Povežite se sa nama

INTERVJU

DEJAN MIJOVIĆ, EKONOMSKI ANALITIČAR I BIVŠI ČLAN ODBORA DIREKTORA EPCG: Termoelektrana i Rudnik uglja neće dugo potrajati

Objavljeno prije

na

Novi menadžment i uprava EPCG ne žele da prihvate nepobitnu realnost da ekološka rekonstrukcija termoelektrane neće zadovoljiti evropske standarde i da ona, uprkos velikoj investiciji koja je pokrenuta, neće dobiti dozvolu za rad i da zato neće imati dug vijek

 

MONITOR: Ove nedjelje uputili ste prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije u kojoj tvrdite da je uprava EPCG ugrozila javni interes nastavkom realizacije projekta ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. Što je suština Vaše prijave i problema oko rekonstrukcije koja uskoro počinje?

MIJOVIĆ: Suštinski motiv za podnošenje prijave mi je bio da skrenem pažnju javnosti i relevantnim akterima u državi da imamo ozbiljan problem čije bi nas nerješavanje moglo jako skupo koštati i da se zato moramo mnogo ozbiljnije suočiti sa njim. Želja mi je takođe bila da podstaknem promjene, da se za loše odluke konačno počne odgovarati. U Crnoj Gori se, nažalost, odluke o investicijama i dalje donose na isti način kao u vrijeme ranog komunizma koje je  sjajno opisao naš reditelj Živko Nikolić u svom filmu Čudo neviđeno. Tada smo dobili branu koja nije mogla da radi kao hidroelektrana jer za nju nije bilo vode. Slično nam se sada dešava sa Termoelektranom Pljevlja, ulaže se sedamdeset miliona eura u rekonstrukciju za koju se ne može dobiti dozvola za rad. U taj problem smo, doduše, zapali zaslugom prethodne garniture na vlasti, ali njima se zbog toga već bavi tužilac, pa sam ovu prijavu podnio samo protiv sadašnjeg menadžmenta i uprave EPCG, i to zato što ga nisu riješili već produbili.

Da se podsjetimo, bivša vlast je mogla da blagovremeno riješi problem prije nego što je termoelektrani isteklo 20000 radnih sati, kad je bilo dovoljno izvršiti parcijalnu rekonstrukciju postrojenja da bi se povećala njena energetska efikasnost od 27 do 29 odsto na manje zahtjevni nivo od 33 odsto da bi se uskladila sa evropskim propisima, ali je propustila da to uradi. Tužilačka istraga, koja je u toku, će ustanoviti da li su možda privatni interesi i kriminalne radnje razlog zašto se to nije desilo. Pritom će vjerovatno analizirati kontroverzni tenderski postupak na kojem je posao dobio konzorcijum koji je bio znatno jeftiniji od konkurenata. Dobra poslovna praksa nalaže da se takvi tenderi poništavaju, pa će tužilac pokušati da odgonetne zašto to nije urađeno. Na pozornost će ga vjerovatno podstaći podatak da je dobitnik tendera dugo kasnio sa početkom rada i da je tražio dodatnih 15 miliona eura za realizaciju posla, tj. ukupno 70 miliona eura. Analiziraće i druge dvije skuplje ponude sa ciljem da vidi da li su one bile bolje i kompletnije i možda nepravilno odbačene.

Kako god, bez obzira da li će neko biti osuđen zbog kriminalnih radnji, posao nije završen prije isteka 20000 radnih sati krajem 2000. godine.

MONITOR: Tvrdite da se ekološkom rekonstrukcijom, pored izgubljenih miliona, neće ispuniti bitni ciljevi usklađivanja sa EU regulativom.

MIJOVIĆ: Od kraja 2000. godine na termoelektranu se primjenjuje strožija odredba EU Direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje koja se odnosi na gradnju potpuno novih termoelektrana, prema kojoj termoelektrana mora da ima energetsku efikasnost od 38 do 40 odsto.

To, međutim, ne može da se postigne sa našom termoelektranom nakon 40 godina neprestanog rada jer se ona ne može rekonstruisati na način koji bi zadovoljio te EU standarde.  Alternativa da se gradi potpuno nova elektrana na ugalj takođe nije prihvatljiva jer je preskupa a i takva bi se morala vrlo brzo gasiti zbog obaveze da smanji emisije ugljen-dioksida u skladu sa UNFCCC Pariskim ugovorom u rokovima koji važe za zemlje kandidate. Na to ukazuje i najnoviji izvještaj UN čiji zaključak je da se borba protiv klimatskih promjena mora dvostruko ubrzati.

Novi menadžment i uprava EPCG, međutim, ne žele da prihvate nepobitnu realnost da ekološka rekonstrukcija termoelektrane neće zadovoljiti evropske standarde i da ona, uprkos velikoj investiciji koja je pokrenuta, neće dobiti dozvolu za rad i da zato neće imati dug vijek. Ova odluka je izuzetno štetna po kompaniju jer taj projekat nijedna banka neće finansirati pa EPCG svih 70 miliona eura mora da obezbjedi iz  sopstvenih sredstava. Sa tim sredstvima, EPCG je mogla dobiti dodatnih 200 miliona eura po vrlo povoljnim uslovima od međunarodnih finansijskih institucija za pokretanje drugih prioritetnih projekata iz obnovljivih izvora. Ovako joj se može lako desiti  suprotno, da joj banke uskrate podršku zato što sopstvena sredstva ulaže u visokorizičan projekat.

Sve ovo, nažalost, ne impresionira EPCG niti je sprječava da sa svojom ćerkom fimom Rudnikom uglja pokreće velike projekte dugoročnog karaktera sa ugljem iako je danas u čitavom svijetu svima kristalno jasno da ni termoelektrana ni rudnik nemaju dobre izglede za dug život. Primjera radi, planiraju da izmjeste korito rijeke Ćehotine i otvaraju nove rudne kopove.

S ozirom na okolnosti, najrealnije rješenje koje se nameće je da kompanija termoelektranu osposobi da ostane što duże u pogonu, dakle nekoliko godina dok se ne izgradi zamjenski objekat. Za tu svrhu je potrebno da dobije urednu saglasnost od Energetske zajednice i EU kojom bi se odredio njen režim rada. Emisije gasova štetnih po zdravlje bi trebalo da joj se smanje na minimum, ali bez dodatnih ulaganja. Nisam inženjer, ali mi je, poznato da se bez velikih troškova može dosta postići pažljivijom selekcijom najkvalitetnijeg uglja, njegovim sušenjem i pripremom za proizvodnju.

MONITOR: U prijavi navodite i ugrožavanje javnog interesa u EPCG i Rudniku uglja Pljevlja putem masovnih zapošljavanja. Da li je nova rukovodeća struktura EPCG  išta promjenila u odnosu na praksu stare i kako ocjenujete njen rad?

MIJOVIĆ: Prijavu sam takođe podnio jer menadžment i uprava društva nastavljaju sa starom praksom da rade netransparentno i po tome se nimalo ne razlikuju od prethodnika. Tvrde, recimo, da imaju studiju koja potrđuje opravdanost projekta ekološke rekonstrukcije ali je ne nude na uvid javnosti. Drugo, znaju da imaju problem sa termoelektranom ali se ne pripremaju za situaciju da se ona jednog dana može ugasiti iako to neće biti u dalekoj budućnosti. Ozbiljna kompanija bi već imala studije sa alternativnim rješenjima za gradnju novih baznih elektrana koje bi mogle da rade 24h na dan i koje bi ispunjavale sve EU standarde.

MONITOR: U EPCG uporno ponavljaju kako od TE Pljevlja imamo preko 40 odsto ukupne električne energije i da će to teško biti nadomjestiti. Koje su alternative i zašto se brže ne radi na njihovoj realizaciji?

MIJOVIĆ: Ti novi objekti bi se mogli planirati tako da zaposle ljude iz rudnika i termoelektrane, s jedne strane, i da obezbijede pouzdano snabdijevanje, s druge strane. Pri tome je biomasa daleko najznačajniji domaći resurs, uz solarnu i energiju vjetra. Prema nekim analizama koje sam imao prilike da vidim, elektrane na biomasu bi mogle da se izgrade u Pljevljima, Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću. Iz njih bi se moglo obezbijediti i grijanje tih gradova čime bi se eliminisalo zagađenje vazduha koje sada postoji. Program koji je EPCG već započela sa solarnim panelima za potrošače bi mogao da se unaprijedi, pojeftini i bolje usmjeri na najsiromašnije potrošače.

Nažalost, kompanija se i pored loših iskustava sa Tarom i Moračom i dalje bavi planiranjem gradnje skupih hidroelektrana koje se dugo prave, proizvode malo energije i trajno devastiraju kanjone neprocjenjive vrijednosti. Najnoviji primjer je projekat hidroelektrane na Komarnici koji bi uništio jedan od najljepših usjeka u Evropi, a donio jako malo koristi. EPCG-u bi bilo znatno isplativije da gradi solarne elektrane i vjetroelektrane nego hidroelektrane. Za isti iznos od oko 280 miliona eura koliko je procijenjena investicija u hidroelektranu na Komarnici, u upola kraćem roku moglo bi se sagraditi nekoliko solarnih elektrana i vjetroelektrana mnogo jače snage i većeg kapaciteta koje ne bi ugrozile životnu sredinu.

MONITOR: Koja je alternativa za gradnju HE na Komarnici?

MIJOVIĆ: Umjesto Komarnice, čija bi gradnja trajala deset godina, EPCG-u bi bilo mnogo isplativije da se založi i pomogne da Crna Gora iskoristi pravo koje ima na osnovu svog doprinosa od oko 20 odsto koji daje vodama Bilećkog jezera iz rijeke Trebišnjice, koja nas graniči sa susjednom BiH. Crna Gora ima pravo da naplati koncesiju za korišćenje te vode, pa bi EPCG mogla zajedno sa državom da pokrene pregovore sa BiH da se to pravo naplati u vidu električne energije koju od te vode ova proizvodi u svojim hidroelektranama. Za to nisu potrebna nikakva ulaganja, već samo dobra volja, priprema i angažovanje specijalizovanih eksperata sa velikim međunarodnim iskustvom, koji bi pomogli da se precizno definišu naša prava i na osnovu njih obave pregovori sa susjedima. Hidroelektrana Dubrovnik iz Hrvatske, recimo, daje decenijama 50 odsto električne energije susjednoj BiH za vodu koju dobija od nje iz Bilećkog jezera, uključujući i dijela vode iz Crne Gore koja od toga ne dobija ništa. Međunarodne konvencije nam idu u prilog, pa nema nikakvog razloga da se ovo hitno ne uradi. Bez ikakve gradnje i premošćavanja kanjona, Crna Gora i EPCG bi na taj način mogli relativno brzo dobiti proizvodnju jedne Komarnice.

Predrag NIKOLIĆ

Komentari

INTERVJU

ERVINA DABIŽINOVIĆ, PSIHOLOŠKINJA: Čerečenje leša javne uprave i institucija  

Objavljeno prije

na

Objavio:

Prethodna Vlada nije promijenila ambijent u kojem bi se razvlastio dotadašnji sistem, a sadašnjoj se prema kapacitetima koje ima i podršci koju može da obezbijedi,  ne nazire riješenje te društvene patologije u kojoj se gubimo

 

MONITOR:  Imali smo i dvije vlade ekspertsku i manjinsku. Kako vidite jednu, kako drugu, njen sastav i mogućnosti?

DABIŽINOVIĆ: Svjedočimo velikim obećanjima nakon 30 avgusta koji su se pretvorili u svoju suprotnost. Promjena vlasti nije ispunila ni obećanja koje je dala niti očekivanja građanki/na Crne Gore. Vidjeli smo, a vidimo i sada, bjesomučno čerečenje leša javne uprave i institucija u koji se ubacuju partijski aktivisti po dubini i širini. U duhu takve politike imamo građane prvog, drugog i trećeg reda. U kontinuitetu se povećava jaz između sirotinje i bogatih. Nastavlja zloupotreba političke moći na rad institucije sistema što predstavlja nastavak prethodnika sa kojima se ne želi sarađivati, i tako gradi vlastita politička pozicija.  Često je to jedina tačka programa. Mislim da je o sastavima i jedne i druge vlade bilo dosta riječi. Svela bi sve na političku trgovinu i prevaru. Kako oni koji su u krvi do lakata iz devedesetih a njih je većina,  mogu biti pokretačka snaga državi koja je na aparatima. Zaključujem, prethodna vlada nije promijenila ambijent u kojem bi se razvlastio dotadašnji sistem a sadašnjoj se, prema kapacitetima koje ima i podršci koju može da obezbijedi, ne nazire riješenje te društvene patologije u kojoj se gubimo.

MONITOR:  Da li je nova Vlada u stanju da deblokira evropski proces imajući u vidu da su u njoj mnogi stari politički akteri, a da joj je parlamentarna podrška DPS?

DABIŽINOVIĆ: Prema onom što stiže iz sadašnje Vlade poruke su zbunjujuće. Strateški cilj  ulaska Crne Gore u EU  sada u javnom govoru prvog ministra dobija pandam u Otvorenom Balkanu. Ne bi trošila bespotrebno vrijeme čitalaca baveći se objašnjenima ovog unakrsnog zbunjivanja građana. Ne polažem prevelike nade u sadašnju Vladu. Po mom ubjeđenju ova Vlada bi trebalo da pripremi teren za izbore koji ne bi bili kompromitovani. O raščišćavanju problema i propadanja Crne Gore trebalo bi da povedemo široki društveni konsenzus jer je trideset godina ogroman period za uništavanje a mali za „ozdravljenje“. Društveni procesi koji bi trebalo da donesu duh jednog drugog vremena moraju početi oduzimanjem imovine onima koji su je stekli nelegalno ali i suočavnjem sa prošlošću devedesetih i lustracijom. Za to nam trebaju sve društvene snage i znanje cijelog svijeta ukoliko hoćemo da se procesi pokrenu nabolje.

Milena PEROVIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 20. maja ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

Dr Biljana Đorđević, docentkinja FPN-a, izabrana narodna poslanica Koalicije Moramo: Na vlasti u Srbiji je da donese odluku o sankcijama Rusiji

Objavljeno prije

na

Objavio:

Ne samo što bi dobrosusjedski odnosi morali da budu stalno njegovani već to za naš region označava istovremeno i sentimentalno i racionalno. Osjećamo da smo nekad bili dio iste države i pogađaju nas slični problemi koji, moguće je da će se to pokazati kao racionalno, traže i zajednička regionalna riješenja

 

MONITOR: Prema rezultatima GIK-a, vlast u Beogradu bi trebalo da ostane ista. To je veliko razočarenje za veliki broj glasača opozicije. Potez Dragana Đilasa koji je odmah nakon izbora tražio od Aleksandra Vučića da se beogradski izbori ponove, naišao je na odijum opozicionih stranka, sem njegovog SSP-a, zbog toga što nije sačekao GIK i Upravni sud. Prema Vučiću, beogradski izbori će se ponoviti. Kako će se u ovoj situaciji ponašati „Moramo”?

ĐORĐEVIĆ: Sastanak Vučića i Đilasa bio je izuzetno štetan zbog načina na koji je do njega došlo i trenutka u kojem se desio – sastanak koji dogovara nove izbore u trenucima kada stari nisu završeni, mimo dokazane potrebe za nečim takvim i bez saglasnosti ostalih – što Đilasovih koalicionih partnera, što drugih opozicionih lista. U tom trenutku se čeka ponavljanje izbora na nekim mestima u Beogradu i taj sastanak je obeshrabrio i demotivisao Beograđane da ima smisla boriti se da se veći broj opozicionih glasova zaista i pretvori u više mandata, tako što bi se na ponovljenim izborima strateški podržala lista Ajmo, ljudi. To se u svetlu ovog sastanka nije dogodilo. Sada je jasno da režim ima tesnu većinu, mada videćemo koliko tesnu da formira vlast u Beogradu i koliko će takva vlast moći da opstane.

Mi nismo sigurni da će se izbori uopšte ponoviti u Beogradu. Čak i Vučić govori da će se to desiti ako opozicija to želi. Kada je to opozicija dobila nešto što je tražila? Ako se i ponove, to je zato što bi SNS-u, to iz nekog razloga odgovaralo, a ne zato što je neko iz opozicije to tražio. Međutim, ako izbora bude bilo, mi ćemo na te izbore izaći i sigurna sam imati još bolji rezultat nego što smo imali početkom aprila.

MONITOR: Vaša koalicija je dobila najviše podrške „sa strane“, od njemačkih Zelenih koji su relevantni činioci vlade Olafa Šolca, ali i od Evropske partije Zelenih koji su vam, kako se saznaje, postavili uslov formiranja političke partije, da biste mogli postati njihova članica. Sem tog članstva, šta će vam donijeti nova organizacija dosadašnje koalicije sastavljene od građanskih udruženja?

ĐORĐEVIĆ: Evropska partija Zelenih nije nama postаvila uslov da formiramo jednu političku partiju, već je njihovo pravilo da članice EGP moraju biti partije. Istovremeno, praksa EGP je da mogu imati i više članica iz iste zemlje. S tim u vezi bih da objasnim da se trenutno ne stvara politička organizacija koalicije Moramo već da dolazi do okupljanja oko stranke Zajedno za Srbiju, u kojem učestvuju Ekološki ustanak i deo organizacija iz platforme Akcija, ali ne i Ne davimo Beograd koji ima svoj proces evaluacije i planiranog restrukturiranja političke organizacije u novim okolnostima – o kojima ćemo raspravljati na Skupštini pokreta. Koalicija Moramo svakako nastavlja da postoji a njene konstitutivne organizacije se spremaju za naredne korake.

Nastasja RADOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

INTERVJU

DUŠKO VUKOVIĆ, NOVINAR I ANALITIČAR MEDIJA: Svjedočimo samo vrhu brijega

Objavljeno prije

na

Objavio:

Sada kada se skida veo sa kriminalnih radnji kojima se baca sumnja na istaknute ljude režima, bude smiješno govoriti kako je kratkotrajuća koaliciona vlast, koja je bila prvi rezultat posljednjih parlamentarnih izbora, blokirala evropski put

 

 

MONITOR: Mediji su zaslužni sto su otvoreni i procesuirani slučajevi zloupotreba bivše predsjednice Vrhovnog suda i policajaca povezanih sa organizovanim kriminalom. Šta vam to govori?

VUKOVIĆ: Polakote, što bi rekao bivši glavni specijalni tužilac Katnić. Prvo moramo odati zahvalnost Europolu, koji je prikupio informacije i proslijedio ih na adrese naših nadležnih. Odatle možemo govoriti o zasluzi medija, jer su obnarodovali kompromitujuće informacije i tako, pretpostavljam, ubrzali procesuiranje. Mi sada ne znamo šta bi se desilo da kompromitujući transkripti telefonskih razgovora nijesu došli do medija, ali je jasno da je njihovo objavljivanje ubrzalo policijsko-tužilačke akcije.

Jedna od funkcija medija je da kontrolišu one koji imaju formalnu i neformalnu moć, jer je istorijsko iskustvo pokazalo da su i najnezavisnije institucije i najpošteniji ljudi skloni zloupotrebama moći u određenim situacijama. Zato ih neko stalno mora držati na oku. No, dešavalo se i ranije da mediji u Crnoj Gori odigraju dobro ulogu kontrolora i galame dovoljno glasno, ali je bilo uzalud jer je konfiguracija moći u društvu bila takva da se ta galama zabadala u debelo uho nezainteresovanih. Sada imamo nešto drugačiju konfiguraciju moći i uši nekih institucija su se počele tanjiti.

MONITOR: Šta govori činjenica da su policajci, te čelni ljudi pravosuđa članovi organizovanih kriminalnih grupa?

VUKOVIĆ: Neke mlađe ljude sam nedavno edukovao o tome kako je aktuelni predsjednik države tokom svoga prvoga premijerskog mandata govorio opoziciji u parlamentu da neće nikada saznati istinu o sivom državnom novcu koji se nalazio na posebnim računima koji su otvarani na imena režimskih ljudi. Bilo je to u vrijeme međunarodnih sankcija kojima su kažnjavane Srbija i Crna Gora zbog uloge u krvavom raspadu Jugoslavije. Od toga vremena datiraju razne vrste nekažnjivih zloupotreba moći i njegovanje raznih vrsta simbioza kriminala i institucija koje su dužne da služe javnom interesu. Ta simbioza je trebala ljude posebnog kova, stvarala ih i uzgajala, a odricala ih se samo u trenucima kada su postojali remetilački faktori ili su bili podesni za žrtvovanje na oltar euroatlantskih integracija. Najilustrativniji primjer je bivši dugogodišnji broj 2 vladajuće partije i režima – Svetozar Marović.

Ovo čemu trenutno svjedočimo je samo vrh brijega i možemo samo slutiti šta će nam pući pred očima ako budemo u prilici da vidimo makar veći dio toga brijega.

MONITOR: Kako komentarišete izjavu bivšeg specijalnog tužioca da se „svoji agenti ne hapse”?

VUKOVIĆ: Milivoje Katnić je ovom izjavom upravo otkrio simbiozu policije i kriminalnih grupa, jer je jasno da policajci nijesu bili infiltrirani u kriminalni klan kako bi dolazili do važnih informacija. Transkripti pokazuju da su kriminalci znali s kim imaju posla i jedni se prema drugima odnose s drugarskom pažnjom i razumijevanjem. Možda je ova saradnja polučivala i nešto što je bilo od koristi za opšte dobro i to može biti olakšavajuća okolnost akterima kada dođe do poštenog suđenja. Bojim se, ipak, imajući u vidu prirodu režima i duh vremena, da ta korist nije bila velika, ako je uopše bilo. Ko je izvlačio veću koriste iz te simbioze, takođe bi trebalo da pokaže neko pošteno suđenje.

MONITOR: Vjerujete li da će novo tužilaštvo, uz nove vlasti, moći do kraja da rasvjetli sistem u kom je to bilo moguće?

VUKOVIĆ: Nemam osnova da vjerujem, imam pravo da se nadam. Kad kažem da nemam osnova da vjerujem, imam na umu to da tek treba izgraditi institucionalnu moć sposobnu da razgradi nakaradni sistem i da učvrsti novi koji je sušta suprotnost nakaradnom. Bez hrabrih pojedinaca i herojskog podvižništva tako nešto neće biti moguće, ali politička moć mora za to podvižništvo obezbijediti dobar kontekst i dati mu smisao. Nadam se da aktuelna politička paktiranja imaju i neku skrivenu agendu koja usmjerava procese u poželjnom pravcu.

MONITOR: Kako vidite novu vladu i njen sastav?

VUKOVIĆ: U jednom ranijem razgovoru za Monitor sam iznio negativno mišljenje o ideji tzv. manjinske vlade. U međuvremenu je takva vlada postala politička činjenica, a ja mišljenje nijesam promijenio. Ovakva kakva je opravdaće svoje postojanje jedino ako njen mandat bude iskorišćen za početak razgradnje nakaradnog sistema. Uskoro ćemo vidjeti da li je u ovu kontroverznu tvorevinu ugrađen neki lukavi politički um koji će nam se otkriti na kraju bajke i izmamiti usklik odobravanja.

MONITOR: A izbor novog šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost?

VUKOVIĆ: Krajnje mi je neuvjerljivo obrazloženje premijera Abazovića da je izbor pao na Kenteru zato što je riječ o čovjeku koji formalno nije bio član nijedne partije. Formalno nečlanstvo u partiji ne znači i da je neko nezavisan u svome djelovanju i, pogotovo, da je nečije prethodno djelovanje bilo u službi javnog interesa. Ako želite da javnost povjeruje u vašu političku agendu, onda biste morali voditi računa o tome da važne poslove u realizaciji te agende ne povjeravate ljudima koje prate kontroverze.

MONITOR: Slažete li se sa onima koji smatraju da parlamentarna podrška DPS-a znači i kontrolu vlade, i povratak te partije na vlast?

VUKOVIĆ: Apsurdno je tvrditi za političku partiju koja tvori parlamentarnu većinu od koje zavisi izvršna vlast da je opozicija. Naravno da se DPS vratio na vlast, s tim da to nije u punom kapacitetu. Ostaje otvoreno pitanje hoće li on taj kapacitet koristiti za emancipaciju od vlastite prošlosti ili za njenu obnovu. Sada nijesu vidljivi ni nagovještaji za ovo prvo. Možda ih razvoj događaja natjera na to, ali želju im ne vidim.

MONITOR: Hoće li ovakva vlada moći da ispuni obećanja među kojima su oslobađanje institucija, vladavina prava, odblokiranje evropskog puta i ekonomski razvoj?

VUKOVIĆ: Sada kada se skida veo sa kriminalnih radnji kojima se baca sumnja na istaknute ljude režima, bude smiješno govoriti kako je kratkotrajuća koaliciona vlast koja je bila prvi rezultat posljednjih parlamentarnih izbora blokirala evropski put. Ja bih radije govorio o tome da je porazom DPS-a i njegovih političkih klijenata razobličena šaren-laža njihovog evropejstva i odškrinuta vrata za neko utemeljenije i iskrenije putovanje u Evropu. Bojim se da ova i ovakva vlada nema kapaciteta ta vrata širom otvori. Biće dobro ako ih uspije održati i ovako odškrinuta.

Milena PEROVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo