Povežite se sa nama

Uncategorized

DR ZARIJA PEJOVIĆ, EKONOMSKI ANALITIČAR: Falsifikovana ekonomija

Objavljeno prije

na

Misija Đukanovićeve Vlade nije razvoj, već držanje stvari pod kontrolom, kaže na početku razgovora za Monitor ekonomski analitičar Zarija Pejović. Hipotetički, i kada bi promijenili kriterijum vladanja prema opštedruštvenim interesima, upitno je da li ova administracija posjeduje kapacitete da takvu politiku i sprovede. Suštinsko pitanje glasi: zašto Crna Gora koja deklarativno pristupa evroatlantskim integracijama, još nema ozbiljnu greenfield investiciju iz zemalja zapada? Štaviše, zapadne diplomate nerijetko savjetuju svojim preduzetnicima da ne investiraju u Crnu Goru.

MONITOR : Zbog čega je toliko važno angažovati novac sa zapada?
PEJOVIĆ: Razlika između kapitala koji dolazi sa zapada i onog sa istoka jeste u tome što zapadni kapital donosi know-how i tehnologiju. Takvi projekti, takozvanim proširujućim (spread over) efektom, pokreću lance tehnoloških promjena u domaćim preduzećima i postavljaju standarde obrazovnim institucijama. Crna Gora je neurotično pocijepana, s jedne strane ekonomijom koja se bazira na novcu sa istoka, često sa elementima pranja novca, te političkom despotijom, dok nam na drugoj strani procesi evroatlantskih integracija nameću standarde u potpunoj koliziji sa postojećim stanjem.

MONITOR: Šta je građanima donijela takva politika? I koliko je ona povezana sa činjenicoma da je poslije godina ubrzanog zaduživanja javni dug stigao do (preporučenih) granica izdržljivosti?
PEJOVIĆ: Kada je globalna finansijska oseka započela, Đukanović je, 2009. godine, izabran za premijera da bi uspješno ,,brodio krizom”. No, nautički kazano, dubina gaza naših javnih finansija, usljed nerealno postavljene javne potrošnje, nasukala je brod. Prirodno je bilo da se Vlada zaduži. Pitanje o kome je trebalo diskutovati glasi – u koje svrhe i pod kojim uslovima?

Dodatno, padom fiskalnih kapaciteta države, nenaplaćivanjem prihoda koji budžet sljeduju, povećan je jaz između potreba i raspoloživih sredstava.

Ukupni rashodi kamata emitovanih obveznica iznose 144 miliona eura. Ako je ukupno pozajmljena suma u dvije emisije iznosila 380 miliona eura, to znači da kamatonosni rashodi iznose 37,89 odsto od ukupno pozajmljene sume. Poređenja radi, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 2012. godine povuklo kreditnu tranšu od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 410 miliona eura. Mada je kamatna stopa varijabilna, u trenutku vučenja odobrenih sredstava iznosila je 1,08 odsto. Ako bi na crnogorski dug iz obje emisije euroobveznica primijenili kamatnu stopu koju je dobila Bosna i Hercegovina, onda bi godišnji kamatni rashod na 380 miliona eura iznosio nepuna četiri miliona, umjesto 28,8 miliona eura. Dakle, ukupno uzevši, za manju pozajmicu platićemo za pet godina nekih 120 miliona eura više u odnosu na BiH. Mislim da ovaj podatak dovoljno govori.

MONITOR : Vi ste, još prije nekih godinu dana, u jednom razgovoru za Monitor upozoravali na opasnosti pada u dužničko ropstvo. Šta kažete danas?
PEJOVIĆ: Javni dug nastavlja da se uvećava i moguće da smo već prekoračili mastriški kriterijum, koji definiše odnos javnog duga i BDP-a. Ono što zbunjuje jeste činjenica da su 2008. godine izvorni prihodi budžeta iznosili 1.287 milona eura, dok je BDP bio procijenjen na 3.085 miliona eura. Pet godina kasnije, u 2013, izvorni prihodi su se planirali na 1.161 milion eura, dok Vlada procjenjuje da bi BDP mogao da iznosi 3.300 miliona eura. Ostvaruje se manji izvorni prihod pri većem nivou BDP!? Kako je to moguće ako smo u međuvremenu povećali poreze i dažbine, dodatno uvodeći niz ,,kriznih poreza”!?

Pad fiskalnog kapaciteta se može posmatrati i kao odsustvo sposobnosti države da naplati prihode, a može kao posljedica recesije, jer je kapital umrtvljen u nekretninama, novoizgrađenim stambenim jedinicama. Nelikvidnost u privredi je visoka. Prvu tezu potvrđuje i činjenica da je sa većom fiskalnom disciplinom u prošloj godini, naplata prihoda uvećana. U tom kontekstu valja sagledati i podatak da se vlada zaduživala u proteklih pet godina i pored činjenice da sadašnji BDP, makar zvanično, prelazi nivo iz 2008. godine, kada je javna potrošnja izdignuta na 1.500 miliona eura.

Smatram da je nivo BDP-a u Crnoj Gori precijenjen, odnosno namjerno naduvan. Ovo se vjerovatno radi zbog toga da bi javni dug u relativnom iznosu bio niži. S obzirom na to da nivo industrijske proizvodnje stagnira jer je Kombinat aluminijuma smanjio proizvodnju na minimum, Elektroprivreda ostaje kao jedina veća proizvodna kompanija. Prosto ostaje nedoumica kako se ostvaruje i ovaj nivo javnih prihoda.

MONITOR:Kako tumačite činjenicu da je država, u hroničnoj besparici, dozvolila da poreski i carinski dugovi narastu na blizu 400 miliona eura?
PEJOVIĆ: Ostaje sumnja da se poreski dugovi tolerišu, pitanje je kome i zašto? Kao poslanik sam iznosio i branio tvrdnju da je domaći sistem naplate javnih prihoda, umjesto da jača, atrofirao.

Opozicioni poslanici treba da iniciraju kontrolno saslušanje kako bi utvrdili što je uzrok, loša organizacija ili namjerno “opraštanje” carinskih i javnih dugova. Jedna od osnovnih funkcija države je naplata javnog prihoda. Posebno u situaciji u kojoj se javne finansije nalaze u krizi, efikasnost naplate javnih prihoda treba da bude na najvišem nivou.

MONITOR : Svjedoci smo konstantnih pokušaja Vlade da važeće privatizacione ugovore revidira na našu štetu. O čemu se tu radi?
PEJOVIĆ: Nezahvalno je suditi, mada iskustva govore da, kada država pokazuje preveliku popustljivost u odnosu prema investitorima, postoji vjerovatnoća da investitori ucjenjuju javne funkcionere koji su donosioci odluka. Kada bi Crna Gora imala tužilaštvo na višem nivou, vjerovatno bi se zajedno sa policijom uključili u istragu razloga revidiranja privatizacionih ugovora na štetu države.

MONITOR: Kako komentarišete priče o autoputu i gradnji drugog bloka Termoelektrane?
PEJOVIĆ: Potrebne su investicije u sektor energetike. To su profitabilne investicije, gdje je jednostavno utvrditi cash flow, s obzirom na to da električna energija na tržištu nedostaje. Realizaciju investicija je najbolje vršiti u javnoj režiji, u cilju maksimizacije prihoda. Zbog niskog finansijskog rizika energetskih projekata, treba se zaduživati u cilju njihove implementacije.

Međutim Vlada je obratno ili naopako, odlučila da se zaduži za izgradnju autoputa. Nerealno je očekivati da će naplata drumarine i indirektni efekti u smislu razvoja poljoprivrede i turizma sjevera Crne Gore opravdati investiciju parcijalne izgradnje autoputa. Dodatno zaduženje za autoput može dovesti u pitanje održivost budžeta. Smatram da eventualna izgradnja autoputa treba da bude na rizik investitora. Kinezi raspolažu velikim finansijskim rezervama, tako da mogu sebi priuštiti investiciju sa dugim rokom otplate. Sadašnjim aranžmanom rizik otplate autoputa pada na teret građana.

MONITOR: Nijesu li aktuelne priče o proširenju vlade na partije srpskog predznaka zapravo potvrda promašene ekonomske politike i najava još većih ekonomskih problema?
PEJOVIĆ: Ovo je pokušaj preuzimanja birača koji se izjašnjavaju kao Srbi, tačnije preuzimanje glasova opozicije. Time DPS pokušava kompenzovati mogući razlaz sa SDP-om. Moguće da nakon lokalnih izbora, ukoliko DPS postigne uspjeh, pozove Narodnu stranku u Vladu. To bi značilo rekonstukciju Vlade na teret SDP-a. Mada djeluje nelogično, moguće i da SDP na to pristane. Ostaje da se vidi hoće li rezultati lokalnih izbora izazvati prijevremene parlamentarne izbore.

No, treba se pozabaviti i drugom stranom medalje. Iščekujem da Monitor napravi kvalitetnu analizu, kakva se od ovog medija i očekuje, o stanju unutar naše opozicije. Kako smo od velike energije u smjeru promjena 2012. došli do socijalne depresije u 2014. godini? Ukoliko opozicija ne sprovede promjene, pa i one najosjetljivije u smisli kadrovskog ,,osvježavanja”, mislim da će DPS na narednim izborima ponovo uzeti vlast. Ko bi onda bio moralno odgovoran, nije potrebno da komentarišem. Pitam se, zašto opozicija ne bi zajedno formirala Vladu u sjenci, sa stručnim ljudima neospornog kredibiliteta. Imamo li tih 15 ljudi?

Zoran RADULOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

JAVNI POZIV ZA NOVINARSKA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I POGLAVLJA 27

Objavljeno prije

na

Objavio:

 Imate li ideju za novinarsku priču od javnog interesa, želite li da istražujete teme od značaja za Crnu Goru i proces evropskih integracija, vezanih prije svega za Poglavlje 27 i zaštitu životne sredine? Da li hoćete da uz trening i mentore iz zemlje i regiona, rukovodeći se najvišim standardima, razvijete temu koja vas zanima? Hoćete li da se vaša priča objavi u regionu, da se prevede na engleski jezik, dopre do čitalaca van našeg govornog područja?

Ako na ova pitanja odgovorite potvrdno, prijavite svoje ideje za istraživačke tekstove od javnog interesa vezane za proces evropskih integracija. Autori najboljih prijedloga će proći  trening, koji će se održati u Crnoj Gori krajem aprila 2021.

Nakon trenga, izvršiće se selekcija. Tri kandidata sa najboljim idejama, novinarskim vještinama i znanjima, uz mentorsku podršku uredničkog tima iz zemlje i regiona, realizovaće svoje istraživačke projekte.

Nakon završetka istraživanja, svi radovi će biti objavljeni na sajtovima CIN-CG-a i BIRN-a, kao i u posebnoj dvojezičnoj publikaciji i e-knjizi.

Pravo apliciranja imaju svi novinari iz Crne Gore sa istraživačkim sklonostima i iskustvom. Pored treninga, mentorske i  uredničke podrške, odabrani kandidati dobiće i 1000 eura za rad na pričama (umanjenih za oko 9% poreza na honorare).

Konkurs se sprovodi u okviru projekta Istraživačko novinarstvo, ekološke teME, učešće građana/ki, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Prijave sa prijedlozima se šalju do 26. marta 2021. godine, na email: konkurscincg@gmail.com i assistantcincg@gmail.com.

Formulare za prijavu možete preuzeti na ovom LINKU

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite ih na e-mail: konkurscincg@gmail.com ili na   assistantcincg@gmail.com.

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

CONDITIONS FOR CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION: Coronavirus Returned Youth to Sports

Objavljeno prije

na

Objavio:

Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city – these were images of everyday life of young people in Podgorica. Closure of schools and one-month home isolation made the teens, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates

 

The new emergency situation caused by spread of COVID- 9, closure of schools and one month home isolation, made teenagers, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates… Basketball is played on the sports fields in the blocks. “Tracksuit” style can be seen throughout the city.

The situation was completely different before the coronavirus. Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city. Taking photos for Instagram was a favourite sport. Cafés, bookmakers, rare bikers – these were images of everyday life of young people in the capital. Now, after a month long isolation, Podgorica has another, more beautiful face that resembles some European “smart city” with fewer cars, cleaner air and a wide range of alternative traffic.

As high school students told us, before the closure of schools, physical education classes were attended only by students who liked sports. Professors, they said, had an understanding, so they closed their eyes to those who were not interested in sports. The conditions for teaching in high schools range from poor to almost ideal.

– It all depends on the professor. New, young professors insist on work at the beginning, but gradually they also abate. Only those who want, attend physical education classes, mostly guys. I have no need to do that. I spend time learning some other subject with my friends. That's a great option. We have the equipment and space, the conditions in the gym are excellent. We have a lot of sections – skiing, cycling, hiking, swimming which operate at full capacity – said M.M. student of “Slobodan Skerovic” Grammar School.

And while in Grammar School students have the opportunity to socialize and have fun during organised recreational extracurricular activities, in some high schools there are high irregularities, so physical education classes have not been implemented at all.

– During four years of my education, I’ve entered gym only few times. We have almost never had that class. We use that time to take a break from school at a nearby café or to walk. We often see physical education professors sitting in cafés across the school – told us A.P. student of Economic High School “Mirko Vesovic”.

We should seek reasons for avoiding physical education classes, whose impact is vital for adolescents’ psychophysical development, also in breakthrough of new technologies. They captivate youth minds, tying them up to computers and surfing on the Internet.

– There is a sports court in the block, it's great, but it happens that there is nobody to play basketball with, everyone is online and it bothers them to go out – says S.L.

Besides that, teenagers mostly spend time in cafés, playing raffle or filling out bookmaker tickets or just hanging out in the street. Researches show an increase in drug, alcohol and gambling addictions among youth. The age limit for addicts is getting lower every year. It seems that the former campaign Sports against Drugs (2010) would be even more needed for young people today, giving them clearer insight into promising different reality. And maybe coronavirus isolation achieved that much faster.

– A new basketball court was built in the backyard of my building. A lot of kids play there. The courts are much better than before. Finally something starts to change – said M.Z.

Director of “Vaso Aligrudic” Electro-technical High School Veselin Picuric, points out that, thanks to the new young professors, physical education classes take place regularly, as well as that students within this subject have possibility to learn dance basics. He adds that outdoor sports fields were renovated three years ago in cooperation with the Ministry of Sports and are constantly available to recreational athletes in the area. However, the school gym is still inadequate.

– Sports hall, built in the early 70s, is deteriorated and has never been generally reconstructed. The roof leaks, the old wooden windows have collapsed, so we have to repair the floor every year. It is the only sports hall that was not renewed within the Energy Efficiency Program in Public Institutions three years ago. It is used by approx. 3,000 students from Electro-technical, Chemical and Civil Engineering high schools. Those children deserve a normal gym and adequate conditions – explains Picuric.

Despite their different starting positions, the most fortunate ones seem to be those students who have a good elementary school teacher who succeeds in fulfilling his/her mission despite the existing restrictions – to develop good recreational habits in young people through fun and socializing, often with his/her ideas, enthusiasm and extracurricular activities.

– All professors who take kids to competitions do it because they love their job. And it’s not the point to be the first, as some people think, but to participate. I often take kids to watch a game, skiing, swimming… And during this crisis period, physical education takes place on online platforms, and children submit their videos with successfully done exercises. We all do our jobs, but each of us in his/her own way. Guests in the class are also our friends, actors, singers, athletes, who explain children why they love sports. It is important not to experience sports as a competition, but to focus on awakening in children the desire to play a sport. Only then our mission is successful. It is not easy for us, because we are fighting against technology, lack of free time and everything else that makes modern life – said teacher of physical education at Primary School “Pavle Rovinski” Velimir Vlahovic.

It would be good to get good ideas and habits in place, and bad ones to bring to a minimum.

 

Balloon sports halls as an alternative

School gyms and outdoor courts are not the only places where young people engage in sports activities. During bad weather, young people opt for the use of balloon sports halls, although they are not satisfied with the quality of air inside them. “I prefer open space, it's healthier, only when the weather is bad, I opt for balloon sports halls, though the air is stale inside. Renting is not expensive, it depends, we give from 1.5 to 2.5 euros each – this is not expensive when more people gather to play”, said high school student M.K.

Renting costs are acceptable for children and income from balloon sports halls is used for school purposes. “70% out of income generated from balloon sports halls owned by schools, goes to school and 30% to Fund for Talents of the Ministry of Education”, told us Dijana Lakovic, Director of Elementary School “Pavle Rovinski”.

School management in Grammar School “Slobodan Skerovic” plans to invest income which they generate from balloon sports hall in an innovative way. “The contracts with the owners of balloon sports halls expire next year. Generated profit is used for school purposes. Part of my second mandate development plan includes building of a park space behind the school and possibly, restoring an athletic track”, announced Zoja Bojanic, Grammar School Director.

 

Reconstruction and construction of halls

The Ministry of Education points out that a lot of money has been invested in construction and reconstruction of the existing sports infrastructure in recent years.

Only last year, 16 projects, concerning reconstruction or construction of gyms throughout Montenegro were carried out, independently or in cooperation with other entities. Sports halls of Primary School “Ristan Pavlovic” in Pljevlja, Maritime High School in Kotor, Primary School “Marko Miljanov” in Bijelo Polje, Primary School “Salko Aljkovic” in Pljevlja, Grammar School in Cetinje, Primary School in Rozaje, Grammar School in Tuzi, Primary School “Blazo Jokov Orlandic” in Bar, Primary School “Oktoih” in Podgorica, Primary School “Orjenski bataljon” in Bijela and many others were equipped, constructed or reconstructed, as well as sports fields in Plav and Gusinje. Reconstruction of sports hall in Grammar School and Vocational High School in Rozaje will start soon, as well as construction of sports hall in Primary School “Lovćenski partizanski odred” in Cetinje.

Irena CEJOVIC
Elena DABETIC

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

OBUKA RE POPULACIJE ZA RAD U MEDIJSKOJ INDUSTRIJI

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dvadeset pet Roma/kinja i Egipćana/ki  sa teritorije cijele Crne Gore imaće prilku da se obučava za rad u medijskoj industriji. Najboljih pet kandidata/kinja nakon dvomjesečnog treninga potpisaće ugovor o radu i nastaviti učenje uz rad u Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), na portalu i novini Vijesti,  Televiziji Vijesti i Monitorovom centru za medije i demokratiju (MCMD).

Pripadnici/e romske i egipćanske (RE) populacije moći će da uče osnove novinarstva, ali i druge poslove u ovoj industriji, kao što su grafički prelom, dizajn, poslovi kamermana/ke, montažera/ke i radnika/ce u štampariji.

Polaznike/ce će obučavati tim iskusnih trenera. Obuka će biti organizovana u dvije faze. U prvoj će pripadnici/e RE biti upoznati/e sa teorijskim i praktičnim osnovama pojedinih medijskih poslova, a u drugoj fazi  će učiti uz rad i sami/e učestvovati u proizvodnji medijskih sadržaja – tekstova, produkciji TV programa, izradi sadržaja portala, te grafičkih i štamparskih poslova.

Konkurs za zainteresovane pripadnike/ce RE populacije objavljen je u više medija i može se naći na sajtu CIN-CG, nedjeljnika Monitor i portala Vijesti.  Svi zainteresovani/e polaznici/e imaju rok od mjesec dana da se jave na konkurs.

Obuka se orgnizuje u okviru projekta: Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu rada, koji sprovode CIN-CG, MCMD, Daily Press i Televizija Vijesti, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore. Cilj projekta je potpuna integracija pripadnika/ca RE u društvo, posebno kroz jačanje njihovih znanja i vještina.

Projekat će trajati godinu dana, a pored obuke predviđeno je i više drugih aktivnosti, koje bi trebalo da doprinesu opštem cilju projekta, ali i da informišu javnost o poziciji Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori.

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo