Povežite se sa nama

Izdvojeno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA SJEVERU CRNE GORE – ISPOD MEĐUNARODNIH STANDARDA:  Što dalje od Podgorice, to dalje od minimuma prava

Objavljeno prije

na

Malo je djece, koja žive na sjeveru Crne Gore, koja u svom gradu mogu da dobiju bar minimalan broj neophodnih tretmana kod psihologa, logopeda, oligofrenologa, defektologa… Pravo na zdravstvenu zaštitu spada u  temeljna  ljudska prava. Jedno od oblasti pregovaračkog Poglavlja 23, uz provosuđe, borbu protiv korupcije, su i temeljna prava i prava građana EU

 

„Mučno, preskupo, daleko, uz velike napore”, tako uglavnom roditelji iz manjih sredina sa sjevera zemlje opisuju nastojanja da djeci, kojoj je to neophodno,  obezbijede pristup stručnjacima iz različitih oblasti.  U samo šest sjevernih opština postoje dnevni centri za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koji rade u okviru centara za socijalni rad. Čak i u tim ustanovama konstatovan je značajan nedostatak stručnog kadra.

Kolašinka Zorka Lakićević kaže da više ne broji novac potrošen za liječenje četvorogodišnjeg sina, čija dijagnoza zahtijeva kontinuirane tretmane, koje ne može obaviti ni u svom gradu, ali ni u susjednom Mojkovcu. U porodici Lakićević, tvrde, navikli su da na svakom koraku liječenja svog sina naiđu na barijeru – administrativnu, kadrovsku, finansijsku…  Između ostalog, dječaku, čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, nezaposleni i sa još dvoje djece, Cenatar za socijalni rad ne može da refundira ni boravak u bjelopljskom Dnevnom centru Tisa. Za tretmane u toj ustanovi, tvrdi Lakićević, potrebno je da izdvoje više od 800 eura mjesečno.

„Naravno, to nam je nedostižno. Navodno, kako mi je odgovoreno iz Centra za socijalni rad, oni ne mogu refundirati dio tih troškova, jer se Dnevni centar nalazi van mjesta našeg stanovanja. A u mjestu stanovanja nema stručnjaka koji može doprinijeti poboljšanju stanja mog sina. Teško je opisati muke na koje nailaze roditelji djece sa sličnim smetnjama, a koji žive u gradu gdje, recimo, postoji samo jedan logoped za svu djecu u gradu i takođe prezaposleni psiholog, a do defektologa treba svakodnevno bar 80 km u jednom i drugom pravcu. Za sve to treba i puno novca i vremena, kojeg, najčešće, nedostaje”, priča Kolašinka.

Porodica Lakićević je minulih nekoliko godina iskusila i višemjesečna liječenja svog sina u Beogradu. Samo dio tih troškova, to jest, cijenu tretmana, „pokrila” je država, ostatak od više hiljada eura roditelji i rodbina dječaka. Sada, jedini stručnjak koji malom Kolašincu pomaže u rodnom gradu je logoped u vrtiću i, s vremana na vrijeme, psihološkinja, angažovana u Opštini kao savjetnice za rad sa ranjivim grupama.

Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji sreću se sa problemima nedostupnosti, nedostatka evidencije, neadekvatne terminologije, neadekvatne komunikacije izazvane predrasudama i stigmatizacijom, zaključak je Duške Šljivančanin, savjetnice Zaštitnika ljudskih prava. Prema njenim riječima, dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite cijene se na osnovu  indikatora, među kojima su udaljenost zdravstvene ustanove, prisustvo barijera, kvalitet ambijenta, vremenska dostupnost i nedostatak nekih zdravstvenih usluga.

„Imajući u vidu razuđenost Crne Gore i veoma ograničene kapacitete u zdavstvenoj zaštiti,  posebno, u manjim opštinama, smatramo da zdravstvena zaštita djece sa smetnjama u razvoju nije obezbijeđena na nivou koji je preporučen međunarodnim standardima. Poseban je izazov različita dostupnost već ograničenih kapaciteta, u odnosu na grad u kojem dijete živi. Djeca sa smetnjama u razvoju imaju teškoće kada je riječ o nedostatku  adekvatnih podrški i tretmana od strane psihologa, logopeda, oligofrenologa, defektologa… Ovaj problem je izražen kako sa nivoa obrazovnog sistema tako i zdravstvenog”, objašnjava ona.

Porodice su, kaže, nerijetko prinuđene da tretmane potražuju u privatnoj praksi što umnogome opterećuje kućni budžet i utiče na materijalnu situaciju. Takođe, podsjeća savjetnica Zaštitnika, nerijetko se određeni zdravstveni tretmani i procedure ne mogu osvariti u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore, posebno u manjim opštinama a nerijetko i u okviru Kliničkog centra Crne Gore. Razlog tome je nemamo specijaliste i/ili neophodnu i adekvatnu tehničku opremu, te su porodice prinuđene da zdravstvenu zaštitu potražuju u zemljama regiona.

Zaštitnik smatra neophodnim jačanje specijalizovanog kadra koji je neophodan u praćenju stanja i poboljšanju kvaliteta života uz jačanje samostalnosti djeteta, u skladu sa individualnim kapacitetima, kako djetetu sa smetnjama u razvoju tako i njegovoj porodici. Jačanje kadra i uspostavljanje različitih servisa je, kaže savjetnica Zaštitnika – minimum je  u dostizanju preporučenog standarda u ovoj oblasti kako bi dijete sa smetnjama uživalo garantovana prava.

 

Nema preciznog broja mališana s poremećajima u razvoju

Kako objašnjavaju iz Ministarstva zdravlja, „s  obzirom na  dinamiku uspostavljanja dijagnoza djece sa poremaćajima u razvoju”, ne  mogu precizno saopštiti broj mališna sa tom vrstom zdravstvenih problema na sjeveru. Ne upuštajući se u analizu aktuelnog stanja, iz tog resora uzdaju se da će ga novom Strategijom ranog razvoja, koju rade sa relevantnim institucijama, popraviti. Tom izazovu, objašnjavaju, pristupiće kroz multisektorsku saradnju, to jest i angažman i resora prosvjete, ali i rada i socijalnog staranja.

Tek nakon usvajanja tog dokumenta, najavljuju, radiće se na izmjeni sistematizacija, pa će u svakom domu zdravlja postojati jedinica za rani razvoj u kojoj ce raditi pedijatar, logoped, defektolog, psiholog, kao i služba za fizikanu terapiju. Trenutno, gotovo da nema ustanove primarne zdrastvene zaštite na sjeveru, koja ima kadar potreban za formiranje slične jedinice.

„Dok se ne osposobi dovoljan broj kadrova za sve ustanove, omogućićemo dopunski rad tamo gdje je potrebno, pa će tako, na primjer, kadar iz dnevnih ili resursnih centara po ovom principu moći da radi dopunski rad u domovima zdravlja. Nakon usvajanja i implementacije Strategije za rani razvoj ova oblast će biti značajno unaprijeđena“, najavljuju iz Ministarstva zdravlja.

Cilj Strategije je, podsjećaju,  „stvaranje jednostavnijeg i efikasnijeg sistema, koji bi djeci sa razvojnim poremećajima omogućio efikasniju, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“. Trenutno je, kažu, u toku pilot projekat u Bijelom Polju i Kotoru, koji podrazumijeva povezivanje institucija u cilju boljeg i efikasnijeg pružanja tretmana djeci sa razvojnim poremećajima. Strategijom za rani razvoj predviđeno je posebno stipendiranje za one studente koji se odluče za profesije kojih sada nedostaje, a koje su neophodne mališanima sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

 

Zabrinjavajući kvalitet tretmana djece sa poremećajima mentalnog zdravlja

Iz kancelarije Zaštitnika podsjećaju da su još tokom 2018. godine, sprovodeći Istraživanje o mentalnom zdravlju djece, naglasili „da u okviru postojećih zdravstvenih ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite nije predviđeno tretiranje djece koja imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem, te da ne postoje kadrovski i stacionarni uslovi za tretiranje ove kategorije”. To, ocjenjuju, predstavlja ozbiljan problem u sistemu zdravstvene zaštite maloljetnika koji imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem.  No, i pored pored upućenih preporuka, kao i drugih pojedinačnih postupaka Zaštitnika u vezi tog problema, situacija je ostala nepromijenjena.

Vanbolnički tretman pacijenata sa poremećajima mentalnog zdravlja se realizuje u centrima za mentalno zdravlje (CZMZ) u domovima zdravlja. Iako, inicijalno, nisu predviđeni za tretiranje djece, u njima se pružaju usluge djeci adolescentske uzrasne dobi.  Kako kaže Šljivanačanin, prema raspoloživim analizama, može se zaključiti da dosadašnja efikasnost centara za mentalno zdravlje u pogledu kvaliteta i spektra pružanja usluga u zajednici nije odgovorila prvobitnoj namjeni.

U Strategiji zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019–2023  konstatovano je da je od izuzetne važnosti sačiniti sistematski plan uspostavljanja nepostojećih kapaciteta za hospitalni tretman djece i adolescenata. Šljivančanin kaže da su iz kancelarije Zaštitnika zabrinuti zbog takvog stanja, kao i zbog „pasivnosti državnih organa u pronalaženju načina za nužnu hospitalizaciju djece koja ispoljavaju psihijatrijske probleme”.

 

Dnevni centri kubure sa nedostatkom kadra

U posljednjem izvještaju o radu dnevnih centara (iz 2021. godine), konstatovan je broj porasta stručnog kadra, međutim to je još nije ni približno dovoljno. Stručni radnici čine svega 31 odsto ukunog broja angažovanih izvršilaca u 17 denvnih centara u Crnoj Gori, između ostalog, 26 psihologa i 16 defektologa.

„Iako je evidentan rast broja stručnih radnika u odnosu na prethodne godine, iz većeg broja dnevnih centara istakli su da im nedostaju stručni radnici, posebno određeni profili: defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, vaspitači, fizioterapeuti, pravnici, sociolozi… Naveli su i potrebu angažovanja stručnog kadra u stalni radni odnos“, piše u izvještaju.

Posebno su, kako je objašnjeno, istakli potrebu za angažovanjem defektologa i logopeda u stalni radni odnos, ali i stručnih saradnika i volontera. Iz tih ustanova iskazali su potrebu i za opremanjem senzorne sobe i dodatan materijal za rad (niskotehnološke komunikacione table, uređaj za praćenje očiju, uređaj za generisanje govora – sintetizatori govora, elektronske komunikacione table…).

Zaposleni u dnevnim centrima tražili su intenzivnije i kontinuirane obuke, koje su im neophodne za neposredan rada sa korisnicima. Izrazili su potrebu i za angažovanim edukatorima iz inostranstva.

                                                                                                Dragana ŠĆEPANOVIĆ

Komentari

FOKUS

PREDIZBORNI SAMODOPRINOS HAOTIZACIJI TRIDESETO AVGUSTOVSKIH POBJEDNIKA: Do Kvon u našem sokaku

Objavljeno prije

na

Objavio:

Nezvanično Monitor saznaje da je Glavni specijalni tužilac (GST) Vladimir Novović odbio formirati predmet po prijemu Kvonovog pisma, u kojem pominje Milenka Spajića  što je izazvalo nezadovoljstvo čelnih ljudi Vlade

 

Hapšenje dva državljanina Južne Koreje 23. marta na podgoričkom aerodromu u pokušaju ukrcaja na privatni avion za Dubai je vratilo, poslije dužeg vremena, Crnu Goru na naslovne stupce svih globalnih medija. Privedeni su Kvon Do-Hjung (poznatiji kao Do Kvon) i Hon Čang Jon za kojima je Interpol raspisao crvenu potjernicu zbog masovnih manipulacija sa kriptovalutama zbog kojih su investitori i ulagači širom planete oštećeni za 42 milijarde dolara. Kvon je nekadašnji kralj kriptovaluta je suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs-a sa sjedištem u Singapuru čiji su kriptovalutni sistemi terraUSD i Luna  doživjeli krah u maju prošle godine nakon što im je cijena pala sa rekordnih 116 dolara na pedeseti dio jednog centa. Vlasti u Seulu se nakon toga pokrenule nekoliko krivičnih istraga zbog varanja i kršenja zakona o tržištu kapitala, a u septembru prošle godine izdat je nalog za hapšenje Kvona i još pet njegovih saradnika. U tom trenutku za Kvona se vjerovalo da je u Singapuru sa kojim Seul nema ugovor o ekstradiciji. Kasnije su korejski mediji javili da je Kvon preko Dubaija odletio za Srbiju citirajući neimenovanog seulskog sigurnosnog zvaničnika a u februaru je javljeno su napravljeni kontakti sa srpskom vladom oko lociranja i ekstradicije Kvona.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je po hapšenju izjavio da je Do Kvon jedan od najtraženijih svjetskih bjegunaca čiji ulazak u zemlju nije evidentiran i da je sa svojim kolegom probao napustiti Crnu Goru sa krivotvorenim pasošem Kostarike, a pronađena su im i južnokorejska i lažna belgijska dokumenta. Ministar Adžić je saopštio da Kvona potražuju Južna Koreja, Singapur i Sjedinjene Američke Države. Pride toga, objavljeno je i da su policija i osnovni tužilac oduzeli tri laptopa i pet mobilnih telefona.

Dva i po mjeseca nakon hapšenja, u zadnjoj sedmici predizborne kampanje, Kvon i njegovi zaplijenjeni elektronski uređaji će opet postati fokus naših medija i borbe političkih partija u sve prljavijoj utakmici. Meta je opet lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić čija skoro osnovana partija je doživjela astronomski rast. Spajić je prvo u martu uspješno izbačen iz predsjedničke trke, nakon asistencije Vučićeve vlasti koja je prvi put o komunikaciji sa zvaničnom Podgoricom podijelila informacije da neko lice (u ovom slučaju Spajić) ima prebivalište i državljanstvo Srbije. Nevješto Spajićevo pravdanje i hvatanje samog sebe u neistinama mu izgleda nisu nanijeli dovoljnu političku štetu, kojoj su se nadali njegovi oponenti. Nakon izbora je išla i prijava Vlade i njenog ministra finansija Aleksandra Damjanovića Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) zbog Spajićeve uloge u zaduživanju Crne Gore za 750 miliona eura kroz emisiju obveznica na berzi u Londonu. Optužbe o tom poslu su već neko vrijeme pripremane baražnom vatrom Nebojše Medojevića i Raška Konjevića (koji se kasnije ogradio od ranijih izjava) Prijava je bila zasnovana na manipulacijama i iskrivljivanju činjenica o čemu je Monitor već pisao i najavio da se priprema novi napad u susret glasanju 11. juna.

Jovo MARTINOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 9. juna ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

EKONOMSKE PORUKE TOKOM KAMPANJE: Ne možete potrošiti koliko mi možemo obećati

Objavljeno prije

na

Objavio:

Političari znaju kome se obraćaju kada obećavaju brda i doline nakon ovonedjeljnih izbora. Onima koji neće pitati gdje će ovdašnji poslodavci naći još oko milijardu eura godišnje (1.000.000.000) da bi isplaćivali prosječne plate koje ovih dana oni najavljuju

 

Ili mi nijesmo svikli na ovakve predizborne kampanje, ili su ključni politički akteri malo pretjerali tek, teško se nositi sa svim prosperitetom i blagostanjem koje nam obećavaju, a ostati vezan za zemlju.

Minimalna zarada porašće sa 450 na 700 eura (preko 50 odsto). Minimalna penzija sa 250 na 450 (80 odsto). Radni dan biće kraći (sedam sati). To u ime Evrope sad obećava njen lider i kandidat za premijera Milojko Spajić.

Ne zaostaje mnogo ni DPS pod komandom Danijela Živkovića. Budu li se oni pitali, nakon što započnu investicioni ciklus težak milijardu eura (odakle, kako, zašto baš milijardu…?) bruto zarade biće uvećane za 50 odsto. Penzije sljedstveno tome (minimalna penzija 350 eura) pa još dvocifren postotak preko.

Može li ljepše? Kad pročitate predizborni program PzP-a vidite da može. Tamo Nebojša Medojević i njegovi „garantuju“ da će „učiniti da Crna Gora bude uspješna zemlja Evropske unije, sa prosječnom platom iznad 1.000  eura, prosječnim penzijama iznad 700 eura, punim angažovanjem radno sposobnih građana i iskorijenjenim siromaštvom”.

Vozićemo se novim i dobrim putevima. Dva autoputa i dvije brze ceste obećava Evropa sad, do 2030. Sa juga na sjever Bar-Boljare. Sa zapada na istok Jadransko jonski autoput. Duž primorja brza cesta od Ulcinja do Herceg Novog i granice sa Hrvatskom. Duž sjevera brza cesta od granice Bosne i Hercegovine, preko Pljevalja do Bijelog Polja. Stare ideje za nova obećanja. Stare su i cijene prema kojima realizacija ova četiri projekta koštaju blizu četiri milijarde. Skoro pa četiri petine prošlogodišnjeg BDP-a, umalo pa dva ovogodišnja budžeta ili onoliko koliko Crna Gora danas duguje domaćim i stranim zajmodavcima. Ne računajući dugove opština i državnih preduzeća.

Po novim cestama vozićemo nove automobile – električne. Njihovu nabavku, obećavaju, subvencioniraće budući predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti iz koalicije Demokrate-URA Alekse Bečića i Dritana Abazovića. Pomagaće i nabavku solarnih panela za proizvodnju električne energije. A njih će, makar najsrećniji među nama (ili vlastima najbliži), ugrađivati na krovove novih stanova, kupljenih od države po cijeni troškova izgradnje na besplatnom (državnom) placu. Toliko od URA. Uz najavu da će uvećane plate u javnom sektoru i dalje rasti. Ima se, može se. Baš kao i penzije, socijalna davanja, jednokratne pomoći za socijalno ugrožene…

Zoran RADULOVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 9. juna ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

PORUKA MINISTARSTVA PROSVJETE MATURANTIMA I OSTALIMA: Varanje se isplati

Objavljeno prije

na

Objavio:

Sistem je opet pokazao  da pravda i podržava varanje i prepisivanje. Po onoj staroj, ko je vama kriv što se nište snašli

 

Lopovi, lopovi orilo se u petak ispred zgrade Ministarsva prosvjete u kojoj je smješten i ispitni centar iz grla nezadovoljnih maturanata i roditelja. Oni su protestovali nakon što je Komisija za ocjenjivanje utvrdila da je njih 553 prepisivalo na maturskom izpitu iz CSBH jezika.

,,Mi smo tog dana ni krivi ni dužni bili kao taoci. Skandirali su, ulazili, lupali. Došla je i policija, a jedna je majka rekla – Sram vas bilo, uzimate budućnost mog djeteta”, priča za Monitor jedan od članova Komisije za ocjenjivanje. Kaže da su se osjećali užasno, da su se nakon drame oko maturskog ispita, koja još traje, mnogi članovi komisije razboljeli. ,,Radiš posao kako valja i kako pravila nalažu i doživiš sve ovo. Da te osuđuju, skandiraju, da smo kao taoci zatvoreni u sali, da se bojimo za bezbjednost… Duže od mjesec dana niko nam iz Ministarstva prosvjete nije odgovarao, a na kraju su svi bili spremni da svale krivicu na nas. Niko nije stao iza nas, niko nam se nije obratio”.

Ono što niko ne osporava je nedvosmislen nalaz komisije da je preko 500 maturanata prepisivalo. Što i nije neka novina, s obzirom da  maturske ispite godinama unazad prati ta priča. ,,Imamo slučajeve da su direktori tokom testiranja šetali učionicama i govorili nastavnicima da pomažu učenicima kako bi škola imala što bolje rezultate. Mi jednom moramo da kažemo stop prepisivanju. Uvijek ga je bilo, ali sada moramo da ga svedemo na najmanju moguću mjeru”, izjavio je nedavno predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

Novo je što se taj način ,,polaganja” mature omasovio – tužilaštvo je formiralo predmet zbog „curenja“ testova na eksternom ispitu za polumaturante u aprilu. A ispit je ponovljen 26. maja. Tokom aprila javnost se upoznala i sa prepisivanjem testova iz maternjeg jezika putem vajber grupe Druženje.

Komisija je ocjenjivala maturske radove od 15. aprila do 23. maja 2023, a da nema mjesta ljutnji na njih obrazložili su i time da su testove ocjenjivali pod šiframa, ne znajući ni školu, ni opštinu, kao ni ime učenika.

Da su učenici, koji su prepisivali, ocjenjeni nulom i članovi Komisije su saznali u petak 2. juna kada je bio dan za prigovore. ,,Ko je ocijenio djecu sa nulom? Znam koje smo ocjene mi dali. Mi nule nismo upisali”, rekla je Milica Stanković, članica Komisije, gostujući na TV Vijesti. I u Ministarstvu prosvjete tvrde da su zaprepašteni tom odlukom.

U opštem rasulu oko maturskog ispita, desio se eksces jer su članovi Komisije stali iza svog rada. Punudili su đacima, da bi mogli da se upišu na fakultete, da vanredno polažu 13. juna.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović je nakon razgovora sa đacima i roditeljima zanemario stav struke i zatražio da se testovi ponovo pregledaju. Iz Komisije su odgovorili da to nije u skladu sa zakonom i ostali ka stavu da đaci treba vanredno da polažu.

Uslijedila je čistka – Vlada je ovlastila ministra prosvjete da smijeni direktoricu Ispitnog centra Crne Gore Draganu Dmitrović. Na telefonskoj sjednici smijenjen je i Upravni odbor Ispitnog centra, koji čine predsjednica Valentina Radulović Šćepanović i članovi Momir Radulović, Ana Savićević, Dragana Nenadović i Milica Lekić. Dragana Nenadović je razriješena i sa dužnosti glavnog ocjenjivača.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 9. juna ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo