Povežite se sa nama

Uncategorized

URBANIZAM U BUDVI, UBIJANJE GRADA: Stari planovi – novi soliteri

Objavljeno prije

na

Budva se definitivno pretvara u megalopolis, grad solitera, hotelskih i stambenih zgrada koje svojim visinom streme ka nebu, uredno poređane uz morsku obalu. Građani nijemo posmatraju kako se prostor oko njih neumitno urušava, bez mogućnosti da bilo šta učine kako bi to spiječili. Poslednja nada da se zaustavi dalja degradacija prostora i gradnja nebodera na svakoj neizgrađenoj parceli u prostoru budvanskog akvatorija i šire opštinske teritorije, bila je glasanje za promjenu vlasti na lokalnim izborima u oktobru 2016., za odlazak predstavnika Demokratske partije socijalista, u čijem su aranžmanu prirodne vrijednosti Budve sa okolinom, pretvorene u najveće građevinsko područje u državi, u poligon za ulaganje i pranje kapitala moćnog građevinskog lobija.

Vlast u Budvi je promijenjena, donijet je i novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, ali oblast urbanizma i gradnje i dalje nije regulisana na način kako je to većina građana očekivala.

Prve odluke nove vlasti, u skladu sa predizbornim obećanjima, bile su uvođenje moratorijuma na gradnju stanova u zahvatu detaljnih urbanističkih planova Budve i Petrovca, koji je i dalje na snazi. Zabrana se, međutim, ne odnosi na izgradnju hotela. Nekoliko mjeseci kasnije odlučeno je da se u Petrovcu, koji je u posljednjoj deceniji doživio najveću devastaciju prostora od svog postojanja, uvede zabrana gradnje i za hotele.

No i pored tih ograničenja investitori su našli prolaz za plasman kapitala u gradnji stambenih zgrada izvan zone DUP-a Budva-centar, u svim ostalim djelovima grada. Neometano se i dalje može graditi i u Bečićima, Pržnu, Svetom Stefanu, širem području Petrovca, po okolnim selima….

Budva je opet veliko gradilište, grade se soliteri, hoteli, apartmanska naselja… Uslovi za gradnju hotela koje izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, izdaju se na osnovu kontroverznog plana DUP-Budva-centar, čiji je obrađivač Arhitektonski fakultet u Beogradu, na osnovu kojeg je Budva planski oblikovana kao gusto naseljeni grad solitera, po modelu kanadskog Vankuvera.

Ovaj urbanistički plan za čiju je izradu zaslužan isto toliko kontroverzan planer, profesor Miodrag Ralević, jedinstven je po odrednici koja je investitorima omogućila neograničenu visokogradnju. Riječ je o – preporučenoj spratnosti.

Prilikom izdavanja uslova za gradnju ne mora se poštovati spratnost određena planskim dokumentom, kakav je usvojen u lokalnom parlamentu, nego svaki investitor može graditi onoliko spratova koliko mu odgovara. Otuda u Budvi onoliki urbanistički haos u kome nikakva pravila o gradnji, arhitekturi ili vizuelnoom izgledu, o ideji cjelokupnog izgleda i strukture primorskog grada – ne postoje.

Nova vlast nije uspjela da DUP Budva-centar stavi van snage. Ili da uz moratorijum na stanogradnju uvede i zabranu primjene nakaradne odrednice o preporučenoj spratnosti. Zato je gradnja solitera u našem malom mistu – nastavljena. Plan DUP Budva-centar uveliko živi iako ga je po svojoj mjeri radila budvanska organizovana kriminalna grupa.

Započeti su radovi na novom hotelskom kompleksu u zaleđu Slovenske plaže pod nazivom Falcons i kategorijom od 5 plus zvjezdica. Sastoji se od tri zgrade nejednake visine, od 8, 10 i 14 nadzemnih etaža, ukupne izgrađene površine od 20.650 kvadrata. Autori idejnog rješenja ovog gabaritnog konglomerata, jesu poznati beogradski arhitekta Branislav Mitrović i arhitektica Jelena Kuzmanović.

Mitrović je istovremeno i autor idejnog projekta stambene zgrade u centru grada koja takođe broji petnaestak spratova. Ova, po svojoj veličini vodeća monstrum-zgrada na rivijeri, čija se izgradnja privodi kraju, trajno je devastirala uži centar grada i kontakt zonu Starog grada Budve.

Uska ulica razdvaja Mitrovićev valoviti stambeni blok od budućeg condo hotela čiju gradnju planira Branislav Brano Mićunović, na mjestu zgrade Zeta filma, čiji je vlasnik. Autor idejnog rješenja Mićunovićevog condo hotela je arhitekta Đorđe Gregović iz Petrovca.

Centar Budve dobiće još jednu, 11 spratova visoku, neprilagođenu zgradu, nalik mnogim administrativnim zdanjima u velikim gradovima.

Nijedan od pomenutih objekata nema mediteranskih odlika, nemaju ničeg zajedničkog sa prostorom na kojem niču, posebno sa Starim gradom u čijoj se blizini nalaze. Zanimljivo je da su autori tih projekata primorci porijeklom, ali su njihove građevine primjerenije velikim urbanim centrima nego maloj Budvi koja broji oko 18.000 stanovnika.

Po mišljenju mnogih Budvana optimalnu mjeru spratnosti i sklada u prostoru, primjere kako je trebalo planirati i graditi, predstavljaju tri nova objekta: Hotel Budva i nedavno otvoreni hoteli Moskva i Mažestik.

Dozvole za gradnju hotela-nebodera potpisao je ministar Pavle Radulović, uprkos onolikom angažmanu na donošenju novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ministrovi argumenti u prilog novom zakonu bili su upravo loša praksa u urbanizmu i planiranju prostora po opštinama, koju će centralizacija svih poslova u toj oblasti u njegovom Ministarstvu, navodno dovesti u red.

Za sada ništa od toga. Dozvole za betoniranje Budve i dalje se izdaju i to na osnovu planova kojima je istekao rok važnosti. Jedino je GUP Budva-Bečići još na snazi.

Svim važnijim, strateškim urbanističkim planovima Opštine Budva istekao je vremenski rok od 5 godina za koji su donijeti. Riječ je o DUP-u Budva-centar, Petrovac-centar, DUP-u Bečići, DUP Pržno… Kako bi izbjegli donošenje novih, bivša opštinska vlast je naručila izmjene i dopune tih planova 2013 godine, koje nisu završene. Propisano je da se revizija postojećih lokalnih planova mora završiti do jula ove godine, što će biti gotovo neizvodljivo. Nakon toga nema više izrade novih lokalnih planova. Ostaje prazan prostor do usvajanja nove planske regulative, što će potrajati.

Opština nema ni prvi i najvažniji Prostorni plan Opštine. Nastao je vakuum iz kojeg se ne vidi izlaz. Novim zakonom svi lokalni urbanistički planovi se ukidaju, postojaće samo dva plana, prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije, čija izrada nije ni počela.

Nije završen ni Plan Obalnog područja koji treba da sublimira planove lokalnih samouprava. Ne funkcioniše savjetodavno tijelo u kojem participraju predsjednici šest primorskih opština. Nije izvršena zamjena gradonačelnika nakon lokalnih izbora u kojima je u tri opštine, Budvi, Kotoru i Herceg Novom, promijenjena vlast.

Zakon ministra Radulovića o planiranju prostora i gradnji objekata unio je neviđenu konfuziju u oblast planiranja i urbanizma, pravne i bespravne gradnje po opštinama, kojoj se ne nazire kraj.

Na radost investitora koji koriste šansu.

Branka PLAMENAC

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

JAVNI POZIV ZA NOVINARSKA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I POGLAVLJA 27

Objavljeno prije

na

Objavio:

 Imate li ideju za novinarsku priču od javnog interesa, želite li da istražujete teme od značaja za Crnu Goru i proces evropskih integracija, vezanih prije svega za Poglavlje 27 i zaštitu životne sredine? Da li hoćete da uz trening i mentore iz zemlje i regiona, rukovodeći se najvišim standardima, razvijete temu koja vas zanima? Hoćete li da se vaša priča objavi u regionu, da se prevede na engleski jezik, dopre do čitalaca van našeg govornog područja?

Ako na ova pitanja odgovorite potvrdno, prijavite svoje ideje za istraživačke tekstove od javnog interesa vezane za proces evropskih integracija. Autori najboljih prijedloga će proći  trening, koji će se održati u Crnoj Gori krajem aprila 2021.

Nakon trenga, izvršiće se selekcija. Tri kandidata sa najboljim idejama, novinarskim vještinama i znanjima, uz mentorsku podršku uredničkog tima iz zemlje i regiona, realizovaće svoje istraživačke projekte.

Nakon završetka istraživanja, svi radovi će biti objavljeni na sajtovima CIN-CG-a i BIRN-a, kao i u posebnoj dvojezičnoj publikaciji i e-knjizi.

Pravo apliciranja imaju svi novinari iz Crne Gore sa istraživačkim sklonostima i iskustvom. Pored treninga, mentorske i  uredničke podrške, odabrani kandidati dobiće i 1000 eura za rad na pričama (umanjenih za oko 9% poreza na honorare).

Konkurs se sprovodi u okviru projekta Istraživačko novinarstvo, ekološke teME, učešće građana/ki, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Prijave sa prijedlozima se šalju do 26. marta 2021. godine, na email: konkurscincg@gmail.com i assistantcincg@gmail.com.

Formulare za prijavu možete preuzeti na ovom LINKU

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite ih na e-mail: konkurscincg@gmail.com ili na   assistantcincg@gmail.com.

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

CONDITIONS FOR CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION: Coronavirus Returned Youth to Sports

Objavljeno prije

na

Objavio:

Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city – these were images of everyday life of young people in Podgorica. Closure of schools and one-month home isolation made the teens, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates

 

The new emergency situation caused by spread of COVID- 9, closure of schools and one month home isolation, made teenagers, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates… Basketball is played on the sports fields in the blocks. “Tracksuit” style can be seen throughout the city.

The situation was completely different before the coronavirus. Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city. Taking photos for Instagram was a favourite sport. Cafés, bookmakers, rare bikers – these were images of everyday life of young people in the capital. Now, after a month long isolation, Podgorica has another, more beautiful face that resembles some European “smart city” with fewer cars, cleaner air and a wide range of alternative traffic.

As high school students told us, before the closure of schools, physical education classes were attended only by students who liked sports. Professors, they said, had an understanding, so they closed their eyes to those who were not interested in sports. The conditions for teaching in high schools range from poor to almost ideal.

– It all depends on the professor. New, young professors insist on work at the beginning, but gradually they also abate. Only those who want, attend physical education classes, mostly guys. I have no need to do that. I spend time learning some other subject with my friends. That's a great option. We have the equipment and space, the conditions in the gym are excellent. We have a lot of sections – skiing, cycling, hiking, swimming which operate at full capacity – said M.M. student of “Slobodan Skerovic” Grammar School.

And while in Grammar School students have the opportunity to socialize and have fun during organised recreational extracurricular activities, in some high schools there are high irregularities, so physical education classes have not been implemented at all.

– During four years of my education, I’ve entered gym only few times. We have almost never had that class. We use that time to take a break from school at a nearby café or to walk. We often see physical education professors sitting in cafés across the school – told us A.P. student of Economic High School “Mirko Vesovic”.

We should seek reasons for avoiding physical education classes, whose impact is vital for adolescents’ psychophysical development, also in breakthrough of new technologies. They captivate youth minds, tying them up to computers and surfing on the Internet.

– There is a sports court in the block, it's great, but it happens that there is nobody to play basketball with, everyone is online and it bothers them to go out – says S.L.

Besides that, teenagers mostly spend time in cafés, playing raffle or filling out bookmaker tickets or just hanging out in the street. Researches show an increase in drug, alcohol and gambling addictions among youth. The age limit for addicts is getting lower every year. It seems that the former campaign Sports against Drugs (2010) would be even more needed for young people today, giving them clearer insight into promising different reality. And maybe coronavirus isolation achieved that much faster.

– A new basketball court was built in the backyard of my building. A lot of kids play there. The courts are much better than before. Finally something starts to change – said M.Z.

Director of “Vaso Aligrudic” Electro-technical High School Veselin Picuric, points out that, thanks to the new young professors, physical education classes take place regularly, as well as that students within this subject have possibility to learn dance basics. He adds that outdoor sports fields were renovated three years ago in cooperation with the Ministry of Sports and are constantly available to recreational athletes in the area. However, the school gym is still inadequate.

– Sports hall, built in the early 70s, is deteriorated and has never been generally reconstructed. The roof leaks, the old wooden windows have collapsed, so we have to repair the floor every year. It is the only sports hall that was not renewed within the Energy Efficiency Program in Public Institutions three years ago. It is used by approx. 3,000 students from Electro-technical, Chemical and Civil Engineering high schools. Those children deserve a normal gym and adequate conditions – explains Picuric.

Despite their different starting positions, the most fortunate ones seem to be those students who have a good elementary school teacher who succeeds in fulfilling his/her mission despite the existing restrictions – to develop good recreational habits in young people through fun and socializing, often with his/her ideas, enthusiasm and extracurricular activities.

– All professors who take kids to competitions do it because they love their job. And it’s not the point to be the first, as some people think, but to participate. I often take kids to watch a game, skiing, swimming… And during this crisis period, physical education takes place on online platforms, and children submit their videos with successfully done exercises. We all do our jobs, but each of us in his/her own way. Guests in the class are also our friends, actors, singers, athletes, who explain children why they love sports. It is important not to experience sports as a competition, but to focus on awakening in children the desire to play a sport. Only then our mission is successful. It is not easy for us, because we are fighting against technology, lack of free time and everything else that makes modern life – said teacher of physical education at Primary School “Pavle Rovinski” Velimir Vlahovic.

It would be good to get good ideas and habits in place, and bad ones to bring to a minimum.

 

Balloon sports halls as an alternative

School gyms and outdoor courts are not the only places where young people engage in sports activities. During bad weather, young people opt for the use of balloon sports halls, although they are not satisfied with the quality of air inside them. “I prefer open space, it's healthier, only when the weather is bad, I opt for balloon sports halls, though the air is stale inside. Renting is not expensive, it depends, we give from 1.5 to 2.5 euros each – this is not expensive when more people gather to play”, said high school student M.K.

Renting costs are acceptable for children and income from balloon sports halls is used for school purposes. “70% out of income generated from balloon sports halls owned by schools, goes to school and 30% to Fund for Talents of the Ministry of Education”, told us Dijana Lakovic, Director of Elementary School “Pavle Rovinski”.

School management in Grammar School “Slobodan Skerovic” plans to invest income which they generate from balloon sports hall in an innovative way. “The contracts with the owners of balloon sports halls expire next year. Generated profit is used for school purposes. Part of my second mandate development plan includes building of a park space behind the school and possibly, restoring an athletic track”, announced Zoja Bojanic, Grammar School Director.

 

Reconstruction and construction of halls

The Ministry of Education points out that a lot of money has been invested in construction and reconstruction of the existing sports infrastructure in recent years.

Only last year, 16 projects, concerning reconstruction or construction of gyms throughout Montenegro were carried out, independently or in cooperation with other entities. Sports halls of Primary School “Ristan Pavlovic” in Pljevlja, Maritime High School in Kotor, Primary School “Marko Miljanov” in Bijelo Polje, Primary School “Salko Aljkovic” in Pljevlja, Grammar School in Cetinje, Primary School in Rozaje, Grammar School in Tuzi, Primary School “Blazo Jokov Orlandic” in Bar, Primary School “Oktoih” in Podgorica, Primary School “Orjenski bataljon” in Bijela and many others were equipped, constructed or reconstructed, as well as sports fields in Plav and Gusinje. Reconstruction of sports hall in Grammar School and Vocational High School in Rozaje will start soon, as well as construction of sports hall in Primary School “Lovćenski partizanski odred” in Cetinje.

Irena CEJOVIC
Elena DABETIC

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

OBUKA RE POPULACIJE ZA RAD U MEDIJSKOJ INDUSTRIJI

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dvadeset pet Roma/kinja i Egipćana/ki  sa teritorije cijele Crne Gore imaće prilku da se obučava za rad u medijskoj industriji. Najboljih pet kandidata/kinja nakon dvomjesečnog treninga potpisaće ugovor o radu i nastaviti učenje uz rad u Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), na portalu i novini Vijesti,  Televiziji Vijesti i Monitorovom centru za medije i demokratiju (MCMD).

Pripadnici/e romske i egipćanske (RE) populacije moći će da uče osnove novinarstva, ali i druge poslove u ovoj industriji, kao što su grafički prelom, dizajn, poslovi kamermana/ke, montažera/ke i radnika/ce u štampariji.

Polaznike/ce će obučavati tim iskusnih trenera. Obuka će biti organizovana u dvije faze. U prvoj će pripadnici/e RE biti upoznati/e sa teorijskim i praktičnim osnovama pojedinih medijskih poslova, a u drugoj fazi  će učiti uz rad i sami/e učestvovati u proizvodnji medijskih sadržaja – tekstova, produkciji TV programa, izradi sadržaja portala, te grafičkih i štamparskih poslova.

Konkurs za zainteresovane pripadnike/ce RE populacije objavljen je u više medija i može se naći na sajtu CIN-CG, nedjeljnika Monitor i portala Vijesti.  Svi zainteresovani/e polaznici/e imaju rok od mjesec dana da se jave na konkurs.

Obuka se orgnizuje u okviru projekta: Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu rada, koji sprovode CIN-CG, MCMD, Daily Press i Televizija Vijesti, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore. Cilj projekta je potpuna integracija pripadnika/ca RE u društvo, posebno kroz jačanje njihovih znanja i vještina.

Projekat će trajati godinu dana, a pored obuke predviđeno je i više drugih aktivnosti, koje bi trebalo da doprinesu opštem cilju projekta, ali i da informišu javnost o poziciji Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori.

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo