Povežite se sa nama

FELJTON

DR IRENA RADOVIĆ: MOBING U CRNOJ GORI (II): Snežana Perišić protiv Opštine Kotor

Objavljeno prije

na

Monitor prenosi slučajeve mobinga u Crnoj Gori, priče o žrtvama, o nasilnicima i njihovim moćnim zaštitnicima

 

U slučaju tužiteljice S. P. (Snežana Perišić) protiv Opštine Kotor presudom Osnovnog suda na Cetinju utvrđeno je postojanje mobinga u julu 2017. godine. Prvostepena presuda je potvrđena od strane Višeg suda u Podgorici u maju 2018. godine.

U pitanju je prva pravosnažno potvrđena presuda crnogorskog pravosuđa za zlostavljanje na radu donijeta u korist žrtve mobinga ženskog pola.

Kako je u julu 2017. godine donijeta međupresuda prvostepenog suda na Cetinju, procesi dosuđivanja nematerijalne štete trajali su zaključno s 2020. godinom, što znači da je ovaj radni spor pred crnogorskim pravosuđem trajao sedam godina i šest mjeseci.

Nakon pravosnažno potvrđenog zlostavljanja na radu u maju 2018. godine,  kao izvršilac mobinga označen je Z. V (Zoran Vučinović), dugogodišnji rukovodilac Komunalne policije u Opštini Kotor od 2011. godine i partijski aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS).

Uprkos presudi u korist žrtve mobinga, tužiteljica S.P. je 2018. godine na svoj zahtjev napustila Komunalnu policiju Opštine Kotor i danas je zaposlena u drugom opštinskom organu.  Prestupnik Z.V, označen kao izvršilac mobinga u pravosnažno okončanom sudskom postupku, se i danas nalazi na radu kod tužene, na istom rukovodećem mjestu u Opštini Kotor (knjiga je izdata u julu ove godine, a Z.V. se od oktobra više ne nalazi na mjestu načelnika Komunalne policije).

Podnositeljica tužbenog zahtjeva je rođena 1974. godine i živi i radi u Kotoru. Zaposlena je u Opštini Kotor od avgusta 2005, dok je kao službenica Komunalne policije raspoređena od jula 2010. godine. Do imenovanja načelnika Z.V, u julu 2011. godine, uzorna je službenica bez disciplinskih postupaka ili neslaganja s kolegama.

Tužiteljica je po službenoj dužnosti u avgustu 2011. pokrenula postupak inspekcijske kontrole zbog nezakonito izvođenih radova na fasadi objekta u kotorskom Starom gradu u vlasništvu visokog funkcionera vladajuće Socijaldemokratske partije (SDP) i visokopozicioniranog fukcionera u crnogorskoj vlasti. Ovaj postupak, naveden kao „okidač” konflikta s nadređenim Z.V,  je po „usmenom” nalogu načelnika Z.V. obustavljen.

Uslijedila su obraćanja tužiteljici povišenim tonom, kvalifikacije da je „negativna”, nejednaka postupanja prema S.P. u odnosu na ostale zaposlene, onemogućavanja da: prisustvuje kolegijumima, koristi službeni automobil, radi na terenu i izlazi iz kancelarije, uskraćivanja dežurstava, obavezivanja da jedina u službi piše dnevne izvještaje rada i raspoređivanja na poslove i zadatke koji ne odgovaraju njenom radnom mjestu.

Nakon inicijalnih, neprijatnosti s nadređenim su se dodatno intenzivirale tokom 2012. godine u uslovima kada je tužiteljica nastavila da savjesno obavlja posao, podnošenjem više zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv HTP Fjord, u okviru kojeg posluju objekti u vlasništvu kontroverznog crnogorskog biznismena, što je bio izvor novih konflikata s nadređenim.

Tužiteljica S.P. se u aprilu 2013. godine obratila tuženoj sa obavještenjem da je na poslu maltretirana, vrijeđana i šikanirana, uz zahtjev za sprovođenje interne procedure zaštite od mobinga. Tužena se nije izjašnjavala, nije pokrenula postupak posredovanja, niti preduzimala mjere u cilju zaštite tužiteljice.

Mjesecima nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu od mobinga, u martu 2014. godine tužiteljici bivaju oduzeti i preostali redovni zadaci, te jedina u istoriji službe dobija zadatak da „vrši kontrolu bedema grada Kotora” svakog dana. Izmorena penjanjem na gradske zidine u aprilu 2014. godine tužiteljica gubi svijest i zadobija povredu kičmenog stuba zbog čega odlazi na bolovanje, nakon kojeg ostaje mjesecima neraspoređena. U septembru 2014. dobija radni nalog kojim se raspoređuje na radne zadatke „kontrole čistoće, saobraćaja, semaforskih kanala, bilborda na magistralnom putu”. Radi se „o novosmišljenim i nikada do tada dodijeljenim zadacima, koji i ne spadaju u domen nadležnosti Komunalne policije, a sve da bi je izvrgao poruzi i nastavio praksu njenog stvarnog neraspoređivanja”.

U svjedočkom iskazu kolege S.P, zaposlenog kod tuženih, svjedok navodi da je „bio prisutan kada je tužiteljica vidno uzemirena otišla kući zbog ponašanja nadređenog Z.V. jer ju je na radnom mjestu nazvao ‘džukelom’, uhvatio se za polni organ, u prisustvu više komunalnih policajaca, kojom joj je prilikom rekao ‘ovo ću ti dati’, što su vidjele i ostale prisutne kolege”.  Nadređeni Z.V. pred kolegama tužiteljicu naziva „nemoralnom” ženom.

Prilikom sudskog postupka od ukupno 17 zaposlenih uz tužiteljicu S.P. u Službi komunalne policije Opštine Kotor, čak njih 16 prihvata da potpiše dopis za sud kojim se ukazuje da je nadređeni korektan na radnom mjestu, uz negiranje mobinga.

Prilikom preciziranja tužbenog zahtjeva u aprilu 2017. godine traži se ustanovljenje: „da je tužiteljica trpjela zlostavljanje na radu – mobing u periodu od juna 2012. do juna 2015. godine, uz zahtjev da se zabrani ponavljanje ponašanja prema tužiteljici koje predstavlja zlostavljanje na radu, a naročito: obraćanje uz viku, vrijeđanje, neopravdana fizička izolacija iz radne okoline, neopravdano nepozivanje na zajedničke sastanke, verbalno napadanje, širenje neistina uopšte i u vezi sa privatnim životom, ponižavanje degradirajućim riječima, nedavanje radnih zadataka i davanje onih koji nisu opravdani potrebama procesa rada, upućivanje ponižavajućih i neprimjerenih komentara seksualne prirode…” i da se obaveže tužena da tužiteljici isplati po osnovu naknade nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova i patnji zbog povrede dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta iznos od 1.500 eura, na ime umanjenja životne aktivnosti 3.000 eura, pretrpljenog straha 2.000 eura, uz zahtjev da presuda po pravosnažnosti bude objavljena u dnevnim novinama Vijesti o trošku tužene.

Postupanje crnogorskog pravosuđa: Tužiteljica je tužbu nadležnom sudu podnijela 04. 06. 2013. godine. Osnovni sud na Cetinju, kao prvostepeni je 14.10. 2016. inicijalno izrekao presudu na štetu tužiteljice.

Viši sud u Podgorici, kao drugostepeni je 17. 01. 2017. godine donio ukidno rješenje, kojim je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Osnovni sud na Cetinju je 05. 07. 2017. godine donio međupresudu kojom se: 1) „utvrđuje prema tuženoj Opštini Kotor, da je tužiteljica S.P., iz Kotora trpjela zlostavljanje na radu – mobing u periodu od 01. 06. 2012. do 01. 06. 2015. godine;

Viši sud u Podgorici, kao drugostepeni, odlučujući po žalbi tužene Opštine Kotor je 18. 05. 2018. godine, potvrdio međupresudu Osnovnog suda na Cetinju, čime je ista postala pravosnažna.

Viši sud u Podgorici je 04. 02. 2020. je djelimično usvajio tužbeni zahtjev pa se obavezuje tužena da tužiteljici po osnovu nematerijalne štete isplati ukupan iznos od 4.700 eura.

Protiv pravosnažne drugostepene presude revizije su izjavile obje stranke.

Presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 25. 11. 2020. godine revizije su odbačene.

 

Niko nije lično odgovarao

,,U prvom redu želim da vam se u svoje ime i u ime ljudi koji su trpjeli mobing na radnom mjestu zahvalim što ste otvorili ovu društveno važnu temu, jer smo svjedoci da se u Crnoj Gori veoma malo pažnje poklanja zlostavljanju zaposlenih radnika”, kaže u izjavi za Monitor Snežana Perišić.

,,Nakon pravosnažnosti presude, moj advokat Novica Kašćelan je podnio odštetni zahtjev prema Opštini Kotor. Niko nije lično odgovarao. U toku postupka moj radni angažman nije bio prekinut, osim što sam zbog postupanja i straha od nadređenog u dužim vremenskim periodima bila primorana da budem na bolovanju. Nakon transformacije službe radno sam angažovana kao komunalni inspektor II u Službi za inspekcijske poslove Opštine Kotor.

Ono što želim da poručim svim zaposlenima u Crnoj Gori da je sve više pravosnažnih presuda u postupcima protiv mobera, i da ne trpe nasilje i zlostavljanje na radnom mjestu. Ovaj put nije lak ali zbog svojeg dostojanstva, očuvanja sebe kao ličnosti i svojeg zdravlja, da pokrenu postupak protiv mobera, jer pravda je ipak dostižna. U istom bih pozvala sve rukovodioce da vode računa o svojim zaposlenima, jer ukoliko postoji jedan zaposleni koji je mobingovan svi oko njega trpe. Moja direktna poruka svim moberima je  – kome zakon u topuzu leži, tragovi mu smrde nečovještvom”.

(Nastaviće se)

Komentari

FELJTON

LUKA OPIĆIČ: CRNA GORA U DVA TURSKA DOKUMENTA S KRAJA XV VIJEKA: Popis posjeda Crnojevića

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dva dokumenta iz turske arhive osvjetljavaju do sada nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom

 

Druga grupa pitanja u dokumentu odnosi se na ličnu imovinu i posjede Đurđa Crnojevića.

Počinje sa trenutnim prihodima od soli. Navodi se da je Đurđev čovjek, crnogorski pisar Stojan (Istoyan) sin Ratkov iz sela Zagore, predstavio bilježnu knjigu po kojoj su trenutni prihodi od soli u iznosu od 22.400 akči. Po sudskoj naredbi iz dokumenta zatraženo je da se preko Firuz-bega knjiga crnogorskog pisara pošalje Sudu (Divan) u Istanbul.

Sljedeći su navedeni Đurđevi prihodi od posjeda i vodenica. Navodi se 16 mlinova u njegovom posjedu u raznim selima – Pestinic (Pestin-Grad?) Maine, Brajići, Vrela – Ugnji, Začir u Ljubotinju i sedam mlinova na početku mosta u selu Rijeka.

Dalje se spominju obradiva imanja u vlasništvu Đurđa. Zemlja na Cetinju od 300 akri, od koje je jedan dio kultivisan, a jedan livada u ničijem vlasništvu. Važno je napomenuti da je tokom inspekcijskog nadzora utvrđena i količina proizvoda na obradivim njivama koje pripadaju Đurđu. Na primjer, utvrđeno je da je u selu Dragosalići zasađeno 7,5 bušela pšenice, a utvrđeno je da su različite količine pšenice, ječma i raži zasađene u drugim selima i zaseocima, u Lješnjanima-Desićima, Goloza (Djedjeza?), na Cetinju, u Piranićima. Najviše zasada Đurađ Crnojević je posjedovao u Botunu, na stotine busela pšenice ječma i raži, za koji se kaže da je na samoj obali Morače, i od čijih prihoda je Crnojević uzimao 500 mukata zakupa.

U svesci se spominje da je Đurađ Crnojević „pošao na more“ odnosno – napustio zemlju. Skoro sva imanja, livade, mlinovi Crnojevića i onih koji su otišli sa njim vezuju se u državni

posjed, koji se preko posebnog pravnog sistema mukata daje u zakup, kako osmanskim velikašima, tako i nekim lokalnim lju- dima koji se spominju.

Treći dio dokumenta odnosi se na Đurđeve kuće, štale, objekte i podrume: Na Rijeci, u Piranićima, između Blata? (Blak) i Malonšića, u Jednosima i na Cetinju.

Inspekcijom je utvrđeno da Đurađ na Rijeci posjeduje 11 kuća. Dat je i opis tih kuća od kojih su neke od drveta, neke od kamena. Tu je takođe štala sa kamenim zidovima na obali Rijeke sa kapacitetom od 20 konja. Spomiju se 33 slamom prekrivena objekta koji su služili kao pazar i 7 kuća Đurđevih ljudi koji su pošli s njim. Pisar navodi da je Đurađ ovdje doveo i naselio ljude i učinio mjesto stalnom pijacom. Kada je pobjegao, ovo mjesto se raspršilo.

Ovaj zapis je dragocjen jer predstavlja prvorazredni istorijski dokaz da je Rijeka Crnojevića već za vrijeme Đurđa bila važan crnogorski pazar i trgovački centar. Uređenje varošice Rijeke, koja i dan danas nosi ime po Crnojevićima, kao pazara/pijace moglo se desiti već za vrijeme vladavine Ivana Crnojevića koji je vjerovatno već 1475. godine sa Žabljaka prenio svoj dvor na Riječki grad (Obod).

U jednom posebnom odjeljku spominju se malo vrijedne stvari nađene u Đurđevoj kući, koje je ovaj izgleda ostavio neposredno prije polaska iz Crne Gore. Stvari su do sitnina popisane i određena im je vrijednost. Osim raznih buradi, bačvi, brodskog užeta, spominje se i splav na vodi Rijeci. Važno je, dakle, istaći da je Đurađ Crnojević neposredno po odlasku stanovao na Rijeci Crnojevića. S obzirom na Đurđev odlazak u novembru/decembru 1496. godine, ovo bi moglo upućivati na to da je Rijeka, osim što je bila veliko selo i pijaca, bila i zimska rezidencija Crnojevića.

U svesci se spominje velika Đurđeva kuća u zetskom selu Piranići. To je građevina nalik palati okružena kamenim zidovima. Tu se nalazi i štala kapaciteta 30 konja, sa podrumom. Navodi se i jedan podrum u selu Jednosi.

Na Cetinju, navodi se, Đurađ je u posjedu imao 9 kuća, koje su povezane. Neke od drveta, neke od kamena, sa dva podruma. Navode se i tri štale kapaciteta 50 konja. Plus jedna kamena kuća izvan dvorišta prethodnih 9, sa 6 podruma. Tu je i radna prostorija sa radnim materijalima, sa tablama, „trapezom“ i kamenim mjernim instrumentom, što navodi turskog istoričara na sumnju da je ovo možda i trag od Crnojevića štamparije.

Zapisi su dragocjeni iz više razloga. Kroz Đurđeve i posjede njegove vlastele ukazuju na područja gdje su se nalazili centri crnogorske države. Cetinje je, sudeći po građevinama, bio privredni centar i stalna rezidencija. Rijeka je bila za uslove tadašnje države Crnojevića već veliko trgovačko mjesto. Važan centar bio je i selo Piranići, na desnoj obali Morače, sa velikom palatom i štalama za 30 konja. Piranići su mogli služiti kao osmatračnica prema turskoj granici koja je počinjala sa druge strane rijeke Morače. Preko puta Piranića, sa lijeve obale Morače, po bilježnoj knjizi i usjevi u Botunu bili su u posjedu Crnojevića, iako se jasno navodi da pripadaju teritoriji Podgorice u okviru Skadarskog sandžaka. Zetska i lješkopoljska ravnica korišćene su kao žitnice, a mnogi potoci i rijeke na čitavoj teritoriji su imale mlinove i vodenice.

Još jedan važan podatak odnosi se na ljude koji su prebjegli sa Đurđem.

To su Hamza od Mitakosa? (Mitakoz Hamza’sı,) Nikola Stjepanov (Stiljanov?), Kasan Dajkov, Đuro Dajkov, Stefan Nikolin (Nikola v. Iştelan., Kasan v. Dayko, Güro v. Dayko, Istefan v. Nikola’d).

Stefan je imao posjede u Komanima, Kasan i Đuro udjela u mlinovima na Rijeci, Nikola u selu Goričani.

Podaci u inspekcijskoj knjizi bili su osnova za popis stanovništva iz 1521. godine koji je izvršio Iskender-beg (Stanişa), koji je došao u zemlju svojih predaka kao Skadarski sandžakbeg, kao i za druge slične popise koji su uslijedili.

Popis obiluje još mnogim vrijednim podacima, imenima kako Crnogoraca, tako i turskih upravnika, imenima sela i zaselaka. Tek detaljnim prijevodom popisa na crnogorski jezik, te povezivanjem informacija sa dosada poznatim defterima, dokument će pružiti kompletan uvid o prilikama u Crnoj Gori po padu pod tursku vlast. Popis je takođe vrijedan spomenik uspostavljanja osmanskog pravnog sistema u novoosvojenim teritorijama. Sugestija crnogorskim i regionalnim orijentalistima je i konsultacija originalnog dokumenta u cilju razjašnjenja nekih ličnih imena koje turski autor nije bio u stanju dešifrovati.

(Kraj)

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

LUKA OPIĆIČ: CRNA GORA U DVA TURSKA DOKUMENTA S KRAJA XV VIJEKA: Zijamet Đurđa Crnojevića

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dva dokumenta iz turske arhive osvjetljavaju do sada nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom

 

Radi se o dokumentima izuzetne naučne vrijednosti za crnogorsku istoriju koji nude nove i nauci nepoznate podatke o posljednjim godinama vladanja Đurđa Crnojevića Zetom/Crnom Gorom, te o njegovim i posjedima ljudi bliskih Crnojevićima, koji su zavedeni u pronađenoj knjižici (defteru), odmah nakon pada Crne Gore pod Osmansku vlast, krajem 1496. godine.

Prvi Dokument nosi naziv: „Zijamet Đurđa Crnojevića“ (Yorgi veled-i Çirne nin Zeamet Kaydı) iz turskog arhiva i donosi informacije o posjedima Đurđa Crnojevića u Anadoliji.

Drugi dokument pod nazivom „Çırnioğlu nun Teftiş Defteri“ (Teftis Defter Crnojevića), je inspekcijska knjiga iz 1496–1497. godine, nađena u Turskom arhivu i sadrži sedam stranica koje su priložene uz rad u faksimilu originala iz turskog arhiva.


Zijamet Đurđa Crnojevića
(Yorgi veled-i Çirne nin Zeamet Kaydı)

Nakon turske okupacije Crne Gore/ Zete, 1496. Đurađ Crnojević je novembra/decembra iste godine prebjegao u Veneciju (M. Sanudo). Tri godine kasnije, juna 1499. predlagao je Mlečanima dozvolu za Povratak u Crnu Goru radi dizanja ustanka. Venecija se oglušila na te pozive. U isto vrijeme Đurađ je održavao i veze sa skadarskim Sandžakbegom, u nadi da će povratiti domovinu. Početkom 1500. godine uplovio je brodom u zaliv Trašte kod Tivta. Nakon pregovora sa Skadarskim Sandžak begom – Firuz Begom, 17. marta 1500. godine stigao je u Istanbul. U istoriografiji je poznato da Bajazit II Đurđu nije dozvolio povratak u Crnu Goru. Naprotiv, Sultan mu je, kao što je to bila praksa sa vlastelom osvojenih zemalja, dao posjed u Anatoliji.

Autor u tekstu navodi dosada nepoznate informacije o tačnom mjestu posjeda i o uslovima pod kojima je zadržan Đurađ. Posjed koji je dodijeljen Đurđu nalazio se u regiji Mentese (Mugla), važnom obalskom Sandžaku u Zapadnoj Anadoliji.

Po dokumentu koji je pronasao turski istoričar, Đurađ Crnojević pominje se kao vlasnik zijameta sa prihodima od 25.000 akči godišnje.

Zapis nađen u arhivima nosi datum 6. Ramazan 905. (5. april 1500) pod nazivom „Yorgi veled-i Çirne“ (Đurađ sin Crnojev). Po datiranju napisa, Đurđu je posjed dodijeljen već nakon dvije nedjelje po dolasku u Istanbul. Posjed koji mu je dodijeljen je inače bio vlasništvo Vitezova sa Rodosa. Nalazio se u Teslica regiji današnjeg poluostrva Bozuburun, u obalskoj oblasti između Maramrisa i Bodruma.

Kako je ova obalska regija bila izložena trgovini i inostranom uticaju, Venecijanci su u jeku Mletačko-osmanskog rata (1499– 1503) pokušali sa otmicom Đurđa koja je bila spriječena intervencijom Feriz-bega, nakon čega je on prebačen u oblast Sivas u unutrašnjost Anadolije. Autor navodi da je zijamet Đurđa već 30. oktobra 1501. godine dodijeljen novom vlasniku. Dakle Đurađ je nakon godinu i pet mjeseci prebačen sa obalskog dijela u unutrašnjost Anadolije. Nakon toga, u turskim spisima ne postoje dalje informacije o Đurđevom životu.

 

Sadržaj Teftis Deftera Crnojevića iz 1496–1497. godine

Drugi, još važniji dokument pronađen od strane turskog istoričara, datira se, na osnovu ostalih dokumenata u arhivu, na period između avgusta 1496. i jula 1497. godine.

Radi se o dokumentu prvoklasne vrijednosti koji donosi dosada najranije poznate podatke o oblasti Stare Crne Gore u popisu turske administracije. Defter, iako kratak, na sedam stranica, daje nam opšti uvid o državi Crnojevića nekih 20-ak godina prije prvih objavljenih deftera Crne Gore iz 1521. i 1523. godine.

U pitanju je „inspekcijska knjiga“, sa sudskim odlukama, pod nazivom Çırnioğlu nun Teftiş Defteri (Teftis Defter Crnojevića) koja donosi informacije o pokretnoj imovini, zemljišnim posjedima i kućama Đurđa Crnojevića i nekih njegovih ljudi. Godina dokumenta poklapa se sa spomenima popisa države Crnojevića u defteru za Nahije Klimente, Kuče, Hote i Pipere iz marta 1497. godine koji je objavio Branislav Đurđev.

Dokument je prepisan u cjelosti na turski jezik sa priloženim faksimilima originala iz turskog arhiva na 7 stranica.

Početak sveske naslovljen je: „So i usjevi u provinciji Crnojevića, i filurija skupljena iz sela u nahiji Grbalj, Crnojevićeve kupovine u pokrajini, mlinovi za prodaju, kultivisani usjevi.“

Nakon toga, u prvoj grupi zapisa navodi se serija krupnijih pitanja vezanih za tek osvojenu državu Crnojevića. U pitanju su prihodi od soli i od carina prema mletačkim gradovima Kotoru, Budvi i Baru.

Najprije se spominju pitanja o prihodima od soli. Navodi se značajan Đurđev prihod (prihod od Zemlje Crnojevića) od 48.000 akči. Spominju se porezi na ulaznu i izlaznu robu sa dvije kapije grada Kotora nad kojima je Skadarski sandžakbeg Feriz-beg dao jednogodišnju mukatu (zakup) na kotorsku carinu Iskeleci Mahmutu sa prihodom od 5.000 akči.

Đurađ je takođe nametao poreze na robu koja je išla u grad Budvu. Navodi se da je Budva (Istarigrad) mletački grad, a dio carine od Tvrđave Budva koji pripada crnogorskoj državi je dat u mukatau (zakup) istom Mahmutu koji je držao kotorsku carinu, sa prihodom od 500 akči. Pominju se prihodi koji treba da budu prikupljeni od zakupa na carini u nahiji Crmnici u mjestu Karuči, na putu ka Baru, u iznosu od 400 akči, koje nisu date u zakup zbog odsustva interesenata.

Sljedeće je pitanje Đurđevih sela u Grblju koja nisu uspjela biti popisana, vjerovatno zbog spora sa Mlečanima i kotorskim knezom koji se pominje u dokumentu. Navodi se da se nahija Grbalj koja sadrži Donji i Gornji Grbalj sastoji od 34 sela i da je do sada svake godine placala 800 filurije. Dalje se navodi da je samo 19 sela popisano i spojeno crnogorskom defteru intervencijom Firuz-bega.

Iz zapisa se vidi da je osmanskim osvajanjem utvrđeno da se prihodi od poreza od pomenutih mjesta koja je držao Đurađ za- vedu u poseban oblik svojine, koji se daje pod zakup („mukata“), a od koga prihodi pripadaju sultanu. Navedene informacije vrlo su važne u pogledu razumijevanja granice između Crne Gore i mletačkih gradova Kotora i Budve i Bara, kao i o ekonomskoj koristi koju je Đurađ izvlačio iz južnih djelova svoje države. Jasno je da je ovaj popis bio osnova i za popise 1521. i 1523. godine. U njima se, 20-ak godina kasnije, spominju isti prihodi od zakupa carina u Kotoru, Karuču i Budvi koji ukupno iznose 5.900 akči.

(Nastaviće se)

Komentari

nastavi čitati

FELJTON

Živ se čovjek na se navikne

Objavljeno prije

na

Objavio:

Kažu psiholozi da svaki čovjek mora da ima sat-dva za sebe… Aman, meni treba petnaest minuta bez sebe

 

Imam prijateljicu koja mi često kaže: „Kono moja, kad sam te upoznala bila sam oduševljena koliko si racionalna i kako je u tvojoj glavi sve složeno. I zašto ti toliko smetaju gluposti?“  Zato što za mene nisu gluposti. To urušavanje sistema, reda, zdravog razuma… Meni treba red da bih funkcionisala. I izvesnost. Sigurnost. A toga nema. Za mog života nije ni bilo. Ali eto, imam ideju kako bi izgledao normalan život. Zato se nerviram. Mnogo. I stalno. I samo mi nemoj o tome kako to nije zdravo. Jeste, baš možeš da budeš zdrav u svemu ovome. I nemoj o tome kako to ništa neće promeniti. Ne mogu da dišem toliko beznađe i pomirenost sa sudbinom.

Pomno pratim recepte za jela koja nikada neću spremati, fokus mi je totalno izmakao kontroli. Pišem, iako znam da nikada neće pročitati. Pišem… sebe radi! I govorim sebi, kad nemam kome. Jer, tek kada reči napuste moje usne i krenu put etra, prestanu da budu samo misli i postaju istine koje polako prihvatam. Znaće srce, a znaće i duša kad stignem do tačke da mi je srce na mestu, a duša spokojna. Trenutak poravnanja  koji retki prepoznaju i nazivaju srećom. Možda ću nekada dočekati taj ples koji se već nebrojeno puta dogodio u mojoj nestvarnosti. Kažu psiholozi da svaki čovek mora da ima sat-dva za sebe… Aman, meni treba petnaest minuta bez sebe!

Čudan se osećaj danas zbio, bila sam u prostoru u kome sam nekada živela, sa tolikim neprepoznavanjem, nešto kao uzajamna amnezija, zidovi i ja.  Nismo isti ljudi, mi od pre pet godina, mi od pre dvadeset godina. Gazimo koracima promene… Različitim tempom, različitim smerovima. Ponekad toliko različitim, da ne primetimo kako distanca između nas i nama dragim ljudima postane nepremostiva. Ni ne pitamo se da li želimo da budemo deo toga. Samo nas uvuče, kao vrtlog u vodi. Možemo samo da plivamo, najjače i najbolje što umemo. Potisnute emocije su opasne jer prizivaju situacije koje će ih osloboditi tamničenja.

Kaže mi jedna komšinica kako me ne viđa odavno. Rekoh, trudim se. Tako i kiša kao ta komšinica što traži da joj pustiš epizodu serije koju nije gledala, i tera te da ti gleda u šolju, i misli da ti bolje stoji duga kosa. „Stotine milja prazne, jednolike, izgorele stepe, ne mogu izazvati tako duboku depresiju kao jedan dosadan čovek kada sedi, priča, priča i ne zna se kad će otići.“, kaže Čehov, a ja ću da citiram moju pokojnu babu Leposavu: „Takva im sorta“.

Posle kiše uvek dolazi sunce… osim ove godine kad posle kiše dolazi grmljavina i još kiše.

P.S. O ljubavi: Klima se podešava tako da se pas ne prehladi.

Nataša ANDRIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo