Povežite se sa nama

INTERVJU

MIRAŠ MARTINOVIĆ, KNJIŽEVNIK: Crnogorska antika je najviše stanje našeg duha

Objavljeno prije

na

miras

U izdanju Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i zagrebačke izdavačke kuće Skaner studio, nedavno je objavljena nova knjiga crnogorskog književnika Miraša Martinovića Glasovi iz Doklee. Riječ je o neobičnom književnom djelu, koje se sastoji iz trideset i pet proznih cjelina, sa atipčnim ličnostima i događajima iz dugovjekovnog trajanja na prostorima Crne Gore, ali i onih izvan njenih granica.

MONITOR: Kritičari su rekli da je Vaša najnovija knjiga neka vrsta enciklopedije mrtvih u kojoj sve živi…
MARTINOVIĆ: Knjiga je neobično koncipirana i uslovno rečeno ima enciklopedijsku formu. Predstavlja neku vrstu istorije dugog trajanja na ovim prostorima, sačinjene od određenih, uistinu, nekada stvarnih ličnosti i događaja koju su se u tom dugom trajanju zbili. Tačnije rečeno neka vrsta metafizičke istorije, glasova i odjeka glasova ljudi koji su nekada živjeli, a koji su o sebi ostavili trag, uglavnom na kamenu, u kamenom zapisu, a takvih zapisa ima dosta, pogotovo u Doklei. U knjizi sam oživio te zapise, ono što je u kamen uklesano i u memoriji sačuvano.

MONITOR: Kakvi glasovi iz Doklee dopiru do čitalaca?
MARTINOVIĆ: To je višeglasje, horovi glasova, pojedinačnih i skupnih. Na kraju zemaljskih bivanja, ostaje glas koji traje kroz memoriju onih što dolaze, u skladu koliko je taj sebi nekim djelom obezbijedio trajanje. To su glasovi – poruke o zemaljskom trajanju i prolaznosti, o težnji čovjekovoj da kroz određno djelo ili djela ostavi pomen o sebi i narodu kome pripada. Sve je sačuvano u opštoj memoriji, u tom bezgraničnom volumenu, svaki trag i glas. To je okean u kome sve živi, iz kojeg se povremeno aktiviraju određeni događaji, ličnosti, tražeći da se ponovo ostvare, kucaju na vaša vrata i vi im ne možete odoljeti. Riječju, to je onaj dublji kontinuitet koji sve veže i u koji se sve uliva.

Ne kucaju slučajno i u slučajnom trenutku. Kucaju nepogriješivo, u tačno vrijeme. Ovo nijesu bajke niti somnambulne priče. U imaginaciji sve živi. Iz tog mora talasi dopiru do nas, to su energetska polja koja nas uključuju

u svoja dejstva, aktivirajući u nama ono čemu treba da produžimo trajanje. Tako su i mene budili i aktivirali glasovi ljudi čija imena stoje na kamenim pločama i zidovima u Doklei, i u našem sjećnju. Ili, kako bi Darel rekao, u Aleksandrijskom kvartetu: „Grad poluzamišljen (a ipak potpuno stvaran), počinje i završava se u nama, korijeni su mu u našem sjećanju”.

MONITOR: U Vašim djelima Duklja, odnosno antika, preovlađujuća je tema. Kako je došlo do toga da se bavite antičkim temama?
MARTINOVIĆ: Antika je postolje na kome sve stoji, vrijeme koje je doživjelo puninu, vrhuneći velikim istinama. To je opšte stanje, u svemu zrelo i zaokruženo. Ja sam imao milost, u slučaj ne vjerujem, da kao đak osmogodišnje škole, jednog ljeta na Komovima, kao pastir, čitam Ilijadu, u proznoj formi, prilagođenu školskoj lektiri. Toliko je to čitanje i to ljeto ostavilo na mene traga, ta knjiga me obilježila zauvijek. I sada, poslije dugog vremena, svako jutro čitam Ilijadu, dok pišem knjigu Homer na putu za Smirnu. U tom drevnom, danas i zauvijek modernom djelu, izrečene su sve istine, sve čovjekove slabosti i veličine, patnje, bolovi, trenuci sreće. Zato je taj, i onaj drugi ep Odiseja, osnov čitave zapadne civilizacije. Jednako aktuelan danas koliko i onda, u svakom vijeku. Svako vrijeme u njemu sebe nađe. A kako je sa vremenom, tako je sa čovjekom.

Možda je to ljeto i Homer na Komovima određujuće kada je u pitanju antika i moje bavljenje njom. Ako duboko zaronimo, u svim vremenima, antika živi u čovjeku i čovjek u antici. To je najviše duhovno stanje. Njegoš ga je dubinski osjetio. On je sve bazirao upravo na njoj, onoj starih Grka, ali i crnogorskoj, bez koje ne bi bio autentičan. Autentičnost mu daje crnogorska antika, najviše stanje našeg duha. Tada sve doživljava puninu, riječ je iznad svega, ona je princip, njome se sve potvrđuje, moral dostiže najveće visine, nadmoć ljudskosti stvalja pečat na smt i život.

MONITOR: Čega je Doklea metafora?
MARTINOVIĆ: Doklea je faktički grad, trezor našeg sveukupnog pamćenja, a stanje metafore, to najviše stanje čovjekovg duha, postala je time što je prerasla u grad sjećanje, kao Darelova Aleksandrija. Prošli su Ur Hladejski, Vavilon i Niniva… Prošla i Doklea. Ali sjećanje je neprekidno stanje koje rušitelji ne mogu izbrisati.Vidio sam u Svaču, a i u Doklei, kako je neko (kome je to smetalo!?) brisao imena sa kamenih ploča… sjećanje nije podložno dlijetu, traje duže od kamena. To je volumen koji sve zahvata, neka vrsta omotača koji sve čuva. U smislu onog atmosferskog, ali u suštini imaginarnog. A imaginacija je nepotrošivo i trajno stanje. I kada se učini da smo izbrisali nečije ime sa kamena, to ime negdje živi, kao opominjući glas.

Glasovi iz Doklee je enciklopedija glasova, i više od toga, enciklopedija sudbina. U ovoj knjizi sam se bavio sudbinama. Arhetipovima, to je silazak u arhetipsko, sakralno vrijeme koje ne protiče. Sve protiče, a ono stoji i sve prima, čuva, predaje onima koji zasluže da mu daju forme i oblike, udvoje u nove živote. Pisac je na velikom iskušenju, ali i na velikom zadatku.

MONITOR: Kakvo je Vaše mišljenje o kulturnom stavralaštvu u Crnoj Gori. Da li se više afirmišu osrednje umjesto pravih vrijednost u književnosti, slikarstvu, pozorišnoj i filmskoj umjetnosti?
MARTINOVIĆ: U Crnoj Gori se izdvajaju pozamašna sredstva za kulturu. No, da li ona idu u prave ruke i prave projekte, pitanje je sad? I ne samo sad, odavno figurira. Treba vrijednovati što je vrijedno, vrijednom dati mogućnost da se ostvari. Ljudi koji odlučuju i vrijednuju, treba odista da budu nepristrasni i od struke, bez partijske pripadnosti i unaprijed formirane naklonosti. Osrednjosti su opasne, uvijek se vraćaju bumerangom. Spasiće nas velika djela, istorija je to toliko puta potvrdila. Kad je De Gol odbio da se kaniduje za šefa države, u pitanju je bio treći ili četvrti mandat, njegovi prijatelji i pristalice, a zna se koliko ih je bilo, molili su da ostane. U jednom trenutku je rekao: „Ostaću, ali pod uslovom da Marlo ostane ministar kulture…” Ostali su obojica! Ovaj detalj, zapravo veliki čin, govori mnogo. Konačno i prije svega govori šta za jednu zemlju znači kultura i stubovi te kulture. Kad svijest o opštem dobru nadvalada lični interes, biće dobro u kulturi i u svemu. Tada ću biti optimista!

MONITOR: Šta je za Vas pisanje?
MARTINOVIĆ: Estetski, ali i etički čin. Bez etike nema estetike, govorio je Brodski. Tom definicijom, a ona kaže sve, završio bih ovaj razgovor. Uz zahvalnost Monitoru što ste izdvojili dragocjeni prostor za mene i knjigu Glasovi iz Doklee.

Sofokle u Budvi

MONITOR: Čitaoce Vašeg najnovijeg romana vjerovatno će iznenaditi podatak iz priče Sofokle u Butui da je Sofokle u svojstvu Periklovog šefa diplomatije, došao u Butuu, današnju Budvu, na dogovor s ilirskim vođama. Da li to stvarno potvrđuju relevantni istorijski podaci?
MARTINOVIĆ: Pišući knjigu Antički gradovi/snovi i sudbine, i oživljavajući kroz priče gradove iz doba antike na prostoru Crne Gore, a ne mali ih je broj: Rizinium, Antivari, Agruvijum, Olcinium, Đuteza, Saltua, Obulon, do gradova Velike Diokltije, od kojih žive samo imena u djelu De administrando imperio (O upravljanju carstvom) vizantijskig cara Konstatina Porfirogenita, radi se o gradovima Gradac, Novi Grad, Lontodokla, zastao sam nad Butuom i dugo tražio ključ za taj grad, kako u njega ući, kako ga oživjeti. Za sve te gradove, čije sam ostatke dodirivao rukama i gledao očima, a svi oni traju u svojim ruševinama, po koji zid ili kamen, osim Prapratne, rezidencijalnog centra dukljanskih kraljeva, od koje nije ostao ni kamen na kamenu… Dakle, Butua se otimala, nije htjela u priču. Sve varijante, a više ih je bilo, potirale su jedna drugu, pravdajući se da nijesu srećno odabrane. Onda sam naišao na podatak da Sofokle u svom djelu Onomaklo, prvi put pominje Butuu kao „grad Ilira”… Ime koje živi vjekovima u tom sačuvanom odlomku. A uz to i da je u svojstvu Periklovog šefa diplomatije posjetio taj ilirski grad, gdje se sastao s ilirskim vođama, radi dogovora o zajedničkom suprotstavljanju Keltima koji su prijetili da ugroze grčku dominaciju na Jadranu. Taj Sofoklov boravak mi je djelovao mistično, a, ustvari, tu nema ničeg mističnog. To je kad danas šef diplomatije otputuje u neku zemlju ili neki grad.

Ovdje je Sofokle u pitanju! Onda mi se pokazuje, vidim ga, šeta butuanskim žalom u predvečerje, razmišlja. Priča Sofokle u Butui je priča o toj šetnji, tom razmišljanju, predvčerju. Predvečerja neobično volim, zato sam i Sofokla smjestio u to vremensko doba. Interesantan je njegov razgovor s morem, talasima, zrnima pijeska. Vječnoj dramaturgiji… Kroz Sofokla govori grad Butua.

„Milost” Ministarstva kulture

MONITOR: Knjiga Vam je objavljena u Zagrebu. Mnogi ovdašnji pisci se žale da uzaludno konkurišu kod Ministarstva kulture Crne Gore da im finansira objavljivanje knjige. Kakvo je Vaše iskustvo?
MARTINOVIĆ: Nemam problema s objavljivnjem knjiga. Konačno, izdavači koji su štampali ovu, štampali su i tri moje prethodne knjige: Antički gradovi/snovi i sudbine, Povratak u Aleksandriju i roman o Njegošu Drugoga sunca luče. Što se tiče sredstva od Ministarstva kulture, nadležna komisija nije pokazala „milost”. Konkurisao sam prošle i ove godine. Nijesam prošao. I neka što nijesam prošao, nijesu ni drugi prošli, a zasluživali su da prođu, znam, već nikakvog obrazloženja, što nosi sa sobom poniženje, ali i nepovjerenje. Zašto nijesmo prošli mi, a dobili oni što su dobili. Ja sam za transparentnost! To bi bilo elementarno, pogotovo ako se dodjeljuju toliki novci. No, i bez tih konkursa i sredstava koje dodjeljuju, odnosno ne dodjeljuju, moje knjige će izlaziti, siguran sam, uz respekt koji bude i tretman kakav im se daje. I bez tih pomoći, a u nedostatku sredstava, štampaćemo na najjeftinijem papiru, onim od džakova za cemenet… Ako vrijede, preživjeće! Doći do onih do kojih treba da dođu.

Veseljko KOPRIVICA

Komentari

INTERVJU

ILIJA VUKČEVIĆ, PRIVREDNIK I STRUČNJAK ZA PORESKO PRAVO: Država lakše troši nego što zarađuje

Objavljeno prije

na

Objavio:

Za tri mjeseca rada Vlade očigledno je da je fokus stavljen na smanjenje i kontrolu rashodne strane budžeta. I tu aktivnost treba podržati. Ono na šta se još uvijek čeka odgovor, a što predstavlja teži zadatak, jeste reforma poreskog sistema na način da isti proizvede više prihoda u budžetu

 

Tri mjeseca su nedovoljna za iznošenje decidnih stavova, međutim daju prostor za određena razmišljanja. Ono što je neminovno je da se nova vlast, usljed užasnog stanja u javnim finansijama i cjelokupnom privrednom sistemu, susrela sa ogromnim brojem problema. Od njih nije mogla pobjeći već je bila primorana da donosi brze odluke. Dovoljno je pomenuti situacije sa Montenegroairlinesom ili zaduženje na Londonskoj berzi. Naravno, poslije bitke svi su generali i lako je pametovati da li je nešto moglo drugačije, za šta smo mi inače šampioni. Ono što je jasno je da su odluke morale biti donijete, što je i učinjeno, a vrijeme će pokazati njihove dugoročne efekte“, kaže u razgovoru za Monitor profesor Ilija Vukčević, doktor poreskog prava, direktor preduzeća Mermer AD i nekadašnji v.d. direktora Uprave za igre na sreću, odgovarajući na pitanje da li su se, promjenom vlasti u Crnoj Gori, promijenili i uslovi poslovanja, te kako ocjenjuje dosadašnje Vladine ekonomske poteze?

VUKČEVIĆ: Osim tih neizbježnih odluka, Vlada je ušla u redefinisanje nekih veoma složenih i osjetljivih ekonomskih pitanja. Kao primjer možemo uzeti povećanje minimalne zarade. Treba istaći da je, načelno, riječ o dobrom potezu jer crnogorski minimalac spada u grupu najnižih na svijetu. Međutim, postavlja se pitanje da li su donosioci ovako brze odluke vodili računa o svim njenim konsekvencama: isključenje privrednika koji, kao jedan od partnera kroz Socijalni savjet na osnovu važećih propisa, moraju učestvovati u postupku ovih izmjena; Predmetno povećanje zarade bi imalo daleko veći efekat ukoliko bi bilo praćeno smanjenjem fiskalnog opterećenja ličnih primanja oko čega tek treba da započnu pregovori sa poslodavcima; itd.

Dakle, ova tri mjeseca donijela su značajan broj važnih ekonomskih mjera koje karakteriše povišen nivo hazarda te nam ostaje da se nadamo što boljim rezultatima.

MONITOR: Da li su Vas iznenadili izvještaji o lošem stanju u dijelu državnih preduzeća?

VUKČEVIĆ: Loše stanje u mnogim od privrednih društava u većinskom vlasništvu države je nešto što se već duži vremenski period naslućivalo, dok sada samo dobija precizne konture izražene negativnim ciframa. Pogrešno rukovođenje proizašlo iz političkog kadriranja menadžmenta, uz korišćenje ovih subjekata za zapošljavanje politički podobnih građana, neminovno ih je vuklo u loš scenario.

Iskreno, uopšte ne zavidim licima koja sada moraju da rješavaju godinama nagomilane probleme jer ne postoje popularna rješenja za ogromna dugovanja ili višak zaposlenih radnika. Svaki mogući potez nosi sa sobom negativne konsekvence. Kao primjer može poslužiti rješavanje pitanja viška zaposlenih.

Sa jedne strane, ukoliko se krene sa otpuštanjem radnika – oni su zaštićeni kolektivnim ugovorima koji im omogućavaju velike otpremnine pa je država suočena sa paradoksalnom situacijom da, i pored zatečenog katastrofalnog stanja u privrednom subjektu, mora izdvojiti dodatna sredstva da bi se oslobodila istih onih koji su ga doveli u ovo stanje. Sa druge strane, kao što je to učinjeno sa Montenegroairlinesom, moguće je privredno društvo uvesti u stečaj i na taj se način osloboditi viška zaposlenih bez plaćanja otpremnina. Međutim, na taj način se pravi socijalni problem.

Zoran RADULOVIĆ
Pročitajte ostatak teksta u štampanom izdanju Monitora od 26. februara ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

VLADIMIR VELJKOVIĆ, PUBLICISTA I VJERSKI ANALITIČAR: Za crkvu je opasno postavljanje svjetovnih ciljeva

Objavljeno prije

na

Objavio:

Smatram da je saradnja Gospodina Porfirija sa režimom u Srbiji donekle iznuđena i da je on ipak svjestan sa kakvim ljudima ima posla

 

MONITOR: Da li je vas iznenadio ulazak u najuži izbor mitropolita Porfirija Perića koji je i u tom krugu (preciznije je reći „prvom krugu“) imao najviše glasova, da bi „apostolskim izborom“ bio izabran za partijarha SPC?

VELJKOVIĆ: Fotografije bivšeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog, a sadašnjeg patrijarha, Gospodina Porfirija, redovno su izlazile na naslovnim stranama režimskih tabloida (zajedno sa fotografijama episkopa bačkog) uz prateće tekstove u kojima je čitaocima stavljano do znanja koja su crkvena lica iz SPC poželjna za režim. Zato i nisam bio iznenađen kada sam čuo da je izabran za novog patrijarha, a u kontekstu toga koje je sve crkvene ličnosti režim ponudio, otvoreno mogu reći da sam zapravo bio prijatno iznenađen. Ipak se radi o ličnosti od integriteta, a to se videlo i u prethodnom periodu, kada je kao mitropolit, ne može se poreći, istupao u korist režima u određenim prilikama, ali se nije poveo za istupima svog duhovnog oca episkopa bačkog – kojem je, nažalost, prešlo u naviku da ne samo verbalno progoni sve one koji su kritički ili opoziciono raspoloženi prema aktuelnom Vučićevom režimu. Stoga smatram da je saradnja Gospodina Porfirija sa režimom u Srbiji donekle iznuđena i da je ipak svestan toga sa kakvim ljudima ima posla.

MONITOR:  Čuli smo besjedu patrijarha Porfirija koja je naišla na dosta dobar prijem. Rekao je da je Hrvatska njegova druga otadžbina. Može li se pretpostaviti da je ovaj najviši arhijerej, mlad po godinama s obzirom na doživotnu funkciju koju će obavljati, i izrazito diplomatičan kao ličnost, sem podmlađivanja Sabora i unutar-crkvene reforme, željeti i da SPC učini autonomnijom od uticaja državne politike?

VELJKOVIĆ:  Približavanje države i crkve je u Srbiji započelo ubrzo nakon političkih promena 2000. godine, i u tom procesu su se stranke nekadašnjeg DOS-a razlikovale samo u intenzitetu, ali model crkveno-državne saradnje nije dovođen u pitanje. Svim političkim strankama je odgovaralo da pokažu bliskost sa predstavnicima SPC. Sadašnji je patrijarh u tome takođe imao ulogu, pošto je jedno vreme bio član i Predsednik RRA, a ispred Sabora SPC je bio izabran i da organizuje svešteničku službu u Vojsci Srbije. Patrijarh Porfirije je, dakle, crkvena ličnost koja ima jako dobre praktične uvide u funkcionisanje takvog sistema iznutra. I nadam se da je svestan svih dugoročnih loših posledica koje iz toga proizilaze. A da li će za vreme svog patrijarhovanja krenuti u preispitivanje dosadašnjih odnosa između crkve i države, ostaje da se vidi.

Nastasja RADOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 26. februara ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

DEJAN MILOVAC, MANS: Moglo se uraditi mnogo više

Objavljeno prije

na

Objavio:

I pored nesporne činjenice da se nova vlast po izboru susrela sa mnogim problemima, smatram da se za proteklo vrijeme moralo uraditi mnogo više, naročito kada govorimo o zakonodavnoj vlasti

 

MONITOR:  Saopštili ste da je posjetom farmi Marka Carevića na Krimovici ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović iznova afirmisao bezakonje i otimanje državne imovine kao recept za nezakonito lično bogaćenje. Na koji način?

MILOVAC: Slučaj Krimovica se trenutno razmatra u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da je predsjednik Opštine Budva, Marko Carević uzurpirao blizu pola miliona kvadrata državnog zemljišta na kome je bez građevinske dozvole podigao preko 6.000 m2 poslovnih objekata za uzgoj stoke. Uzurpacija i nelegalna gradnja su zakonom prepoznata kao krivična djela koja povlaće višegodišnje zakonske kazne. MANS je još prošle godine upoznao javnost Crne Gore sa obimnom dokumentacijom koja dokazuje da je Carević počinio pomenuta krivična djela, a sasvim sam siguran da je ministar poljoprivrede, Aleksandar Stijović jedan od građana ove zemlje koji su čuli za taj slučaj.

Posjeta Stijovića, ili kako su naveli u ministarstvu ,,prvi ministar koji je posjetio to poljoprivredno gazdinstvo na Krimovici”, je imala afirmatvini karakter, što je u potpunoj koliziji sa onim što nova Vlada javno deklariše kao svoju najveću vrijednost – raskid sa dosadašnjom praksom koju je uspostavio DPS, maksimalna transparentnost i jednakost svih pred zakonom.

Pri činjenici da Carević na Krimovici već šest godina uzurpira državno zemljište, da je potpuno nesmetano gradio bez dozvole, te da je nakon svega dobio i subvencije od resornog ministarstva, nije teško zaključiti kako je izgledala ta ,,jednakost” za vrijeme vladavine DPS-a.

Zbog toga je apsolutno neprihatljivo da se jedno takvo ponašanje afirmiše i prezentuje kao primjer uspješnog poslovanja i to sa pozicije resornog ministra. Smatram da se time poslala izuzetno loša poruka, naročito onom dijelu javnosti koji je očekivao i stvarni raskid sa katastrofalnom politikom DPS-a u mnogim sferama našeg društva, a naročito kada je u pitanju vladavina prava.

Stijović je svojom posjetom poslao direktnu poruku da je Carević iznad zakona, te da umjesto da odgovara za njegovo očigledno kršenje, ima privilegiju posjete ,,na visokom nivou”.

MONITOR:   MANS je početkom prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv Carevića zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno uzurpacije državnog zemljišta na Krimovici. Ta prijava međutim ,,preživljava” i staru i novu vlast. Zašto?

MILOVAC: Iz prostog razloga što, iako je došlo do promjene vlasti, i dalje imamo tužilaštvo koje je nastavilo da funkcioniše po istom principu i pored privida ,,pojačane aktivnosti” koji se u posljednje vrijeme forsira. Svakako, nije uzurpacija državne imovine na Krimovici najgora stvar koja se desila Crnoj Gori u posljednjih 30 godina iako govorimo o pojedinačno najvećem slučaju te vrste. Slučaj Marka Carevića je važan zbog toga što predstavlja test političke volje, ne samo za tužilaštvo jer smo tu već vidjeli kakva je situacija, već prije svega za novu vlast koja je posljednje izbore dobila, između ostalog, i na obećanju da će borba protiv korupcije i kršenja zakona biti bezkompromisna i lišena upliva političkog uticaja.

Afirmacija Carevića na način na koji je to uradio ministar poljoprivrede ne korespondira sa tim obećanjima, niti doprinosi opštem osjećaju da je nakon 30. avgusta otpočeo proces korjenitih promjena. Više od dva mjeseca od formiranja, nova Vlada je mogla da uradi mnogo toga, ne čekajući da ovakvo tužilaštvo reaguje. Umjesto toga, imamo afirmaciju poslovanja koje počiva na bezočnoj otimačini i pljački državnih resursa, kršenju zakona i vrlo je moguće – na korupciji. To je model koji je decenijama iscrpljivao resurse ove zemlje, zbog čega se domaća ekonomija danas nalazi pred kolapsom.

Favorizovanje pojedinaca u odnosu na javni interes, tolerancija korupcije i aboliranje od zakona nije put ka vraćanju povjerenja građana u državne institucije koje je prijeko potrebno kako bi se iz korijena promijenila svijest o tome šta mora da bude suština odnosa između građana i vlasti koju oni biraju.

Posmatrajući sa strane, slučaj Carević pokazuje da se tu još uvijek ništa nije ozbiljno promijenilo, te da taj pojedinac i dalje uživa, ne samo zaštitu, već evo vidimo i javnu podršku državnih organa, bez obzira ko je na vlasti.

MONITOR:   Da li još negdje primjećujete selektivnost u pristupu nove vlasti?

MILOVAC: I pored nesporne činjenice da se nova vlast po izboru susrela sa mnogim problemima, smatram da se za proteklo vrijeme moralo uraditi mnogo više, naročito kada govorimo o zakonodavnoj vlasti. Podsjetiću vas da i dalje čekamo na izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama koji predstavlja ključni alat za borbu protiv korupcije i odličan način da se ta borba proširi na što veći broj aktera u društvu, u prvom redu nevladin sektor i medije.

Kada su mediji u pitanju, još uvijek ne postoji čak ni razgovor o potrebi da se gebelsovski Zakon o medijima koji je usvojila prethodna vlast promijeni i time stvori povoljniji ambijent za istraživačko novinarstvo, oslobođeno od konstantnih pritisaka i prijetnji. Ista situacija je i sa Zakonom o borbi protiv korupcije, zakonima koji uređuju porijeklo imovine, Zakon o izgradnji objekata, Zakon o energetici i čitavom nizu zakonske regulative koji je donijet u prethodnom periodu a koji je poslužio za zarobljavanje ove zemlje.

Poseban problem predstavlja način na koji se donose oni zakoni koji jesu usvojeni ili se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri, a koji su mahom lišeni bilo kakve, da ne govorimo kvalitetne, javne rasprave. Vjerujem da je nedostatak široke društvene diskusije jedan od razloga i za to što se spolja sa nelagodom gleda na predložene izmjene zakona koji se tiču Specijalnog državnog tužilaštva.

Kada je u pitanju izvršna vlast, svakako je dobro da možemo da vidimo da postoji kontinuitet u smjenama kadrova prethodnog režima iako se i u toj oblasti gubi dragocjeno vrijeme. Ono što ostavlja gorak ukus jeste što se nerijetko tim smjenama pravda takozvani drugi talas partijskog zapošljavanja po dubini gdje se ponovo ključne kvalifikacije ne nalaze u expertizi, već dominantno u partijskim knjižicama. Nisam siguran koliko su istinite tvrdnje da Vlada na taj način održava klimavu podršku u parlamentu, ali svakako to ne može biti riješenje na dugi rok, a nikako ne bi bilo dobro da postane modus operandi nove izvršne vlasti.

Sa druge strane, pohvalno je to što je formiran Savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou pred kojim svakako neće biti lak zadatak imajući u vidu količinu opstrukcija i hroničan nedostatak informacija i dokumentacije za koju se sumnja, kako smo čuli, da je uništavana tokom perioda tranzicije vlasti. Zbog toga i smatram da je dosta vremena izgubljeno na političke nesuglasice među konstituentima nove vlasti, što je prethodna vlast vrlo vjerovatno koristila da uništi ili sakrije dokaze nezakonitih poslova. Ono što je jako važno u ovom trenutku, jeste da to tijelo zadrži nezavisnost u svom postupanju jer bez toga borba protiv korupcije ne može biti održiva na dugi rok, niti dati rezultate koji mogu da potvrde da smo kao zemlja spremni za naredni korak u EU integracijama.

MONITOR:   Kazali ste nedavno da će ,,u narednom periodu, i pored smjene višedecenijske vlasti DPS-a,  ključni problem biti crnogorsko pravosuđe “. Jasno je da ta reforma neće ići lako, ali da li vidite da se u tom smjeru prave pravi potezi?

MILOVAC: Borba protiv korupcije, kao početna osnova za najvažnije reforme u državi mora da rezultira u konkretnim istragama, jakim optužnicima, transparetno vođenim sudskim postupcima i presudama koje su lišene bilo kakvog tužilačkog ili sudskog javašluka. Zadnjih godina smo došli u situaciju da su ,,cijenu” borbe protiv korupcije na način kako je to radilo crnogorsko tužilaštvo, plaćali isključivo građani kroz odštetne zahtjeve zbog palih optužnica i presuda. I dok se borba protiv organizovanog kriminala i velike korupcije širom svijeta koristi kako bi se opljačkani novac vratio u budžet, u Crnoj Gori imamo proces takozvanog pranja biografija koji već podosta košta građane.

Imajući to u vidu, jasno je da je korjenita promjena potrebna i u pravosudnom sistemu, ali moramo biti svjesni da do nje nećemo doći lako. Ono što se trenutno predstavlja kao reforma pravosuđa, debelo je obojeno i opterećeno politikom, lišeno široke javne rasprave koja je potrebna bez obzira na to koliko je jaka javna svijest o tome da je ta promjena neophodna. Smatram da je od septembra prošle godine bilo i više nego dovoljno vremema da se neophodne konsultacije urade, ne samo unutar zemlje, već i sa međunarodnim partnerima, te da smo danas mogli da imamo već pripremljenu osnovu za jednu takvu reformu.

Generalno, preskakanje koraka koji jesu postulat demokratke vladavine, ma koliko cilj bio legitiman, na dugi rok ne smiju biti usvojen obrazac za izgradnju demokratskih institucija u Crnoj Gori.

MONITOR:  Kako komentarišete situaciju u tužilaštvu, i gdje sve ona može odvesti?

MILOVAC: Jasno je da je postojeća situacija neodrživa, te da je politički uticaj na tužilačku organizaciju do kraja ogoljen. To je svojim posljednjim javnim nastupom potvrdio i sam SDT Katnić i pokazao da su političke kalkulacije sastavni dio procesuiranja slučajeva. U posljednih nekoliko godina smo imali prilike da čujemo vrlo ozbiljne optužbe na račin VDT-a SDT-a na koje javnost još uvijek nema odgovor koji bi uvjerio građane da ove dvije institucije i dalje postoje kao nezavisne.

MANS već dvije decenije u kontinutetu radi na otkrivanju konkretnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala i vjerovatno smo pojedinačno najveći podnosilac krivičnih prijava za slučajeve visoke korupcije u Crnoj Gori. Nikada do sada nismo uspjeli da ostvarimo uvid u ono što je tužilaštvo radilo po našim prijava, bilo da su one bile odbačene ili procesuirane. Po pravilu je izgovor bio zaštita istražnog postupka ili privatnosti lica koje je predmet istrage. Ipak u slučaju navodne kupovine tužioca Savkovića od strane funkcionera Demokrata, Katnić nije imao problem da u sred istražnog postupka u javnosti objavi transkripte prisluškivanih razgovora iz 2017. godine. Dakle iz predmeta koji se ,,procesuira” čitave četiri godine i to baš u momentu kada raste javni pritisak za njegovu smjenu. Nema sumnje da se radi o političkom djelovanju SDT-a i pravnom nasilju koje za cilj ima zadržavanje trenutne situacije u tužilaštvu. Samo taj posljedni slučaj, a bilo ih je sasvim dovoljno i u prethodnom periodu, dovoljan je kao dokaz da reforma tužilaštva mora početi sa njegovog vrha.

Milena PEROVIĆ

Komentari

nastavi čitati
Advertisement

Kolumne

Novi broj

Facebook

Izdvajamo