Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK
Anticipativni obračun kamata

Anticipativni obračun kamata je način obračuna kamata u kome se one obračunavaju početkom termina od konačne vrijednosti glavnice. Uz jednaku glavnicu, stopu i broj dana, efektivna stopa će kod anticipativnog obračuna kamata biti veća, nepovoljnija za dužnika, nego kod dekurzivnog obračuna kamata.

Dekurzivni obračun kamata

Dekurzivni obračun kamata je način obračuna u kome se kamata obračunava krajem termina od početne vrijednosti glavnice. Koristi se i naziv "obračun kamate unazad", a odgovarajuća kamatna stopa se zove dekurzivna kamatna stopa ili efektivna stopa jednostavnog obračuna kamata.

Bankomat

Bankomat (engl. cash dispenser, automated teller machine – ATM, njem. Geldautomat, Benkautomat) je aparat za izdavanje gotovine sa tekućih računa banke elektronskim putem. Štedi vrijeme, smanjuje gužve i troškove na bankovnim šalterima. Može se koristiti cijeli dan (24 sata). Postavlja ga banka u svojim prostorima ali i na otvorenom. Koristi se ubacivanjem kartice sa ličnim identifikacijskim kodom, unošenjem tajne šifre (PIN) i traženog (dopuštenog) iznosa. Korisnik komunicira sa bankomatom na svom jeziku ili na nekom od ponuđenih jezika, najčešće engleskom. Bankomati omogućavaju zamjene valuta i druge operacije.

Bankarska garancija

Bankarska garancija je ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije (povjeriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospjelosti.

Iako se bankarskih garancijama osigurava ispunjenje obaveza u raznolikim faktičkim slučajevima, te slučajeve i bankarske garancije prema preciznijoj svrsi njihova izdavanja moguće je podijeliti na tzv. ponudbene garancije, garancije za povrat avansa i garancije za dobro izvršenje posla. Bankarske garancije nastale su u međunarodnoj poslovnoj praksi i institut su autonomnog trgovačkog prava, te po pravilu nijesu uređene kodificiranim nacionalnim propisima. Međunarodna trgovačka komora kodificirala je običaje koji postoje u poslovanju s bankarskim garancijama, i to u dvije zbirke pravila. Jedna se odnosi na akcesorne bankarske garancije, a druge na samostalne bankarske garancije nezavisno od tačne svrhe njihova izdavanja.

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1474  18. januar 2019.     ONO ŠTO NADLEŽNI NE SMIJU DA VIDE:Ko...

 

Monitor broj 1473

Monitor broj 1473  11. januar 2019.         DUŠKO KNEŽEVIĆ I DOBRI MOMC...

 

Monitor broj 1469

Monitor broj 1469 / 14.decembar 2018. AD AVALE DO BJELASICE - KAKO VLAST POMAŽE...