Povežite se sa nama

FELJTON

MIODRAG PEROVIĆ: 30 GODINA MONITORA (XXIX):  Infarkt i nove muke

Objavljeno prije

na

Profesor Miodrag Perović piše o nastanku i opstajanju Monitora, o vremenu i ljudima

 

Finansijski problemi su produžili da rastu velikom brzinom. Prije nego što je Miljo dobio šansu da eventualno učini nešto što ja nijesam mogao, morali smo da biramo između dvije opcije. Da privremeno zatvorimo radio ili da broj angažovanih redukujemo na nivo prije nego što je Darko preuzeo rukovođenje Antenom M. Odlučio sam se za ovo drugo rješenje, iako mi je bilo neprijatno što je ono pogađalo Darkovu suprugu i kumove. Novinari Monitora i Antene M su se usprotivili i imenovanju Milja za direktora i mojoj odluci o smanjivanju broja angažovanih i zaposlenih. Organizovali su neku vrstu bojkota. Bio sam izložen velikom pritisku sa više strana. Neki od političkih „saveznika“ u independističkim partijama lansirali su priču da Miško gasi radio da bi pomogao njihovim protivnicima na izborima koji su se približavali. Tada još nijesam bio dorastao velikim subverzijama. U subotu tridesetog decembra 1995, nakon noći koju sam zajedno sa Bobom proveo u štampariji, oko 11 h prije podne na sastanku sa novinarima Antene M, počeo mi je srčani napad. Sat kasnije bio sam u koronarnoj jedinici KBC s dijagnozom anteroseptalni infarkt. Ljekari su kasnije rekli da su se narednih 19 sati borili da preživim.

Moj infarkt je na sistem Montenegropublica imao efekat razorne eksplozije. Upravni odbor je smatrao da treba da imenuje vršioca dužnosti direktora i glavnog i odgovornog urednika Montenegropublica, koji bi bio nadređen direktorima i glavnim urednicima Monitora i Antene M. To je bila dužnost koju sam ja imao, ali sam je ja obavljao kao koordinator, kao prvi među jednakima, a ne kao  „jaki” rukovodilac. Upravni odbor je ispoljio volju da novinari prihvate njegovu jaku nadređenost. Novinari su se suprotstavili jer su to doživjeli kao atak na autonomiju koju je redakcija do tada imala. Ljekari su dopustili Vesu Popoviću da uđe kod mene u koronarnu jedinicu. Zamolio sam ga da Upravni odbor ne poseže za pravnim sredstvima, da se sistem ne raspadne. (Neki članovi UO su kasnije rekli da sam stao na stranu novinara.) Novinarima sam poručio da budu strpljivi dok izađem iz bolnice. Ili bar dok ne pređem u odjeljenje gdje su posjete bile dopuštene.

Milju je pala neprijatna dužnost da završi smanjivanje programa i broja zaposlenih. Izbio je sukob između njega i novinara koje su predvodili Darko Šuković i Željko Ivanović (u to vrijeme sklon revolucionarnom metodu). Novinari su izdali saopštenje protiv Milja, mene i vlasnika. Nekoliko intelektualaca s ljevice ih je podržalo. Milan Popović je izdao saopštenje kojim osuđuje kompaniju zbog otpuštanja. Miljo je i danas ljut na mene što tada nijesam reagovao i preuzeo odgovornost na sebe. Nažalost, meni to nije palo na pamet. Narodnim jezikom govoreći, borio sam se za život. Nijesam ni znao za sve što se događalo, jer su moja porodica i ljekari ograničili dostup informacija do mene.

Kad sam izašao iz bolnice, počeo sam oporavak sa 150 koraka dnevno. Do kraja januara to je poraslo na nekoliko stotina koraka. Kako je moj oporavak bio spor, ljekari su me uputili u Beograd na operaciju za izvođenje bajpasa. Dr Miodrag (Mišo) Ostojić, jedan od vodećih kardiologa na teritoriji bivše Jugoslavije, napravio mi je koronografiju. Snimci su pokazivali da imam čiste sve krvne sudove, izuzev mjesta na kojem se nalazio tromb koji je izazvao infarkt. Budući da smo, sticajem okolnosti, imali prijateljske veze, Mišo se zainteresovao za mene. Preporučio mi je da odem s njim u Hjuston u kardiološku kliniku s kojom je sarađivao, koja je bila jedna od vodećih u SAD. I da se tamo operišem, ako operacija bude neophodna. Petog marta putovali smo za Hjuston. Kad su kardiolozi u hjustonskoj bolnici vidjeli Mišov snimak, hirurg koji je trebao da me operiše (i primi prilični honorar), rekao je da treba pokušati da se operacija izbjegne. Da kardiolozi ulože napor da probiju tromb i stave stent. Sjutradan, šestog marta, dr Zvonimir Krajcer, porijeklom Hrvat, šest sati je, mikron po mikron, probijao tromb. Uspio je i otvaranje grudnog koša je izbjegnuto.

Kad sam se vratio u Podgoricu, važno pitanje u independističkim krugovima bilo je, otkuda Mišku novac za skupu operaciju u Hjustonu. Danas, dvadeset pet godina kasnije, red je da im na to pitanje precizno odgovorim. Dr Arsenije Vujović, profesor na Građevinskom fakultetu, moj kolega, komšija i prijatelj, bio je uplatio avansno 35.000 dolara bolnici u Hjustonu. Don Branko Sbutega je intervenisao preko svojih veza kod profesora Krajcera da obrati pažnju na mene. Tako sam dobio status učesnika u nekom naučnom projektu. (Morao sam kasnije da šaljem izvještaje sa izmjerenim parametrima na propisanim pregledima i testovima.) Bio sam oslobođen plaćanja honorara za ljekare. Trebalo je da platim samo bolničke troškove, u šta spada stent i materijal koji je bolnica potrošila tokom intervencije. U bolnici sam ležao samo jedan dan. Još par dana (do kontrole) bio sam u obližnjem hotelu u kojem sam sobu za sebe i suprugu plaćao 100 dolara dnevno. Na kraju je račun za moje liječenje i putne troškove za mene i suprugu iznosio 11.000 dolara. Troje ljudi, Bose Tatar, Milenko Radmilović i moja sestra Milka Ljumović pomogli su me sa po 5.000 dolara. Valja da napomenem da su mi pomoć nudili i Ćano, Zoran Mišurović i Žarko Rakčević. Radi pune slike o vremenu i ljudima, čini mi se da treba da kažem i sljedeće. Tražio sam od Fonda zdravstva da mi nadoknadi dio troškova koje sam imao, u iznosu jednakom onom koliko bi Fond platio operaciju u Beogradu. Ministar  zdravlja dr Miomir Mugoša naredio je da se moj zahtjev odbije. Nakon što je 1997. došlo do raskola u DPS-u, Milo Đukanović, kad je započeo korupciju independista, intervenisao je da mi se nadoknadi to što sam tražio od Fonda. Mugoša je, srećom, ponovo odbio. Inače bi priča o Đukanovićevoj pomoći Mišku primila ko zna kakve maštovite oblike.

Jedan događaj koji je vezan za moj infarkt donio nam je novčana sredstava koja su nas gurala u projekat dnevnog lista. Šestog marta, kad je trebala da počne intervencija, profesor Krajcer došao je sa faksom koji je stigao od grupe naših prijatelja iz Forin Ofisa. Prilikom moje prve posjete Forin ofisu sreo sam gospođu Dženi Renson (Jenny Ranson) čija ćerka je studirala matematiku. Mladoj koleginici poslao sam primjerak mog udžbenika Osnovi matematičke analize I. Neki njen profesor je pregledao knjigu i rekao da je to što ja predajem ozbiljna matematika. Prilikom moje druge posjete Londonu, ovog puta u vezi sa pokretanjem dnevnog lista, gospođa Ranson i njene kolege su mi priredili ručak. Intrigirala ih je posvećenost jednog aktivnog matematičara osnivanju nezavisnih medija i demokratizaciji Crne Gore. Kad su saznali za moj zdravstveni krah, ubrzali su proceduru oko rješavanja našeg zahtjeva jednoj fondaciji, koji se odnosio na dobijanje povoljnog kredita za pokretanje dnevnog lista. Uz želju da se što prije oporavim, u faksu je stajalo da su „našli” rezervna sredstva od 40.000 funti (≈135.000 DM) koja su riješili da daju kao bespovratnu pomoć za naš projekat dnevnog lista. Da smo mogli da obezbijedimo štampanje po realnim cijenama, s ovim novcem mogli smo da pokrenemo list. U svakom slučaju, moralo se nešto činiti da ova ponuda ne ostane neiskorišćena. Odlučio sam da to prepustim Željku, koji je već tražio fondaciju ili banku za kreditiranje medija, koja bi nam dala kredit za kupovinu štamparske mašine.

Kao što sam ranije rekao, prije nego što sam se razbolio počeo sam da radim na transformaciji Montenegropublica u holding nezavisnih preduzeća, saglasno dogovoru s Ćanom. Kandidati za članove holdinga bili su Monitor, Antena M, Štamparija, izdavačka djelatnost i kompjuterski centar. Takođe dnevni list i televizija, ali na nivou ideje. Ćano i ja smo se složili da vlasništvo u Monitoru i Anteni M treba podijeliti na njega, mene, osnivače Montenegropublica i novinare Monitora. Procente nijesmo precizirali, ali se činilo prihvatljivim da to bude po jedna četvrtina.

Iako sam izbjegao operaciju sa otvaranjem grudnog koša, oštećenje srca od infarkta bilo je veliko. Trebalo mi je vremena da se osposobim za rad. Do kraja marta uspio sam jedino da sačinim detaljni dokument pod nazivom „O uzajamnom bilansu organizacionih jedinica [Monitor, Antena M, Štamparija, Kompjuterskicentar] ‘Montenegropublica’ u 1995”, koji sam poslao Upravnom odboru i redakciji Monitora.

Kad sam se krajem marta povratio u poluradno stanje, prvo sam morao da završim kurseve iz zimskog semestra i održim zaostale januarske ispite. Dvanaestog aprila dobio sam pismo koje je Željko pisao u ime redakcije. Bio je nestrpljiv jer je našao fondaciju koja je prihvatila da nam pomogne u razradi i eventualnoj finansijskoj podršci našeg projekta za pokretanje dnevnog lista.

(Nastaviće se)

Komentari

FELJTON

LUKA OPIĆIČ: CRNA GORA U DVA TURSKA DOKUMENTA S KRAJA XV VIJEKA: Popis posjeda Crnojevića

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dva dokumenta iz turske arhive osvjetljavaju do sada nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom

 

Druga grupa pitanja u dokumentu odnosi se na ličnu imovinu i posjede Đurđa Crnojevića.

Počinje sa trenutnim prihodima od soli. Navodi se da je Đurđev čovjek, crnogorski pisar Stojan (Istoyan) sin Ratkov iz sela Zagore, predstavio bilježnu knjigu po kojoj su trenutni prihodi od soli u iznosu od 22.400 akči. Po sudskoj naredbi iz dokumenta zatraženo je da se preko Firuz-bega knjiga crnogorskog pisara pošalje Sudu (Divan) u Istanbul.

Sljedeći su navedeni Đurđevi prihodi od posjeda i vodenica. Navodi se 16 mlinova u njegovom posjedu u raznim selima – Pestinic (Pestin-Grad?) Maine, Brajići, Vrela – Ugnji, Začir u Ljubotinju i sedam mlinova na početku mosta u selu Rijeka.

Dalje se spominju obradiva imanja u vlasništvu Đurđa. Zemlja na Cetinju od 300 akri, od koje je jedan dio kultivisan, a jedan livada u ničijem vlasništvu. Važno je napomenuti da je tokom inspekcijskog nadzora utvrđena i količina proizvoda na obradivim njivama koje pripadaju Đurđu. Na primjer, utvrđeno je da je u selu Dragosalići zasađeno 7,5 bušela pšenice, a utvrđeno je da su različite količine pšenice, ječma i raži zasađene u drugim selima i zaseocima, u Lješnjanima-Desićima, Goloza (Djedjeza?), na Cetinju, u Piranićima. Najviše zasada Đurađ Crnojević je posjedovao u Botunu, na stotine busela pšenice ječma i raži, za koji se kaže da je na samoj obali Morače, i od čijih prihoda je Crnojević uzimao 500 mukata zakupa.

U svesci se spominje da je Đurađ Crnojević „pošao na more“ odnosno – napustio zemlju. Skoro sva imanja, livade, mlinovi Crnojevića i onih koji su otišli sa njim vezuju se u državni

posjed, koji se preko posebnog pravnog sistema mukata daje u zakup, kako osmanskim velikašima, tako i nekim lokalnim lju- dima koji se spominju.

Treći dio dokumenta odnosi se na Đurđeve kuće, štale, objekte i podrume: Na Rijeci, u Piranićima, između Blata? (Blak) i Malonšića, u Jednosima i na Cetinju.

Inspekcijom je utvrđeno da Đurađ na Rijeci posjeduje 11 kuća. Dat je i opis tih kuća od kojih su neke od drveta, neke od kamena. Tu je takođe štala sa kamenim zidovima na obali Rijeke sa kapacitetom od 20 konja. Spomiju se 33 slamom prekrivena objekta koji su služili kao pazar i 7 kuća Đurđevih ljudi koji su pošli s njim. Pisar navodi da je Đurađ ovdje doveo i naselio ljude i učinio mjesto stalnom pijacom. Kada je pobjegao, ovo mjesto se raspršilo.

Ovaj zapis je dragocjen jer predstavlja prvorazredni istorijski dokaz da je Rijeka Crnojevića već za vrijeme Đurđa bila važan crnogorski pazar i trgovački centar. Uređenje varošice Rijeke, koja i dan danas nosi ime po Crnojevićima, kao pazara/pijace moglo se desiti već za vrijeme vladavine Ivana Crnojevića koji je vjerovatno već 1475. godine sa Žabljaka prenio svoj dvor na Riječki grad (Obod).

U jednom posebnom odjeljku spominju se malo vrijedne stvari nađene u Đurđevoj kući, koje je ovaj izgleda ostavio neposredno prije polaska iz Crne Gore. Stvari su do sitnina popisane i određena im je vrijednost. Osim raznih buradi, bačvi, brodskog užeta, spominje se i splav na vodi Rijeci. Važno je, dakle, istaći da je Đurađ Crnojević neposredno po odlasku stanovao na Rijeci Crnojevića. S obzirom na Đurđev odlazak u novembru/decembru 1496. godine, ovo bi moglo upućivati na to da je Rijeka, osim što je bila veliko selo i pijaca, bila i zimska rezidencija Crnojevića.

U svesci se spominje velika Đurđeva kuća u zetskom selu Piranići. To je građevina nalik palati okružena kamenim zidovima. Tu se nalazi i štala kapaciteta 30 konja, sa podrumom. Navodi se i jedan podrum u selu Jednosi.

Na Cetinju, navodi se, Đurađ je u posjedu imao 9 kuća, koje su povezane. Neke od drveta, neke od kamena, sa dva podruma. Navode se i tri štale kapaciteta 50 konja. Plus jedna kamena kuća izvan dvorišta prethodnih 9, sa 6 podruma. Tu je i radna prostorija sa radnim materijalima, sa tablama, „trapezom“ i kamenim mjernim instrumentom, što navodi turskog istoričara na sumnju da je ovo možda i trag od Crnojevića štamparije.

Zapisi su dragocjeni iz više razloga. Kroz Đurđeve i posjede njegove vlastele ukazuju na područja gdje su se nalazili centri crnogorske države. Cetinje je, sudeći po građevinama, bio privredni centar i stalna rezidencija. Rijeka je bila za uslove tadašnje države Crnojevića već veliko trgovačko mjesto. Važan centar bio je i selo Piranići, na desnoj obali Morače, sa velikom palatom i štalama za 30 konja. Piranići su mogli služiti kao osmatračnica prema turskoj granici koja je počinjala sa druge strane rijeke Morače. Preko puta Piranića, sa lijeve obale Morače, po bilježnoj knjizi i usjevi u Botunu bili su u posjedu Crnojevića, iako se jasno navodi da pripadaju teritoriji Podgorice u okviru Skadarskog sandžaka. Zetska i lješkopoljska ravnica korišćene su kao žitnice, a mnogi potoci i rijeke na čitavoj teritoriji su imale mlinove i vodenice.

Još jedan važan podatak odnosi se na ljude koji su prebjegli sa Đurđem.

To su Hamza od Mitakosa? (Mitakoz Hamza’sı,) Nikola Stjepanov (Stiljanov?), Kasan Dajkov, Đuro Dajkov, Stefan Nikolin (Nikola v. Iştelan., Kasan v. Dayko, Güro v. Dayko, Istefan v. Nikola’d).

Stefan je imao posjede u Komanima, Kasan i Đuro udjela u mlinovima na Rijeci, Nikola u selu Goričani.

Podaci u inspekcijskoj knjizi bili su osnova za popis stanovništva iz 1521. godine koji je izvršio Iskender-beg (Stanişa), koji je došao u zemlju svojih predaka kao Skadarski sandžakbeg, kao i za druge slične popise koji su uslijedili.

Popis obiluje još mnogim vrijednim podacima, imenima kako Crnogoraca, tako i turskih upravnika, imenima sela i zaselaka. Tek detaljnim prijevodom popisa na crnogorski jezik, te povezivanjem informacija sa dosada poznatim defterima, dokument će pružiti kompletan uvid o prilikama u Crnoj Gori po padu pod tursku vlast. Popis je takođe vrijedan spomenik uspostavljanja osmanskog pravnog sistema u novoosvojenim teritorijama. Sugestija crnogorskim i regionalnim orijentalistima je i konsultacija originalnog dokumenta u cilju razjašnjenja nekih ličnih imena koje turski autor nije bio u stanju dešifrovati.

(Kraj)

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

LUKA OPIĆIČ: CRNA GORA U DVA TURSKA DOKUMENTA S KRAJA XV VIJEKA: Zijamet Đurđa Crnojevića

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dva dokumenta iz turske arhive osvjetljavaju do sada nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom

 

Radi se o dokumentima izuzetne naučne vrijednosti za crnogorsku istoriju koji nude nove i nauci nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom/Crnom Gorom, te o njegovim i posjedima ljudi bliskih Crnojevićima, koji su zavedeni u pronađenoj knjižici (defteru), odmah nakon pada Crne Gore pod Osmansku vlast, krajem 1496. godine.

Prvi Dokument nosi naziv: „Zijamet Đurđa Crnojevića“ (Yorgi veled-i Çirne nin Zeamet Kaydı) iz turskog arhiva i donosi informacije o posjedima Đurđa Crnojevića u Anadoliji.

Drugi dokument pod nazivom „Çırnioğlu nun Teftiş Defteri“ (Teftis Defter Crnojevića), je inspekcijska knjiga iz 1496–1497. godine, nađena u Turskom arhivu i sadrži sedam stranica koje su priložene uz rad u faksimilu originala iz turskog arhiva.


Zijamet Đurđa Crnojevića
(Yorgi veled-i Çirne nin Zeamet Kaydı)

Nakon turske okupacije Crne Gore/ Zete, 1496. Đurađ Crnojević je novembra/decembra iste godine prebjegao u Veneciju (M. Sanudo). Tri godine kasnije, juna 1499. predlagao je Mlečanima dozvolu za Povratak u Crnu Goru radi dizanja ustanka. Venecija se oglušila na te pozive. U isto vrijeme Đurađ je održavao i veze sa skadarskim Sandžakbegom, u nadi da će povratiti domovinu. Početkom 1500. godine uplovio je brodom u zaliv Trašte kod Tivta. Nakon pregovora sa Skadarskim Sandžak begom – Firuz Begom, 17. marta 1500. godine stigao je u Istanbul. U istoriografiji je poznato da Bajazit II Đurđu nije dozvolio povratak u Crnu Goru. Naprotiv, Sultan mu je, kao što je to bila praksa sa vlastelom osvojenih zemalja, dao posjed u Anatoliji.

Autor u tekstu navodi dosada nepoznate informacije o tačnom mjestu posjeda i o uslovima pod kojima je zadržan Đurađ. Posjed koji je dodijeljen Đurđu nalazio se u regiji Mentese (Mugla), važnom obalskom Sandžaku u Zapadnoj Anadoliji.

Po dokumentu koji je pronasao turski istoričar, Đurađ Crnojević pominje se kao vlasnik zijameta sa prihodima od 25.000 akči godišnje.

Zapis nađen u arhivima nosi datum 6. Ramazan 905. (5. april 1500) pod nazivom „Yorgi veled-i Çirne“ (Đurađ sin Crnojev). Po datiranju napisa, Đurđu je posjed dodijeljen već nakon dvije nedjelje po dolasku u Istanbul. Posjed koji mu je dodijeljen je inače bio vlasništvo Vitezova sa Rodosa. Nalazio se u Teslica regiji današnjeg poluostrva Bozuburun, u obalskoj oblasti između Maramrisa i Bodruma.

Kako je ova obalska regija bila izložena trgovini i inostranom uticaju, Venecijanci su u jeku Mletačko-osmanskog rata (1499– 1503) pokušali sa otmicom Đurđa koja je bila spriječena intervencijom Feriz-bega, nakon čega je on prebačen u oblast Sivas u unutrašnjost Anadolije. Autor navodi da je zijamet Đurđa već 30. oktobra 1501. godine dodijeljen novom vlasniku. Dakle Đurađ je nakon godinu i pet mjeseci prebačen sa obalskog dijela u unutrašnjost Anadolije. Nakon toga, u turskim spisima ne postoje dalje informacije o Đurđevom životu.

 

Sadržaj Teftis Deftera Crnojevića iz 1496–1497. godine

Drugi, još važniji dokument pronađen od strane turskog istoričara, datira se, na osnovu ostalih dokumenata u arhivu, na period između avgusta 1496. i jula 1497. godine.

Radi se o dokumentu prvoklasne vrijednosti koji donosi dosada najranije poznate podatke o oblasti Stare Crne Gore u popisu turske administracije. Defter, iako kratak, na sedam stranica, daje nam opšti uvid o državi Crnojevića nekih 20-ak godina prije prvih objavljenih deftera Crne Gore iz 1521. i 1523. godine.

U pitanju je „inspekcijska knjiga“, sa sudskim odlukama, pod nazivom Çırnioğlu nun Teftiş Defteri (Teftis Defter Crnojevića) koja donosi informacije o pokretnoj imovini, zemljišnim posjedima i kućama Đurđa Crnojevića i nekih njegovih ljudi. Godina dokumenta poklapa se sa spomenima popisa države Crnojevića u defteru za Nahije Klimente, Kuče, Hote i Pipere iz marta 1497. godine koji je objavio Branislav Đurđev.

Dokument je prepisan u cjelosti na turski jezik sa priloženim faksimilima originala iz turskog arhiva na 7 stranica.

Početak sveske naslovljen je: „So i usjevi u provinciji Crnojevića, i filurija skupljena iz sela u nahiji Grbalj, Crnojevićeve kupovine u pokrajini, mlinovi za prodaju, kultivisani usjevi.“

Nakon toga, u prvoj grupi zapisa navodi se serija krupnijih pitanja vezanih za tek osvojenu državu Crnojevića. U pitanju su prihodi od soli i od carina prema mletačkim gradovima Kotoru, Budvi i Baru.

Najprije se spominju pitanja o prihodima od soli. Navodi se značajan Đurđev prihod (prihod od Zemlje Crnojevića) od 48.000 akči. Spominju se porezi na ulaznu i izlaznu robu sa dvije kapije grada Kotora nad kojima je Skadarski sandžakbeg Feriz-beg dao jednogodišnju mukatu (zakup) na kotorsku carinu Iskeleci Mahmutu sa prihodom od 5.000 akči.

Đurađ je takođe nametao poreze na robu koja je išla u grad Budvu. Navodi se da je Budva (Istarigrad) mletački grad, a dio carine od Tvrđave Budva koji pripada crnogorskoj državi je dat u mukatau (zakup) istom Mahmutu koji je držao kotorsku carinu, sa prihodom od 500 akči. Pominju se prihodi koji treba da budu prikupljeni od zakupa na carini u nahiji Crmnici u mjestu Karuči, na putu ka Baru, u iznosu od 400 akči, koje nisu date u zakup zbog odsustva interesenata.

Sljedeće je pitanje Đurđevih sela u Grblju koja nisu uspjela biti popisana, vjerovatno zbog spora sa Mlečanima i kotorskim knezom koji se pominje u dokumentu. Navodi se da se nahija Grbalj koja sadrži Donji i Gornji Grbalj sastoji od 34 sela i da je do sada svake godine placala 800 filurije. Dalje se navodi da je samo 19 sela popisano i spojeno crnogorskom defteru intervencijom Firuz-bega.

Iz zapisa se vidi da je osmanskim osvajanjem utvrđeno da se prihodi od poreza od pomenutih mjesta koja je držao Đurađ za- vedu u poseban oblik svojine, koji se daje pod zakup („mukata“), a od koga prihodi pripadaju sultanu. Navedene informacije vrlo su važne u pogledu razumijevanja granice između Crne Gore i mletačkih gradova Kotora i Budve i Bara, kao i o ekonomskoj koristi koju je Đurađ izvlačio iz južnih djelova svoje države. Jasno je da je ovaj popis bio osnova i za popise 1521. i 1523. godine. U njima se, 20-ak godina kasnije, spominju isti prihodi od zakupa carina u Kotoru, Karuču i Budvi koji ukupno iznose 5.900 akči.

(Nastaviće se)

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

Živ se čovjek na se navikne

Objavljeno prije

na

Objavio:

Kažu psiholozi da svaki čovjek mora da ima sat-dva za sebe… Aman, meni treba petnaest minuta bez sebe

 

Imam prijateljicu koja mi često kaže: „Kono moja, kad sam te upoznala bila sam oduševljena koliko si racionalna i kako je u tvojoj glavi sve složeno. I zašto ti toliko smetaju gluposti?“  Zato što za mene nisu gluposti. To urušavanje sistema, reda, zdravog razuma… Meni treba red da bih funkcionisala. I izvesnost. Sigurnost. A toga nema. Za mog života nije ni bilo. Ali eto, imam ideju kako bi izgledao normalan život. Zato se nerviram. Mnogo. I stalno. I samo mi nemoj o tome kako to nije zdravo. Jeste, baš možeš da budeš zdrav u svemu ovome. I nemoj o tome kako to ništa neće promeniti. Ne mogu da dišem toliko beznađe i pomirenost sa sudbinom.

Pomno pratim recepte za jela koja nikada neću spremati, fokus mi je totalno izmakao kontroli. Pišem, iako znam da nikada neće pročitati. Pišem… sebe radi! I govorim sebi, kad nemam kome. Jer, tek kada reči napuste moje usne i krenu put etra, prestanu da budu samo misli i postaju istine koje polako prihvatam. Znaće srce, a znaće i duša kad stignem do tačke da mi je srce na mestu, a duša spokojna. Trenutak poravnanja  koji retki prepoznaju i nazivaju srećom. Možda ću nekada dočekati taj ples koji se već nebrojeno puta dogodio u mojoj nestvarnosti. Kažu psiholozi da svaki čovek mora da ima sat-dva za sebe… Aman, meni treba petnaest minuta bez sebe!

Čudan se osećaj danas zbio, bila sam u prostoru u kome sam nekada živela, sa tolikim neprepoznavanjem, nešto kao uzajamna amnezija, zidovi i ja.  Nismo isti ljudi, mi od pre pet godina, mi od pre dvadeset godina. Gazimo koracima promene… Različitim tempom, različitim smerovima. Ponekad toliko različitim, da ne primetimo kako distanca između nas i nama dragim ljudima postane nepremostiva. Ni ne pitamo se da li želimo da budemo deo toga. Samo nas uvuče, kao vrtlog u vodi. Možemo samo da plivamo, najjače i najbolje što umemo. Potisnute emocije su opasne jer prizivaju situacije koje će ih osloboditi tamničenja.

Kaže mi jedna komšinica kako me ne viđa odavno. Rekoh, trudim se. Tako i kiša kao ta komšinica što traži da joj pustiš epizodu serije koju nije gledala, i tera te da ti gleda u šolju, i misli da ti bolje stoji duga kosa. „Stotine milja prazne, jednolike, izgorele stepe, ne mogu izazvati tako duboku depresiju kao jedan dosadan čovek kada sedi, priča, priča i ne zna se kad će otići.“, kaže Čehov, a ja ću da citiram moju pokojnu babu Leposavu: „Takva im sorta“.

Posle kiše uvek dolazi sunce… osim ove godine kad posle kiše dolazi grmljavina i još kiše.

P.S. O ljubavi: Klima se podešava tako da se pas ne prehladi.

Nataša ANDRIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo