Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK

Otvaranje računa ili depozita fizičkog lica

Za otvaranje računa ili depozita potrebno je lično prisustvoklijenta i važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš). Ukoliko je depozit klijenta 15.000 € ili više potreban je dokument/izjava o porijeklu novca.

Otvaranje depozita na ime maloljetnog lica

Depozit otvara zakonski zastupnik ili staratelj. Za zakonskog zastupnika obavezan je identifikacioni dokument i izvod iz knjige rođenih maloljetnog lica. Za staratelja obavezan je identifikacioni dokument i Rješenje o starateljstvu.

Ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na računu

Fizička lica to mogu uraditi potpisivanjem Ovlašćenja na šalteru. Potrebno je prisustvo i vlasnika računa i ovlašćene osobe, uz validnu identifikacionu dokumentaciju. Ovlašćenje može biti ovjereno kod nadležnog organa (notara, suda). Za pravna lica koja žele da daju ovlašćenje fizičkom licu ovjeru Ovlašćenja obavlja pravno lice, a ukoliko nije na Kartonu deponovanih potpisa.

Informacije o finansijskim promjenama na kartičnom računu

Ukoliko ste obavili transakcije kreditnom karticom, na kraju mjeseca ćete poštom dobiti specifikaciju transakcija sa detaljnim opisom, na adresu koju ste naveli u Pristupnici - Zahtjevu. Transakcije koje se zadužuju sa tekućeg računa će biti izlistane na redovnom izvodu Vašeg tekućeg računa koji možete zatražiti u bilo kojoj poslovnici Banke.

Vrijeme za koje se može dobiti platna kartica

Predviđeno vrijeme za izradu i predaju kartice je 15 dana. Ukoliko to klijent želi, Hypo Alpe-Adria Banka može obezbijediti karticu u hitnom postupku izrade od dva do četiri dana, uz plaćanje naknade za hitnu izradu kartice i pretpostavku da je klijent ispunio sve uslove za dobijanje konkretne kartice (uplate, dokumentacija).

Kako do penzionerskog kredita bez žiranata?

Ovaj kredit se dobija bez žiranata, uz obezbjeđenje potraživanja (kredita) polisom osiguranja života, i vinkuliranja u korist Banke. Potrebno je da otplata zadnjeg anuiteta bude sa navršenih 75 godina života. Kreirana je jednostavna procedura za dobijanja ovih sredstava.

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1474  18. januar 2019.     ONO ŠTO NADLEŽNI NE SMIJU DA VIDE:Ko...

 

Monitor broj 1473

Monitor broj 1473  11. januar 2019.         DUŠKO KNEŽEVIĆ I DOBRI MOMC...

 

Monitor broj 1469

Monitor broj 1469 / 14.decembar 2018. AD AVALE DO BJELASICE - KAKO VLAST POMAŽE...