Povežite se sa nama

MONITORING

Zaslužni građanin Bešić

Objavljeno prije

na

Definitivno: metodolog Miloš Bešić zadužio je Crnu Goru. Kada se iščita zakon o državljanstvu i uzme u obzir informacija izvora Monitora da je Bešić dobio crnogorsko državljanstvo koje nije posjedovao 2007. godine kada je stupio u radni odnos na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, te kada se prostudira njegova radna biografija, i primijeni prosta logika, očito je: vladajući istraživač javnog mnjenja dobio je državljanstvo Crne Gore kao zaslužni građanin! Podatak baca puno svjetlo na Bešićeva ispitivanja javnosti i njegov odnos prema vlasti. Uz to, očigledne su i brojne nezakonitosti u vezi sa njegovim zaposlenjem. Kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori.

Zavirimo u zakon. Crnogorsko državljanstvo se stiče: porijeklom, rođenjem na teritoriji Crne Gore, prijemom ili na osnovu međunarodnih ugovora i sporazuma. Kako Miloš Bešić nema crnogorsko porijeklo i nije rođen u Crnoj Gori (rodio se u Nišu, 1970), a regulisanje njegovog državljanstva sasvim sigurno nije određeno međunarodnim ugovorima i sporazumima, slijedi da je državljanstvo stekao – prijemom. Član osam Zakona o državljanstvu je jasan: ,,Državljanstvo prijemom može steći lice koje je navršilo 18 godina života, koje ima otpust iz državljanstva druge države, koje u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, koje ima obazbijeđen smještaj i stalan izvor prihoda…” Da li Bešić ispunjava glavni uslov navedenog člana – neprekidno prebivalište u Crnoj Gori u trajanju od decenije? Ne.

U Predlogu za izbor u zvanje docenta, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, sa kraja 2009. godine, u koji je Monitor imao uvid, stoji: ,,Poslediplomske studije je završio 2001. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i odbranio magistarski rad na temu Komparativno istraživanje religioznosti u Crnoj Gori. Doktorirao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu Rodni odnosi u savremenoj crnogorskoj porodici. Od 1999 – 2001. godine, kao istraživač je obavio i objavio veliki broj istraživanja u NVO-ima SOCEN i CEDEM iz Podgorice. Od 2001 – 2009. godine, nakon što je magistrirao zasnovao je stalni radni odnos na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu, kao i Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu”.

Ako krajnje hipotetički pretpostavimo da je Miloš Bešić zahtjev za prijem u državljanstvo podnio 2009. godine, deset godina nakon što je, vidimo to iz biografije, imao prvi profesionalni kontakt sa Crnom Gorom, mogao je steći uslov za prijem. Međutim, imajući u vidu podatak iz Predloga za izbor u zvanje da je ,,od 2001 – 2009. godine, nakon što je magistrirao, zasnovao stalni radni odnos na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu, kao i Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment…”, jasno je da je za tih osam godina stalnog zaposlenja morao imati registrovano prebivalište u Srbiji. Stoga je očigledno da Miloš Bešić ne ispunjava glavni uslov iz člana 8 Zakona o državljanstvu o neprekidnom prebivalištu u Crnoj Gori od deset godina!

Kako je onda dobio državljanstvo? Jedini legalni način je – na osnovu člana 12 Zakona o državljanstvu: „Punoljetno lice čiji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, steći crnogorsko državljanstvo prijemom i ako ne ispunjava uslove iz člana 8 ovog zakona. O prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni i drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave na osnovu predloga Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore ili predsjednika Vlade Crne Gore”. Miloš Bešić: lice od posebnog značaja. Za koga?

Sagovornik Monitora tvrdi da je Bešiću najvjerovatnije državljanstvo ,,sređeno” preko SDP-a, s obzirom da je radio više poslova, istraživanja za tu partiju. Nadležni ministar, Ivan Brajović ćuti. Bešić takođe. Sunarodnik Taksina Šinavatre, još jednog zaslužnog građanina, Miloš Bešić, ne mari mnogo za zakone države koja mu je izvan očiju javnosti uručila državljanstvo. Nezakonitosti u vezi sa njegovim zaposlenjima su brojne.

Bešić krši Zakon o radu obje države u kojima je zasnovao stalni radni odnos! Ni po zakonu Srbije, ni po zakonu Crne Gore nije dozvoljeno da ista osoba bude u punom radnom vremenu (40 sati sedmično) zapošljena kod dva poslodavca, bez obzira da li su oba poslodavca iz Crne Gore ili je samo jedan sa sjedištem van Crne Gore. Bešić je istovremeno stalno zaposlen (sa punim radnim vremenom) na FPN u Podgorici (od 2007. godine) i u Beogradu (od 16. 10. 2010. godine). Na oba Univerziteta po osnovu ugovora na pet godina.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, na čijem čelu je Suad Numanović, početkom godine saopštilo je da ne postoji zakonska smetnja da univerzitetski profesori mogu u isto vrijeme biti zaposleni na dva fakulteta u dvije države te da takav rad nije u suprotnosti sa Zakonom o radu. Vješto su izbjegli suštinu – dio o stalnom radnom zaposlenju. Međutim, marta ove godine, Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije dalo je tumačenje u koje je Monitor imao uvid: ,,Mišljenja smo da zaposleni ne bi mogao da zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom kod dva poslodavca na teritoriji dve države odnosno u ukupnom trajanju od 80 časova nedeljno”.

Svojevrsno priznanje da je zasnivanje stalnog radnog odnosa na dva radna mjesta istovremeno nezakonito dao je i sam Miloš Bešić, prikrivanjem te činjenice. U svojoj zvaničnoj biografiji na sajtu FPN-a u Podgorici piše da je ,,od 2001-2006. godine, nakon magistrirature zasnovao stalni radni odnos na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu, kao i na Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu.” To je, podsjećamo, isti odlomak kao i u gore navedenom Predlogu za izbor u zvanje na FPN-u u Beogradu, s tim što je podatak o godinama provedenim u Višoj školi u Kruševcu krivotvoren, umanjen za tri godine radnog staža ( tačan podatak je ,,od 2001. – 2009. godine”) sa ciljem da se zasnivanje stalnog radnog odnosa na FPN-u Podgorica (2007. godine) prikaže kao zakonito.

Jasno je: Bešić je dva puta bio duplo zapošljen, u dva navrata je kršio zakon po istom principu: od 2007. – 2009. godine istovremeno je bio zapošljen u Podgorici i Kruševcu, dok je od 2010. do danas, istovremeno zaposljen u Podgorici i u Beogradu! ,,Bešićev ugovor je samim tim pravno ništavan”, smatra sagovornik Monitora koji je insistirao na anonimnosti.

Gostujući profesori FPN-a u Podgorici i redovni profesori FPN-a u Beogradu, Čedomir Čupić i Đuro Šušnjić bili su u komisiji za pripremu referata o kandidatu Bešiću kada je biran u zvanje docenta FPN-a u Beogradu, 2010. godine, dok je već tri godine radio puno radno vrijeme na FPN-u u Podgorici. Šušnjić i Čupić trebali su biti upoznati sa činjenicom (kolege su na oba Univerziteta) da je kandidat Bešić duplo zapošljen te da time krši zakone obje države. Nijesu se oglasili, a Bešiću ponovo gledaju kroz prste. Naime Vijeće FPN-a u Podgorici, na sjednici od 13. oktobra 2012, donijelo je odluku da se formira recenzentska komisija za izbor Miloša Bešića u novo zvanje. U toj komisiji nalaze se Čupić i Šušnjić.

Bešić je prekršio zakon i prilikom konkurisanja za izbor u novo akademsko zvanje, vanrednog profesora na FPN-u u Podgorici, saznaje Monitor. Kako procedura nalaže kandidat je dužan da u roku od pola godine prije isteka izbornog perioda, petogodišnji ugovor mu je istekao 31. avgusta 2012. godine, preda inicijativu za izbor u novo zvanje. On to nije učinio u zakonom predviđenom roku nego je inicijativu predao nakon isteka ugovora i to 3. septembra 2012. Još nezakonitije: dok čeka novi ugovor i rezultate konkursa, (jedini je kandidat) Bešić, formalno – nezaposlen, redovno prima plate. Zaslužio je zaslužni građanin.

Tajna

Bešić je početkom godine Danu priznao da je državljanin Crne Gore, međutim nije želio da otkrije od kada. Poručio je i da nije u obavezi da saopšti bilo kakve detalje u vezi sa svojim radnim statusom jer, kako je rekao, nije javni funkcioner. Redakcija Monitora pokušala je nekoliko puta da telefonski stupi u kontakt sa Milošem Bešićem, ali bezuspješno.

Marko MILAČIĆ

Komentari

Izdvojeno

BUDVANI TRAŽE OSLOBAĐANJE UZURPIRANIH JAVNIH POVRŠINA: Investitori samovoljno blokirali javne puteve i staze

Objavljeno prije

na

Objavio:

Kompanija Beppler&Jacobson primjer je investitora koji  nije doprinio društvenoj zajednici u kojoj posluje, samo joj je oduzeo. Neposredno nakon kupovine Hotela Avala, novi vlasnik ograđuje svoje imanje, postavlja kapije i ograde, presijeca dva javna puta koje su mještani koristili desetinama godina kao komunikaciju ka moru i Starom gradu

 

Privatizacija hotela na teritoriji opštine Budva donijela je građanima mnogobrojne probleme sa kojima se suočavaju posljednju deceniju. Većina novih vlasnika, Vladinih strateških investitora i zakupaca nije uspostavila korektan odnos sa stanovništvom, nisu se integrisali u društvenu zajednicu gdje su započeli  poslovanje. Nakon ulaska u posjed hotela koji su prodati sa velikim zemljišnim kompleksima i parkovima, prvi  potezi vlasnika najčešće su bili podizanje betonskih ograda i gvozdenih kapija kojima su ograđivali novostečene nekretnine.

Poznati budvanski hoteli postali su mali bunkeri, izolovana ostrva na čijim su prilazima podignute stražarske kućice kako niko, osim gostiju hotela, ne bi mogao prići privatnom posjedu. Građane je najviše pogodila prateća uzurpacija javnih puteva i staza, koje su postojale u okviru hotelskih kompleksa od ranije i koje su oduvijek bile u opštoj upotrebi kao komunikacija između naselja i morske obale. Mnogobrojni protesti građana sa zahtjevima za slobodan prolaz pješačkim stazama i šetalištima, za nesmetan pristup moru, uglavnom su bili bezuspješni. Investitori, koji su po pravilu uživali povlastice kod administracije vlasti na čelu sa DPS-om, ostajali su nijemi za potrebe mještana.

Jedan od najbezobzirnijih uzurpatora javnog prostora u Budvi je kompanija Beppler&Jacobson, ruskog biznismena Igora Lazurenka, koja je 2003. godine kupila Hotel Avala sa vilama i velikom zemljišnom parcelom u centru Budve, pored Starog grada. Dug je spisak negativnih efekata ove privatizacije za mještane Budve, čiju zakonitost, od 2016. godine, ispituje Specijalno državno tužilaštvo.

Kompanija Beppler&Jacobson primjer je investitora koji  nije doprinio društvenoj zajednici u kojoj posluje, samo joj je oduzeo. Neposredno nakon kupovine Hotela Avala, vlasnik ograđuje imanje, postavlja kapije i ograde, presijeca dva javna puta kojima su mještani naselja Gospoština, u kome se hotel nalazi, koristili desetinama godina kao komunikaciju ka moru i Starom gradu. Lazurenko je naložio presijecanje javnog puta, ulice naselja Gospoština kojoj gravitira ovo veliko naselje. Dio ulice istog naselja na čijem se kraju nalazi jedina okretnica za vozila,   obreo se  u posjedu hotela, metalnom kapijom odvojen od ostatka ulice, čime je nanijeta ogromna šteta mještanima i turistima,  i napravljen  saobraćajni kolaps koji traje punih 17 godina. Hotel Avala postojao je i ranije, ali do dolaska ruskih biznismena, ova  ulica nikada nije bila prekinuta i blokirana.

Sa druge strane hotelskog kompleksa, na granici pored mora, iznad staze koja vodi ka plaži Mogren, nalazi se staro kameno stepenište, put od Starog grada ka Vidikovcu. Postoji stotinama godina, predstavljalo je jedinu vezu naselja iznad Jadranske magistrale, Seoca, Prijevora i Komoševine sa Starim gradom i morskom obalom.

Branka PLAMENAC
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 16. aprila ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

NASTAVAK SUĐENJA ZA MALE HIDROELEKTRANE: Kad građani plaćaju

Objavljeno prije

na

Objavio:

U Privrednom sudu počeo je novi proces protiv države po tužbi investitora malih hidroelektrana.  Iz ove, kao i ostalih tužbi, vidi se koliko su prethodne vlade olako izabranima davale dozvole za gradnju, a nakon toga pod pritiskom javnosti izbjegavale rješavanje problema

 

Ove nedjelje počelo je još jedno suđenje protiv države po tužbi investitora malih hidroelektrana (HE).

Kompanija Dekar, koja je gradila malu HE na Ljeviškoj rijeci – Izvor Morače, kod Kolašina, od države traži naknadu štete u visini investicije, koja je procjenjena na 1,7 miliona eura, ali i izgubljenu dobit za koncesioni period od 25 godina.

Vlasnik Dekara je Momčilo Miranović, suprug Vesne Miranović, bivše pomoćnice ministra zdravlja, članice NKT-a i visoke funkcionerke DPS-a.

Proces se vodi pred Privrednim sudom, sudija Faruk Mušović. Državu zastupa Zaštitnik državnih interesa Milan Krsmanović, a advokatica Ana Đukanović zastupa Dekar kao i većinu drugih investitora malih HE koji su podnijeli tužbu protiv države.

Dekar je probio sve rokove za izgradnju male HE. Posljednji put ih je, krajem oktobra, bivša Vlada upozorila na kršenje ugovornih obaveza i dala im rok od dva mjeseca da ih isprave.

Koncesionar je 26. novembra zatražio prolongiranje roka za dostavu bankarske garancije, a dan kasnije i zahtjev za raskid ugovora na štetu države. Tužba protiv države, u kojoj se tvrdi da je onemogućavan u razvoju svoje investicije, podnijeta je 30. novembra prošle godine, pet dana prije izbora nove vlade. Na osnovu upozorenja prethodne vlade da otkloni nepravilnosti u roku 60 dana, koji je istekao 28. decembra, nova vlada je raskinula ugovor sa ovim koncesionarom.

U tužbi, koju potpisuje Ana Đukanović, Dekar optužuje državu da joj nije omogućila prikljućenje na elektrodistributivnu mrežu. Ilustruju: „Mala HE Ljeviška – Izvor Morače nije projektovana da bude hidroelektrana ostrvskog tipa (da bude bez priključka na nacionalnu elektrodistributivnu mrežu), već je projektovana da proizvedenu električnu energiju uključi u elektroenergetski sitem – što nije moguće bez priključka“. Objašnjavaju da je sve povezano, naime mala HE Raštak nije izgrađena pa samim tim ni dalekovod od ove HE do Manastira Morače. U međuvremenu, nova vlada je, pored pet drugih, u decembru raskinula ugovore za gradnju dvije male HE na vodotoku Raštak.

Iz ovog, ali i procesa, koji je počeo prošle nedjelje, u kome konzorcijum Hydra MNE tuži državu, vidi se koliko su prethodne vlade olako izabranima davale dozvole za gradnju malih hidroelektrana, a nakon toga, pod pritiskom javnosti, izbjegavale rješavanje problema. Tako Dekar u tužbi navodi da im država čak od 2015. nije odgovarala na zahtjeve za mirovanje prava i obaveza iz ugovora.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 16. aprila ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

NAJAVLJENO NOVO POVEĆANJE AKCIZA NA DUVAN I DUVANSKE PROIZVODE: Švercovane cigarete čekaju nove namete u Crnoj Gori

Objavljeno prije

na

Objavio:

Povećanje akciza na duvan i duvanske proizvode biće jedna od mjera poreske politike koja će se primjenjivati od 1. jula. O ima upozorenja da se akcize  ne smiju  povećavati dok država ne krene u ozbiljnu borbu sa švercom cigareta

 

Kada je Vlada Crne Gore 2018. godine povećala akcize na cigarete i druge duvanske proizvode samo u prva četiri mjeseca došlo je do pada legalne prodaje za 25 odsto, dok je eksplodiralo sivo tržište, odnosno roba iz šverca. Iako je država pojačala kontrole i proširila ovlašćenja određenim institucijama, i dalje svaki pušač ima švercera cigareta u svom kraju grada.

Povećanje akciza na duvan i duvanske proizvode biće jedna od mjera poreske politike koja će se primjenjivati od 1. jula. Pored toga, dodatno će se, prema nacrtu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, oporezovati gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugim sredstvima za zaslađivanje ili aromatizaciju. Uvešće  se akcize i na proizvode od šećera, kakaoa i sladoleda, povećaće se akciza na alkohol i alkoholna pića i markiranje mineralnih ulja (nafte) i njihovih derivata.

Ministar Milojko Spajić očekuje da će od povećanja akciza na duvan i duvanske proizvod prihodovati oko 16,8 miliona eura. Međutim, opozicione i dio partija koje čine vlast upozoravaju da država može mnogo više da izgubi novim povećanjem akciza na cigarete.

„Ovakva odluka Vlade samo će povećati prihode švercerima cigareta koji decenijama kontrolišu šverc cigareta na domaćem tržištu, tako i kada je u pitanju tranzit“, smatra predsjednik mladih Pokreta za promjene Boban Stanišić.

Pošto je potrošnja cigareta u Crnoj Gori konstanta i kreće se između 1.500 i 1.600 tona godišnje, ili oko 2,6 kilograma po stanovniku“,  kaže Stanišić, akcize se ne smiju povećavati dok se ne reguliše šverc cigareta, odnosno dok država Crna Gora ne krene u ozbiljnu borbu sa švercom cigareta. On je istakao da je 2018. godine tržištu trebalo skoro godinu dana da se oporavi i da se prodaja vrati u legalne tokove i to tek nakon smanjenja uvećanih akciza.

Uprava policije i nadležna tužilaštva već su počela sa suzbijanjem cigareta bez akciznih markica na tržištu. Od kada je u medijima, krajem marta, objavljen nacrt Budžeta, istražni organi i organi gonjenja imali su više zapljena nelegalnih cigareta.

Već u prvim danima aprila u Podgorici je pretreseno više lokacija i lišeno slobode  nekoliko osoba u čijim objektima su zaplijenjene cigareta bez akciznih markica. Procjenjuje se da je švercom zaplijenjene količine cigareta pričinjena šteta  po budžet od oko 230 hiljada eura.

Akcija policije i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, kodnog imena Krajina usmjerena je ka više osoba i grupacija koji čine krivična djela krijumčarenja. Kako su saopštili iz policije, višemjesečnom kriminalističkom obradom Odsjek za suzbijanje privrednog kriminala je u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom iz Podgorice prikupio dokaze da su osumnjičeni od 2019. do momenta realizacije predmeta obavili nabavku i distribuciju cigareta bez akcizne markice radi dalje prodaje na ilegalnom tržištu u Crnoj Gori. Ističu da su sprovedenim aktivnostima utvrdili da je na sivo tržište plasirana roba – ,,cigarete u vrijednosti od oko 170.000 eura, dok izvršenim pretresima na više lokacija koje koriste osumnjičeni pronađena i oduzeta roba pripremljena za dalju distribuciju u iznosu od oko 60.000 eura”.

Nekoliko dana kasnije podgorička policija kontrolišući jedan automobil pronašla je 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica u vrijednosti od 4.400 eura. Protiv osobe  koja je upravljala vozilom podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Crna Gora zvanično je prepoznata kao ruta za šverc cigareta ka Evropskoj uniji još otkad su današnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i nekadašnji predsjednik Momir Bulatović  1998. godine o švercu cigareta raspravljali u predsjedničkoj debati na državnoj televiziji. I više od dvadeset godina kasnije međunarodna zajednica zamjera Crnoj Gori na švercu cigareta – posljednji put u Izvještaju o napretku Evropske komisije (za 2019).

U tom dokumentu se navodi da u dijelu borbe protiv krijumčarenja duvanskih proizvoda u 2019. godini nije bilo presuda za organizovani šverc cigareta. Navode, međutim, da su pokrenuti krivični postupci u tri slučaja velikih razmjera, uključujući jedan slučaj sa 22 osumnjičena.

U izvještaju se navodi da zapljene cigareta bez akciznih markica redovno obavljaju carinski službenici, lokalna i državna policija. Tokom 2019. godine zaplijenjeno je ukupno 1,7 miliona pakli cigareta, vrijednosti oko 3,9 miliona eura. „Međutim, i pored povećanih napora bezbjednosnih službi u ovoj oblasti, i poboljšane saradnje crnogorskih carinskih službi sa međunarodnim partnerima, broj pokrenutih postupaka i dalje je nedovoljan, uzevši u obzir procjenu razmjera šverca cigareta od, prema i preko Crne Gore“, navodi se u izvještaju EK.

Tokom posljednje dvije godine uhapšeno je više službenika Uprave za carine, zapošljenih u Luci Bar. U jednoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva prije dvije godine, zbog sumnji u korupciju,  uhapšeno je i procesuirano 17 carinskih službenika u Luci Bar.

Prema izvještaju Evropske kancelarije za suzbijanje prevara (OLAF) šverc cigareta iz luke Bar za tri godine je Evropskoj uniji nanio štetu od oko 70 miliona eura. Istražni organi iz OLAF-a posebno su u izvještaju tretirali šverc iz Crne Gore, koji decenijama izaziva ozbiljne probleme.

U izvještaju OLAF-a piše da je od početka 2015. godine uhvaćeno osam brodova na koje su cigarete natovarene u luci Bar. Ta plovila zaustavljena su u Grčkoj i Španiji. Od ovih osam brodova šest je putovalo za Libiju, a po jedan za Kipar i Liban. Na tim brodovima zaplijenjeno je oko 350 miliona cigareta vrijednih 70 miliona eura.

Uprkos potencijalnim problemima i prethodnim iskustvom, iz Vlade je saopšteno da se akcizna politika za duvan povećava zbog usklađivanja sa evropskim direktivama. Boban Stanišić, međutim, kaže da određene stavke budžeta imaju dosta sličnosti sa fisklanom politikom bivšeg režima – jer su i oni pod plaštom usklađivanja sa evropskim standardima podizali akcize na cigarete i predlagali oporezivanje penzija. Dok su se stvarni motivi, tvrdi, krili na drugom mjestu.

 

Savjet će ispitati postoji li državni šverc cigareta

Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou tražiće od svih državnih organa i institucija, informacije o svemu što se tiče dviju fabrika cigareta – Tara iz Mojkovca i Novi duvanski kombinat iz Podgorice. Oba preduzeća ranije su optuživana za šverc cigareta, ali ozbiljna istraga nikada nije sprovedena.

To je za medije kazala Vanja Ćalović – Marković, koja rukovodi stručnim tijelom Savjeta. „Tražili smo informacije o poslovanju slobodnih zona Luke Bar i Duvanskog kombinata, prvenstveno imajući u vidu da se sa tih lokacija dešava šverc cigareta. Kad budemo dobili dokumentaciju, analiziraćemo je i na osnovu nje ćemo, gdje bude osnova, podnijeti prijave nadležnim tužilaštvima“, saopštila je Ćalović – Marković.

 

Crna Gora središte šverca cigareta na Balkanu

Međunarodna organizacija ,,Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala” – mreža više od 300 nezavisnih svjetskih i regionalnih eksperata koji se bave ljudskim pravima, demokratijom, upravom i temom razvoja tvrde da je šverc cigareta glavni oblik organizovanog kriminala na Balkanu, a njegovo središte je Crna Gora. U svom izvještaju su naveli da je Bar poznat kao žarište šverca cigareta, odnosno da inostrane marke navodno stižu preko Bara za reeksport, dok se cigarete proizvedene u Crnoj Gori transportuju iz tog lučkog grada.

,,Crnogorske cigarete se švercuju širom regiona. Cigarete se takođe nelegalno proizvode u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Zatim se krijumčare u Crnu Goru, odakle nastavljaju, sa crnogorskim cigaretama, ka Evropskoj uniji i dalje. Odnedavno, Kosovo je postalo novi regionalni centar distribucije cigareta. Velike količine se dalje švercuju odatle u Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Bugarsku, a zatim transportuju kroz poroznu granicu ka Crnoj Gori”.

Ivan ČAĐENOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo