Povežite se sa nama

INTERVJU

ALEKSANDAR PEROVIĆ, EKOLOŠKI POKRET OZON: Ekologija nije utopija, već šansa za razvoj

Objavljeno prije

na

Teško je biti optimista u životnoj sredini gdje u prvi plan dolaze neznanje, bahatost i ekokriminal. Ipak ono zbog čega smo osnovani ne daje nam prostor za pesimizam, pa ćemo nastaviti sa borbom da se ekološka država posmatra kao razvojni pravac, a ne kao utopija, kako je doživlja ubjedjliva većina građana

 

MONITOR: Godinama konstatujete da što se kvaliteta vazduha tiče živimo u otrovnom oblaku. Kakav je kvalitet vazduha tokom ove godine u najugroženijim opštinama?

PEROVIĆ: Najviše dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10 zaključno sa junom tekuće godine, registrovano je u Pljevljima, gdje je 56 dana bilo veće srednje dnevne vrijednosti od zakonom dozvoljenih 50 µg/m3. Slijedi Bijelo Polje gdje su automatske stanice Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha registrovale 47 dana sa prekoračenjima. U Glavnom gradu Podgorica, tokom posmatranog perioda, na Zabjelu je registovano 40 a u Bloku V 24 dana sa prekoračenjima, dok su u Nikšiću 21 dan bile premašene dozvoljene vrijednosti PM10 suspendovanih čestica.

MONITOR: Već su premašena oganičenja.

PEROVIĆ: Rezultati koje smo dobili pokazuju da je u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje ,zaključno sa zadnjim danom februara, već premašen broj od 35 dozvoljenih dana na godišnjem nivou sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10 susprendovanih čestica, čime se nastavlja negativan trend od prethodnih godina. U Pljevljima je bilo i najviše dana sa veoma visokim indeksom kvaliteta vazduha, čak 24, kada srednja dnevna vrijednost PM10 prelazi 100 µg/m3 i kada se shodno savjetima Instituta za javno zdravlje preporučuje svima da izbjegavaju boravak na otvorenom, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti. U Bijelom polju je registrovano šest dana sa veoma visokim indeksom kvaliteta vazduha, kao i na mjernoj stanici na Zabjelu, u Nikšiću pet, a u Bloku V tri dana. Pljevlja su imala i najveću srednje dnevne vrijednosti PM10 i PM2,5 čestica. Drugog dana januara srednja dnevna vrijednost PM10 je iznosila 228,55 µg/m3 a PM2,5 186,45 µg/m3.. Jedini neslavni rekord koji nije zabilježen u opštini Pljevlja, jeste najveća izmjerena satna koncentracija PM10. Na mjernoj stanici u Nikšću, 22. januara u 20 h zabilježeno je 632,9 µg/m3 Inače, to je u Nikšiću bio dan sa najizraženijim aerozagađenjem u analiziranom periodu i zabilježena je i najveća srednja dnevna vrijednost PM10 137,73 µg/m3 , a čak tri uzastopne satne vrijednostu u peruodu od 18 h do 20 h bile su iznad 600 µg/m3

MONITOR: Jedna ste od rijetkih organizacija koja je reagovala na projekat ponovnog otvaranja rudnika Brskovo u Mojkovcu. Priča oko toga je za sada utišana, ima li novih informacija?

PEROVIĆ: Naravno da smo podržali građansku inicijativu Zdravi Mojkovac, koja je opravdano, argumentovano i građanski hrabro dala otpor suludom planu otvaranja još jedne ekološke crne tačke u Crnoj Gori, koja bi samo interesnim grupama donijela korist a građanima te opštine, kao i velikom dijelu naše države samo probleme. Smatramo da nam je to obaveza, isto kao i za veliki broj građanskih inicijativa koje smo svih ovih 17 godina postojanja smatrali za najbolji dio građanske i ekološke Crne Gore. Nakon javne rasprave za prostorno plansku dokumentaciju i prateću stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, koja je bila prije farsa nego ono što podrazumijeva garantovano pravo učešća javnosti u procesu donošenja odluka, imamo muk instutucija sistema. Umjesto da se raskine koncesioni ugovor, jer za to imaju svi uslovi, te da se javni interes stavi na prvo mjesto, kako sa se pokušava izbjeći odgovornost i na sledeću Vladu prebaciti taj teret. Po nama postoje uslovi za preispitivanje koruptivnih momenata, jer nije logično da izvršna vlast ne postupa onako kako i stručna i laička javnost prepoznaje da treba. Riječ je budućnosti i održivom razvoju Crne Gore i svako pokretanje takvih projekata donijelo bi ogromne ekonomskne i ekološke štete našem društvu.

MONITOR: Kako ocjenjujete rad još uvijek aktuelne Vlade, na čijem čelu je lider stranke sa ekološkim predznakom, a kako rad institucija koje su zadužene za ekologiju?

PEROVIĆ: Trenutna tehnIčka Vlada, isto kao ona koju su naslijedili, nastavila je negativan trend u rješavanju postojećih problema,  i zatvaranju prostora za različite interesne grupe koje prirodne ljepote Crne Gore vide kao prostor za lično profitiranje. Kao neko ko se godinama borio za sistemske promjene, mogu samo konstatovati da smo unazadili oblast životne sredine, te da je konačno svima jasno da se iza politikanskih nastupa krila namjera manipulacije javnog mnjenja. Da je tako povrđuju i izvještaji o Crnoj Gori, u kontekstu napretka u procesu EU intergacija, gdje je takođe konstatovano da nema pomaka, što je poražavajuće.

MONITOR: Što sve nedostaje Crnoj Gori da bi u budućnosti mogla da privlači turiste i kao atraktivna ekološka destinacija?

PEROVIĆ: Da bi Crna Gora postala zanimljiva turistima kojima su prirodne ljepote, a ne kasina, narkotici i drugi poroci u prvom planu, prije svega nedostaje jasna razvojna strategija, bazirana na održivom korišćenju prirodnih resursa, kao i odgovorne vlasti, kojima je na prvom mjestu javni interes. Nažalost, višegodišnja društvena, ekonomska i obrazovna kriza, sad imaju vidljive posljedice, pa se nadamo da bar rijetki od nas vide svijetlu tačku na horizontu. Teško je biti optimista u životnoj sredini gdje u prvi plan dolaze neznanje, bahatost i ekokriminal. Ipak, ono zbog čega smo osnovani ne daje nam prostor za pesimizam, pa ćemo nastaviti sa borbom da se ekološka država posmatra kao razvojni pravac, a ne kao utopija, kako je doživlja ubjedliva većina građana.

 

Rješenje za Mislov do

MONITOR: Deponije su akutni problem. Posljednjih mjeseci aktivno ste učestvovali u rješavanju problema deponije Mislov do. Dokle se tu došlo?

PEROVIĆ: Divlje deponije i neuređena gradska smetlišta nažalost su još uvijek akutni problem, jedna od najvećih prepreka u ostvarenju ekološke države. To je još jedan višedecenijski dokaz nesposobnosti vlasti da građanima obezbijede osnovne životne uslove. Kada je gradsko smetlište ,,Mislov do“ u pitanju, po prvi put imamo osjećaj da aktuelna lokalna samouprava ozbiljno pristupa problemu i ima želju da se trajno riješi jedna od ekoloških crnih tačaka u Nikšiću. Mi smo pokrenuli zahtjev za odgovornost utvrđivanja štete u životnoj sredini ka Agenciji, a već dvije i po godine učestvujemo u svim komisijama i tijelima koje se bave pronalaženju najboljeg rješenja za trajno zatvaranje i sanaciju tog prostora, koji je na jednom od naljepših vidikovaca na Budošu. Trenutno je pripremljen lokalni plan upravljanja otpadom koji je upućen na saglasnost resornom Ministarstvu. Takođe ,uporedo se radi na pronalaženu najboljeg tehnološkog rješenja za Centar za upravljanje otpadom za koji imamo i interesovanje investitora, kao i prostor u okviru kompleksa EPCG Željezare, koji ispunjava prostorno planske i infrastrukturne preduslove. Nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretni protokol o saradnji za realizaciju tog važnog projekta, od koga očekuje da građanima pruži uslove za dostojanstven život u sigurnoj životnoj sredini.

Predrag NIKOLIĆ

Komentari

INTERVJU

SINIŠA GAZIVODA, ČLAN TUŽILAČKOG SAVJETA I ADVOKAT: Mora se odustati od političke kontrole pravosuđa

Objavljeno prije

na

Objavio:

Političkim elitama do sada je bio prioriet da kontrolišu pravosuđe i od takvih pretenzija se konačno mora odustati. Izvršna i zakonodavna grana vlast treba da se usmjere na to da stvore uslove i otklone prepreke pravosuđu kako bi ono moglo efikasno da se bavi pojedinačnim predmetima, a ne da se politika bavi predmetima

 

MONITOR: U autorskom tekstu Pravosudna reforma u deset tačaka naveli ste ono što treba uraditi kako bi se Crna Gora nakon 20 godina pravosudne reforme bar približila nezavisnom i profesionalnom pravosuđu.  Po vama, i dalje smo daleko od tog cilja jer nije bilo reformskog i odlučnog zahvata. Zašto ga nije bilo, već samo, kako ste rekli, kratkoročnih i prelaznih rješenja?

GAZIVODA: Kada obratimo naročitu pažnju na period od obnove nezavisnosti i početka puta ka učlanjenju u Evropsku uniju, vidjećemo da je jedan dio posla zaista urađen, naročito u dijelu harmonizacije zakonodavstva sa evropskim pravnim okvirom. Međutim, kada je došlo do toga da se moramo baviti prevođenjem tim odredbi sa papira u stvarnost, onda smo se zagubili u tim kratkoročnim i prelaznim rješenjima, odnosno pokušajem da glumimo reformu i to naravno nije dalo rezultate. Prema tome, probali smo sve samo nijesmo probali suštinsku reformu i ja sam, u tekstu koji ste pomenuli, nastojao da iz svoje vizure konkretizujem u deset tačaka što je to što treba uraditi. Važno je napomenuti da se u međuvremenu promijenio i kontekst, imamo jasnu poruku da bez rješavanja pitanja iz poglavlja 23 nećemo riješiti ni jedno drugo poglavlje.

MONITOR: Može li se taj reformski zahvat izvesti bez odgovornih i za to odlučnih političkih klasa, imajući u vidu da, između ostalog, na važna imenovanja zbog neuspjelih političkih dogovora čekamo godinama?

GAZIVODA: Ne može. Reformski zahvat se može izvesti samo ako to bude prioritet. Usudiću se da kažem, jer to mogu i da argumentujem, da je na temu pravosuđa političkim elitama do sada bio prioriet da ga kontrolišu i od takvih pretenzija se konačno mora odustati. Izvršna i zakonodavna grana vlasti treba da se usmjere na to da stvore uslove i otklone prepreke pravosuđu kako bi ono moglo efikasno da se bavi pojedinačnim predmetima, a ne da se politika bavi predmetima. Takođe, treba se uzdržavati od populističkih mjera koje samo podižu očekivanja građana i nerijetko čak i ometaju pravosudne organe u poslu i fokusirati se na teške zadatke koji zahtijevaju ozbiljnu posvećenost. U tom kontekstu bih napomenuo da mi na današnji dan nemamo Strategiju reforme pravosuđa, odnosno da je posljednji strateški dokument iz ove oblasti istekao 2022. godine, a u međuvremenu nije ni napisan novi, a kamoli da se započelo sa njegovom realizacijom.

MONITOR: Tokom pregovora o formiranju nove vlade često se ističe da je neophodna stabilna vlada kako bi došlo do tih imenovanja.  Zar ta imenovanja ne treba da budu pitanje konsenzusa? 

GAZIVODA: Suština Ustavnih izmjena iz 2013. godine, koje su uvele da se sudije Ustavnog suda, članovi Sudskog savjeta i vrhovni državni tužilac biraju kvalifikovanom većinom, upravo je bila u tome da se širim konsenzusom dođe do najboljih kandidata. Poenta je bila da se spriječi mogućnost da parlamentarna većina sama bira podobne kandidate, te da opozicija učestvuje u procesu kako bi se osiguralo da izabrani kandidati imaju nesporan integritet i nesporne profesionalne kvalifikacije. U dosadašnjoj praksi taj cilj je izigravan pa se često umjesto dijaloga do izbora određenih lica dolazilo partijskom pogodbom. Tvrdnja da vladu treba da podržava najmanje 49 poslanika kako bi se došlo do imenovanja u pravosuđu, pokušaj je da se ustavne odredbe o kvalifikovanoj većini u potpunosti obesmisle. Ukoliko to bude pristup onda postoji velika opasnost da ove pozicije uđu u raspodjelu partijskog plijena između koalicionih partnera koji čine vlast i to bi bio nesumnjiv korak unazad u pravosudnoj reformi.

Milena PEROVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 29. septembra ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

NIJAZ SKENDERAGIĆ, LJEVIČAR IZ SARAJEVA: Populizam najgore vrste je u modi

Objavljeno prije

na

Objavio:

Uprkos agresiji Miloševićeve Jugoslavije prema ostalim republikama i razaranju i krvavom raspadu Jugoslavije devedesetih godina prošlog stoljeća, živa je i dalje volja i ideja „običnih“ ljudi da sarađuju, žive i egzistiraju jedni sa drugima

 

MONITOR: Pred dvije godine ste odbili ponuđenu kandidaturu za gradonačelnika Sarajeva ispred SDP BiH, partije čiji ste osnivač i dužnosnik bili. Nedavno ste izjavili da više ne želite biti potpredsjednik Saveza antifašista i boraca NOR-a BiH. Djeluje da se još više distancirate od javnog života i angažmana. Koji su razlozi?

SKENDERAGIĆ: Ja volim biti timski igrač. Danas su na društveno-političkoj sceni uglavnom solisti koji misle o sebi  u superlativima uz odsustvo bilo kakve vrste samokritike i kritike. Populizam najgore vrste je u modi. To ne vodi nigdje. Više nego ikad nedostaju lideri, vizionari kojima će borba za opće dobro biti ispred ličnih interesa, borbe za fotelje i lične koristi.

MONITOR: Često se referirate na vrijednosti NOB-a i socijalističke SFRJ pa i na ličnost Josipa Broza Tita, kao zanemarene i omalovažavane. Smatrate da sadašnji lideri istovremeno kritikuju i podražavaju Tita. Šta je zaostavština toga vremena i ideologije koju bi, i danas, trebalo uzimati u obzir u političkom i javnom životu?

SKENDERAGIĆ: Zaostavština NOB-a, socijalizma, ali i Josipa Broza Tita na ovim prostorima – pa i u samoj  Bosnu i Hercegovinu je, uistinu, ogromna. Sve ove tekovine su uveliko utjecale na  sva društva u republikama i na njihov preobražaj u moderna, s tim da bi tu fokus stavio na Bosnu i Hercegovinu, iz razloga što je ratom razorena republika tridesetak godina poslije bila domaćinom Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Taj samo jedan primjer – a ima ih mnogo više, uveliko govori sa kolikim entuzijazmom se radilo na obnovi zemlje i na njenoj pretvorbi iz ruralne i razrušene u modernu državu. Svakako kada govorimo o Jugoslaviji, NOB-u, socijalizmu nikada ne bih stavljao znak jednakosti kao što neki uporno stavljaju, između tih pojmova i Josipa Broza Tita. Tito je uistinu bio simbol tog vremena i generacije, ali nikako ne može biti samo on odgovoran za sve dobro ili loše u tom vremenu, a bilo je i jednog i drugog. NOB, socijalizam i Jugoslaviju su stvarali i oblikovali njeni narodi. Za njena civilizacijska dostignuća zaslužan je svaki borac koji je sa opancima i sa korom hljeba krenuo u antifašističku borbu i što je svrstao Jugoslaviju na pobjedničku stranu historije, ali i svaki profesor, direktor, radnik, doktor, seljak koji je dao svoj doprinos da Jugoslavija postane napredna i moderna država. Uprkos agresiji Miloševićeve Jugoslavije prema ostalim republikama i razaranju i krvavom raspadu Jugoslavije devedesetih godina prošlog stoljeća, živa je i dalje volja i ideja „običnih“ ljudi da sarađuju, žive i egzistiraju jedni sa drugima. Također, tu su brojni univerziteti, bolnice, ceste… sve su to vrijednosti koje treba njegovati i razvijati  i u današnje vrijeme. Današnjim liderima nedostaje moralna i politička odgovornost koja je postojala u jugoslovenskom socijalizmu.

MONITOR: Vas smatraju pripadnikom liberalnog krila SKJ. Liberali s kraja 1960-tih u Srbiji su pod pritiskom odstupili sa vlasti (Nikezić, Perović, Tepavac) kao „anarho-liberali“ i „tehnokrate“ istovremeno, a nacional-liberali u SK Hrvatske (Dapčević-Kučar, Tripalo) smijenjeni su, uz odlazak još hiljada rukovodilaca u institucijama, SK i privredi. Da li je uopšte bilo moguće biti „liberalno krilo“ jedne komunističke partije, pa i SKJ?

SKENDERAGIĆ: Kao i svaka društvena pojava tako i komunizam kao ideologija ima svoj evolucijski tok. Smatram da su liberalne ideje bile plemenite i u interesu građana i Jugoslavije, ali mislim da nije bilo razumijevanja sa obje strane po tom pitanju. Možda su došle prerano, a možda smo i shvatili prekasno da nam je potrebna reforma, ali svakako mislim da jugoslovenski komunizam nije bio sovjetski model komunizma već autentični politički model koji je imao svoja dostignuća, ali i domete.

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

VESELIN RADULOVIĆ, ADVOKAT: Nepodnošljiv nedostatak odgovornosti

Objavljeno prije

na

Objavio:

Afera Tunel je pokazala da brojnim institucijama u Crnoj Gori rukovode nesposobni, neodgovorni i neozbiljni kadrovi, koji više liče na učesnike rijaliti programa nego na javne funkcionere i koji svojim činjenjem i nečinjenjem svakodnevno ugrožavaju bezbjednost, pravni poredak i vladavinu prava

 

MONITOR: Crnu Goru potresa slučaj Tunel, odnosno iskopani tunel do depoa Višeg suda. Šta taj slučaj govori?

RADULOVIĆ: Afera tunel pokazala je brojne slabosti u bezbjednosnom sistemu Crne Gore i ponovo podsjetila na nepodnošljiv nedostatak ljudske i objektivne odgovornosti na strani osoba koje rukovode institucijama. Takođe, ova afera je pokazala da funkcioneri, umjesto da snose odgovornost, ovaj događaj koriste u svrhu nepristojnog političkog marketinga i da istovremeno čak ugrožavaju istragu na više načina. Na kraju, afera tunel je otvorila pitanje i mogućeg ugrožavanja rezultata koje su u prethodnom periodu postigli Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje.

Najjednostavnije rečeno, ova afera je pokazala da brojnim institucijama u Crnoj Gori rukovode nesposobni, neodgovorni i neozbiljni kadrovi, koji više liče na učesnike rijaliti programa nego na javne funkcionere i koji svojim činjenjem i nečinjenjem svakodnevno ugrožavaju bezbjednost, pravni poredak i vladavinu prava.

MONITOR: Kakve on sve posljedice može imati ?

RADULOVIĆ: Brojne su posljedice koje ovaj slučaj može imati i mislim da ćemo se sa tim posljedicama upoznavati u danima i mjesecima, a moguće i godinama koje slijede. Popis stvari iz depoa Višeg suda još nije završen, tako da se ne zna šta nedostaje, šta je eventualno dodato, na čemu su eventualno vršene ispravke, odnosno koje stvari su i u kojoj mjeri kontaminirane.

Najteže posljedice bi mogle biti u tome da kontaminacija dokaza bude odlučujuća za ishod nekog postupka, odnosno donošenje oslobađajućih presuda. Tako bi mogli doći u situaciju da se potpuno devalviraju rezultati koje su u prethodnom periodu ostvarili Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje. Samo postojanje mogućnosti za tako nešto dovoljan je razlog za utvrđivanje odgovornosti, počev od objektivne, pa sve do krivične odgovornosti.

MONITOR: Ko sve treba da snosi odgovornost zbog ovog slučaja?

RADULOVIĆ: Odgovornost postoji na strani gotovo svih institucija čiji rad je vezan za bezbjednost i pravosuđe. Na strani Uprave policije i ANB-a postoji odgovornost zbog toga što se ovakva kriminalna djelatnost vršila na takvoj loakciji. Prosto je nevjerovatno da strani državljani u centru grada, na 30 metara od Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, u neposrednoj blizini državnog tužilaštva, Ustavnog suda, Skupštine, Vlade, Centralne banke, iznajme stan i više od mjesec dana vrše takve radove, odnosno prokopaju tunel do depoa Višeg suda u kome se nalaze ključni materijalni dokazi iz najvažnijih krivičnih predmeta. Da li možete zamisliti da se to desi u nekoj uređenoj državi i da ove službe, prvenstveno kontraobavještajna djelatnost, o tome nemaju pojma?

Takođe, postavlja se pitanje kako su strani državljani znali gdje se tačno nalazi prostorija do koje su prokopali tunel i kako su znali šta se u njoj nalazi. Šesnaest i po godina se bavim advokaturom i nebrojeno puta sam bio u zgradi Višeg suda, na brojnom suđenjima, ali je ne znam tačno gdje se taj depo nalazi i šta je u njemu. Niti me to zanima, niti ja to uopšte treba da znam. Sa druge strane, i prije i nakon ovog događaja, danima slušamo gdje je ta prostorija i šta se u njoj nalazi, kako je obezbijeđena i slično. Bez tih informacija izvršioci nijesu mogli izvesti ovu akciju, a te informacije su saznali zahvaljući slučajnim ili namjernim propustima rukovodstva Višeg suda. Namjerni propusti bili bi osnov za krivičnu odgovornost, a slučajni za objektivnu. U svakom slučaju, odgovornost postoji, ali je izostala kao što izostaje godinama. Osim toga, izjave i ponašanje predsjednika suda, kao i premijera i predstavnika izvršne vlasti nakon ovog događaja predstavljali su ozbiljno ometanje i ugrožavanje istrage, što je dodatan razlog za odgovornost. Na kraju, izvršna vlast, kako aktuelna tako i one prethodne, odgovorne su za ambijent i loše uslove u kojima pravosuđe radi.

MONITOR: Skupština je u blokadi već šest mjeseci, vlada je u tehničkom mandatu, još se čekaju izbori u pravosuđu. Kakve to sve posljedice ostavlja na društvo?

RADULOVIĆ: Skupština je u blokadi šest mjeseci, ali i kada nije bila u blokadi ona nije vršila svoje nadležnosti. Podsjetiću da mi već četiri godine nemamo VDT-a u punom mandatu, a već pet godina nemamo sve članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Kada se prisjetimo kako je tekao postupak izbora sudija Ustavnog suda i kako je ta institucija bila jedno vrijeme u blokadi, onda je jasno da živimo u partitokratskom društvu u kome je sve podređeno interesima poličkih partija i njihovih lidera, političkoj trgovini i korupciji koja je odavno dominantan model ponašanja političara. Posljedice takvog sistema mi živimo decenijama i one će biti sve teže i ozbiljnije ako izbori u pravosuđu ne dovedu do toga da pravosuđem upravljaju profesionalci sa integritetom. Do tada ćemo imati nasljeđe koje nam je ostavila Vesna Medenica i njene kolege i prijatelji, koji su istovremeno i zajedno sa njom upravljali crnogorskim pravosuđem.

MONITOR: Specijalno tužilaštvo otvorilo je više važnih procesa protiv visokih funkcionera pravosuđa. Ipak, može li današnje pravosuđe te postupke dovesti do kraja na adekvatan način?

RADULOVIĆ: Ja vjerujem da može ako se suzbije uticaj onih aktera koji su bili dominantni u pravosuđu u vrijeme vladavine Vesne Medenice, od kojih su brojni i danas akteri najznačajnih postupaka koji se vode pred crnogorskim sudovima, uključujući i postupak protiv nje. Sve dok su su takvi kadrovi uključeni u te postupke i dok i dalje koriste ranije koruptivne šeme i veze, postoji ozbiljan rizik da se i ti postupci završe neslavno poput, na primjer, postupaka protiv Svetozara i Miloša Marovića i ostalih pripadnika budvanske kriminalne grupe.

Mnogo je aktera iz tih postupaka koji su i danas akteri u aktuelnim postupcima, umjesto da Medenici prave društvo na optuženičkoj klupi i da im profesionalno pravosuđe obezbijedi pravo na pravično suđenje koje su oni uskratili mnogima.

MONITOR: U kakvom je stanju danas pravosuđe, i šta je osim izbora nedostajućih funkcija neophodno preduzeti?

RADULOVIĆ: Osim izbora u pravosuđu na način koji bi na ključnim pozicijama doveo profesionalce sa integritetom, neophodno je uspostaviti sistem odgovornosti u kome će svako odgovarati za kršenje zakona.

Takođe, mislim da bi u kompletnom pravosuđu trebalo sprovesti sistem vetinga koji bi doveo do oduzimanja imovine svima u pravosuđu koji ne mogu dokazati njeno zakonito porijeklo i udaljenje takvih kadrova sa pozicija na kojima su bili i na kojima su sada. Vjerujem da bi značajan broj takvih sami napustili funkcije kada bi se postupak pokrenuo kako bi izbjegli dokazivanje zakonitosti porijekla imovine, a kako se desilo i u Albaniji kada je taj proces pokrenut.

MONITOR: Kolika je  odgovornost političara za to stanje?

RADULOVIĆ: Ključna odgovornost je na njihovoj strani jer su oni kreirali i oni održavaju ambijent u kome su korupcija, nepotizam, klijentelizam i partijska poslušnost dominantni modeli ponašanja. Zaštita partijskih i ličnih interesa, kao i zaštita nezakonito stečene imovine, prepreka je reformi pravosuđa i uspostavljanju društva vladavine prava jer bi u takvom drušvu brojni političari ostali i bez slobode i bez imovine.

Milena PEROVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo