Povežite se sa nama

FOKUS

TEMELJNI UGOVOR PRED VLADOM: Mi častimo vjekove

Objavljeno prije

na

Šta je Crna Gora potpisala sa Vatikanom i Islamskom zajednicom, šta Srpska paravoslavna crkva sa Hrvatskom, a šta Vlada i SPC spremaju da potpišu međusobno

 

Srpska pravoslavna crkva (SPC) dobija više prava i  stiče privilegovan status među vjerskim organizacijama u Crnoj Gori; Država Crna Gora preuzima manje obaveza; Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) gubi prepoznatljivo mjesto u hijerarhiji SPC; podrivaju se temelji građanskog društva… To su neke od izrečenih ocjena uoči mogućeg sporazuma Crne Gore i SPC-a na kome se radi, ne baš predano, duže od deset godina.

Prema najavama, Temeljni ugovor između Crne Gore i SPC-a naći će se na sjednici Vlade u petak 8. jula. Ako Vlada da saglasnost na ponuđeni nacrt (na njenom sajtu dokument je predstavljen kao ,,načelno usklađena radna verzija”) ugovor ide na potvrdu pred Sinod SPC-a. Alternative su da se glasanje o ugovoru sa SPC-om odloži, odnosno, da ne dobije potrebnu većinu. Kolika je ona – ne zna se.

U Sporazumu o parlamentarnoj podršci i prioritetima 43. Vlade piše da će se o pitanjima poput potpisivanja Temeljnog ugovora, organizovanja popisa i priključenja Crne Gore projektu Otvoreni Balkan odlučivati kvalifikovanom većinom. Pošto, od situacije do situacije, to može da znači prostu (većinu prisutnih), apsolutnu (većinu ukupnog broja članova Vlade), dvotrećinsku ili neku četvrtu većinu, ostalo je da se ta formulacija naknadno precizira. Ali nije. To će, možda, biti uređeno budućim poslovnikom o radu vlade. Za sada, svako može po svom nahođenju tumačiti da li je Vlada neku odluku usvojila na adekvatan, odnosno, dogovoren način.

Ukoliko se Vlada CG i SPC saglase sa sadržajem dokumenta, koji je od prošlog proljeća već pretrpio brojne kozmetičke i neke suštinske izmjene, slijedi zakazivanje datuma potpisivanja Temeljnog ugovora koji je, još jednom, uzburkao strasti u Crnoj Gori. Uz realnost da možemo dobiti i treću vladu u nizu koja će, suštinski, pasti zbog odnosa sa/prema SPC.

Primjetno je da tzv. akademska javnost, od Univerziteta do CANU-a, bježi od izjašnjenja o sadržaju ponuđenog Temeljnog ugovora. Mi  smo uporedili predočeni dokument sa ugovorima koje je Crna Gora već potpisala sa Svetom stolicom (katoličkom crkvom) i Islamskom zajednicom (IZ), ali i sa Ugovorom koji su, prije 20 godina, u Zagrebu potpisali zvaničnici Republike Hrvatske (premijer Ivica Račan) i SPC u Hrvatskoj, u čije ime je dokument potpisao tadašnji predsjednik Episkopskog savjeta SPC-a u Hrvatskoj gospodin Jovan.

Razlike u upoređenim dokumentima počinju od naslova. Crna Gora je sa Islamskom zajednicom (2012.), baš kao i Hrvatska sa SPC-om, potpisala Ugovor o uređenju odnosa o zajedničkim interesima, odnosno, Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa. Ugovor sa istim naslovom kakav se priprema sa SPC-om (Temeljni ugovor) Crna Gora je potpisala sa Svetom stolicom 2011. godine, a on je u parlamentu potvrđen sredinom naredne 2012.

Slijede dijelovi teksta u kojima se objašnjavaju motivi potpisivanja ugovora. Uz poziv na Ustav Crne Gore i odredbe kanonskog prava/Šerijata vjerske organizacije sa kojom se ugovor potpisuje, ugovori sa IZ i Vatikanom sadrže i određene osobenosti.

U Ugovoru Crne Gore i Islamske zajednice konstatuje  se ,,vjekovno prisustvo islama na prostoru današnje Crne Gore, njegov kontinuitet i istorijsko trajanje u različitim državno-pravnim okvirima i istorijska i sadašnja uloga IZ…”. A istaknuta je i činjenica ,,da je u Knjaževini Crnoj Gori, shodno odredbama Berlinskog kongresa, zajamčena sloboda islamske vjere i pravo raspolaganja nad vakufskom imovinom, kao i ustanovljeno ustrojstvo muftistva na čelu sa Muftijom sa sjedištem u Crnoj Gori, što je potvrđeno Ustavom za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine”.

U Ugovoru sa Svetom stolicom konstatuje se (imajući u vidu) ,,viševjekovno prisustvo Katoličke crkve u Crnoj Gori, kao i važnost Konvencije između Leona XIII i Nikole I, knjaza Crne Gore, od 18. avgusta 1886.” i ističe (uvažavajući) ,,uloga koju je Katolička crkva imala na društvenom, kulturnom i obrazovnom području”.

U nacrtu Temeljnog ugovora sa SPC-om imamo malo dužu preambulu. Tamo se polazi od činjenice ,,da je Hrišćanska crkva na prоstоru Crne Gоre prisutna оd apоstоlskih vremena i njenоg kоntinuiteta-misije krоz istоrijskо pravоslavnо i crkvenо ustrоjstvо оd оsnivanja Zetske, Budimljanske i Humske Еpiskоpije Žičke Аrhiepiskоpije (1219 – 1220.g.)”, da bi se, potom, naglasilo uvažavanje doprinosa ,,Srpske Pravоslavne Crkve u društvenоm, kulturnоm i оbrazоvnоm razvоju Crne Gоre i istоrijsku ulоgu Mitrоpоlije Crnоgоrskо-Primоrske za vrijeme crnоgоrskih mitrоpоlita/gоspоdara”.

Lingvisti su registrovali da upotreba velikoh slova u ovom dokumentu nije u skladu sa važećim pravopisom. Procrnogorski istoričari i političari su konstatovali da se navedenim kontinuitet SPC-a priznaje u razdoblju koje je oko 700 godina duže od onoga što SPC-u priznaje matična država – Republika Srbija. Mnogima je za oko zapala činjenica da se uloga Mitropolije crnogorsko-primorske marginalizuje, za račun krovne crkve (SPC) kojoj se pripisuju zasluge za društveni, kulturni i obrazovni razvoj Crne Gore. Dugoročno, to bi mogao biti najveći grijeh Temeljnog ugovora – svođenje MCP-a na filijalu SPC-a koja u svakom momentu može biti ugašena, predstavlja ruganje prošlosti i loš zalog za budućnost.

Ima, naravno, i onih koji drže da je zapisano baš ono što treba da sadrži ugovor Crne Gore i SPC-a. ,,Gore navedena preambula je možda i najvažniji dio Temeljnog ugovora jer se ovim tekstom priznaje ono što je SPC tražila već dugi niz godina – priznanje njenog istorijskog kontinuiteta kao jedine kanonski priznate pravoslavne vjerske zajednice u Crnoj Gori”, piše  df-ovska borba.me a prenose drugi portali bliski prosrpskim partijama i SPC-u. ,,Od vremena referenduma 2006. godine, SPC je živjela pod tenzijom da se njen kontinuitet uskrati i da joj se kontinuitet uvaži samo od 19. vijeka, ili čak od 20. kada se i dogodilo svecrkveno ujedinjenje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca”. Slijedi zaključak: ,,Temeljni ugovor daje najveće časti SPC-u, što je zvanična Crna Gora i bila u obavezi da uradi”.

O svemu tome bi se moglo podugo diskutovati, a  naum ,,odavanja najveće časti” teško je osporiti. Radi poređenja, pogledajmo kako su Hrvatska i SPC ušle u definisanje zajedničkih interesa. ,,Ugovorene strane saglasne su da je SPC u Hrvatskoj imala pravnu osobnost i prije stupanja na snagu Zakona”. To je to što se istorije tiče.

Zato su u hrvatskom Ugovoru sa SPC-om detaljno razrađena pitanja dušebrižništva pravoslavnih vjernika u vojsci, policiji, zatvorima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Definisani su prostor, vrijeme, broj susreta sa sveštenikom za zatvorenike, sve do naknade iz državnog budžeta za sveštenike koji obavljaju taj posao.

Još više prostora posvećeno je održavanju pravoslavnog vjeronauka u predškolskim i školskim ustanovama (Hrvatska je ranije uvela vjeronauk u svoj obrazovni sistem kao izborni predmet) – od minimalnog broja polaznika i načina na koji roditelji/staratelji daju saglasnost za nastavu, preko zakonskih uslova koja moraju ispuniti lica koja drže vjersku nastavu (bira ih i smjenjuje episkop), sadržaja programa i udžbenika koji će se koristiti (izrađuje ih ili odobrava Sveti arhijerejski sinod, a na njih daje saglasnost ministar prosvjete), do naknade koju će vjeroučitelji primati iz državnog budžeta.

Drugi su prioriteti u Crnoj Gori.  ,,Crna Gоra jemči Crkvi (misli se na SPC) pravо na pastirsku brigu о pravоslavnim vjernicima u оružanim snagama i pоlicijskim službama, kaо i оnima kоji se nalaze u zatvоrima, javnim zdravstvenim ustanоvama, sirоtištima i svim ustanоvama za zdravstvenu i sоcijalnu zaštitu javnоg i privatnоg tipa”, stoji u Temeljnom ugovoru koji čeka na potpis. Gotovo identične odredbe nalaze se i u ugovorima sa IZ i Svetom stolicom. Detalja nema. Nego, kako se ko snađe.

Crna Gora u svim ugovorima sa vjerskim organizacijama priznaje ,,osnovno pravo roditelja na vjersku pouku vlastite djece”. Bez objašnjenja šta to tačno znači. Zato se razlikuju odredbe o mogućem vjerskom obrazovanju u javnim školama i predškolskim ustanovama. U Ugovoru sa IZ to pitanje se ne pominje. Ugovor sa katoličkom crkvom, od prije 20 godina, sadrži odredbu: ,,Imajući u vidu viševjersku strukturu države, kao i tekući process zakonskih reformi, mogućnost izučavanja katoličke vjere u javnim školama moći će biti regulisana jednim budućim ugovorom između strana”. U ugovoru koji se sprema sa SPC-om definicija je nešto kraća: ,,Pravоslavna vjerska nastava u javnim škоlama mоže se regulisati, u skladu sa pravnim pоretkоm Države”. Sami procijenite ima li tu i suštinske  razlike.

Tamo gdje je sigurno ima jeste pitanje imenovanja  vjerskih velikodostojnika u Crnoj Gori.

,,Islamska zajednica u CG će nakon izbora, a prije imenovanja reisa, o tome, na povjerljiv način, obavijestiti Vladu Crne Gore”, stoji u Ugovoru sa IZ. Takva obaveza ne postoji u slučaju katoličke i pravoslavne crkve.

,,Katolička crkva je nadležna za sva crkvena imenovanja i dodjelu crkvenih službi, u skladu sa odredbama kanonskog prava. Imenovanje, premještanje i smjena biskupa u isključivoj je nadležnosti Svete stolice”, stoji u ugovoru sa Vatikanom. Ugovor sa SPC-om još je širi  po pitanju crkvenih prava. ,,Sveti arhijerejski sabоr SPC-a je isključivо nadležan za izbоr, hirоtоniju i pоstavljenje arhijereja u eparhijama u Crnоj Gоri, kaо i za оsnivanje, mijenjanje i ukidanje eparhija u skladu sa pravоslavnim kanоnskim pravоm i Ustavоm SPC-a”. Dakle, ne samo što će crnogorske vlasti, ako nemaju dobre privatne veze, iz medija saznati ko je novi mitropolit/episkop, nego SPC može dobiti pravo da, recimo, ukine Mitropoliju crnogorsko-primorsku, ili je svede na neki niži organizacioni nivo (eparhiju). Političari i vjernici iz Crne Gore neće imati bilo kakve mogućnosti da utiču na tu odluku.

Zato će Vlada RH ,,na prikladan način biti obeviještena nakon izbora episkopa, a prije objavljivanja”.

Pravoslavna i katolička crkva, ugovorima sa Vladom Crne Gore, Temeljnim ugovorom dobijaju ,,pristup sredstvima javnоg infоrmisanja (nоvine, radiо, televizija, internet)”. Nema naznaka kako bi država sprovela obećano ukoliko se ono kosi sa uređivačkom politikom nekog privatnog medija. Ili, prosto, redakcija zaključi da praćenje određenog događaja ne predstavlja javni interes.

U slučaju IZ stvari su nešto drugačije. U njenom Ugovoru stoji: ,,Islamska zajednica u CG ima pristup javnom servisu u cilju promovisanja vjerskih sloboda”. I opet nije precizirano šta to tačno znači i kako se obećano može provesti u djelo.  U Ugovoru hrvatske sa SPC-om  odredbe o garantovanom pristupu medijima – nema.

Hrvatska se, takođe, SPC-u nije obavezala da njeni državni organi neće preduzimati bezbjednosne mjere u vjerskim objektima ,,bez prethodnog odobrenja/ovlašćenja (SPC i Sveta stolica) ili obavještenja (IZ) kao što to radi Crna Gora. Čime se, praktično, daje ekstrateritorijalnost objektima koje koriste vjerske organizacije. Smisao te odredbe može se sagledati i iz perspektive priča o skrivanju osumnjičenih za ratne zločine u ovdašnjim manastirima. Zato su, obje države, u sva četiri Ugovora koja smo čitali, obećale da će u slučaju pokretanja istražnog postupka protiv sveštenika, redovnika ili imama, o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti.

Zajednička je odredba kojom države vjerskim organizacijama obećavaju da će se na zakonit način odnositi prema njihovoj imovini i pravu vlasništva.

Treba pomenuti da u slučaju pripremljenog ugovora sa SPC-om, Vlada nije prepoznala specifnost njenog vlasništva u Crnoj Gori. Većina toga pripadala je, tada autokefalnoj, Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, do njenog nasilnog uvođenja u sastav SPC-a. Potom je, nakon Drugog svjetskog rata, dobar dio te imovine preknjižen na državu (konfiskovan) pa onda, pod nerazjašnjenim okolnostima, vraćen SPC-u za vrijeme vladavine DPS-a. Upravo spor oko prava korišćenja te imovine decenijama opterećuje odnose sveštenstva i vjernika Srpske pravoslavne crkve  i  Crnogorske pravoslavne (CPC) crkve u Crnoj Gori.  Temeljni ugovor, ovakav kakav je, tu ništa neće promijeniti. Sve da Vlada, kao što je najavio premijer, zaista počne razgovore na istu temu (Temeljni ugovor) i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Doduše, ono što bi u tom slučaju bilo interesantno jeste istorijski kontinuitet koji bi Vlada priznala CPC-u. Osnovana 1993? Ili bi i taj Ugovor uvažio doprinos u društvenоm, kulturnоm i оbrazоvnоm razvоju Crne Gоre i istоrijsku ulоgu za vrijeme crnоgоrskih mitrоpоlita/gоspоdara. Pošto na sve to CPC ima pravo makar koliko i SPC.

Dok je ovaj broj  Monitora pripreman za  štampu, trajao je sastanak predsjednika partija koje podržavaju manjinsku Vladu. Tema je sudbina Temeljnog ugovora sa SPC-om i budućnost Abazovićevog kabineta nakon, eventualne, saglasnosti za potpisivanje tog dokumenta. Skoro da brine uzdržanost DPS-a. Baš kao i odsustvo euforije od strane DF-a. Ni slavlja ni protesta. Jesu li u pravu oni što smatraju da gledamo namještenu utakmicu, u kojoj će sudije (uticajni predstavnici tzv. međunarodne zajednice) skrojiti konačan rezultat?

Premijer zvući optimistično. I čudi se: ,,Mislim da je žalosno da se Crna Gora ovako bavi crkvom u turističkoj sezoni i u susret rastu cijena”. Samokritika? Ili borba sa zamišljenim protivnikom? Da su Abazović i URA održali obećanje dato prije desetak dana (ali nijesu) da će ,,danas” objaviti uporednu analizu pripremljenog Temeljnog ugovora sa SPC-om i ugovora koji su potpisani sa drugim vjerskim organizacijama, možda bismo makar za milimetar, bili bliži evropskim vrijednostima. Mada ni tada ne bi razumjeli vezu između Svetog Save i današnjeg Temeljnog ugovora između SPC-a i Crne Gore.

Zoran RADULOVIĆ

Komentari

FOKUS

DRUGI KRUG: Čiji je rezervoar puniji

Objavljeno prije

na

Objavio:

Kako će biti vrijeme poslije Đukanovića zavisiće od dubine posrnuća ovog društva, i od kapaciteta onih koji ga nasljeđuju. Budućnost nije zagarantovana. I zavisi od svih nas.  Sigurno je:  vrijeme je da Đukanović ode. Uz ostalo,  i zbog  svih onih koji žele bolju Crnu Goru, a nisu zadovoljni učinkom  postavgustovske vlasi. Ta vlast za   duže od dvije godine nije uspjela da donese suštinske promjene. Đukanović joj je  izgovor za sve

 

U nedjelju ćemo imati novog predsjednika. Ili  novog – starog. Pobjeda Jakova Milatovića ili Mila Đukanovića,  zavisiće od  njihovih „rezervoara“, kako je to sročio aktuelni predsjednik. U prevodu – glasova onih koji iz različitih razloga nijesu glasali za ova dva kandidata u prvom krugu. Pobijediće onaj čiji rezervoar bude – puniji.

Đukanović očekuje podršku dijaspore, krajeva u kojima ima tradicionalnu podršku a čija je izlaznost u prvom krugu bila mala, te glasača SDP-a.

Milatović, polaže nade u one koji su u prvom krugu glasali za predsjedničke kandidate iz redova avgustovskih pobjednika, kada je na izborima 2020, nakon tri decenije, pao Đukanovićev DPS. Nakon čega je on preuzeo funkciju ministra ekonomije u Vladi Zdravka Krivokapića.

Matematika kaže da su brojke na Milatovićevoj strani. Avgustovski pobjednici i u međuvremenu izrasla Evropa sad, partija iz čijih redova dolazi Milatović, zbirno imaju većinu u odnosu na Đukanovića, kako u prvom krugu predsjedničkih, tako i na lokalnim i parlamentarnim izborima od avgusta. No, kako politika nije matematika, posebno ne domaća, u obzir se moraju uzeti i drugi faktori koji trku u nedjelju čine neizvjesnijom nego se na prvi pogled čini.

U posebnom predizbornom fokusu je dijaspora. Odnosno koliko je ona zaista Đukanovićev – rezervoar. Prema podacima Uprave za saradnju sa dijasporom, u inostranstvu je oko 150 hiljada građana koji imaju pravo glasa u Crnoj Gori.

Đukanović je  pojasnio da se do sad nije „naprezao“ , jer  „ne treba dodavati gas do daske u prvom krugu”.  Sad kad doda gas, imaće, prema sopstvenoj računici –  40 hiljada dodatnih glasova iz dijaspore.  Neke druge računice, međutim, kažu, da Đukanovićev rezervoar nije toliko pun da ga dovede do cilja. Oni koji podržavaju Milatovića, tvrde da Đukanović ne može dobiti ni –  četiri hiljade glasova iz dijaspore.

Milena PEROVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od petka 31. marta ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

FOKUS

MILO ĐUKANOVIĆ I JAKOV MILATOVIĆ U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA: Je li 29 veće od 35

Objavljeno prije

na

Objavio:

Da li je Milatovićevih 29 odsto podrške veće od Đukanovićevih 35 u prvom krugu, zavisiće od njihovih „rezervoara“, kako to naziva aktuelni predsjednik Crne Gore. A posebno od toga da li je podrška jednog dijela avgustovskih pobjednika Milatoviću deklarativna ili stvarna

 

U drugi krug predsjedničkih izbora, zakazan za 2. april ove godine, idu aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i jedan od lidera Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović.  Milatović je  u prvom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju 19. marta  osvojio 28,92 odsto glasova, a Đukanović – 35, 37 odsto.

Đukanović, čiji je ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora  očekivan, u prvom krugu osvojio je preko 60 hiljada glasova manje nego 2018. godine, kada je pobijedio već u prvom krugu predsjedničkih izbora. U glavnom gradu, Milatović je osvojio čak skoro osam hiljada glasova više od Đukanovića.

Iako se očekivao dobar rezultat Jakova Milatovića, koji se od njegove kandidature pominje kao jedan od najozbiljnijih rivala Đukanovića ukoliko uspije da uđe u drugi krug,  procenat glasova koji je Milatović osvojio, iznenadio je, čini se,  gotovo sve.  Možda ponajviše  Đukanovića i njegovog predizbornog partnera Andriju Mandića, koji su uporno pokušavali da se predstave kao oni koji će ići u drugi krug predsjedničkih izbora. ,,Samo Đukanovića doživljavam kao konkurenta”, govorio je uoči prvog kruga predsjedničkih izbora lider DF-a Andrija Mandić.  Pristavši da se suoči u javnom nastupu samo sa Mandićem, na privatnoj debati, umjesto sa svima na RTCG-u, Đukanović je poručivao isto. Da smatra da je Mandić njegov jedini rival. U prevodu – jedini željeni. Monitor je već pisao da Mandić u drugom krugu nema onoliko širok spekar glasača poput Milatovića ili Alekse Bečića, te da je otuda bio Đukanovićeva najbolja šansa za konačnu pobjedu.

Dogodio se, međutim, scenario koji Đukanović nikako nije želio.

,,Obećao sam da ćemo uspjeti i uspjeli smo. Ovo je pobjeda svih onih koji su u prethodnih 30 godina bili diskrimisani, čija su djeca napustila Crnu Goru, onih koji nisu imali pravdu. Đukanovića ćemo poslati u političku penziju 2. aprila”, poručio je Milatović, trudeći se da djeluje optimistično.

Mnogo toga je na Milatovićevoj strani kada je u pitanju ishod izbora  2. aprila. No stvari nijesu završene, i Milatović ne smije unprijed slaviti. Đukanović je, odmah, nakon prvog kruga predsjedničkih izbora poručio  kako se uzda, u kako ih je nazvao neiskorišćene rezervoare podrške. ,,Jasno smo prepoznali određene rezervoare biračke podrške koji nijesu aktivirani u prvom krugu. Znamo gdje su ti džepovi buduće podrške u drugom krugu i radićemo na tome da se aktiviraju”, kazao je.

Rezervoari o kojima govori Đukanović, smatraju analitičari su – glasovi koje je osvojila kandidatkinja SDP-a Draginja Stanković Vuksanović, potencijalno glasovi onih koji nijesu izašli u prvom krugu u krajevima u kojima Đukanović ima tradicionalnu podršku, te glasovi dijaspore, koji  takođe nijesu iskorišćeni u prvom krugu. Em je Đukanovićev prolazak dalje bio sasvim izvjestan, em putovanja do domovine i nazad koštaju.  Ubačena rezerva  mogu biti i glasovi koji su namjenski i uzaludno u prvom krugu udijeljeni Mandiću. Analitičari takođe napominju  da će Đukanović učiniti sve kako bi pobijedio Milatovića, pošto su ovi izbori za njega igra na sve ili ništa.

Milica Kovačević, izvršna direktorica CDT-a kaže da niko nema podatak koliko državljana Crne Gore u inostranstvu ima pravo glasa.

,,Ovo pitanje se potpuno ležerno uzima u okolnostima dovođenja i odvođenja… Važno je kazati da Crna Gora ima veliki broj državljana koji nijesu odjavili prebivalište i žive u zemljama zapadne Evrope, Sjeverne Amerike, ali žive i u susjednim zemljama. Sve različite politike su te građane do sada tretirale na ovaj način – kao korisnu masu za mobilizaciju u slučaju izbora…”.

V.d. pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Arben Jakupi, saopštio je da je poziv dijaspori da glasa u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori zloupotreba i da se ona neće u velikm broju odazvati. ,,Neće doći ni dvije hiljade ljudi. I vjerujte da brojka koju očekuje Đukanović neće biti toliko na njegovoj strani, već da i naša dijaspora razumije ove procese i da žele da konačno i Crna Gora postane članica EU”, saopštio je on.

Koliki je ,,rezervoar” Đukanovića, vidjećemo. Jasno je da Milatović  računa na glasove koje su u prvom krugu dobili kandidati iz redova avgustovskih pobjednika –  Andrija Mandić, Aleksa Bečić i Goran Danilović. Ukoliko tu podršku dobije, njegova pobjeda je sasvim izvjesna. Mandić je u prvom krugu osvojio 19 posto glasova, Bečić 11, Danilović 1,4 odsto.  Više nego dovoljno da pobijedi Đukanovića.

Pitanje, međutim, koje se takođe postavlja ovih dana je – koliko je podrška dijela avgustovskih pobjednika  deklarativna, a  koliko stvarna.  Za sada je Milatović dobio deklarativnu podršku od svih avgustovskih pobjednika.

,,Demokratska Crna Gora će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, poručio je predsjednik partije Aleksa Bečić. On je saopštio da je tu odluku, o ,,bezrezervnoj podršci Milatoviću”, donio Glavni odbor partije.  ,,Nedvosmislenu podršku Milatoviću” dala je i URA, partija na čijem je čelu premijer Dritan Abazović, i koja je u prvom krugu podržala Bečića, koji je osvojio 11 odsto glasova. Očito ni to nije pomoglo. Na avgustovskim izborima 2020, Demokrate, odnosno koalicija Mir je naša nacija osvojila je 12, 5 odsto glasova, a lista Crno na bijelo, koju je predvodila URA 5,53 glasova. To je sedam posto glasova više nego što je Bečić dobio na predsjedničkim izborima.  Analitičari ukazuju i da je jedna od poruka građana na ovim izborima  –  nezadovoljstvo zbog načina na koji je parlamentarna većina iz avgusta vršila vlast.

Podršku Milatoviću  najavila je i Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija, Socijalistička narodna partija…

Pod posebnom lupom javnosti je glasna, nekako isuviše glasna, podrška Demokratskog fronta. Mandić je odmah nakon prvog kruga pozvao glasače da glasaju Milatovića u drugom krugu,  čak je i osvanuo bilbord DF-a kao podrška Milatoviću. No primijećeno je da  lideri DF-a u pozivima glasačima da daju  podršku Milatoviću, uvijek napomenu  i ,,opravdanu ljutnju” na Evropu sad  „zbog izjednačavanja DPS-a i DF-a“, te naglašavaju da će oni biti zaslužni za Milatovićevu pobjedu.

,,Molim hrabre i odane borce protiv Mila Đukanovića i svega što on simbolizuje da bez izuzetka poslušaju poziv Andrije Mandića i da pored sve opravdane ljutnje, daju konačni doprinos našoj zajedničkom cilju”, saopštio je ove sedmice funkcioner Slaven Radunović. On je dodao da ,,razumije bijes kod pristalica Fronta kad neko bazira kampanju na jednačini DF=DPS”.

,,Ali, ne dozvolite da vas neka ‘Milojkova baba’ skrene sa puta koji smo mi zacrtali, utabali, asfaltirali”, napisao je Radunović na Fejzbuku. Ovakvo, preglasno prisvajanje Milatovićeve pobjede, od strane lidera DF-a,  u realnom  svijetu, ne smeta Đukanoviću. Naprotiv. On se nada da to može  podstaći neke neodlučne birače suverniste, da  u drugom krugu prelome i glasaju za njega.

Da partnerstvo Đukanovića i Mandića postoji, sugerišu i podaci sa terena, nakon prvog kruga predsjedničkih izbora.  Jedna od ,,enigmi” prvog kruga je svakako i izborni uspjeh Andrije Mandića u Tuzima.

Prema preliminarnim podacima Opštinske izborne komisije (OIK), Mandić je u Tuzima imao 827 glasova, odnosno podržalo ga je 13,4 odsto ukupno izašlih birača. Na lokalnim izborima u toj opštini 5. marta, DF nije ni učestvovao.  Mandić dobar rezultat u Tuzima vidi kao odgovor građana na njegov poziv da, kako kaže, zajedno grade novu Crnu Goru. Građanski aktivisti i partijski zvaničnici iz te opštine ukazuju da bi po srijedi mogla biti  politička trgovina. „Meni je najzanimljivije to što je Mandić  te glasove dobio u mjestima gdje su birači na lokalnim izborima dominantno glasali za Albanski forum,” prokomentarisao je te rezultate građanski aktivista Dževdet Pepić. ,,Da li je to preko lokalnih političara, kojima je odgovaralo da Mandić  bude u drugom krugu ili je to neka vrsta usluge Đukanovića? Zna se da su Tuzi tradicionalno većinski za Đukanovića”, smatra on.  Funkcioner Demokrata  Štjefan Camaj  za rezultat Mandića u Tuzima nema dilemu. On je ocijenio je da je ,,jasno da je ovo inženjering DPS-a”.  I njihov pokušaj  da se  u drugi krug izbora, kako kaže,  ugura Andrija Mandić.

Milatović je nesporan favorit. Ali ishod trke  u drugom krugu predsjedničkih izbora nije tako unaprijed poznat kako se na prvi pogled čini. Da li je Milatovićevih 29 odsto podrške veće od Đukanovićevih 35 u prvom krugu, zavisiće, svakako, od njihovih „rezervoara“. Očitih i skrivenih.

 

Milatoviću se dodjeljuje policijsko obezbjeđenje

Predsedničkom kandidatu Pokreta Evropa sad (PES) Jakovu Milatoviću biće dodeljeno policijsko obezbeđenje, koje je tražila njegova partija zbog bojazni da je fizički ugrožen, pišu Vijesti.

Vlada će o tome odlučiti na telefonskoj sednici ove sedmice, kada ovaj broj Monitora bude u štampi. Ta Vladina odluka biće privremena, sve dok Agencija za  nacionalnu bezbednost (ANB) i Uprava policije ne urade procjenu bezbijednosti.

“Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije je dostavljen zahtev od strane Pokreta Evropa sad koji je potpisala potpredsednica Olivera Injac, za izradu bezbednosne procjene stepena ugroženosti gospodina Jakova Milatovića. Postupak po ovom zahtevu je u toku”, saopštili su iz MUP-a.

Milena PEROVIĆ

Komentari

nastavi čitati

FOKUS

PRVI KRUG PREDSJEDNIČKIH IZBORA: Poraz ili pobjeda Đukanovićevog i Mandićevog partnerstva

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dok ostali kandidati strepe hoće li ući u drugi krug izbora, Đukanović, kome je taj krug izvjestan, sada vodi presudnu bitku. Njegova  najveća šansa  je prolazak u drugi krug Andrije Mandića, pošto lider DF-a,  prema analizama,  ne može u tom krugu računati na onoliko širok opus glasača kao Milatović i Bečić. Partnerstvo je, očito,  sklopljeno.  Ako uspije, biće to izgubljena šansa za Crnu Goru

 

Hoće li sad već očigledno partnerstvo lidera DPS-a i aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića i lidera DF-a, deklarisanog ljutog Đukanovićevog neprijatelja, Andrije Mandića, uspjeti ili doživjeti poraz, znaćemo u nedjelju 19. marta, kada se održava prvi krug predsjedničkih izbora. Ovo su najneizvjesniji predsjednički izbori od 1997. godine, kada je Đukanović u drugom krugu, pobijedio Momira Bulatovića.  Od tada, kandidati DPS-a pobjeđivali su u prvom krugu. Jasno je da će ovi izbori imati i drugi, neizvjestan krug.  Mogu donijeti konačni pad Đukanovića, čija je partija na parlamentarnim izborima u avgustu 2020.  izgubila tridesetogodišnju vlast. Njegova eventualna pobjeda značila bi puno i za DPS, i njenu borbu za povratak na vlast.

Đukanovićevo i Mandićevo  savezništva postalo je vidljivo još kada je Državna izborna komisija (DIK) odlučivala o kandidaturi Milojka Spajića, lidera pokreta Evropa sad.  Spajića su mnogi analitičari smatrali favoritom, pogotovu nakon poraza DPS-a na izborima u Podgorici i  odličnog rezultata njegove partije.  Spajićeva kandidatura je odbijena glasovima DPS-a i njihovih tradicionalnih partnera u DIK-u, ali i uz pomoć uzdržanosti predstavnika Mandićevog DF-a i Socijalističke narodne partije.  Iako je Spajićevo dvojno boravište i državljanstvo zbog kojih je odbijena njegova kandidatura  ozbiljna tema za MUP, a njegovo dotadašnje  varanje da ih nema, tema za javnost, DIK je na ovaj način napravio presedan. Uključio je  državne organe Srbije u proces (čitaj: Aleksandra Vučića) i prekršio domaće zakone. Cilj je postignut – Spajić je  uklonjen.  Đukanović koji do tada nije bio obznanio kandidaturu, odlučuje da se kandiduje.

Potreba za Đukanovićevim i Mandićevim partnerstvom, tu nije prestala.  U ime Evrope sad, kandidaturu je podnio Jakov Milatović, koji je predvodio tu partiju na  pobjedničkim izborima  u Podgorici a koji, takođe, prema istraživanjima, ima ozbiljne  šanse da pobijedi Đukanovića ukoliko uđe u drugi krug.  To važi i za Aleksu Bečića,  kandidata Demokrata.  U podjeli glasova između Milatovića i Bečića, u prvom krugu, šansu vide i Đukanović i Mandić.  Andrija Mandić u drugom krugu,  za Đukanovića je najpoželjnija opcija, imajući u vidu da lider DF-a u drugom krugu izbora, prema analizama,  ne može računati na onoliko glasača kao Milatović i Bečić. To se Đukanovićeve šanse da osvoji još jedan mandat znatno uvećava.

Đukanovićevo i Mandićevo savezništvo u susret predsjedničkim izborima potvrđuje i odluka da naprave privatno javno sučeljavanje, i ne učestvuju u tradicionalnoj završnoj debati na Javnom servisu.  Prema pisanju medija, Đukanović i Mandić već su snimili svoju privatnu debatu u Hotelu Hilton u Podgorici, koja će kad ovaj broj Monitora bude u štampi, biti prikazana na dvije privatne televizije –  TV Prva naklonjenoj Mandiću i TV E, koja promoviše Đukanovića.

Nakon što je objavljeno da je privatno snimanje Mandića i Đukanovića dogovoreno i realizovano, a da nijedan ni drugi nijesu potvrdili gostovanje na završnom sučeljavanju na RTCG-u, i ostali kandidati saopštili su da neće prisustvovati debati na Javnom servisu.  Debata, je otkazana.

Gostovanje je prvi otkazao Milatović: ,,Očigledno se plaše još jednog fijaska kakav su doživjeli na prošloj debati. U nedostatku političko-ekonomskih argumenata i loših rejtinga, pribjegli su tajnom dogovoru i organizovanju privatne i fingirane debate. Njihov bijeg pokazuje da su svjesni da će 19. marta politika namještenih sučeljavanja biti poražena, a da će pobijediti transparentnija, bogatija i pravednija Crna Gora novih ljudi i ideja”.

Nakon njega oglasio se i Bečić: ,,S obzirom na informaciju da se odlazeći predsjednik Đukanović i predsjednički kandidat Mandić nijesu odazvali pozivu za drugu debatu na RTCG-u, već da planiraju u istom terminu projektovanu međusobnu debatu na privatnim televizijama, suprotno demokratskim principima i demokratskoj kulturi, jasno je da u tim okolnostima učešće u navedenoj debati na Javnom servisu gubi svaki smisao. Igra neće proći. Građani su je prozreli. Fingiranju je došao kraj”, saopštio je.  Sa sličnim razlozima, učešće je otkazao i kandidat Goran  Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore.  

O partnerstvu Mandića i Đukanovića svjedoče  i srpski mediji pod Vučićevom kontrolom, očito zainteresovanim da na mjestu predsjednika Crne Gore  vide svoje dugogodišnje partnere.  Vučićeva propaganda već je presudila. U  drugi krug idu  Đukanović i Mandić, najavljuju stranice srpskih tabloida.

Dok savezništvo Đukanovića i Mandića cvjeta, partnerstvo Đukanovićevih najozbiljnijih rivala na ovim izborima, nije postignuto.

Analitičari se slažu u jednom – poraz Đukanovića u drugom krugu bio bi izvjesniji da su udružene snage njegovih najozbiljnijih konkurenata.  No, međusobne ponude Bečića i Milatovića, da se objedine oko jednog kandidata,  propale su u raznim interpretacijima ko koga treba da podrži i pod kojim uslovima.

Dritan Abazović je prelomio je da će njegova URA na predstojećim izborima podržati  Bečića a ne Milatovića. Prethodno je saopštio da vaga između ta dva kandidata. Takođe, najavljen je i zajednički nastup Demokrata i URA-e na predstojećim „izbornim ciklusima“, i saopšteno da je cilj „objedinjavanje političkog centra“, te da će njihova zajednička lista biti otvorena i za druge političke subjekte „uključujući i Evropu sad“.

Iako Pokret URA  nema svog predstavnika na predsjedničkim  izborima,  Abazović se i na druge načine priprema za buduće „izborne cikluse“.  Tik pred presudnu bitku u nedjelju,  ispunjeno je Abazovićevo obećanje da će očistiti policijske redove od kriminalaca . U akciji Specijalnog policijskog odjeljena i Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni su bivši policajac Vladimir Bajčeta i službenik te institucije Milan Popović. Bajčeta je bivši tjelohranitelj Duška Šarića. Među uhapšenima su i  bivši službenici Uprave policije, koji su navodno blisko sarađivali sa kavačkim kriminalnim klanom.

Dok URA podržava Bečića, CIVIS, koji je dio zajedničke koalicije Crno na bijelo iz 2020, dao je podršku Milatoviću. Milatoviću su podršku dali I –  Demohrišćanska stranka Dejana Vukšića, Stranka pravde  Novska Lista, Durmitorska inicijativa i Jugoslovenska komunistička partija.

Bečić osim URA-e ima podršku Grupe građana Novi pobjeđuje, Grupe građana Ne damo Nikšić, a podrška je stigla i od potpredsjednika Opštine Mojkovac Gorana Palevića, koji dolazi sa izborne liste Grupa građana Ne damo Mojkovac.

Mandić  osim podrške partija koje čine DF, ima podršku SNP-a. Njegovu kandidaturu podržala je i bivša ministarka u Vladi Zdravka Krivokapića Vesna Bratić.

Đukanovića podržavaju SD, Bošnjačka stranka, LP, Partija crnogorskih muslimana, DP Fatmira Đeke, Demokratska stranka Roma. Na podršku glasača SDP-a, može računati u drugom krugu, pošto  ta partija ima kandidatkinju Draginju Vuksanović Stanković.

Kampanja se bliži kraju. Jasno je: ako Đukanović pobijedi njegov će se režim vratiti na bijelom konju, i šanse da se reformiše DPS biće izgubljene. Crna Gora će izgubiti priliku da krene drugim pravcem. Đukanović je pokazao  tokom protekle tri decenije  kako se uništava država i društvo. Sada je preuzeo rizik da pokaže i kako se  uništava sopstvena partija. Slogan Milo, nego ko  suštinski se može pročitati kao poruka da niko iz DPS-a ne  zaslužuje da bude predsjednik.

Milo Đukanović igra na sve ili ništa.  Ulog je normalnija Crna Gora. Samo, njegov poraz ne znači sam po sebi  pobjedu Crne Gore. Na drugoj strani ponora je – Andrija Mandić. Partner.

 

NASILJE NA CETINJU:  Nema optuženih

Kandidat za predsjednika Jakov Milatović, napadnut je prethodne sedmice na Cetinju, gdje se održavala njegova konvencija. Milatovića je napala grupa demonstranata, koji su protestovali ispred cetinjskog Sportskog centra, gdje se održavala njegova konvencija.

Incident se dogodio i pored toga što je u tom trenutku ispred Sportskog centra bio prisutan  veliki broj policijskih snaga, uz čiju je pomoć, konačno,  uz psovke i povike, Milatović ušao u zgradu u kojoj se održavala kovenncija.

Policija do danas nije otkrila ko su napadači na Milatovića, iako je utvrdila i uhapsila osam napadača na policijske službenike tokom istog incidenta.

Milatović i Evropa sad su za incident na Cetinju optužili Đukanovića.

„Strah koji iz njega progovora, te kukavičluk da koristi druge radi svoga interesa, kako bi sebe predstavio jedinim državnikom koji je dobrodošao na Cetinje, može samo proći kod onih koje je uvukao u svoje prljave kombinacije, te ih napravio zavisnim. Zapravo, Đukanović radi ono što je devedesetih priređivao istom tom Cetinju i rodonačelnicima ideje nezavisne Crne Gore“, kazao je Milatović.

Incident su osudile brojne partije, ali i međunarodne organizacije i diplomate. Iako je i DPS zvanično osudio nasilje na Cetinju, paralelno su Đukanović i njegovi pravdali nasilje na Milatovića. I sam Đukanović je to učinio na predizbornoj konvenciji u Prijestonici.

„Predsjednik Crne Gore htio bi da bude onaj koji ni kao kandidat ne može s mirom doći na Cetinje, a htio bi u njemu da stoluje”, poručio je.

Milena PEROVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo