Povežite se sa nama

Uncategorized

VEHID ŠEHIĆ, PREDSJEDNIK FORUMA GRAĐANA TUZLE I KOPREDSJEDNIK IGMANSKE INICIJATIVE: Anarhija koncentrisana u tri etničke stranke

Objavljeno prije

na

MONITOR: Nedavno ste rekli da živite u državi u kojoj ne postoji ustavni patriotizam, gdje se ne poštuju odluke Ustavnog suda, zakoni BiH i onda se možete ponašati kao što se ponaša 90 posto političara u ovoj državi?
ŠEHIĆ: Svaki građanin želi da živi u uređenoj pravnoj državi u kojoj će biti zagarantovana vladavina prava, a što podrazumijeva poštivanje Ustava i zakona države, jednakopravnost, pravnu sigurnost kao i jednake šanse za sve. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije danas takva država. Razloga je više. Između ostalog i Ustav BiH, koji bi trebalo da garantuje jednakopravnost svih građana bez obzira na njihove višestruke identitete, svojim diskriminitatorskim odredbama dovodi u neravnopravnost i tri konstitutivna naroda koji ovisno o svojoj etničkoj pripadnosti i teritoriji na kojoj žive ne mogu ostvarivati neka od temeljnih prava, kao što je aktivno i pasivno biračko pravo, pravo na jezik i pismo. Evropski sud za ljudska prava naložio je BiH da ukine diskriminitatorske odredbe u Ustavu i da obezbijedi istinsku ravnopravost sva tri naroda na čitavoj teritoriji. Ovome treba dodati i činjenicu da se sadašnjim ustavnim rješenjima garantuju kolektivna ljudska prava a ne i individualna gdje se građanin kao pojedinac lišava prava da bude nosilac suvereniteta.

Zbog političke neodgovornosti onih koji vladaju ovom državom ne poštuju se ni odluke Evropskog suda za ljudska prava, što je jasan pokazatelj da trenutno stanje u BiH odgovara trenutnim vlastima jer im omogućava da manipulišu tzv. vitalnim nacionalnim interesima gdje čovjek pojedinac postaje broj i procenat, a ne individua kao nosilac suvereniteta.

To su i razlozi zašto BiH nije demokratska država u kojoj će se poštivati sva individualna i kolektivna ljudska i građanska prava. A ako se tome doda i nedostatak ustavnog patriotizma, mi imamo moć koncentrisanu u užem krugu tri etničke stranke koje isključivo vode računa o svojim ličnim, a ne o opštim interesima građana.

MONITOR: Koliko su danas ravnopravna sva tri naroda u Bosni i Hercegovini?
ŠEHIĆ: Iako postoji odluka Ustavnog suda BiH iz 2001. godine koja garantuje ravnopravnost sva tri naroda na čitavoj teritoriji BiH ona još nije u cjelosti implementirana zbog nepostojanja odgovornosti za poštivanje odluka suda, u čemu BiH prednjači u regionu. Ovome treba dodati da Ustavni sud nema instrumente da provede svoje odluke te se ostavlja na volju političarima da li će ih provesti ili ne. Upravo je ovo jedan od razloga zašto se u diskriminatorskom položaju drže građani BiH, zašto je ona država u kojoj se masovno krše ljudska i građanska prava. Trenutne političke garniture svoju filozofiju vladanja baziraju na političkoj filozofiji 19. vijeka što udaljava BiH od zapadnoevropskih vrijednosti. Kada gradite tri ksenofobične etničke zajednice onda se ne može govoriti o demokratskom i otvorenom društvu za koje se deklarativno zalažu, ali u praksi čine apsolutno sve suprotno.

MONITOR: Koliko su jake retrogradne političke snage u BiH koje žele da je podijele na tri etničke teritorije?
ŠEHIĆ: Jedna od najvećih grešaka država koje su garanti Dejtonskog sporazuma je to što su gradnju mira dali u ruke onih koji snose, svaki u svom obimu, odgovornost za rat u BiH, što kao posljedicu imamo i činjenicu da i danas na sve tri strane postoje snage koje bi je podijelile na tri etničke teritorije i time uništile ono što je bila specifična filozofija života u BiH, a to je vrijednost komšiluka koji je bio prepoznatljiv po svojoj solidarnosti, želji za zajedničkim životom, uzajamnom poštivanju itd. Zato se trenutne politike i boje upravo tih vrijednosti i čine sve da svojim političkim angažmanom budućnost ove države grade na stereotipima i predrasudama jednih prema drugim, ali na sreću u tome nisu uspjeli.

MONITOR: Ko najviše utiče na to da BiH ne postane stabilna država?
ŠEHIĆ: Možda najveća tragedija BiH kao države i njenih građana jeste da ona daleko više prijatelja ima van svojih granica, koji pokušavaju da BiH postane ne samo demokratska država nego i funkcionalna u kojoj će se poštivati sva prava koja svaki građanin u normalnim državama ima. Zato je uloga i SAD, država Evropske unije, a posebno Njemačke, vrlo značajna, ali nažalost oni u BiH nemaju iskrenog, odgovornog i vjerodostojnog partnera koji bi od BiH napravili ne samo stabilnu nego i prosperitetnu državu.

MONITOR: Kakve su šanse da BiH postane građanska država?
ŠEHIĆ: Njedna država ne može biti demokratski uređena na principima parlamentarne demokratije u kojoj će se poštivati ljudska i građanska prava, koja će afirmisati otvoreno društvo, bez ustavnog obezbjeđenja suverenosti građanina kao pojedinca. Vlasti u BiH to ne žele, jer pri spominjanju građanskog društva odmah reaguju da će to ugroziti kolektivna – etnička prava, što apsolutno nije istina. Jer individualna ljudska i građanska prava moraju biti garantovana ustavom države svakom građaninu i da mu omoguće da afirmiše i živi višestruke identitete, a time i etničke i religijske. BiH je primjer koliko zloupotreba kolektivnih prava onemogućava individualna prava. Sa sadašnjim etničkim politikama teško je govoriti o afirmaciji građanskog društva, a time i građanske države zato što su svjesni da ih tada ne bi bilo na političkoj sceni. Rezultat toga je stagnacija BiH, gubljenje nade i perspektive u bolje sutra, te masovni odlazak građana u druge države gdje žele da grade svoju budućnost.

MONITOR: Desnica ubrzano jača na prostorima bivše Jugoslavije. Rehabilituju se četnici i ustaše… Da li se iz toga može izroditi novi ratni sukob?
ŠEHIĆ: Politička desnica jača na ovim prostorima. Na djelu je revizija prošlosti, u prvom redu mislim na II svjetski rat, rehabilitiraju se ličnosti koje su bile na strani fašizma, koje dobijaju nezasluženo mjesto kao branioci nacionalnih interesa, a što se vidi po nazivima ulica, institucija, spomenika. To je neprihvatljivo iz moralnih, ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, jer je svjetska istorija te snage stavila na stranu fašizma. U BiH smo svjedoci političkog licemjerstva mnogih koji obilježavaju 9. maj kao Dan Evrope, prevashodno kao Dan pobjede nad fašizmom, a njihova idelologija afirmiše suprotno. Zato je jako bitno suprotstaviti se ovakvim tendencijama koje su postale i dobrim dijelom zvanične politike naših država što i civilizacijski i moralno zagađuje naše prostore.

Imamo udruženu nacionalističku politiku, bez obzira na to da li dolazi iz Hrvatske, Srbije ili BiH, koja pokušava degradirati vrijednosti narodnooslobodilačke borbe, Josipa Broza Tita kao državnika i jednog od najvećih antifašista II svjetskog rata. Sve je to rezultat bježanja od katarze i suočavanja sa prošlošću i zato smatram da je uloga Njemačke, najsnažnije države Evrope, jako važna jer je uspjela proći kroz kolektivnu katarzu i denacifikaciju i iskreno osuditi sve ono što je u ime njemačke nacije učinio Hitlerov nacistički režim.

Kako na ovim prostorima više nema političara koji bi smatrao da toliko moćan i da može sve, ne može biti rata na ovim prostorima. Iako sam i sam pacifista, ovdje se nalaze NATO snage koje su po mom mišljenju garanti sigurnosti u regionu. To se posebno odnosi na očuvanje sigurnosti i stabilnosti u BiH, jer, nemam povjerenja u Oružane snage BiH koje se sastoje od tri komponente, a koje baštine datume tri vojske (Armije BiH, HVO, Vojska Republike Srpske) koje su međusobno ratovale. Iz tih razloga postavlja se hipotetičko pitanje ko bi to sutra branio teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

Država sa tri poluistine

MONITOR: Kako komentarišete to da je Naser Orić, bivši komandant teritorijalne odbrane Armije BIH u Srebrenici, oslobođen optužbi za zločin na području Srebrenice i Bratunca 1992. godine?
ŠEHIĆ: Kada živite u državi u kojoj postoje tri poluistine a ne tri istine kao što ističu današnji političari, imat ćete situaciju u kojoj zbog nedostatka istinske želje za suočavanjem sa činjenicama iz naše ratne prošlosti svaka odluka suda, da li ona bila osuđujuća ili oslobađajuća, na određenim teritorijama BiH izazvaće revolt kod građana, a i političara. Teško je komentarisati u ovom momentu oslobađajuću odluku Suda BiH u slučaju Nasera Orića, jer ona nije pravosnažna i treba sačekati pravosnažnost te odluke i onda o njoj raspravljati. Bilo kakav komentar, da li on bio negativan ili pozitivan, može se smatrati uticajem na sud. Ono što zabrinjava jeste da mi još nismo izgradili empatiju prema žrtvama koje vrlo često zaboravljamo, a što je najgore one su u BiH dijele po etničkom osnovu. Vrlo često ističem da u BiH nema nevinih, ali isto tako da odgovornost nije ista i da bi tako trebalo gledati na taj dio naše prošlosti. Neprihvatljivo je, a što se često ističe, da u odbrambenom ratu ne može biti ratnih zločina što seže još od početka rata u Hrvatskoj, a izgovorio je to predsjednik Vrhovnog suda te države. To kao rezultat ima amnestiranje ratnih zločinaca što je s pozicije pravde apsolutno neprihvatljivo.

Nemamo iskrenih sagovornika

MONITOR: Kakve su šanse Igmanske inicijative da doprinese konsolidovanju dobrih odnosa, mira i tolerancije između bivših republika Jugoslavije?
ŠEHIĆ: Da bi se provodile uspješne aktivnosti na uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa mora postojati i politički ambijent u ovim državama i istinska želja da rade na izgradnji mira, međusobnog razumijevanja i povjerenja. Da li danas postoji takav politički ambijent? Postoji samo deklarativno jer politički potezi koji se dešavaju s vremena na vrijeme na ovom području samo još više usložnjavaju situaciju u regionu. Igmanska inicijativa i danas radi na principima radi kojih je i nastala a to je upravo afirmacija gorepomenutih vrijednosti. Mi nemamo iskrene sagovornike u političkom establišmentu zemalja regiona. Veću podršku imamo ponovo van granica regiona jer želimo da afirmišemo modele saradnje koji su se pokazali djelotvornim (Nordijski model). Jako je teško graditi odnose isključivo na interesu. Paralelno s tim treba graditi i emotivni odnos među ljudima koji će kroz razumijevnje jednih spram drugih stvoriti pretpostavke za izgradnju povjerenja bez čega je uzaludno raditi bilo šta. Moram istaći da moja država Bosna i Hercegovina najbolje odnose ima sa Crnom Gorom. Sa njom nema otvorenih pitanja koja bi pogoršala te odnose, što je jako pohvalno, ali mi je stalo da i sa druga dva susjeda, Hrvatskom i Srbijom, imamo takve odnose jer drugih komšija nemamo.

Veseljko KOPRIVICA

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

Fratar – gigant

Objavljeno prije

na

Objavio:

Bosanski franjevac Marko Oršolić i iz bolesničke postelje šalje gigantske poruke,signale bosanskohercegovačkoga jedinstva u različitosti! Njegov angažman doista je angažman giganta medju vjerskim i političkim pigmejima .Za sve su”kriva”dva elementa:bosnoljublje i neviđeni kozmopolitizam

 

U Sarajevu živi bosanski franjevac Marko Oršolić. Podrijetlom iz najplodnijeg dijela Bosne i Hercegovine fra Marko Oršolić proveo je golemi dio života u Sarajevu”prisvojivši ” ovaj grad, identificirajući se sa ljudima, navikama i običajima “šeherskim”…Obrazovan na uzornim i prestižnim katoličkim učilištima fra Marko je stekao čak četiri”poslijediplomska”zvanja i postao jedan od najobrazovanijih katoličkih svečenika u Bosni i Hercegovini

Osnovavši medjunarodnu humanitarnu udrugu i multinacionalni centar IMIC fra Marko Oršolić dao je osobito za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu golemi doprinos rješavanju brojnih egzistencijalnih problema gradjana raznih vjera i nacionalnosti.

Njegov spisateljski rad, osobito u knjizi Zlodusima unatoč zapažen je kako u žanru angažirane publicistike jednako i na planu teologijskih i politoloških traganja u suvremenom svijetu.

Iako mu posljednjih decenija zdravstvene prilike ne dozvoljavaju da osobito aktivno djeluje fra Marko i iz postelje šalje gigantske poruke,signale bosanskohercegovačkoga jedinstva u različitosti! Njegov angažman doista je angažman giganta medju vjerskim i političkim pigmejima. Za sve su”kriva”dva elementa:bosnoljublje i neviđeni kozmopolitizam.

Gradimir GOJER

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

Ekološka,  ali naški

Objavljeno prije

na

Objavio:

Od kako je Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu, sebi i prirodi koja nas okružuje napravili smo više nevolja nego što smo ih riješili, ili makar sanirali. Čini se kako je nadležnima najvažnije da izlobiraju đe treba, pa da ovdašnja nebriga o okruženju ostane naša stvar

 

Prođe još jedan državni praznik. Možda nijeste ni primijetili, pošto smo Dan ekološke države i 32. godišnjicu njenog proglašenja obilježili skromno, u krugu porodice. A, šta bi i slavili?

Ilegalna eksploatacija pijeska, ilegalna sječa šuma – čak i u granicama Nacionalnih parkova, ilegalne deponije smeća na svakom koraku, ilegalan lov i ribolov, zatrovane rijeke, odumiruća jezera, zagađen vazduh… I, uglavnom, frustrirajuća ravnodušnost sa kojom se sve to posmatra.

Uoči „praznika“ bili smo svjedoci neuobičajene polemike između čelnika Agencije za zaštitu životne sredine i resornog Ministarstva kulture i medija oko budućnosti Kotora i Nacionalnog parka Durmitor na Listi svjetske baštine UNESCO-a. Pozivajući se na nezvanične informacije, iz Agencije su upozorili da bi na predstojećem samitu UNESCO u Rijadu, Kotor mogao biti brisan sa Liste, a NP Durmitor svrstan među one kojima takva sudbina predstoji u skoroj budućnosti, ukoliko se stvari suštinski ne promijene (tzv. crvena lista).

Iako neprijatne, te najave nijesu baš iznenađenje. Ne treba UNESCO da nas obavijesti koliko smo spremni i sposobni da upropastimo, zagadimo i odložimo rješenje evidentiranih problema. Dok ne bude kasno. Ipak, nakon kritika i demantija iz Ministarstva i SO Kotor, direktor Agencije je revidirao  objašnjavajući kako je njegova izjava bila „nesmotrena“. I izvinio se zbog nepreciznosti.

Ako to znači da više nećemo uočavati posljedice rada ilegalnog kamenoloma iznad Risna (za još tri nova na istoj lokaciji čeka se saglasnost Agencije); da će divljom gradnjom budvanizovano podnožje Durmitora i okruženje Žabljaka, sve do obronaka kanjona Tare, iznenada postati ugodno našim čulima; dok će se krišom posječena stabla smrča i jela sa teritorije Nacionalnog parka preko noći obnoviti – onda je sve u najboljem redu.

Možemo onda da se okrenemo prečim brigama.

Podgorica još nema kolektor za preradu otpadnih (kanalizacionih) voda. Ako je vjerovati stanovnicima Botuna, koji tvrde da će životima sprječavati njegovu izgradnju u svom selu (SO Zeta), neće ga ni biti u dogledno vrijeme. Mada je svakome jasno da je kolektor neophodan, kako Podgorici tako i cijelom Primorju koje se, podsjetimo, vodom za piće snabdijeva sa izvorišta u Skadarskom jezeru. U koje Morača donosi sve to što nose ona i njene pritoke iz Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Zete. Novac za izgradnju odavno je obezbijeđen, uglavnom donacijama iz EU (riječ je o nekih 40 miliona). Nedostaje  volje i sposobnosti da se pronađe kompromis i završi započeti posao.

Nikšićka deponija i dalje gori. Nekada se to vidi i osjeća manje, nekada više, ali požar u dubini deponije tinja/plamti godinama. I truje. „Na pragu smo rješenja višedecenijskog problema – deponije Mislov do i usklađivanja procesa upravljanja otpadom sa evropskim standardima”, najavio je neki dan predsjednik Opštine Nikšić. Dobra je to vijest. Samo po malo bajata. Isto je, naime, obećano i prošlog septembra. I ko zna koliko puta prije. Pa ništa.

O Plavskom jezeru i Adi Bojani gotovo se  i ne govori. Osim kao o “resursima” koje treba “valorizovati”. Legalnom ili ilegalnom gradnjom. To da i jednom i drugom prijeti nestanak – znamo. Stručnjaci kažu da znaju kako se taj proces može spriječiti ili makar značajno usporiti. Ali, nema para. Baš kao ni volje da se utiče makar na to što ljudski faktor dominantno doprinosi prirodnim procesima koji prijete da nam u bliskoj budućnosti oduzmu te bisere. Na žalost potomstva koje, takođe, odlazi iz Crne Gore. Bez povratne karte.

Tužne priče pričaju i Tara, Bjelasica, Lovćen, Lim, pljevaljska kotlina, Zeta… Ima li iko da ih čuje? Ili je, ipak, najvažnije da izlobiramo tamo đe treba, pa da ovdašnja nebriga o okruženju ostane naša stvar. Dok ne bestragamo sve to što smo dobili na poklon od prirode i predaka.

Zoran RADULOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Uncategorized

Knjige i vatra

Objavljeno prije

na

Objavio:

Možemo se složiti ili ne složiti  sa razlozima vodećih zapadnih zemalja koje niijesu glasale za rezoluciju  o vjerskoj mržnji i netrpeljivosti. Njom se osuđuje nedavno spaljivanje Kurana u Stokholmu.  Iz različitih  perspektiva, problemi podsticanja vjerske netolerancije i mržnje ne izgledaju jednako opasno. Ali demokratske vlasti su dužne da svoje odluke pojasne građanima.  U Crnoj Gori to objašnjenje nijesmo dobili

 

Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHRC) usvojilo je, većinom glasova, prošle nedjelje u Ženevi, rezoluciju o vjerskoj mržnji i netrpeljivosti. Njom se osuđuje nedavno spaljivanje Kurana u Stokholmu počinjeno “javno i s predumišljajem” uz odobrenje skupa od strane švedske policije.

Usvojenim tekstom su zemlje članice UN pozvane da “spriječe i procesuiraju djela i zagovaranje vjerske mržnje koja podstiču na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje”.

Crna Gora, koja je članica Vijeća UNHRC u mandatu 2022-2024, našla se među zemljama koje su glasale protiv usvajanja te Rezolucije. Baš kao i SAD, Velika Britanija, Kostarika i članice EU trenutno zastupljene u Vijeću. Za Rezolucije su glasale Kuba, Kina, Indija, Ukrajina, afričke i zemlje članice Organizacije islamske saradnje. Ukupno 28 od 47 članica Vijeća UNHRC, uz 12 protiv i sedam uzdržanih.

“Žao nam je što smo morali glasati protiv ovog neizbalansiranog teksta, ali on je u suprotnosti sa našim stavovima kada je riječ o slobodi izražavanja”, objasnila je svoju odluku američka ambasadorka pri UNHRC. “Ljudska prava štite ljude a ne religije, doktrine, uvjerenja ili njihove simbole”, pridodao je francuski ambasador, naglašavajući kako “ni na Ujedinjenim nacijama ni na državama nije da definišu šta je sveto”.

Možemo se složiti ili ne. Iz različitih perspektiva, problemi podsticanja vjerske netolerancije i mržnje očito ne izgledaju jednako opasno. Ali, nesporno je da su demokratske vlasti dužne da svoje odluke pojasne građanima. U Crnoj Gori to objašnjenje nijesmo dobili.

Mnogi su od Vlade i resornog Ministarstva vanjskih poslova zatražili odgovor kako se i zašto crnogorska delegacija, nakon svega što nam se dešavalo i dešava od 90-tih prošlog vijeka do danas, opredijelila da glasa protiv tog dokumenta.

Iz vlade su pitanja ignorisali.  Ostalo je samo da nagađamo  jesu li premijer Abazović,  koji vodi i resor vanjskih poslova, i njegovi saradnici nepokolebljivo privrženi pravu na slobodu iznošenja stavova, koliko god oni bili radilkalni i opasni, ili su samo iskoristili priliku da na pitanju javnog spaljivanja svetih knjiga, demonstriraju lojalnost “zapadnim saveznicima”. Kada to već, slijedeći lične interese, ne mogu uraditi na nekim drugim poljima (poštovanje zakona, moralna i politička odgovornost, transparentnost rada i donošenja odluka…).

Kad – kaza nam se samo. Među javnim kritičarima crnogorskog glasanja o Rezuluciji o vjerskoj mržnji našao se građanin Crne Gore koji nije zaštićen javnom funkcijom. Svoje stavove je ubrzo  morao pojašnjavati pred policijskim inspektorom. Nakon toga, policajac je  tužilaštvu predložio da tog građanina,  po službenoj dužnosti, goni  zbog podrivanja ustavnog sistema. Srećom, tužilaštvo je odbilo taj prijedlog.  Isljeđivani intelektualac je zamolio da ostane aniniman, kako ne bi dodatno uznemiravao porodicu.

Toliko o nepovrjedivosti prava na slobodu mišljenja i izražavanja u Crnoj Gori.

Iz Stokholma je stigla nova priča. Nakon protesta na kome su paljene stranice Kurana, švedskoj policiji obratio se građanin koji je prijavio naum da javno spali Bibliju i Toru. I on je dobio odobrenje nadležnih, ali je umjesto lomače za svete knjige okupljenim novinarima izjavio: “Sloboda izražavanja ima ograničenja koja se moraju uzeti u obzir. Ako ja zapalim Toru, drugi Bibliju, treći Kuran, ovdje će biti rata. Želio sam pokazati da to nije u redu.”

Ko, eventualno, nije razumio o čemu je govorio Ahmad Alush, neka baci pogled na stare pljevaljske zidine koje odnedavno “krasi” grafit: Kad se vojska na Kosovo vrati.  “Oni koji su stih iz Amfilohijeve pesme ispisali na zidu… postupili su u punom skladu sa raison d’être  ove pesme. Njena vokacija – kao i vokacija nacionalističke poezije u celini – jeste da zove u rat”, napisao je srpski etnolog, antropolog, aktivista za ljudska prava Ivan Čolović, prije pola godine, kada se isti stih počeo pojavljivati na beogradskim fasadama.

Pitanje je samo želimo li da pročitamo. Il’ da palimo.

Zoran RADULOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo