Povežite se sa nama

Arhiva

Kad je ekonomija loša

Objavljeno prije

na

U svijetlu ili bolje reći sjenci aktuelne krize, pitanje je da li postoji zajednički uzrok, imenitelj ekonomskim krizama, ovo tim prije što potonju nijesu uspjeli da predvide čak ni renomirani instituti. U tom cilju sam uporedio krize novijeg datuma, koje tangiraju ili su slične domaćoj ekonomiji. Dakle, uzeo sam u obzir aktuelnu dužničku krizu, istočno azijsku krizu (1997) i argentinsku krizu (2002). O aktuelnoj krizi je već dosta toga rečeno. Jeftin novac u velikim količinama, davanje hipotekarnih zajmova zajmotražiocima bez boniteta, rast cijena nekretnina, ukrupnjavanje hipotekarnih zajmova i njihova prodaja, nemogućnost zajmotražioca da otplate kredite, te pad cijena nekretnina, stresni gubici… Ključne su riječi u analizi aktuelne krize. Azijska kriza je po Štiglicu nastala liberalizacijom tržišta kapitala. Istočno azijske ekonomije su decenijama, zahvaljujući domaćinskoj razvojnoj politici, bilježile privredni rast. Pritisak je bio da se otvore zapadnom kapitalu, jer više kapitala, će donijeti veći rast. Priliv sredstava je uskoro doveo do rasta cijena nekretnina, hartija od vrijednosti i zaduživanja kompanija. Po koju cijenu? Na prvu glasinu na Wall stritu da Južna Koreja neće moći da servisira dugove, investitori su počeli da povlače sredstva. Dubina krize je bila tolika da obrazovni sistem Tajvana nije funkcionisao. Obrazovaniji građani su držali časove djeci u kraju. MMF je savjetovao da se kamatne stope povećaju kako valuta ne bi devalvirala, i smanji potrošnja, što je pogoršalo situaciju. Gospodin Đukanović bi bio u pravu kada kaže da bi intervencija MMF-a usporila privredni rast. Kažem, bio bi u pravu kada bi Crna Gora imala značajnu proizvodnju. Ali proizvodnja u Crnoj Gori je opala za vrijeme rasta tražnje. Interesantno je da je Južna Koreja imala 40 godina autokratiju, ali i značajan i ujednačen privredni rast, sa politikama preovladavanja socijalnih razlika. Mi imamo demokratiju, al nisam siguran da imamo održiv privredni rast, mada istraživanje UNDP-a tvrdi, da trećina populacije živi u siromaštvu. Zašto je korejska autokratija dovela do razvoja, a naša demokratija do stagnacije, recesije i socijalnih razlika? Argentina je izvozila sirovine, uvozila finalne proizvode, visoka potrošnja je finansirana zaduživanjem. Velike strane banke su ,,preklopile” domaće. Kreditirale su multinacionalne kompanije, ali ne i domaća mala i srednja preduzeća, tako da je taj sektor ostao nerazvijen. Odsustvo privrednog rasta i zaduženost dovele su u nesposobnost Argentinu da isplaćuje dugove i u krajnjem do socijalnih nemira. Mada je novac na finansijskim tržištima jeftin, kamatne stope u Crnoj Gori su visoke i nepovoljne malim preduzećima. Argentina je 1870. bila jedanaesta u svijetu po per capita dohotku, ispred Njemačke. Prije dvije godine izvještavajući o berzi u Crnoj Gori, mediji su metaforično konstatovali ,,crnogorskog orla koji leti visoko”. Kao opšti uzrok kriza možemo konstatovati upumpavanje kapitala i zajmova, koji prevazilaze apsorpcione kapacitete privrede. Scenario je naduvavanje balona cijena nekretnina i hartija od vrijednosti. Rast cijena postaje jedini motiv, do trenutka pucanja balona, poslije čega ostaju gubici, a država regulator – ,,davež”, postaje anđeo spasilac, iz džepa poreskih obveznika. Južna Koreja je imala jaku izvoznu ekonomiju koju je sačuvala i relativno brzo izašla iz krize. Obama može da štampa dolar i ,,krpi” gubitke Wall streeta. Crna Gora (ne)srećom ne može da štampa euro. Izvoz je opao za 30 odsto. Mada je Vlada hitno skratila mandat Skupštini, kako bi dobila legitimitet da ,,brodi krizom”, već dva mjeseca se nije konstituisala uz većinu, koju je nadmašio samo predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev u nacionalnom parlamentu.

Zarija PEJOVIĆ

Komentari

nastavi čitati

Arhiva

Giljotina za ekonomiju

Objavljeno prije

na

Objavio:

Gušenjem slobode guši se ekonomija.To ne zna crnogorski premijer, a ni njegovi ministri. Njihovu ekonomsku politiku dugo trpimo. Odakle dolaze ljudi koji vladaju? Sa brda i dolova naše male Crne Gore. To su potomci predaka koji su vitlali sa jataganima. To su djeca roditelja koji su nedavno udahnuli industrijski dim i povjerovali u san o jednakosti među ljudima. To su akteri ratova devedesetih. To su nazovi komunisti, kontrolori državnih resursa, kojima je neko na uho šapnuo: „Vrijeme je. Bogati se”. Uporedo sa procesom bogaćenja zadržana je i državna uprava. Stari čuvari novog sistema. Tržište za gladne rođake, kumove i prijatelje. Mješoviti javno – privatni sektor na crnogorski način. Način, koji guši slobodne i progresivne. (više…)

Komentari

nastavi čitati

Arhiva

A poslije krize?

Objavljeno prije

na

Objavio:

Finansijska kriza, koja evo već više od godinu dana udara po svjetskoj privredi pokazuje znake popuštanja, pa nam omogućava da procijenimo štetu koju je iza sebe ostavila. Privrede su oslabljene, loše unutrašnje veze izašle su na vidjelo, a preduzeća u škripcu zbog manje tražnje i nedostatka kredita. Ali najgore je možda prošlo. Sa stanovišta političara, sada je ključno izvući prave pouke iz duboke recesije kako bi potezi nakon krize obezbjedili jače osnove i strukture otporne na neke buduće ekonomske šokove. To posebno važi za male privrede, koje nijesu raznolike. (više…)

Komentari

nastavi čitati

Arhiva

Kafana u defanzivi

Objavljeno prije

na

Objavio:

Dok je godinu dana unazad globalni ekonomski i finansijski svijet proživljavao najdramatičnije dane stoljeća, pokušavajući da pojmi šta se desilo, u Crnoj Gori smo se još koji mjesec bavili kafanskim biznis pričicama da će nas ukupna kriza struke mimoići, jer – koga sljeduje da izmisli toplu vodu u ovakvo vrijeme ako ne nas. Međutim, život se uobičajeno odvija van skučenih kafanskih zidova i(li) suženih poslovnih projekcija onih kojima je bastalo. Na prve naznake krize tipična agresivnost, definisana neoliberalno, nestručno kao najvažnija tržišna komponenta, je bila usmjerena ka državi. U odsustvu strategija razvoja i poslovnih planova za podignute kompanije s ciljem umanjenja negativnih efekata krize, država je izabrana kao prirodna adresa za žalopojke i samoupravnu kuknjavu, pa se prevaziđenim modelom traži(o) oprost svakojakih poreza i prebacivanje odgovornosti u vezi zaposlenih na budžetske troškove. Drugi talas javnog napada naših privrednika/poslodavaca/biznismena targetira bankare, pošto su ove godine bankari odlučili da malo uvedu red u interno upravljanje rizicima, odnosno da dokažu/izmole svoje poslovne klijente, dužnike, da je u njihovom interesu da im knjige i izvještaji budu transparentni i kvalitetni, puni suštinskih, a ne friziranih podataka. (više…)

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo