Povežite se sa nama

OKO NAS

KO BIRA PREDSTAVNIKE LJEKARSKE KOMORE: Decenije jednog čovjeka

Objavljeno prije

na

Dvije decenije postoji, a ne osjećamo da postoji. Šta je to? Ljekarska komora Crne Gore. A koliko je samo organa čini na papiru: Skupština, Izvršni odbor, Sud Komore, Tužilac, Komisija za nadzor, pa komisije – stručna, komisija za etička pitanja, za ekonomska pitanja, za privatnu praksu, za kontinuiranu edukaciju, za nagrade… U praksi, riječ je o instituciji koja se ne oglašava ni za ono zašto bi po aktima trebala, instituciji na čijem je čelu neprekidno, dvije decenije, isti čovjek, Đoko Jočić. Pri tom, radi se o instituciji koja funkcioniše – nelegitimno, protivzakonito.

Prvo, da prođemo, najkraće, kroz nadležnosti ove, po slovu zakona, veoma važne adrese u sistemu zdravstva. Komora je posebnim Zakonom uređena kao samostalna institucija, s posebnim ovlašćenjima i svojstvom pravnog lica. Izdaje, obnavlja i oduzima licence doktorima medicine i stomatologije.

Licenca iz prakse (sedam godina) uslov je za dobijanje zvanja primarijus. To je jedan od uslova za rad na odgovornim stručnim, ekspertskim i edukativnim poslovima. Licenca za rad je uslov za obavljanje samostalne djelatnosti. Stoga je svaki doktor dužan da licencu istakne javno na mjestu gdje radi. Taj dokument neophodan je za rad kako u javnom zdravstvu, tako u privatnim ordinacijama. Komora odlučuje i o ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog posla.

Međutim, u samoj osnovi, tvrde u Sindikatu doktora medicine Crne Gore, Komora je nelegitimna. Sindikat je krajem prošle godine uputio zahtjev Ljekarskoj komori kojim je tražio odgovore na 10 pitanja. Jedno od pitanja koje je Sindikat postavio ticalo se i izbora delegata Skupštine Ljekarske komore kao i izvještaja sa eventualno sprovedenih izbora u koje imaju pravo uvida shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Aadvokati Sindikata Boris Vujović i Jovana Samardžić za Monitor kažu da je pomenuti legitimni zahtjev, od strane Ljekarske komore ocijenjen kao neprimjeren.

„U njihovom odgovoru, proslijeđenom pod zavodnim brojem 510/2, neprimjerenost našeg zahtjeva se sastojala u tome što je isti proslijeđen svim JZU u Crnoj Gori kao i resornom Ministarstvu, što je Ljekarsku komoru navelo na zaključak da je naš zahtjev sastavljen od strane opozicionih stranaka i nevladinih organizacija.”

Vujović i Samardžić se pozivaju na član 17 Statuta Ljekarske komore, koji kaže da se „izbor članova Skupštine vrši javnim ili tajnim glasanjem” smatrajući da je najlegitimnije pitanje koje jedan doktor medicine u Crnoj Gori može postaviti Ljekarskoj komori kada i u kojim JZU je organizovan izbor delegata koji će kasnije činiti Skupštinu LjKCG.

„Da li Ljekarska komora ima izvještaje o tim izborima, da li su isti zavedeni i gdje su arhivirani? Da li su se u istoriji bilo koje JZU u CG takvi izbori održali i ako jesu da li postoji bilo kakav pisani trag o istima?”

To su, smatraju, ključna pitanja koja se tiču legalnosti i legitimnosti rada Komore, kao i pitanje osnovnih građanskih prava. Prava da se bira i da se bude izabran. Iz Sindikata tvrde da izbori delegata, glasanje, bilo javno bilo tajno, nikad nije održano niti u jednoj JZU u Crnoj Gori!

„Nikad izabrani delegati Skupštine su po Statutu birali sve ostale organe pomenute organizacije. Nelegitiman, odnosno nezakonit izbor delegata pravno obesmišljava i sva kasnije izabrana tijela od strane takve Skupštine. Ova činjenica koju mi kao pravni zastupnici SDMCG javno saopštavamo predstavlja jedno od nagrubljih kršenja zakonitosti rada državnih organizacija u istoriji naše zemlje.”

Predsjednik Ljekarske komore Đoko Jočić nedavno je „pojasnio” proceduru izbora delegata. Jočić u svom objašnjenju, između ostaloga, navodi da se u JZU održavaju sastanci na kojima se predlažu delegati.

Iz Sindikata kažu da ni jedan zakon ne propisuje obavezu da se na ljekarskim sastancima predlažu, još manje biraju delegati za Skupštinu Ljekarske komore, ali i to da se ljekarski sastanci koji se održavaju svakog dana tiču se profesionalnog rada i svakodnevnih obaveza. Tvrde da je posljednja, nikad izabrana, Izborna skupština Ljekarske komore održana 28. januara 2011. godine, te da prema Statutu njen mandat i mandat svih organa Ljekarske komore traje četiri godine. Zaključak: mandat Skupštine istekao je 28. januara 2015. godine!

S druge strane predsjednik Komore objašnjava da je mandat Skupštine produžen u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, i to tako što je Skupština Komore donijela odluku da produži mandat svim organima.

Advokati Vujović i Samardžić kažu da nigdje u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne postoji pravni osnov da Skupština Ljekarske komore sebi može produžiti mandat, a i da postoji takav osnov u zakonu, bio bi neustavan.

„Zamislite situaciju u kojoj bilo koja izborna skupština donosi odluku da sebi produži mandat dok se ne usvoji neki zakon. Zamislite situaciju da Skupština Crne Gore donese odluku da Vladi i svim drugim organima vlasti produži mandat dok se ne usvoji neki zakon i tako do daljnjeg ne raspisuje izbore”.

Ljekarska komora na ovakve i slične kritike Sindikata odgovara kako Sindikat ima ambiciju da zauzme Ljekarsku komoru. Iz Sindikata odgovaraju da bi najprirodnije i najzakonitije bilo da ljekari „zauzmu” Ljekarsku komoru.

„Da, jedan od interesa Sindikata doktora medicine je da ljekari konačno odlučuju o tome ko će biti predsjednik Ljekarske komore i ko će predstavljati ostale organe te organizacije. Ne postoji konspirativnost u takvom interesu, Sindikat doktora medicine Crne Gore to preko svojih pravnih zastupnika javno objavljuje. SDMCG želi da se održe prvi izbori za delegate Skupštine Ljekarske komore.”

Đoka Jočića sve pomenuto očigledno ne brine. Dvije decenije na istoj poziciji, sa istim privilegijama, ćuti na sve: od sumnji na nesavjesno liječenje do smrtnih slučajeva prouzrokovanih nesavjesnim liječenjem. Da i ne govorimo o sankcionisanju ljekara disciplinskim postupcima, to kao i da ne postoji kao mogućnost.

Koga briga! Samo da je mirno. U fotelji.

Marko MILAČIĆ

Komentari

Izdvojeno

ANDRIJEVICA I MALE HIDROELEKTRANE: Preko suda do stvarnog prihoda

Objavljeno prije

na

Objavio:

U krivičnoj prijavi Opštine navodi se da je Hidroenergija Andrijevica  za oporezivanje prijavila samo vrijednost objekta mašinskih kućica, a ne i vrijednost opreme dvije male HE.  Kazali su da se tako za dvije godine došlo do 47.950 eura neprikazanog poreskog duga

 

 

Opština Andrijevica podnijela je krivičnu prijavu ODT Berane protiv kompanije Hidroenergija Andrijevica doo radi utaje poreza, čime je, kako je rečeno, budžet ove sjeverne opštine  u 2022. i 2023. godini oštećen za 47.950 eura. Sve to se dogodilo prije uvođenja privremenih mjera, odnosno prinudne uprave, pa je pitanje da li će Odbor povjerilaca podržati naum da se u ovom postupku ide do kraja i stvari istjeraju na čistac.

Prema pregledu u Centralnom registru privrednih subjekata stopostotni vlasnik Hidroenergije je Miloš Bojović. Kompanija je registrovana 2015. godine, a promjena statuta je izvršena u oktobru 2020. godine, neposredno poslije političkih promjena na državnom i na lokalnom nivou u ovom gradu.

U prijavi se navodi da odgovorni u doo Hidroenergija Andrijevica , u poreskoj prijavi koju su dostavili nadležnom opštinskom poreskom organu, nijesu prikazali stvarnu vrijednost malih hidroelektrana Štitska rijeka i Umski potok i da su na taj način, umanjujući osnov za plaćanje poreza na nepokretnosti, pričinili krivično djelo.

Iz  doo Hidroenergija Andrijevica su 4. aprila 2022. godine podnijeli nadležnom opštinskom organu poresku prijavu za građevinske objekte malih hidroelektrana Štitska rijeka i Umski potok prikazujući da njihova knjigovodstvena vrijednost iznosi 131.750 eura. Nakon toga je nadležni opštinski organ donio rješenje i preduzeću po ovom osnovu utvrdio porez na ove objekte u iznosu od 1.317 eura na godišnjem nivou (jedan odsto knjigovodstvene vrijednosti).

Tufik SOFTIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 19. aprila ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

PRVOSTEPENA PRESUDA ZA UBISTVO ŠEJLE BAKIJE: 40 godina zatvora za femicid

Objavljeno prije

na

Objavio:

Tridesetjednogodišnji Ilir Đokaj osuđen je u podgoričkom Višem sudu na kaznu zatvora od 40 godina za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije

 

Tridesetjednogodišnji Ilir Đokaj osuđen je u podgoričkom Višem sudu na kaznu zatvora od 40 godina za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije (19), 30. septembra 2021. godine, na Karabuškom polju u Tuzima.

Sudija Veljko Radovanović izrekao je Đokaju jedinstvenu kaznu zatvora za teško ubistvo, ubistvo u pokušaju – ranio je Šejlinog oca, i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Djelo je, kako je kazao sudija Radovanović, izvršeno sa umišljajem i iz niskih pobuda.

Sudija je rekao da je sud nesumnjivo, na osnovu provedenih dokaza, odbrane okrivljenih, izjava svjedoka i materijalnih dokaza, utvrdio da je okrivljeni sa umišljajem, iz niskih pobuda i osjećaja sebičnosti, ubio Šejlu,koja je odbijala da obnovi ljubavnu vezu s njim.

Odlučujući o visini kazne, sud je cijenio da nije bilo olakšavajućih okolnosti, dok je od otežavajućih okolnosti imao u vidu raniju osuđivanost optuženog, kao i činjenicu da je ubistvo izvršeno ispred kuće oštećene u prisustvu njene porodice, kazao je sudija Radovanović u obrazloženju presude. Sudija je podsjetio da optuženi nije priznao izvršenje krivičnog djela, pa mu sud tu činjenicu nije mogao uzeti kao olakšavajuću okolnost.

Advokat Srđan Lješković, branilac okrivljenog Ilira Đokaja, izjavio je novinarima nakon što je sud izrekao presudu, da je ta presuda donijeta pod pritiskom javnosti, te da sudovi olako donose ovakve presude od 40 godina zatvora. ,,Naravno da će odbrana izjaviti žalbu, posebno što je svaki naš zahtjev za izvođenje dokaza odbijen. Smatram da dokaze koje smo predložili, da smo ih izveli, sigurno je da bi presuda bila sasvim drugačija”, zaključio je advokat Lješković, ističući da se možda radi o ubistvu ili nehata ili na mah, a da je siguran da nije ubistvo iz niskih pobuda.

,,S obzirom na to da je odluka prvostepena, očekujem da će odbrana uložiti žalbu Apelacionom sudu Crne Gore, ali vjerujem da je ovakva presuda u ovom trenutku kakva-takva satisfakcija porodici”, izjavila je advokatica oštećene porodice Tijana Živković.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 19. aprila ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

OKO NAS

POČELA SEZONA POŽARA NA SJEVERU: Nespremni, tradicionalno

Objavljeno prije

na

Objavio:

I na početku ovogodišnje sezone požara, država ima samo jedan avion koji može biti podrška vatrogascima u gašenju požara. Ne uvijek.  Sa vatrenom stihijom bore se samo pripadnici Službe zaštite i spašavanja  uz pomoć neobučenih i neopremljenih mještana

 

 

Požar u dijelu Nacionalnog parka (NP) Durmitor i dijelu Prošćenskih planina, u vrijeme pisanja ovog teksta, bio je, prema informacijama iz mojkovačke Službe zaštite i spašavanja (SZS), pod kontrolom. Dok poslednje informacije pred štampanje ovog broja Monitora govore da je ugašen. Da obuzdaju vatrenu stihiju, nakon nekoliko dana,  vatrogasci, zaposleni u NP Durmitor i mještani uspjeli su tek u srijedu poslije podne. Izgorjelo je, prema prvim nezvaničnim procjenama, više od pet hektara stare i mlađe borove šume u NP.

Na telefonske pozive Monitora  direktor NP Durmitor Pero Popović nije  odgovarao, a mojkovački vatrogasci,  kako kažu, ne znaju da procijene kolika je šteta napravljena flori i fauni zaštićenog područja.

Zvanična saopštenja iz Javnog preduzeća za Nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG), tokom trajanja požara,  bila su, na momente,  dramatična. U više  navrata tražili su pomoć Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)  i Vojske. “Naši zaposleni su danima na terenu sa minimalnim sredstvima za gašenje požara, pa samim tim rizikuju svoje zdravlje i život. Direktorat za vanredne situacije MUP-a je reagovao u nedjelju i poslao kanader, međutim ovdje je potrebna duža i temeljnija intervencija iz vazduha,  jer je teren nepristupačan i vatra se brzo širi. Ugrožen je biljni i životinjski svijet NP. Apelujem i pozivam državne organe i službe da nam pomognu jer je riječ o požaru koji prijeti da će progutati ogromna prostranstva u parku i van njega”, poručio je utorak, 9. aprila,  direktor Popović.

Podrška u obuzdavanju vatrene stihije stigla je kratkotrajno samo dva puta, u nedjelju, 7. aprila, kada je požar primijećen, i u srijedu,  kada je u dva navrata avionom Direktorata gašen požar. Mojkovački vatrogasci pretpostavljaju da je požar zahvatio dio NP, odnosno, dio Prošćenskih planina još u petak, dva dana nakon što je primijećen.  Kasnije, kako kaže komandir SZS Marinko Medojević za Monitor, vatru je bilo teško kontrolisati, jer je vjetar raznosio na  prostor od 10 do 16 hektara šuma i pašnjaka.  On izbjegava da komentariše koliko bi štete i posla za vatrogasce bilo manje da se učestalije i sa više kanadera intervenisalo iz vazduha.

„Teško je to reći, jer je vjetar činio svoje, a vatra se spustila duboko u kanjon Tare.  Naš zadatak je bio da odbranimo 10-ak stambenih obejekata u mjestu Stup, do kojih se požar primakao.  Naše  ekipe bile   su danima na toj lokaciji. Avion je došao u nedjelju, ali vjetar je bio jak, pa je bilo malo koristi od  gašenja iz vazduha. Međutim, u srijedu, tokom dva naleta,  mnogo više je učinjeno, pa je u poslijepodnevnim satima, zajedničkim snagama, požar konačno lokalizovan“, ispričao nam je Medojević.

Ovogodišnju sezonu požara država ponovo dočekuje sa samo jednim ispravnim protivpožarnim avionom. Kako je, početkom marta,  agenciji MINA kazao vršilac dužnosti (vd) generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović, flotu Direkcije aviohelikopterske jedinice čine dva dvomotorna srednja višenamjenska helikoptera i tri jednomotorna turboelisna protivpožarna aviona. „Trenutno je ispravan jedan protivpožarni avion, a kada je u pitanju predstojeća požarna sezona radimo na tome da se letjelice u fazi popravke i servisiranja stave u funkciju i očekujemo da će jedan dio njih biti spreman“, rekao je tada  Bešović. On je objasnio i da  budžetom za ovu godinu nije planirana nabavka novih vazduhoplova, ali  da će pokušati da „u skladu sa mogućnostima,  kroz međunarodne grantove bude nabavljen  jedan protivpožarni  avion“.

Dok izostaje značajnija  podrška „iz vazduha“, i pored poboljšanja opreme minulih godina, vatrogasci u sjevernim opštinama  i dalje se žale da nijesu dovoljno opremljeni i spremni da se uhvate u koštac sa učestalim požarima. U Crnoj Gori je  660 vatrogasaca-spasilaca i 177 specijalizovanih vatrogasnih vozila. Ekološki aktivisti godinama unazad  tvrde da su nedostatak opreme i ljudstva, nepostojanje adekvatnog sistema civilne zaštite i značajnijeg broja obučenih volontera, najslabije tačke sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.

„Nijesmo adekvatno uključili nove tehnologije, poput dronova za gašenje i praćenje požara, nemamo dovoljno modernih vozila, naši avioni za borbu protiv požara su konstantno prizemljeni ili oštećeni. Godinama nijesmo obnovili tu flotu, a bez podrške iz vazduha borba protiv požara u periodu suša je skoro nemoguća“,  izjavio je nedavno ekološki i građanski aktivista Aleksandar  Dragićević.

Sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori uspostavljen je nakon obnove nazavisnosti 2006. godine, u skladu sa evropskim principom decentralizacije vlasti. Trebalo bi da ga čine  građani, preduzetnici, organi i službe lokalnih samouprava i državni organi.  Nekad vrlo efikasan sistem, nažalost, nikad nije uspješno obnovljen, a sa zvaničnih adresa su objašnjavali da je razlog za to manjak novca.

U svakoj lokalnoj samoupravi,  jednom godišnje,  predsjednici  opština donose naredbe o preventivnim mjerama zaštite od požara.  Tim aktima  daju  su uputstva i rok njihove realizacije za građane, preduzeća i lokalne službe. Naredbama je, između ostalog, zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru u periodu kad su vremenski uslovi povoljni za izbijanje požara, trijebljenje imanja paljenjem bez prethodnog dogovora sa SZS, naređuje se kontinuirano održavanje i uređivanje okućnica, formiranje protivpožarnog pojasa oko objekata… Upravu za šume predsjednici opština obavezuju na “čišćenje i uklanjanje posječenog drveća i otpadnih grana u kompleksima šuma” i da operativne karte za svaki šumski kompleks i upotrebljivi šumski put na području opštine i dostave SZS.

Svaki novi požar pokaže da niti ima masovnije pomoći vatrogascima niti se veći dio preventivnih mjera poštuje. Sudeći po tome što neme sankcija za one koji se ne pridržavaju mjera, jasno je i da se ne sprovodi ni kontrola poštovanja izdatih naredbi. Nekoliko desetina požara koji su bili aktivni od početka aprila na sjeveru države, prema procjeni vatrogasaca, izazvani su ljudskim faktorom, uglavnom nepažljivim paljenjem vatre pri čišćenju imanja.  Sve su lokalizovali pripadnici SZS,  tek ponegdje uz pomoć mještana.

Tokom 10-ak minulih dana  vatrogasci su gasili požare u  mjestu   Bjelogrivac na Bjelasici, a gorjelo je i u Lepencu i Slatini. U istom periodu i bjelopoljski vatrogasci su imali mnogo posla, a najintenzivniji je bio požar na  Obrovu.  Tokom minulog vikenda SZS u tom gradu  intervenisala je  na 14 lokacija. Ugroženi su bili stambeni i pomoćni objekti, u Goduši škola i borova šuma, na Slijepač mostu trafostanica, na Mjatovom  kolu  trafostanica i  u  Panjskoj  luki i Obrovu stubovi dalekovoda  i repetitor.

Krajem marta, u velikom požaru u pljevaljskom selu Pandurica, udaljenom od grada 40-ak km izgorjela je kuća i pomoćni objekat. Iz pljevaljske SZS su objasnili da je u tom požaru gorjela trava, nisko rastinje, ali i značajan dio smrčeve šume. Istovremno aktivni su bili požari i u  Čavanju i Pušonjskom dolu  u Mjesnoj zajednici  (MZ) Kosanica i selu Mataruge, gdje je vatra došla na stotinjak metara od kuća. Prije nekoliko dana izgorio je hektar šume i na području kolašinske opštine, na prostoru Bukovičkog potoka i Sušca. Šta je sljedeće?

                                                                   Dragana ŠĆEPANOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo