Povežite se sa nama

O MONITORU

Kako je nastao Monitor

Objavljeno prije

na

U oktobru 1989, mjesecu u kojem su AB revolucionari slavili godišnjicu svog antiistorijskog pokreta, grupa profesora crnogorskog Univerziteta istupila je u javnost pod imenom Demokratska alternativa, osporivši politički monopol AB-ovaca i njihovo rješenje jugoslovenskog i crnogorskog pitanja. U januaru 1990. stupio je na scenu Liberalni savez, a u julu te godine i Socijaldemokratska partija sa konvergentnim pogledima na ova pitanja. Intelektualci iz Demokratske alternative koji nijesu željeli da se bave praktičnom politikom, udružili su se s grupom novinara i u oktobru 1990. godine pokrenuli nedjeljnik Monitor. Time je ojačan demokratski emancipatorski crnogorski pokret, koji se spontano organizovao u više nezavisnih tokova.

Naziv Monitor izabran je zbog toga što ova latinska riječ ima klasično značenje opominjač, savjetodavac i ono iz kompjuterske ere – ekran na kojem se prate događaji i procesi. Monitor je savjetovao reafirmaciju evropskog identiteta Crne Gore (koju su AB-ovci bili usmjerili protiv vrijednosti evropske civilizacije), multikulturno, multietničko i multikonfesionalno otvoreno društvo u njoj. Nadahnut humanističkim i antifašističkim tradicijama evropske civilizacije, Monitor je bio antiratni, antinacionalistički borac za prava čovjeka i nezavisnost Crne Gore nakon raspada zajedničke države Južnih Slovena.

U sudski registar upisano je 76 osnivača, ali osnivački akt predvidio je još mjesec dana za pristupanje novih članova. Velikim brojem pažljivo izabranih osnivača htjeli smo da otežamo gebelsovskoj propagandi tadašnjeg režima da diskredituje list, što bi lakše učinila u slučaju malog broja osnivača. Prvi broj štampan je u Sarajevu u dvadeset hiljada primjeraka. List je, faktički, bankrotirao poslije prvog broja. Borba za preživljavanje vođena je iz broja u broj. Podržali su nas prijatelji iz svih krajeva Jugoslavije. Na primjer, devet brojeva koje smo štampali u Sarajevu, platili su naši prijatelji iz Dubrovnika i Sarajeva. Prvih nekoliko godina od osnivanja lista crnogorski independisti su, manje više, uspješno sarađivali. Monitor, Liberalni Savez i Socijaldemokratska partija imali su veliki broj zajedničkih prijatelja i sponzora. Među njima bio je i Stanislav Ćano Koprivica, jedan od osnivača Monitora. Ćano je procijenio da je to što radi i kako radi Monitor značajno i od početka proljeća 1991. do kraja proljeća 1994. značajnim sredstvima i na više načina pomogao je list. Bez te pomoći, list se, vjerovatno, ne bi stabilizovao i preživio. Iako je tiraž Monitora krajem 1994. bio veći od tiraža u Crnoj Gori svih beogradskih nedjeljnika zajedno, to je bilo mnogo manje od potreba lista. Novinari u redakciji i spoljni saradnici radili su za male honorare. Neki – besplatno, gotovo dvadeset godina. Pomagala nas je i dijaspora. Od raznih evropskih i američkih novinarskih asocijacija i fondacija za razvoj slobodnog novinarstva dobijali smo po koji kompjuter, reporterske diktafone, papir za štampanje lista. Krajem 1995. pomogla nas je i Evropska unija.

Represija i nasilje koje je sprovođeno nad Monitorom i njegovim novinarima oslabili su nakon rascjepa u DPS-u 1997. godine. Tada je došlo i do krize u listu. Pošto je od independista zavisilo ko će formirati parlamentarnu većinu, u independističkom pokretu, uključujući i redakciju Monitora, došlo je do podjele oko dalje političke strategije. Neki su to formulisali kao dilemu: demokratija, pa država ili država, pa demokratija. Osnivači Monitora smatrali su da nedjeljnik ne treba da se odrekne ni independizma ni demokratije, već da produži da pritiska vlast u dalje distanciranje od Miloševićevog nasljeđa i približavanje independističkim pozicijama.

Ipak, kritička oštrica lista je oslabila. Tome je doprinijelo nekoliko stvari. Utemeljitelj lista zadužen za saradnju sa redakcijom teško se razbolio. Uslijedilo je vrijeme NATO intervencije i moguća agresija Vojske Jugoslavije na Crnu Goru. Novi urednici smatrali su da treba da budu blaži prema režimu, sa mogućim motivima koje tada nijesmo naslućivali. Utemeljitelja lista izbrisali su iz impresuma, a njegove članke, kad im se nijesu sviđali, objavljivali su kao njegov lični stav i izborom naslova preusmjeravali poruke tekstova. Kada je vodeća independistička partija odbila da uđe u vladu, dodatno je oslabila kritička oštrica lista. Tiraž se smanjio četiri puta, s njim i uticaj. List je došao pred zatvaranje. Godine 2003. ponovo su rukovođenje i uređivačke poslove preuzeli oni koji su ga vodili prvih četiri godine po osnivanju. Posebnu ulogu u obnavljanju lista imao je glavni urednik – Esad Kočan. Bez vjere cijele redakcije u značaj Monitora i požrtvovanosti u njegovom obnavljanju, list bi, najvjerovatnije, prestao da izlazi. Monitor se vratio izvornoj koncepciji, da bude slobodan i angažovan. Vratili su se i čitaoci. Ideološki spor na temu ljevica – liberalizam, između glavnog urednika i autora ovog teksta produžava nesmanjenom žestinom.

Od referenduma, pritisak režima se pojačao. Sudskim kaznama koje su, po pravilu, desetinama puta iznad limita koje je preporučio Sud za ljudska prava u Strazburu, izloženi smo egzistencijalnoj prijetnji AB-ovaca. Zbog toga što ne zaboravljamo ono što se ne smije zaboraviti i što korupciju i organizovani kriminal ne priznajemo za demokratiju.

Pomenimo da je za skoro dvadeset godina jedan broj osnivača i novinara preminuo. Među njima su i dva stuba našeg lista – Ćano Koprivica i Miško Vukmanović.

OSNIVAČI, PRIJATELJI, REDAKCIJA

Osnivači Monitora (registrovani u sudu ili pristupili tokom nekoliko narednih nedjelja): Dr Dragiša Burzan, dr Janko Janković, Ranko Vukotić, mr Radomir Laković, mr Žarko Mirković, dr Miodrag Perović, dr Dušan Petranović, dr Zdravko Uskoković, dr Milan Vukčević, dr Staniša Ivanović, dr Vladislav Damjanović, dr Dragan Hajduković, dr Milan Martinović, dr Arsenije Vujović, dr Refik Zejnilović, dr Branko Rašović, dr Ljubiša Stanković, Vladimir Čejović, Milo Perović, Irfan Kurpejović, Velimir Vujović, Stanislav Ćano Koprivica, Stojan Cerović, Stanko Cerović, Dimitrije Krivokapić, Radun Mićković, Miodrag Vukmanović, dr Vukić Pulević, dr Ratko Orlandić, Radovan Lakić, Mihailo Mujo Đuranović, Sreten Asanović, dr Mira Samardžić, Vera Vučinić, Radomir Vulikić, Slobodan Brajović, Miodrag Kalezić, Predrag Mikan Đuranović, Rade Đuričković, Ratko Popović, dr Ilija Vujošević, Šeko Adžiomerović, Ratko Ivanović, Dragan Martinović, Bose Tatar, Milutin Radunović, Novica Samardžić, Mihailo Radojičić, Savo Jablan, Zoran Ljumović, Dragana Đuranović, Danica Vukotić, Rajko Vlahović, Nenad Nikaljević, Dimitrije Škuletić, Dragan Đerković, Predrag Popović, mr Zdravko Krivokapić, dr Radovan Martinović, dr Dragoljub Perović, Dragan Sekulović, Mihailo Vujošević, Branislav Pajković, Slobodan Franović, Vladimir Nikaljević, Vladan Đuranović, Stevo Vučinić, Marko Špadijer, Milka Ljumović, Slavko Perović, Žarko Rakčević, Žarko Jovanović, Vjera Jovanović, Ilija Čuljković, Branka Kovačević, Miloš Raičević, Zoran Mišurović, Miomir Rora Radević, Radojica Dakić, Sreten Radonjić, Veselin Popović, Drago Rašović, mr Pavle Jovićević, Velimir Vlahović, Jusuf Kalamperović, dr Mihailo Kuliš, Miloš Šuster, Božo Kovač, Dragan Barović, Brano Mirković, Jovana Popović, Josif Ljumović, Milutin Jovićević, Miodrag Krivokapić, Veselin Raspopović, Slobodan Dedić, Špiro Nilević.

Prijatelji i sponzori do kraja 1994 (kompletniji spisak objavićemo u drugoj ediciji): Slobodan Bobo Ćulafić, Dragan Pavićević, Čedomir Jovetić, Dragica Ponorac, Ramo Bralić, Rade Đuričković, Branka Hadžija, Milan Mrvaljević, Žarko Orlandić, Dragan-Purko Ivančević, Martin Pešalj, Baća Radović, Branko Aleksić, Novo Cerović, Vukašin Crnčević, Dragan Kapičić, Slobodanka Kapičić, Jovo Kapičić, Baro Mahmutović, Anđelko Kovačević, Miško Ivanišević, Vasko Milanović, Radivoje Orlandić, Željko Perović, Igor Popović, Velizar Radonjić, Milka Raspopović, Milenko Stefanović, Ivica Šapina, Boro Vukotić, Milorad Vukotić, Ćiro Vušanović, Miodrag Iličković, Milovan Janković, Svetozar Jovićević, Branko Lukovac, Slobodan – Bobo Mitrović, Dragan Perović, Milorad Popović, Mićo Orlandić, Blažo Orlandić, Radmila Vojvodić, Branislav Đaga Mićunović, Don Branko Sbutega, Milenko Radmilović, Ljiljana Raičević, Budo Čarapić, Božidar Zeković, Vojislav Rašović, Rasko Hadžiahmetović, Nela Dragović, Budo Barjaktarević, Zoran Vujošević, Rajko Vujičić, Vanja Popović, Milica Bošković, Zoran Rašović, Dušanka Vujačić, Stanka Radulović, Stefan Camaj, Miodrag Kalezić, Dragan Bajković, Miško Bulajić, Rale Burić, dr Ratko Perović, Zuvdija Hodžić, Mića Dautović, Predrag Đolević, Vojislav Vulanović, Maja Kaluđerović, Dragan Barović, Ferid Šarhinović, Boro Vučinić, Braco Špadijer, Ksenija Redžepagić, Mitko Pavlićević, Bobo Bogdanović, Ljiljana Miljanić, dr Žarko Mićović, Zoran Božović, Boro Zorić.

Prva redakcija: Velizar Brajović, Nebojša Čagorović, Esad Kočan, Krsto Mijanović, Dragan B. Perović, Miodrag Perović (v.d. glavnog urednika), Milka Tadić, Branko Vojičić, Đorđe Matović (grafički urednik). Članovi redakcije i stalni saradnici do kraja 1994 (kompletniji spisak objavićemo u drugoj ediciji): Stevo Batić, Gordana Borović, Luko Brailo, Danilo Burzan, Rajko Cerović, Stanko Cerović, Zdenko Duka, Draško Đuranović, Dragan Đurić, Ljubo Đurković, Miro Glavurtić, Željko Ivanović, Branko Jokić, Bojan Jovanović, Vladimir Jovanović, Zorka Kovačević, Tanja Knežević, Veseljko Koprivica, Milivoje Kovačević, Ljubeta Labović, Miljenko Jergović, Mladen Lompar, Jelena Lovrić, Željko Madžgalj, Igor Marojević, Beba Marušić, Mališa Marović, Pavle Mijović, Božidar Miličić, Vuk Minić, Ljubiša Mitrović, Dragan Nikolić, Nataša Novović, Boško Odalović, Olja Obradović, Srđa Pavlović, Darinka Pejović, Sreten Perović, Olga Perović, Branka Plamenac, Dragica Ponorac, Milan Popović, Mirjana Popović, Đorđije Radonjić, Radovan Popović, Slobodan Racković, Danilo Radojević, Mićo Radojević, Mihailo Radojičić, Šeki Radončić, Radovan Radonjić, Jovan Radovanović, Zoran Radulović, Zoran Raičević, Dino Ramović, Rifat Rastoder, Nebojša Redžić, Branislav Ribar, Radoslav Rotković, Ksenija Sekulić, Radmila Stojanović, Marko Špadijer, Darko Šuković, Vučić Tomović, Ivan Torov, Miodrag Vlahović, Seada Vranić, Dara Vučinić, Goran Vujović, Ranko Vujović, Miodrag Vukmanović, Dragoljub Vuković, Nadežda Vulanović. Sekretar redakcije: Nikolina Anđušić. Grafički urednici: Branko Gazdić, Željko Drašković, Ratko Mugoša, Saša Matović.

Miodrag PEROVIĆ

 

Komentari

O MONITORU

Blistava baština

Objavljeno prije

na

Objavio:

Kad se jednog dana netko ozbiljno pozabavi stanjem crnogorskog društva pri kraju dvadesetoga i početkom dvadesetprvoga stoljeća pokazat će se golema uloga tjednika Monitor. Ne samo da je Monitor okupio dobru Crnu Goru pod jedan krov, on je prednjačio u povratku časti crnogorskom narodu nakon sramotne avanture na dubrovačkoj fronti, te u borbi za povratak pune crnogorske neovisnosti. Štoviše, Monitor je poticao europeizaciju Crne Gore, otpor raznim društvenim negativnostima, te razvoj novog, demokratskog, crnogorskog identiteta. Pri tomu nije zaboravio na pluralnost Crne Gore: uvijek je imao mjesta za manjinske zajednice, koje, poput Hrvata u Boki i Primorju, svjedoče o dugom kontinuitetu suživota u ovom dijelu svijeta.
Monitorove ljude – Miška Perovića, Milku Tadić, Esada Kočana i druge – upoznao sam postepeno na raznim mjestima – od Budimpešte i New Havena do trpeze don Branka Sbutege u Dobroti, te konačno i u samoj Podgorici. Postepeno sam shvatio važnost njihova pothvata, koji mi je inače bio nepoznat sve do sredine 1990-ih, kad sam Monitor počeo primati. Tako sam se o suvremenim zbivanjima u Crnoj Gori informirao posredstvom Monitora i shvatio velike mogućnosti Crne Gore za rekonstrukciju pozitivnih odnosa u južnoslavenskom prostoru. Zapravo, bila je to povlastica posve u prilog Crne Gore, jer sa Crnom Gorom i Crnogorcima ima i drugih načina upoznavanja, koji zacijelo mnogo ne obećavaju.
Trebat će mnogo vremena da se uklone svi negativni stereotipi o Crnoj Gori i Crnogorcima. U tomu se ne može uspjeti potiskivanjem Monitora, pritiscima na njegove ljude, obnavljanjem cijele lepeze državnih mjera iz posve drugih vremena i političkih (ne)kultura. Zato neka Monitor neometano radi pospremajući Crnu Goru za bolje dana što sigurno dolaze. Kad sve loše bude zaboravljeno, ostat će njegova blistava baština.

Ivo BANAC

 

Komentari

nastavi čitati

O MONITORU

Ostao jedini

Objavljeno prije

na

Objavio:

Za Monitor sam, naravno, čuo još odavna, čim se pojavio, u doba kad se stvarala ta prva generacija nezavisnih novinskih glasila, koja su poslije imala tako raznoliku sudbinu. U pokretanje podgoričkog lista novac je uz ostale uložio i legendarni Ćano Koprivica direktor Montexa. Ukratko, državni čovjek, koji je ostao bez države kad je Milošević izveo puč u Beogradu, e Ćano se prebijao od Beča do Tatarstana, vodeći i dalje velike poslove.
Novac u beogradsko Vreme investirao je i Vuk Hamović, i sam dio jugoslavenskog vanjskotrgovinskog kompleksa u kojem nisi znao gdje završava komercijalna, a počinje obavještajna djelatnost.
U Hrvatskoj, direktor INA-Toursa, Marko Roglić, šezdesetih šef Udbe za Dalmaciju, postao je, prema riječima Marinka Božića, otac njegova Slobodnog tjednika. ST je u prvom broju žestoko napao Tuđmana, no već u drugom postao je organ njegove policijske države.
Goran Štrok, biznismen povezan s Ininim direktorima Mišom Brozom (Titovim sinom) i Vanjom Špilkom (sinom Mike Špiljka) pokušao je zatim pokrenuti dnevni list Zapad, koji je uređivao Pero Zlatar, povučen iz Beograda. No, Hrvatska nije ni Srbija ni Crna Gora, gdje je opozicija uživala makar i kompromitirani legalitet, što u Zagrebu, gdje je došlo do nacionalne homogenizacije, nije moglo proći. Vreme i Monitor evoluirali su u istinsku liberalnu opoziciju diktaturi koja je tolerirala određene idejne razlike, jer se osnivala na unitarizmu.
Jugoslavija bez teritorija, ,,bestjelesni” politički unitarizam koji se neko vrijeme oslanjao na administrativnu moć Ante Markovića, pokušao je, dakle, uspostaviti opozicijske medije u doba sveopćeg nacionalističkog ludila. No, politički je to bile bezizgledno i umjesto masovnih medija, nastali su ekskluzivni časopisi, kao glas razuma, koji se nije daleko čuo. Onda je stalo i Vreme, jer se taj list naposlijetku priklonio vizionarskim idejama velikog srpskog umstvenika Vojislava Koštunice. Dakle, živ je još jedino Monitor. Ne treba ga podcjenjivati, jer u Crnoj Gori veličina uvijek probija realni okvir – činjenica da toliko dvometraša ima na tako skučenom ozemlju, zbilja ne može biti čisti slučaj!
Le Moniteur Universel bio je prvi list u doba francuske revolucije, dok je podgorički Monitor posljednji liberalni opozicioni list pokrenut u doba jugoslavenske kontrarevolucije.

Denis KULJIŠ

 

Komentari

nastavi čitati

O MONITORU

Pravo na krik

Objavljeno prije

na

Objavio:

Na početku bi Monitor. Ponovo bi početak. Ponovo bi Monitor. Početaka našim građanima ne fali. Svaki početak je sukob sa krizom. Kriza traži građansku reakciju. Odgovoran medij građanima mora dati podršku. On je njihov građanski krik.

Kada izvor grune na proljeće, potok se velikom brzinom spušta i napaja života žedne. Njegov tok je u početku brz. Energija raste. Čim se spusti u ravnicu, tok uspori. Ponekad i ponire u zemlju i izbija pročišćen da nastavi svoju misiju. Da stvara život. Da teče.

Ovo može biti priča o jednom nedjeljniku. Nedjeljniku čiji tok traje hiljadu nedjelja. Hiljadu puta je zasjedala redakcija u različitim sastavima sa jednim ciljem: čitaocu-građaninu prenijeti što istinitiju informaciju. Neko je morao svjedočiti i pisati o tome što se zbivalo na našim prostorima. Taj tok je imao i svoja poniranja. Nemoguće je uvijek imati istu energiju. Ona se troši i obnavlja. Ali jedno je konstanta. I poslije hiljadu nedjelja, žedni čitalac-građanin pije informacije sa izvora Monitor.

Raspad Jugoslavije je otvorio dva jedino logična koraka u budućnost, njenoj najmanjoj republici. Nezavisnost i demokratija. Demokratija u smislu težnje mjestu u kojem se spaja sloboda i vladavina prava. Bez simuliranja. Besmislena je priča o redosljedu koraka. Napravili smo prvi korak. Lakši. Na redu je drugi. Nikad ga prije nijesmo uradili, ali moramo. Predugo se spava. Nema opravdanja.

Slobodna misao je uslov za demokratiju. Pravo na riječ takođe. Tamo gdje nema demokratije traži se pravo na krik. Monitor se za njega izborio hiljadu puta. Taj krik pretočen na papir svjedoči o ratovima, Dubrovniku, Sarajevu, Vukovaru, Srebrenici, Miloševiću, bombardovanju, nezavisnosti, ubistvima, korupciji, kriminalu, tranziciji, odgovornosti i ljudskoj neodgovornosti. Taj krik zove na slobodu. Naravno i danas. Slobodan građanin u Crnoj Gori je sjutra slobodan građanin Evrope.

Opasno je ugroženo pravo na krik. Opasno je biti fotograf ili urednik dnevnog glasila. Opasno je biti advokat i ručati u restoranu. Opasno je biti komšija predsjedniku parlamenta. Opasno je biti savjestan policijski inspektor dok odvode ljude pod nož. Opasno je učiti o slobodi i biti profesor na univerzitetu. Opasno je pisati o kriminalu i korupciji. Opasno je otkrivati, svjedočiti i opominjati. Opasno je biti monitor našeg vremena. Opasno je biti čovjek.

Ljubav prema slobodi prevazilazi strah. Ljudi u Monitoru su je uvijek imali. Oni su Monitor. Neke od onih koji su stvarali Monitor mi koji sada stupamo nijesmo dočekali. Otišli su u vječnost kao legende Monitora. Drugi su se umorili. Pritisak, strah i bol ne mogu svi jednako izdržati. Treba razumjeti. One treće je najteže razumjeti. Oni su prešli na drugu stranu. Stranu neslobode. Različiti su motivi transformacije. Nekad je to strah, nekad su to pare, nekad je to gubitak vjere… Koji god motiv da je u pitanju novi izbor nije lak. Nije se lako prešaltati u novu ulogu. To je pre-lom svijesti. Više ništa nije isto. Ljudi koji su ti vjerovali, više ne vjeruju. Da bi ostao u svijesti najlakše osuđuješ bivše saborce. To je odbrambeni mehanizam. Oni znaju ko si bio a ko si sad. Ponekad, svjedoci upiru prstom na gospodareve uručene darove. Darovi liječe bol ali uvećavaju bijes. Na javi se priviđaju talibani.

Postoje oni koji vjeruju, mogu i hoće dalje. Za njih sloboda i pravda nijesu puste riječi. Monitor poput reflektora osvjetljava stadion gdje se igra odvija pod prigušenim svjetlima. Pod svijetlom postaju vidljivi ofsajdi, ko pravi grube faulove, ko igra rukom a ko u igri upotrebljava šipku na rasklapanje. Takvom Monitoru čitaoci vjeruju. Predstavnici Evrope, koji Crnu Goru ne doživljavaju kao duhovnu pustinju, u Monitoru vide pouzdanog partnera u implementaciji evropskih vrijednosti. Dolaze nove generacije. Dođe vrijeme kada mlado regeneriše trulo i staro. Podrška građana konstantno raste. To su znaci da nijesi na krivom putu.

Miodrag RAŠOVIĆ

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo