Povežite se sa nama

Uncategorized

DOKTORSKE STUDIJE PLAĆAJU I ASISTENTI: Reket na titulu

Objavljeno prije

na

Skupe doktorske studije odnedavno su nedostižne ne samo za mnoge studente nego i za veliki broj asistenanta na Univerzitetu Crne Gore (UCG). Od ove godine odluka o školarinama prenijeta je u nadležnost Upravnog odbora UCG, kojim predsjedava Duško Bjelica. Prema informacijama Monitora Upravni odbor pokušava da promijeni pravila, tražeći da i asistenti plaćaju polovinu školarine koja je za njih do sada bila besplatna, ukoliko u roku od tri godine ne odbrane doktorsku disertaciju. Dosadašnji prosjek trajanja doktorskih studija je šest godina. Saradnici u nastavi su na fakultetima do sada, zbog posla koji su obavljali na fakultetima, kao i zbog toga što će sticajem akademskih zvanja doprinijeti radu na fakultetu, oslobađani plaćanja.

Kao glavni problem doktorandi, sa kojima je Monitor razgovarao, koji su angažovani kao saradnici na fakultetima, istakli su promjenu pravila doktorskih studija i to da se sada od njih traži da plaćaju pola školarine: ,,Da sam znao da ću plaćati ne bih ni počinjao. To je bio šok za doktorande, posebno što se za taj novac ništa ne dobija”.

Zdravko Krivokapić, rukovodilac novoformiranog Centra za doktorske studije, za Monitor objašnjava da je do usvajanja Pravila doktorskih studija (mart 2015) sve bilo u nadležnosti organizacionih jedinica UCG i često je praksa bila da se asistenti oslobađaju plaćanja školarine.

„Upisna politika treba da se zasniva na školovanju mladih talentovanih istraživača, a socijalni status doktoranda ne smije biti bitan. To su ujedno i Salzburški principi. U skladu sa prosječnom platom u Crnoj Gori i trenutni iznos školarine za doktorske studije, koji je za tehničke fakultete realan, je za većinu doktoranada ograničavajući faktor upisa na doktorske studije”, kaže Krivokapić. On objašnjava da je novim Pravilima doktorskih studija naglasak stavljen na kvalitet i unapređenje doktorskih studija: ,,Kako postoje različiti oblici finansiranja, to treba prevashodno omogućiti školovanja na principu full time angažovanja doktoranada. To je sigurno najbolji pristup”.

A put do odbrane doktorata nije lak ni brz. Na UCG skoro šest godina je prosjek dolaska do doktorata. S drastičnim odstupanjima, pa tako postoji student koji je po novom režimu doktorske studije završio za godinu dana, ali i doktorandi koji okončavaju studije tek nakon 18 godina. ,,Bolonja” propisuje tri godine.

Slična su iskustva i u regionu. U Hrvatskoj čak 80 odsto doktoranada nikada ne završi doktorske studije. Prosječno vrijeme doktoriranja u Hrvatskoj je sedam i po godina, a u ostatku EU se u prosjeku doktorira za četiri godine.

Univerzitet Crne Gore je za studijsku 2015/16. raspisao konkurs za upis na doktorske studije na osam svojih fakulteta. Cijena, prava sitnica – od 750 do 1.500 eura po semestu, a doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara).

Doktorat je najjeftiniji na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i košta 4.500, Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom je 6.000, Fakultetu za pomorstvo 7.500, a na Medicinskom, Mašinskom, Građevinskom i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 9.000 eura.

Iako je na osam fakulteta UCG raspisano 88 mjesta za doktorske studije u prvom roku, koji je raspisan u septembru, primljeno je samo 20 doktoranata. Paprene cijene su svakako jedan od razloga slabog odziva studenata na doktorskim studijama. I na samom UCG čuli su se stavovi da doktorske studije mogu da priušte samo bogati.

Treba li napominjati da je prosječna plata u oktobru iznosila 478 eura, i da prosječni građanin sa istom takvom platom treba da radi godinu i po da bi mogao da plati doktorske studije.

S UCG često ističu da su i cijene u regionu slične onima na našem državnom univerzitetu. Međutim, cijene na fakultetima u okruženju uglavnom ne prelaze 6.000 eura. A za te pare može se upisati i doktorska disertacija na pojedinim fakultetima zemalja EU. S tom razlikom što se na primjer Beogradski univerzitet i Univerzitet u Ljubljani kotiraju na Šangajskoj listi 500 najboljih svjetskih univerziteta, dok UCG još nema na toj listi.

U zemljama okruženja takođe postoje razni mehanizmi finansiranja mladih naučnika. Pa tako asistentima na fakultetima i mladim istraživačima država plaća doktoriranje, mogu ih sufinasirati i institucije ili zainteresovane kompanije, a nude se i razne vrste stipendija.

Kod nas Ministarstvo prosvjete je u avgustu objavilo konkurs za sufinansirenje 24 kandidata upisanih prošle godine na prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu. Sufinansira se školarina u iznosu od hiljadu eura.

Na premijerovom UCG cijena doktorskih studija je, prije par godina, dosezala i 12.000 eura. Ovaj privatni Univerzitet, nalazi sredstva, pa svake godine obezbjeđuje besplatno doktoriranje za određeni broj studenata.

Na slabo interesovanje za doktorske studije pored cijene, sve više utiče i sporan kvalitet nastave koja se studentima pruža.

Tako na tehničkim fakultetima UCG nema mogućnosti da se obezbijede osnovni uslovi, poput opremljenih laboratorija, za istraživačke projekte koji su neophodni tokom doktorskih studija. Tamo gdje se po pravilu prijavljuje najveći broj studenata za doktorske studije, Pravni i Ekonomski fakultet, ove godine i nijesu raspisani konkursi jer ovi fakulteti nemaju dovoljan broj mentora.

Mentorstvo je jedan od ključnih problema, primijećeno je i na UCG. Novim Pravilima doktorskih studija mentor može istovremeno da vodi najviše tri studenta. Za tehničke fakultete mentor mora da ima najmanje pet originalnih naučnih radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, a za područje društvenih nauka najmanje tri originalna naučna rada u časopisama sa SSCI ili A&HCI liste.

,,Pitanje je što se za toliki novac dobija”, kaže jedan od doktoranata sa kojim je Monitor razgovarao. ,,Uglavnom nema mentora ili je rad sa njima otežan jer nikada nemaju vremena za nas. Sve mi se čini da je doktorski studij postao svojevrsni reket na titulu”.

Da nije sve tako crno, govori podatak da su tokom prošle godine na UCG odbranjena čak 22 doktorata. To je najbolji godišnji prosjek doktorata u posljednjih 25 godina kako se doktorske studije organizuju na UCG.

Ono što obeshrabruje su podaci Zavoda za zapošljavanje da posao čeka 249 magistara i osam doktora nauka.

DOKTORSKE DISERTACIJE: Od Marksa, morskih parazita do tranzicijskih sloboda

Od 1980. od kada se doktorske studije organizuju na UCG promovisano je 292 doktora nauka.

Profesor na Filozofskom fakultetu Saša Milić, član Nacionalnog tima eksperata za reformu visokog obrazovanja UCG i član Odbora za doktorske studije, nedavno je u Podgorici govorio o kvalitetu doktorskih radova. Ocijenio je da ima solidnih, ali i onih koji nemaju svrhu. Prema njegovim riječima, rad Marksov politički projekat novog društva, koji je odbranjen prije sedam godina, je prevaziđen i nije mu jasno zašto je bio i rađen. ,,Tu je i Društvena pokretljivost u Crnoj Gori 80-ih godina 20. vijeka. Disertacija je odbranjena 2010. godine kada ti trendovi nijesu bili aktuelni”, kazao je Milić.

Slično je prokomentarisao i za rad Pravna priroda i koncepcija Ustavne povelje i pravni karakter državne zajednice SCG.

Autor ovog rada je prof. dr Miodrag Vuković. Doktorsku disertaciju je odbranio 2008, dvije godine nakon što je njegova partija upokojila državnu zajednicu na kojoj je on doktorirao.

Kultura odijevanja kao oblik komunikacije, Paraziti morskih riba Tršćanskog zaliva, još su neki od zanimljivih disertacija koje su odbranjene na UCG.

Privremeno zaposjednuta teritorija u teoriji i praksi medunarodnog i ustavnog prava, doktorska je disertacija koju je odbranio Ranko Mujović u vrijeme kad je to bila više nego aktuelna tema – 1992. godine. Interesantno je da je Miloš Bešić doktorirao 2005. sa radom Rodni odnosi u savremenoj crnogorskoj porodici, iste godine kad i ministar/pjesnik Igor Lukšić, doktorskim radom: Tranzicija-proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda.

Predrag NIKOLIĆ

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

JAVNI POZIV ZA NOVINARSKA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I POGLAVLJA 27

Objavljeno prije

na

Objavio:

 Imate li ideju za novinarsku priču od javnog interesa, želite li da istražujete teme od značaja za Crnu Goru i proces evropskih integracija, vezanih prije svega za Poglavlje 27 i zaštitu životne sredine? Da li hoćete da uz trening i mentore iz zemlje i regiona, rukovodeći se najvišim standardima, razvijete temu koja vas zanima? Hoćete li da se vaša priča objavi u regionu, da se prevede na engleski jezik, dopre do čitalaca van našeg govornog područja?

Ako na ova pitanja odgovorite potvrdno, prijavite svoje ideje za istraživačke tekstove od javnog interesa vezane za proces evropskih integracija. Autori najboljih prijedloga će proći  trening, koji će se održati u Crnoj Gori krajem aprila 2021.

Nakon trenga, izvršiće se selekcija. Tri kandidata sa najboljim idejama, novinarskim vještinama i znanjima, uz mentorsku podršku uredničkog tima iz zemlje i regiona, realizovaće svoje istraživačke projekte.

Nakon završetka istraživanja, svi radovi će biti objavljeni na sajtovima CIN-CG-a i BIRN-a, kao i u posebnoj dvojezičnoj publikaciji i e-knjizi.

Pravo apliciranja imaju svi novinari iz Crne Gore sa istraživačkim sklonostima i iskustvom. Pored treninga, mentorske i  uredničke podrške, odabrani kandidati dobiće i 1000 eura za rad na pričama (umanjenih za oko 9% poreza na honorare).

Konkurs se sprovodi u okviru projekta Istraživačko novinarstvo, ekološke teME, učešće građana/ki, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Prijave sa prijedlozima se šalju do 26. marta 2021. godine, na email: konkurscincg@gmail.com i assistantcincg@gmail.com.

Formulare za prijavu možete preuzeti na ovom LINKU

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite ih na e-mail: konkurscincg@gmail.com ili na   assistantcincg@gmail.com.

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

CONDITIONS FOR CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION: Coronavirus Returned Youth to Sports

Objavljeno prije

na

Objavio:

Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city – these were images of everyday life of young people in Podgorica. Closure of schools and one-month home isolation made the teens, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates

 

The new emergency situation caused by spread of COVID- 9, closure of schools and one month home isolation, made teenagers, after loosening of prevention measures, massively physically active. Podgorica streets these days are full of young people, who enjoy riding bikes, scooters, roller skates… Basketball is played on the sports fields in the blocks. “Tracksuit” style can be seen throughout the city.

The situation was completely different before the coronavirus. Empty, broken playgrounds and benches, young people staring at smartphones while walking through the city. Taking photos for Instagram was a favourite sport. Cafés, bookmakers, rare bikers – these were images of everyday life of young people in the capital. Now, after a month long isolation, Podgorica has another, more beautiful face that resembles some European “smart city” with fewer cars, cleaner air and a wide range of alternative traffic.

As high school students told us, before the closure of schools, physical education classes were attended only by students who liked sports. Professors, they said, had an understanding, so they closed their eyes to those who were not interested in sports. The conditions for teaching in high schools range from poor to almost ideal.

– It all depends on the professor. New, young professors insist on work at the beginning, but gradually they also abate. Only those who want, attend physical education classes, mostly guys. I have no need to do that. I spend time learning some other subject with my friends. That's a great option. We have the equipment and space, the conditions in the gym are excellent. We have a lot of sections – skiing, cycling, hiking, swimming which operate at full capacity – said M.M. student of “Slobodan Skerovic” Grammar School.

And while in Grammar School students have the opportunity to socialize and have fun during organised recreational extracurricular activities, in some high schools there are high irregularities, so physical education classes have not been implemented at all.

– During four years of my education, I’ve entered gym only few times. We have almost never had that class. We use that time to take a break from school at a nearby café or to walk. We often see physical education professors sitting in cafés across the school – told us A.P. student of Economic High School “Mirko Vesovic”.

We should seek reasons for avoiding physical education classes, whose impact is vital for adolescents’ psychophysical development, also in breakthrough of new technologies. They captivate youth minds, tying them up to computers and surfing on the Internet.

– There is a sports court in the block, it's great, but it happens that there is nobody to play basketball with, everyone is online and it bothers them to go out – says S.L.

Besides that, teenagers mostly spend time in cafés, playing raffle or filling out bookmaker tickets or just hanging out in the street. Researches show an increase in drug, alcohol and gambling addictions among youth. The age limit for addicts is getting lower every year. It seems that the former campaign Sports against Drugs (2010) would be even more needed for young people today, giving them clearer insight into promising different reality. And maybe coronavirus isolation achieved that much faster.

– A new basketball court was built in the backyard of my building. A lot of kids play there. The courts are much better than before. Finally something starts to change – said M.Z.

Director of “Vaso Aligrudic” Electro-technical High School Veselin Picuric, points out that, thanks to the new young professors, physical education classes take place regularly, as well as that students within this subject have possibility to learn dance basics. He adds that outdoor sports fields were renovated three years ago in cooperation with the Ministry of Sports and are constantly available to recreational athletes in the area. However, the school gym is still inadequate.

– Sports hall, built in the early 70s, is deteriorated and has never been generally reconstructed. The roof leaks, the old wooden windows have collapsed, so we have to repair the floor every year. It is the only sports hall that was not renewed within the Energy Efficiency Program in Public Institutions three years ago. It is used by approx. 3,000 students from Electro-technical, Chemical and Civil Engineering high schools. Those children deserve a normal gym and adequate conditions – explains Picuric.

Despite their different starting positions, the most fortunate ones seem to be those students who have a good elementary school teacher who succeeds in fulfilling his/her mission despite the existing restrictions – to develop good recreational habits in young people through fun and socializing, often with his/her ideas, enthusiasm and extracurricular activities.

– All professors who take kids to competitions do it because they love their job. And it’s not the point to be the first, as some people think, but to participate. I often take kids to watch a game, skiing, swimming… And during this crisis period, physical education takes place on online platforms, and children submit their videos with successfully done exercises. We all do our jobs, but each of us in his/her own way. Guests in the class are also our friends, actors, singers, athletes, who explain children why they love sports. It is important not to experience sports as a competition, but to focus on awakening in children the desire to play a sport. Only then our mission is successful. It is not easy for us, because we are fighting against technology, lack of free time and everything else that makes modern life – said teacher of physical education at Primary School “Pavle Rovinski” Velimir Vlahovic.

It would be good to get good ideas and habits in place, and bad ones to bring to a minimum.

 

Balloon sports halls as an alternative

School gyms and outdoor courts are not the only places where young people engage in sports activities. During bad weather, young people opt for the use of balloon sports halls, although they are not satisfied with the quality of air inside them. “I prefer open space, it's healthier, only when the weather is bad, I opt for balloon sports halls, though the air is stale inside. Renting is not expensive, it depends, we give from 1.5 to 2.5 euros each – this is not expensive when more people gather to play”, said high school student M.K.

Renting costs are acceptable for children and income from balloon sports halls is used for school purposes. “70% out of income generated from balloon sports halls owned by schools, goes to school and 30% to Fund for Talents of the Ministry of Education”, told us Dijana Lakovic, Director of Elementary School “Pavle Rovinski”.

School management in Grammar School “Slobodan Skerovic” plans to invest income which they generate from balloon sports hall in an innovative way. “The contracts with the owners of balloon sports halls expire next year. Generated profit is used for school purposes. Part of my second mandate development plan includes building of a park space behind the school and possibly, restoring an athletic track”, announced Zoja Bojanic, Grammar School Director.

 

Reconstruction and construction of halls

The Ministry of Education points out that a lot of money has been invested in construction and reconstruction of the existing sports infrastructure in recent years.

Only last year, 16 projects, concerning reconstruction or construction of gyms throughout Montenegro were carried out, independently or in cooperation with other entities. Sports halls of Primary School “Ristan Pavlovic” in Pljevlja, Maritime High School in Kotor, Primary School “Marko Miljanov” in Bijelo Polje, Primary School “Salko Aljkovic” in Pljevlja, Grammar School in Cetinje, Primary School in Rozaje, Grammar School in Tuzi, Primary School “Blazo Jokov Orlandic” in Bar, Primary School “Oktoih” in Podgorica, Primary School “Orjenski bataljon” in Bijela and many others were equipped, constructed or reconstructed, as well as sports fields in Plav and Gusinje. Reconstruction of sports hall in Grammar School and Vocational High School in Rozaje will start soon, as well as construction of sports hall in Primary School “Lovćenski partizanski odred” in Cetinje.

Irena CEJOVIC
Elena DABETIC

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

OBUKA RE POPULACIJE ZA RAD U MEDIJSKOJ INDUSTRIJI

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dvadeset pet Roma/kinja i Egipćana/ki  sa teritorije cijele Crne Gore imaće prilku da se obučava za rad u medijskoj industriji. Najboljih pet kandidata/kinja nakon dvomjesečnog treninga potpisaće ugovor o radu i nastaviti učenje uz rad u Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), na portalu i novini Vijesti,  Televiziji Vijesti i Monitorovom centru za medije i demokratiju (MCMD).

Pripadnici/e romske i egipćanske (RE) populacije moći će da uče osnove novinarstva, ali i druge poslove u ovoj industriji, kao što su grafički prelom, dizajn, poslovi kamermana/ke, montažera/ke i radnika/ce u štampariji.

Polaznike/ce će obučavati tim iskusnih trenera. Obuka će biti organizovana u dvije faze. U prvoj će pripadnici/e RE biti upoznati/e sa teorijskim i praktičnim osnovama pojedinih medijskih poslova, a u drugoj fazi  će učiti uz rad i sami/e učestvovati u proizvodnji medijskih sadržaja – tekstova, produkciji TV programa, izradi sadržaja portala, te grafičkih i štamparskih poslova.

Konkurs za zainteresovane pripadnike/ce RE populacije objavljen je u više medija i može se naći na sajtu CIN-CG, nedjeljnika Monitor i portala Vijesti.  Svi zainteresovani/e polaznici/e imaju rok od mjesec dana da se jave na konkurs.

Obuka se orgnizuje u okviru projekta: Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu rada, koji sprovode CIN-CG, MCMD, Daily Press i Televizija Vijesti, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore. Cilj projekta je potpuna integracija pripadnika/ca RE u društvo, posebno kroz jačanje njihovih znanja i vještina.

Projekat će trajati godinu dana, a pored obuke predviđeno je i više drugih aktivnosti, koje bi trebalo da doprinesu opštem cilju projekta, ali i da informišu javnost o poziciji Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori.

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo