Povežite se sa nama

FELJTON

LJEVICA OVDJE I DANAS: REKONCEPTUALIZACIJE I DISKONTINUITETI (III): Neron sa nuklearkom

Objavljeno prije

na

2.3. VremeProstor

Nije štamparska greška. VremeProstor ukazuje na supstancijalnu povezanost, zavisnost i nerazdvojivost, ova dva kantovska apriorija ljudskog duha i uma. Navešću ovde samo jedan primer iz teorije svetskog sistema Imanuela Volerstina. Primer koji direktno govori i o glavnoj temi našeg skupa. Po Imanuelu Volerstinu, naše VremeProstor, to je poslednjih oko pola milenijuma savremenog svetskog sistema, ili svetskog kapitalističkog sistema, što su samo dva različita imena za ovaj isti istorijski sistem. Po svom prostornom obuhvatu, do XIX veka, ovaj sistem je bio evropski, od XIX veka on postaje svetski u punom smislu ove reči. Ne od sredine XX veka, nego od svog istorijskog rađanja, u takozvanom dugom XVI veku, ovaj sistem je manje ili više integrisan, ili globalizovan, kako se to danas pomodno kaže, ali je on, od samog svog početka, istovremeno, iznutra, i sistemski, veoma nejednak, hijerarhizovan i struktiriran, i to u tri svoje sistemske zone, centar, poluperiferiju i periferiju svetskog sistema.

Poznavaoci dela Imanuela Volerstina ovde će se sigurno setiti najavljene direktne veze sa glavnom temom našeg skupa. Po Imanuelu Volerstinu, naime, uz sistemsku nejednakost ekonomije, tri zone polumilenijumskog savremenog svetskog sistema, karakteriše i sistemska nejednakost politike, pri čemu je glavna differentia specifica (specifična razlika) poluperiferije, u odnosu na centar i periferiju, kada je o politici reč, mnogo veća učestalost nasilnih, revolucionarnih i kontrarevolucionarnih dinamika (u smislu sociologije politike a ne filozofije istorije). Bolje od mnogih drugih, ovaj primer jasno pokazuje kako su vreme (revolucija kao ubrzavanje vremena) i prostor (poluperiferija kao zona svetskog sistema i prostora), zaista, supstancijalno povezani, zavisni, čak nerazdvojivi, i zato nužno VremeProstor, a ne tek vreme i prostor.

 

Što, naravno, ne znači da se, u odgovarajućem postupku, ne može pribeći njihovom privremenom analitičkom odvajanju, „zumiranju” i posmatranju. Samo je važno da se ono njihovo supstancijalno jedinstvo nikada ne smetne s uma. Tako ćemo postupiti i mi u nastavku naše analize. Najpre ćemo analitički odvojeno posmatrati naše vreme, a zatim naš prostor.

Kada je o našem vremenu, odnosno našem istorijskom sistemu reč, meni je, kao sledbeniku teorije svetskog sistema Imanuela Volerstina, najbliža ideja ili metafora mnoštva vremenskih koncentričnih krugova (a ne samo jednog, a posebno ne jednog, jedinog i linearnog vremena), i to počev od njegovog rodnog takozvanog dugog XVI veka, preko njegovog najpre postepenog, a zatim i burnog uspona, od XVI do XIX veka, i njegovog vrtoglavog i slavnog vrha, krajem XIX, početkom XX veka, pa sve do njegove produžene, sistemske i strukturalne krize, opadanja, haosa, nasilja i dekadencije, koja je započela sa Prvim svetskim ratom 1914, a trajaće do otprilike sredine našeg odnosno XXI veka, kada će ovaj sistem biti zamenjen nekim novim, boljim ili lošijim istorijskim sistemom. Čak i iz ovog najkraćeg mogućeg rezimea našeg vremena, onako kako ga je definisao Imanuel Volerstin, jasno je šta se dogodilo u poslednjih dvadeset godina. Ono što je jedan ambiciozni ideolog mejnstrima, nesposoban da vidi i prizna limite sistema, preterano, optimistički i euforično definisao kao „kraj istorije”, a trijumf kapitalizma i liberalne demokratije (Fukujama, 1997), bio je, u stvari, samo jedan, najnoviji moment, kraja tog istog kapitalizma kao istorijskog sistema.

Polazeći od teorijskih i statističkih istraživanja Imanuela Volerstina, Fernana Brodela i Pitirima Sorokina, posebno od dugih statističkih serija dvadesetpet vekova „grčko-rimske i zapadne kulture” ovog potonjeg (Sorokin, 2002), u svojoj već pomenutoj kritici dogme progresa, naše istorijsko vreme (1914-2050), ja sam još i dodatno, super-komparativno i multi-istorijsko-sistemski, precizirao, kao, nakon pozne antike („pada Rima”), i poznog srednjovekovlja („mračnog srednjeg veka”), poznu modernu, treću veliku poznu epohu ove kulture i civilizacije (Popović, 2007: stranice 34-60). Pri čemu još jednom treba upozoriti na domete ali i limite svake istorijske analogije. U našem slučaju, istorijska kriza, opadanje i kraj jednog istorijskog sistema, plus sporost, konzervativnost i žilavost ljudske prirode, odnosno čoveka kao biološke vrste, predstavljaju glavne sličnosti i ponavljanja, dok brzina, revolucionarnost i nepredvidivost novih tehnologija, predstavljaju glavne novosti, šanse i pretnje, naše treće velike pozne epohe (kada je uporedimo sa naše dve prethodne velike pozne). Ili, inspirisani čuvenom iluminacijom Miroslava Krleže, o divljenja vrednom izumu telefona, sa čije druge strane žice, ipak, i dalje progovara gorila, naše današnje vreme najkraće bi mogli da opišemo sintagmom NERON SA NUKLEARKOM.

I kada je o našem analitički apstrahovanom prostoru reč, meni je najbliža ideja ili metafora mnoštva prostornih koncentričnih krugova, a ne samo jednog, jedinog i dominantnog prostora, pa makar se ovaj zvao i globalizovana svetska ekonomija, ili američka, kineska ili bilo čija drugo hegemonija. U ovom mnoštvu, svet odnosno svetski sistem, i pojedinačno društvo odnosno nacija-država, u jednoj vrsti neodlučnog INTERREGNUMA su već najmanje nekoliko decenija, ali, pored njih, postoje i drugi, subnacionalni, internacionalni, transancionalni i supernacionalni prostori, koji imaju svoj relativno autonomni, mada još uvek neizvesni značaj. Mnoštvo i interregnum, objašnjavaju i različite izbore, ili, makar, akcente, koje različiti autori, birajući između ovih prostora, pri tome čine, ali je, po mom mišljenju, u isto vreme, u najvećoj meri, zapostavljen jedan drugi, ništa manje značajan, ako ne i značajniji aspekt stvari. Rečeno mnoštvo odnosi se uglavnom na kvantitet, i to je u redu, ali pri tome se neoprostivo zanemaruje KVALITET (to je taj zapostavljeni aspekt stvario). Naravno da je proces evropskih integracija, i mogući nastanak, ili zastoj, ili raspad, jednog novog entiteta i kvantiteta, kakav bi mogla biti jedna relativno nova, federalna ili kvazifederalna EU, na primer, veoma značajan, ali nije manje značajno i neizvesno, ni pitanje nastajućeg, ili zastajućeg, ili raspadajućeg, kvaliteta tog entiteta i kvantiteta. Da to formulišem i ovako. Šta ću ja kao slobodni građanin Crne Gore, (Zapadnog) Balkana, Evrope i sveta, imati od toga, što ću živeti u VELIKOJ EVROPSKOJ UNIJI, ukoliko ovu iznutra bude vezivao „cement” nekog starog ili novog, pa makar i „dobrovoljnog imperijalizma” (Kuper, 2002), a, priznaćete, verovatnoća da se upravo to dogodi, gledano iz perspektive današnje Grčke, na primer, uopšte nije mala. Neće biti, da je osećanje velikog broja građana bivše sovjetske imperije, posle dugog i napornog puta do „nove evropske kuće”, što ga je najbolje opisao Ivan Berend, kao frustrirajuće i nepodnošljivo osećanje „zaobilaznice od periferije do periferije” (Berend, 1996), baš, bez ikakvog osnova, utemeljenja i smisla.

(Nastavlja se)
Prof. dr Milan POPOVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

VELIZAR RADONJIĆ: HRONIKA GRADITELJSTVA U CRNOJ GORI (XXVII): Period poratne obnove i izgradnje

Objavljeno prije

na

Objavio:

Monitor prenosi djelove iz Hronike graditeljstva Crne Gore, Velizara Radonjića, priče o „kratkim trenucima raskošne svjetlosti i o ljudima koji su tu svjetlost stvarali“. Nastavljamo sa pričom o izgradnji vjerskih objekata koji predstavljaju posebno značajan dio graditeljskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore

 

Po završetku Drugog svjetskog rata prioritet je bio obnova i izgradnja porušene Crne Gore, a potom izgradnja prioritetnih puteva, željeznica, škola, bolnica… svega onog što Crna Gora nije imala. U sakralne objekte se, shodno prioritetima, ulagalo samo u krajnjoj nuždi i radi zaštite kulturnog blaga i graditeljskog nasljeđa, što je posebno došlo do izražaja poslije katastrofalnog zemljotresa iz 1979. godine, u kome su stradali mnogi vjerski objekti. U ovom periodu, pored pomenutog preseljenja Pivskog manastira, iz istih razloga preseljen je i manastir Kosijerevo.

Istina,1972. godine završena je davno započeta izgradnja crkve Svetog Save u Tivtu i izgrađena dva reprezentativna crkvena objekta katoličke crkve u Crnoj Gori: Katolička crkva u Nikšiću i Katolička katedrala u Titogradu.

Nekadašnja katolička crkva u Podgorici, posvećena Presvetom Srcu Isusovom, podignuta 1901. godine, zajedno sa samostanom i župskim uredom, stradala je prilikom savezničkog bombardovanja u maju 1944. godine. Zemljište na kome se crkva nalazila, par godina nakon rata je nacionalizovano i na njemu podignut Dom Jugoslovenske narodne armije.

Crkveni velikodostojnici katoličke crkve u Crnoj Gori su pune dvije decenije vodili pregovore oko nadoknade za izvršenu eksproprijaciju i dobijanja nove lokacije i odobrenja za izgradnju nove crkve. Pregovaralo se u Titogradu, Beogradu i Vatikanu. Pregovori su urodili plodom pa je 1967. godine počela njena izgradnja.

Crkva je sagrađena prema projektu koji su uradili profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu Zvonimir Vrkljan i Boris Krstulović, asistent na istom fakultetu. Izvođač radova je bilo GP ,,Prvoborac” iz Herceg Novog. Crkva je otvorena 29. juna 1969. godine. Novac za izgradnju obezbijeđen je iz donacija Crne Gore i Titograda, međunarodne humanitarne organizacije „Caritas internationalis” i doborovoljnih priloga vjernika iz Crne Gore i dijaspore. Kao i prethodna koja je porušena prilikom bombardovanja, i ova crkva je posvećena Presvetom Srcu Isusovom.

Kuća u kojoj je bila župna crkva u Nikšiću, koja potiče iz 1933. godine, porušena je 1971. godine jer se nije uklapala u novi urbanistički koncept centra grada. Pet godina kasnije, po projektu arhitekte Slobodana Vukajlovića, počela je izgradnja nove crkve u Rastocima. Izgradnja je trajala 10 godina pa je crkva svečano blagosiljana 25. jula 1986. godine.

Promjena političkog sistema nastala raspadom nekadašnje Jugoslavije karakteristična je i po ekspanziji izgradnje vjerskih objekata, koja je zahvatila sve države koje su nastale njenim raspadom.  Religija je dobila primat u političkom odlučivanju, unutrašnjoj i spoljnoj politici, prosvjeti i obrazovanju… pa i onda kad se odlučivalo o ratu ili miru. Vjerski objekti niču kao pečurke poslije kiše. Njihovu izgradnju finansiraju Vatikan, Beograd, Bliski Istok, vjernici, dijaspora, vlada, lokalne samouprave, državna preduzeća, biznismeni… i grešnici. Svi grade i svuda po Crnoj Gori, sa dozvolom i bez dozvole. Često i bez valjane tehničke dokumentacije. Dovoljan je blagoslov crkvenog velikodostojnika. Novca za njihovu izgradnju uvijek ima, a za ostalo ni danas ne smije ni da se pita. Jedino nije bilo novca za izgradnju svetilišta Crnogorske pravoslavne crkve u Podgorici.

Tako su nastale i nastaju i dalje desetine novih bogomolja. Neko gradi crkvu, neko džamiju, sjemenište, hram, medresu… Podignut je Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Medresa u Milješu kod Tuzi, Hram Svetog Vladimira, Džamija Selimija i Katedrala u Baru i… U isto vrijeme nije sagrađena ni jedna nova bolnica, ni jedan kilometar nove željeznice, a nove škole i vrtiće možemo izbrojiti na prste…

Saborni hram u Podgorici: Idejno rješenje Hrama Hristovog Vaskresenja uradio je poznati arhitekta iz Beograda, prof. dr Predrag- Peđa Ristić.

Idejni projekat je urađen 1994. godine na Građevinskom fakultetu u Podgorici a njegova revizija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Idejni projekat je uradio stručni tim u sastavu: Koordinator projekta  prof. dr Mitar Čvorović, dipl.inž. geod.; rukovodioci projekta prof. dr Božidar Milić, dipl.inž.arh i prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ;  odgovorni projektant arhitekture prof. dr Božidar Milić, dipl.inž.arh.; projektanti arhitekture: mr Dušan Vuksanović, dipl.inž.arh. i Dušan Lazarevski, dipl.inž.arh; odgovorni projektant konstrukcije Radivoje Mrdak, dipl.inž.građ; projektant konstrukcije Zvonko Tomanović, dipl.inž.građ; odgovorni projektant vodovoda i kanalizacije prof. dr Aleksandar Ćorović, dipl,.inž.građ a odgovorni projektant elektro instalacija Ranko Radulović, dipl.inž.el.

(Nastaviće se)

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

VELIZAR RADONJIĆ: HRONIKA GRADITELJSTVA U CRNOJ GORI (XXVI): Crkve i manastiri iz doba Petrovića

Objavljeno prije

na

Objavio:

Monitor prenosi djelove iz Hronike graditeljstva Crne Gore, Velizara Radonića, priče o ,,kratkim trenucima raskošne svjetlosti i o ljudima koji su tu svjetlost stvarali”. Nastavljamo sa pričom o izgradnji vjerskih objekata koji predstavljaju posebno značajan dio graditeljskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore

 

U slobodnim djelovima Crne Gore, u vrijeme dok su njome vladali mitropoliti i Petrovići, obnavljane su ranije sagrađene i porušene ili gradile  su se nove crkve i manastiri kao duhovni i svjetovni centri ili mjesto dogovora za dizanje ustanaka.

U Dajbabama kod Podgorice, 1897. godine podignut je manastir posvećen Uspenju Presvete Bogorodice; u Ždrebaoniku je 1818. godine, podignuta crkva Sv. Arhangela Mihaila; Manastir Podmaine je više puta obnavljan i spaljivan; Obnovljeni su Reževići; Manastir Duga, prvobitno sagrađen na ušću Male rijeke u Moraču, zbog opasnosti od turske pohare, premješten je polovinom XVIII vijeka, na lokaciju Duga na ulazu u kanjon Platije…

Posebno mjesto među crkvama i manastirima podignutim u doba Petrovića zauzima Manastir Ostrog, sagrađen krajem XVII vijeka. Poseban je po mnogo čemu. Manastir je ugrađen u Ostroške grede po kojima je i dobio ime. Posvećen je Svetom Vasiliju Ostroškom koji je pred kraj života službovao u ovom manastiru i obnovio ga, o čemu svjedoči zapis:

,,…сагради се сија свјатаја и свјаштенаја церков, во име часнаго и животворјашчаго креста во љето 7170. года, (1662. г. од Христова рођења) а пописа се в љето 7175. (1667.) са благословенијем всеосвјаштенаго митрополита Захумскаго Кије Василије, трудом и подвигом и платоју јеромонаха игумана Исаија ва унук перваго свјатаго и преподобнаго оца нашего Исаије, од Оногошта от села Попе. Бог да их прости, иже почеше и савршише“.

Život Svetog Vasila Ostroškog u pećinskoj crkvi – nekadašnjoj ćeliji isposnici, po vjerovanju ima višestruko iscjeliteljske moći, zbog čega vjernici svih konfesija dolaze da im se poklone i pomole za iscjeljenje bolesti, zatraže oprost od grjehova i spas duše.

Jedna od posebnosti Manastira Ostrog je i u tome što je u njemu, 8. i 9. januara 1942. godine, u organizaciji rukovodstva Narodno-oslobodilačkog pokreta Crne Gore i Boke, održana skupština crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, poznata kao Ostroška skupština. Učestvovalo je 65 delegata – predstavnika svih političkih partija predratne Jugoslavije koje su djelovale u Crnoj Gori i Boki. Na dnevnom redu je bilo jačanje borbe za jedinstvo i slobodu naroda Crne Gore i Boke… Učesnici Skupštine, nakon usvajanja rezolucije, položili su Ostrošku zakletvu:

,,Na ovom mjestu gdje su se naši đedovi zakljinjali osveti i slobodi, mi, učesnici Konferencije crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, zaklinjemo se da ćemo ostati vjerni duhu svoga naroda, koji je u borbi za junačku slobodu stvarao svoje junake, pjesnike i svetitelje, svoje tvrđave i svoje manastire – zaklinjemo se da nećemo objesiti svoje puške dok naša pobjeda ne satre posljednjeg fašističkog krvnika, dok naša pobjeda ne osreći život naše djece i ne ograne grobove naših predaka”.

Kad je riječ o crkvenim objektima sagrađenim u doba Petrovića, ne mogu a da ne pomenem crkvu Svetog Spasa na Grahovcu. Podignuta je kao spomenik u čast velike bitke koja se tu odigrala 1858. godine i pobjede crnogorske vojse u toj bici. Podignuta je na mjestu gdje se nalazio šator komandanta turske vojske Husein-paše.  Crkva je izgrađena 1864. godine po naredbi knjaza Nikole i njena izgradnja je počela u utorak, a završena u četvrtak – na Spasovdan, baš kao i sama bitka na Grahovcu.

 

CRKVENI OBJEKTI U BOKI

Istorija Boke je slična istoriji stare Crne Gore, samo su osvajači bili drugi. Boka je, najvećim svojim dijelom, tokom XV vijeka potpala pod mletačku vlast. U XVI i XVII vijeku pojedini djelovi Boke bili su i pod turskom vlašću. Od kraja XVIII vijeka u Boki se smjenjuju habzburška, ruska, francuska i na kraju austrijska vlast koja je ostala do 1918. godine.

Ovaj period je u Boki ostavio značajno graditeljsko nasljeđe, gdje se posebno izdvajaju palate, crkveni objekti i vojne tvrđave.

Najznačajnije crkve izgrađene u tom vremenu su Gospa od Zdravlja, podignuta u XV vijeku na brdu Sveti Ivan iznad Starog grada Kotora. U istom vijeku podignuta je i Gospa od Milosti u Tivtu. Kotorska crkva Sv. Eustahija u Dobroti sagrađena je u XVIII vijeku. Crkva u Prčanju, posvećena Rođenju Bogorodice, izgrađena je u periodu od 1789. do 1809. godine po projektu venecijanskog arhitekte Bernardina Makarucija. Crkva Svetog Nikole u Perastu, sa zvonikom visokim 55 m, podignuta je 1616. godine po  projektu koji je uradio mletački arhitekta Đuzepe Beati (Giuseppe Beati)…

Posebno mjesto u graditeljstvu sakralnih objekata zauzima Gospa od Škrpjela u Perastu. Podignuta na vještačkom ostvcetu, nastalom nasipanjem kamenja oko hridi (škrpjel), koje se obavlja 22. jula, a datira još od 1452. godine i traje do danas. Prvobitna crkva posvećena Uspenju Bogorodice sagrađena je polovinom XV vijeka.

Redovnim nasipanjem ostrvce se uvećalo pa je u periodu od 1710. do 1725. godine crkva dograđena i dobila sadašnji izgled. Dogradnju crkve je projektovao arhitekta Ilija Katičić, a radove su izvodili Vuk Kandijot iz Dobrote i Petar Dubrovčanin.

Na brdu iznad Kamenara u Boki, podignuta je 1704.  godine crkva Svete Neđelje. Vijek kasnije, 1804. godine u  Starom grtadu u Budvi podignuta je crkva Svete  Trojice. Nešto kasnije, 1831. godine, na Savini kod Herceg Novog, sagrađena je velika crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, koju je gradio Nikola Foretić sa Korčule…

(Nastaviće se)

 

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

VELIZAR RADONJIĆ: HRONIKA GRADITELJSTVA U CRNOJ GORI (XXV): Najstarije džamije na području Crne Gore

Objavljeno prije

na

Objavio:

Monitor prenosi djelove iz Hronike graditeljstva Crne Gore, Velizara Radonića, priče o ,,kratkim trenucima raskošne svjetlosti i o ljudima koji su tu svjetlost stvarali”. Nastavljamo sa pričom o izgradnji vjerskih objekata koji predstavljaju posebno značajan dio graditeljskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore

 

U drugoj polovini XV vijeka Turci zaposijedaju najveći dio Balkana. Nakon zauzimanja Skadra zaključuju sporazum sa Venecijom 1479. godine napadaju Crnu Goru i osvajaju veći dio njenih teritorija. Uporedo sa osvajanjima počinje i izgradanja vjerskih objekata. Negdje su gradili nove, a negdje postojeće crkve pretvarali u džamije.

Po nekim izvorima najstarija džamija podignuta na prostoru sadašnje Crne Gore (sa teritorijama koje prije osvajanja nijesu pripadale Crnoj Gori) je džamija sultana Murata II (Gornja džamija) u Rožajama, podignuta 1450. (ili 1455). Nešto kasnije, 1471.  godine, sagrađena je  Gradska džamija u Bijelom Polju i  Stara (carska) džamija u Plavu.  Vijek kasnije, 1570. godine, podignuta je Husein-pašina džamija u Pljevljima.

Stara ili Drvena džamija, podignuta 1471. godine najstarija je građevina u Plavu i jedna od najstarijih džamija u Crnoj Gori. Podignuta u vrijeme vladavine sultana Mehmeda II Osvajača i po njemu dobila ime Carska džamija. Prednji dio džamije izgrađeni su od drveta, pa je poznata i pod imenom Drvena džamija.

Među najstarije na prostoru Crne Gore spadaju pljevaljske džamije:  Hadži Zekerija džamija – Serhat (1607.g.), Hadži rizvan Čauš džamija (1609.g.) i Hadži Ačijina džamija (1763.g.); zatim Kučanska džamija u Rožajama (1779.g.); Redžepagića džamija u Plavu (1774.g.); Džamija sultan Ahmeda I, sagrađena u Gusinju od 1603. do 1617.g., stradala u požaru 1746/7. godine; Čekića džamija (1687.g.) i Vezirova džamija (1765.g.) u Gusinju.

Najstarije ulcinjske džamije su Lamova u Novoj mahali (1689.g.), Kalaja u Starom gradu (1693.g.), Pašina na Pristanu (1719.g). Omerbašića džamija, podignuta 1662.  godine, najstarija je u Baru. Među najstarijim džamijama u ovom gradu je i Derviš Hasanova džamija u Starom Baru iz 1723. godine

Džamija sultana Ahmeda III, podignuta 1704. godine, prva je džamija u Spužu, a 1723.  godine podignuta je i džamija Husein-age Mićukućića.

Pred kraj XVII vijeka u Nikšiću je podignuta Donjogradska džamija, zatim Hadžidanuša koju je u prvoj polovini XVIII vijeka podigao hadži Husein Danević, Rišnjanin. Glavna i najveća džamija u Nikšiću bila je Pašina džamija, koju je podigao ,,izvjesni Mehmad-paša”. Četrvrta i jedina džamija u Nikšiću koja i danas postoji je Hadži Ismailova džamija, koju je ,,o svom trošku podigao nikšićki trgovac hadži Ismail Lekić, iz grudskog bratstva Mehmednikića 1807. godine (1219. po hidžri)”. U okolinI Nikšića (Onogošta) postojale su i džamije u Kazancima, Crkvicama, Goranskom i Grahovu. Nikšić je oslobođen od Turaka 1877. godine. To znači da su sve pomenute džamije sagrađene prije toga.

Najstarija podgorička i jedna od najstarijih džamija na području sadašnje Crne Gore bila je džamija Mehmed Fatiha. Pretpostavlja se da je izgrađenja 1474. godine u blizini ušća Ribnice u Moraču. Srušena je 1890. godine. Glavatovića džamija je podignuta početkom XVIII vijeka, Hadži Mehmed-paša Osmanagić sagradio je krajem XVIII vijeka Sahat kulu i džamiju, koju zbog toga što su je održavali Lukačevići, nazivaju i džamija Lukačevića. U njenom dvorištu je turbe graditelja, Mehmed-paše Osmanagića, gdje je i pokopan. Među najstarijim džamijama je i Nizamska džamija, za koju se pretpostavka da je sagrađena 1476. godine ispod brda Dećić kod Tuzi. U XVII vijeku je sagrađena Dračka džamija, a 1770.  godine džamija u Dinoši…

(Nastaviće se)

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo