Povežite se sa nama

Reagovanja

Medijska hajka

Objavljeno prije

na

Medijska hajka
(Kneževiću poklonjen plac u Pržnu, Monitor, br. 1295)

Povodom teksta objavljenog u Nedeljnom listu Monitor broj 1295 od 17.08.2015 godine , koji je u potpunosti prenio Portal Vijesti, pod naslovom Kneževiću poklonjen plac u Pržnu od 17.08.2015 godine, Atlas invest d.o.o. Podgorica, na osnovu odredba Zakona o medijima zahtijevamo da se objavi demantij.

Navedeni naslov je kao i niz sličnih tekstova koje već godinama plasiraju Vijesti i Monitor, dio dobro osmišljene medijske hajke i brutalnih medijskih napada na Atlas grupu i njenog osnivača i Predsjednika.

Očigledno je da je cilj autora teksta da se na račun nedavnih aktivnosti Tužilaštva Crne Gore u Opštini Budva, senzacijalističkim naslovima bez pravnog i činjeničnog osnova stvori slika da je Atlas grupi od strane Opštine Budva poklonjeno 4.000 m2 zemljišta.

Međutim, radi tačnog i potpunog informisanja crnogorske i šire javnosti, ističemo sljedeće:

Kompanije koje posluju u sastavu Atlas Grupe su vlasnici većeg broja lokacija na Crnogorskom primorju, od kojih, najveći broj nalazi se u Opštini Budva. S obzirom na vrijednost tih lokacija spadamo u red najvećih i najznačajnijih investitora u Opštini Budva. Međutim i pored toga što je Atlas Grupa u kupovinu i opremanje tih lokacija uložila više desetina miliona eura kao i to da je u posjedu nekih lokacija već duže od 20 godina, do danas nije uspjela od Opštine Budva da dobije niti jednu građevinsku dozvolu što dovoljno govori o tome koliko je Atlas Grupa povlašćeni i privilegovani investitor u toj Opštini.

Ističemo da nije tačna informacija da je Opština Budva vlasnik svih 4.000 metara kvadratnih zemljišta jer na katastarskim parcelama postoje izgrađeni objekti ukupne površine 1288 m2 u kojima Atlas Grupa posjeduje veći dio i to 936 m2 poslovnih prostora pa samim tim mora imati pravo zajedničke svojine sa Opštinom i ostalim vlasnicima na zemljištu ispod tih objekata što decidno propisuje Zakon o svojinsko pravnim odnosima Crne Gore. Jedine katastarske parcele na kojima Opština Budva ne dijeli pravo svojine sa vlasnicima posebnih djelova objekata iz razloga što jedino na tim parcelama nema postojećih objekata, su parcele br. 893/1,1930/2,1930/3 KO Sveti Stefan, ukupne površine 1.117 m2.

Uz to, Autor spornog teksta pogrešno se poziva na član 40. Zakona o državnoj imovini Crne Gore jer se u ovom slučaju ne radi o prenosu prava svojine na nepokretnostima ili o zakupodavnom odnosu sa Opštinom već ona Investitoru ustupa pravo gradnje i samim tim ne gubi svojinska prava na nepokretnostima, pa ovim putem izričito demantujemo da je prekršen Zakon o državnoj imovini.

Takođe, nije tačna informacija da je Atlas invest kao investitor oslobođen plaćanja svih komunalnih taksi koje iznose oko dva miliona eura, jer će Atlas grupa Opštini Budva na ime komunalnih taksi koje iznose oko 1,2 miliona eura ustupiti 100 parking mjesta u podzemnog garaži uključujući pripadajuće saobraćajnice i rampe.

Nijesu tačne ni tvrdnje iznesene u tekstu da je vrijednost metra kvadratnog na toj lokaciji oko hiljadu eura što je mogao biti slučaj u vrijeme investicionog buma i to samo u prvoj liniji do mora, već su cijene zemljišta sada znatno niže.

Istina je da je Atlas grupa uputila Opštini Budva zahtjev za izmjenu i dopunu važećeg DUP-a „Pržno- Podličak”, ali ne iz razloga koji se ističu u tekstu da se poveća površina za izgradnju stanova i vila već da se iz važećeg plana isključi površina od 40 metara kvadratnih koji su u vlaništvu 10 fizičkih lica koji ne žele da prodaju svoj dio Atlas grupi, čime opstruiraju izgradnju kompleksa prema planskom dokumentu.

Što se tiče navoda koji se odnose na osnivanje firme Expo Budva od strane Opštine Budva i Jadranskog sajma ističemo da je Opština Budva kao svoj ulog unijela nepokretnosti jer su objekti koji će se graditi na toj lokaciji od opšteg interesa, i jedini razlog sto se kasni sa izgradnjom su imovinski sporovi sa bivsim vlasnicima zemljišta.

I na kraju, s pravom autor teksta Branka Plamenac kritikuje investitore koji su uložili preko 100 mil. eura u Crnu Goru a da za pojedine lokacije u Opštini Budva čekaju gradj. dozvolu duže od 20 godina. Autor teksta je mogao napisati i podatak koliko je samo, za prethodnu godinu, na ime poreza na imovinu platila Atlas grupa.

Cilj da se Atlas grupa i njen vlasnik što više ocrni pred crnogorskom i širom javnošću stavio je u drugi plan osnovni kodeks novinarske etike a to je da se čuje i druga strana. Ne shvatajući da tako olako plasirane neistine mogu da nanesu nesagledive štetne posledice po investitore.

U brojnim tekstovima Monitora i Vijesti u nedostatku argumenata i dokaza, podmeće se, kleveće i vrijeđa Atlas grupa i Predsjednik Atlas grupe. Čovjek ne mora biti ni pravnik ni sudija da bi shvatio da su to uvrede i klevete. A pošto je kleveta dekriminalizovana pokrenućemo parnični postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom pred kojim će se naspram pouzdanih izvora „laža i parlaža” morati sučeliti činjenice i dokumeta.

Imajući u obzir sve navedeno insistiramo da se naše reagovanje, shodno Zakonu o medijima objavi.

Atlas Invest
Pravni tim

Komentari

Reagovanja

Neistinite informacije

Objavljeno prije

na

Objavio:

Neistinite informacije
(Kad tužilaštvo radi i Nigdje nebom nema sačme kao iznad Crne Gore, Monitor br. 1590 i 1591)

 

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici osuđuje iznošenje neistinitih informacija, u tekstovima objavljenim, 9. i 18. aprila 2021. godine u Nedeljniku ,,Monitor“ i „Nezavisnim novinama Vijesti“, sa naslovima „Kad tužilaštvo radi” i „Nigdje nebo nema sačme kao iznad Crne Gore”, autora Predraga Nikolića, kojim se izvještava o radu državne tužiteljke Ivane Petrušić Vukašević, time narušava njen profesionalni ugled i autoritet, ali i ugled i autoritet Tužilaštva koje predstavlja.

Naime, u tekstovima, čija je tema nezakoniti lov i ribolov u nacionalnim parkovima, navedeno je da je: „Čuvarska služba NP Skadarsko jezero nedavno uhvatila dvojicu krivolovaca sa stotinama kilograma ribe i agregatima kojima je ubijena. Tužilac Ivana Petrušić Vukašević odlučila je da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela, napisala im prekršajnu prijavu i vraćeno im je oruđe za „rad” .. ”.

Od iznijetih navoda je jedino tačno da se državna tužiteljka Perušić Vukašević, a nakon što je, od strane policije, kao dežurni tužilac, upoznata da su 1. aprila 2021. godine u mjestu Aljov lug na Skadarskom jezeru, zatečena dva lica na čamcu, u kojem su bila, pretvarač i druga oprema, koja bi se mogla koristiti za nezakoniti ribolov, izjasnili da ne postoje osnovi sumnje da su učinila krivično djelo nezakonit ribolov. Ovo zbog toga što je radnja izvršena tog krivičnog djela u zakonu određena formulacijom  „Ko lovi ribu… ” ,što, po krivičnopravnoj teoriji i aktuelnoj sudskoj praksi, podrazumijeva da učinioci moraju aktivno preduzimati radnje u tom cilju (npr. polaganje mreža i agregata u vodu, upotreba osi, pušaka za ribolov i sl.) ili u svom posjedu u momentu kontrole imati ulovljenu ribu, kao neoboriv dokaz, a što u konkretnom nije slučaj. Naprotiv, radnje koje su preduzimale lica u momentu kontrole, po slovu zakona, nijesu radnje izvršenja krivičnog djela, već eventualno, pripremne radnje koje nijesu kažnjive. U prilog navedenog pravnog stanovišta je i činjenica da je u službenim ispravama nadzornika Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero (službenoj zabilješci, zapisniku o izvršenoj kontroli i potvrdi o oduzetim sredstvima) nije evidentirano postojanje, odnosno oduzimanje ulovljene ribe, niti radnje činjenja zatečenih lica koje bi predstavljale radnje krivičnog djela, pa takva odluka tužiteljke jedina pravilna i zakonita.

Stoga je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici stava da je autor neistinitih tekstova prekršio više načela propisanih Kodeksom novinarske etike, jer nije ispoštovao dužnost novinara da poštuje istinu i istrajno traga za njom i da, kada izvještava o istražnim i sudskim postupcima, uvažava pretpostavku nevinosti, a takav njegov rad zasigurno ne može doprinijeti ostvarivanju javnog interesa, što bi trebalo da je zajednički cilj novinara i Državnog tužilaštva, naročito pri činjenici da rad Državnog tužilaštva počiva na transparentnosti, a da je želio, novinar je mogao provjeriti dobijene ili dobiti tačne informacije, što je, uostalom i njegova obaveza.

Vukas Radonjić,
državni tužilac i portparol u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici

Ispravka

U tekstu, koji je objavljen na portalima Monitora, CIN-CG i Vijesti, je izvršena korekcija, jer je bilo netačno napisano da su nadzornici Nacionalnog parka Skadarskog jezera uhvatili dvojicu krivolovaca sa „stotinama kilograma ribe i agregatima kojima je ubijena.“ U čamcu je bilo agregata ali nije bilo ribe, kako proizilazi i iz zapisnika nadzornika, koje nam je tužilaštvo dostavilo.

Izvinjavamo se čitaocima zbog ovog propusta.

Predrag Nikolić,
novinar Monitora

Komentari

nastavi čitati

Reagovanja

Nije četiri, nego više od 50 hiljada

Objavljeno prije

na

Objavio:

Nije četiri, nego više od 50 hiljada

(Za četiri godine – 4.100 eura, Adnan Čirgić, Monitor, br. 1887)

 

Evo, da probamo, na najjednostavniji mogući način, da razjasnimo oko čega je nastao spor sa dr Adnanom Čirgićem, dekanom Fakulteta za crnogorski jezik i kulturu. Ministarstvo kulture svake godine sufinansira programe i projekte – kako se to službeno kaže – od značaja za ostvarenje javnog interesa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Na tim konkursima učestvovao je i Adnan Čirgić. U okviru samostalnih autorskih projekata i Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJIK) u okviru projekata izdavačkih kuća, gdje je takođe Čirgić priređivao zbornike i druga književna djela.

Čirgić u reagovanju kaže da je za četiri godine na konkursima Ministarstva kulture dobio samo 4.100 eura. Nije u pravu. Prema vjerodostojnim dokumentima u koje je Detektor imao uvid, od 2015. do 2020. godine na žiro- račun Adnana Čirgića kod ovdašnje komercijalne banke, Ministarstvo kulture je uplatilo 32.755 eura. Slovima: trideset dvije hiljade sedamsto pedeset pet eura.

Na račun FCJIK, od 2013. do  2020. godine – 54.920. eura. Slovima: pedeset četiri hiljade devesto dvadeset eura.  I to: 2013. godine – 11.000 eura;  2014. godine – 1.420 eura ; 2015 godine – 1.500 eura; 2016. godine – 4.500 eura; 2017. godine – 17.000 eura; 2018. godine – 7.500 eura; 2019. godine – 8.000 eura; 2020. godine – 4.000 eura.

Dakle, sve ukupno, 87.675 eura, na osnovu konkursa. Za četiri godine to je znatno više nego 50.000 koliko je navedeno u tekstu.

Čirgić je u reagovanju posebno naveo da 2017. godine nije dobio nikakav novac od Ministarstva kulture, iako je konkurisao. Dobio je. I to: na njegovo ime 2.500 eura na konkursu za knjigu Dijalektologija crnogorskog jezika, a 17.000 eura na konkursu za projekte u ime FCJIK.

Za neke od projekata, Adnan Čirgić i FCJIK su, za potrebe časopisa Linqua Montenegrina (Čirgić, glavni i odgovorni urednik), kod Ministarstva kulture konkurisali zajedno sa Miloradom Popovićem, i njegovim OKF i Arsom.

U tekstu nema ocjena kvaliteta projekata Adnana Čirgića, ni ocjena da li su oni kvalitetno realizovani. Posebno nijesam, ni na koji način, učestvovala u hajci protiv Čirgića, čiju posvećenost mom maternjem, crnogorskom jeziku, cijenim. Samo sam svjedočila, u kontekstu te sedmice aktuelne polemike Dragana Koprivice i Adnana Čirgića, o činjenicama koje javnost treba da zna.

 Stela O. KOVAČ

Komentari

nastavi čitati

Reagovanja

Za četiri godine – 4.100 eura

Objavljeno prije

na

Objavio:

Za četiri godine – 4.100 eura
(Apanaže, Stela O. Kovač, Monitor, br. 1586)

 

U posljednjem broju Monitora, na str. 27, u rubrici Detektor objavljen je autorski tekst Apanaže, koji potpisuje novinarka Stela O. Kovač.

U tome je tekstu izrečena bestidna laž: „Provjereno: za četiri godine od kada se pominje njegovo ime na konkursima, Adnan Čirgić je od Ministarstva kulture za projekte dobio 50.000 eura.“ Istina o tome koliko sam preko konkursa MK dobio novca za projekte (tj. za štampu knjiga) javno je dostupna, te nema sumnje da se novinarka Kovač pridružila javnoj satanizaciji i hajci koju protiv mene sprovodi Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Bez obzira na to što su podaci javno dostupni, navešću Vam ih i na ovome mjestu:

Za godinu 2016. dobio sam na konkursu MK 1.000,00 eura za štampu knjige Pjesme Đura Milutinovića.

Za godinu 2017. nijesam dobio ništa iako sam imao knjigu.

Za godinu 2018. dobio sam 1.000,00 za svoju knjigu Natprirodna bića u crnogorskoj tradicijskoj kulturi.

Za godinu 2019. dobio sam 1.200,00 za priređivanje usmenoknjiževne peraške rukopisne pjesmarice Andrije Balovića.

Za godinu 2020. dobio sam 900,00 za priređivanje usmenoknjiževne pjesmarice Ivana Kolovića.

Dakle, za četiri godine 4.100,00 eura.

Napominjem da su sve knjige uredno objavljene, obavezni primjerci dostavljeni Nacionalnoj biblioteci, a potonja je u štampi. Da je i ona završena, može se provjeriti preko CIP-a koji je izdala Nacionalna biblioteka na Cetinju.

S poštovanjem,

Adnan Čirgić
(Odgovor u sljedećem broju)

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo