivou. U poslednjih pet godina utvrđene su samo četiri povrede načela i pravila Etičkog kodeksa, od strane državnih tužilaca i rukovodilaca tržavnog tužilaštva.

Komentari

nastavi čitati

VIJESTI

ISTRAŽIVANJE ISTRAGA

Objavljeno prije

na

Objavio:

CIN-CG, CEGAS i Monitor počinju realizaciju projekta o efikasnosti tužilaštva u Crnoj Gori uz podršku Ambasada Kraljevine Holandije

 

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), Centar za građanske slobode (CEGAS) i nedeljnik Monitor, u naredne dvije godine će kroz projekat Istraživanje istraga pratiti rad i reformu crnogorskog tužilaštva. Projekat podržava Ambasada Kraljevine Holandije, a realizacija je počela u septembru. Ključni cilj je jačanje vladavine prava u Crnoj Gori, kao i podrška evropskim integracijama, naročito u poglavljima 23 i 24. Planirano je da se doprinese ovim ciljevima kroz sveobuhvatnu analizu rada crnogorskih tužilaca i uticaja Tužilaštva na ispunjavanje kriterijuma i zatvaranje navedenih poglavlja.

Tokom implementacije projekta planirano je više aktivnosti, od koji su glavne:

  • Izrada studije i analiza pravnih akata koji regulišu rad Tužilaštva, sa posebnim fokusom na interne procedure koje se tiču disciplinske odgovornosti tužilaca (evaluacija njihovog rada, sankcije, unapređenja itd);
  • Ispitivanje javnog mnjenja o povjerenju građanki i građana u pravosudni sistem s akcentom na Tužilaštvo;
  • Najmanje 12 istraživačkih priča vezanih za rad tužilaca i Tužilaštva;
  • Podizanje svijesti u društvu o radu pravosudnog sistema kroz kampanje na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima;
  • Dijalog zainteresovanih strana kroz debate kojima će prisustvovati predstavnici pravosudnog sistema, civilnog sektora, medija, donosioci odluka, političari i pravni eksperti.

Zatvaranje poglavlja 23 i 24 neophodno je da bi Crna Gora napravila ključni napredak u pristupnim pregovorima i postala članica Evropske unije. Jasno je da je u tom procesu najvažnija refroma pravosudnog sistema kao i spremnost i volja donosilaca odluka da mijenjaju sistem u skladu sa standardima i praksom EU, ali dio odgovornosti snose i drugi društveni akteri pogotovo mediji i civilni sektor, koji bi trebalo da doprinesu cjelokupnom procesu transformacije Crne Gore ka funkcionalnoj demokratiji.

Organizacije koje implementiraju projekat Istraživanje istraga nastojaće da tokom dvogodišnje realizacije daju svoj doprinos vladavini prava u Crnoj Gori i pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo